Více času na podstatné

Program TVIP 2018

ÚTERÝ - 6. BŘEZNA 2018

ODPADOVÉ FÓRUM:

RADIOAKTIVNÍ ODPADY

(konferenční sál č. II)

 
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE
 

(konferenční sál Pálava)

10,00 Přehled činností ÚJV Řež, a. s. v oblasti nakládání s radioaktivními odpady     
Ing. Radek Trtílek, ÚJV Řež, a. s.
(156)
  14,00

Aktuální otázky oběhového hospodářství se zaměřením na plasty

Ing. Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu

(308)

10,30 Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení hlubinného úložiště v ÚJV Řež, a.s.     
RNDr. Václava Havlová, PhD., ÚJV Řež, a. s.
(155)
  14,20

Oběhové hospodářství v praxi

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ Využití zdrojů a.s.
(301)
11,00 Budoucnost výzkumné infrastruktury SUSEN            
Ing. Jan Prehradný, Ph.D., Centrum výzkumu Řež s.r.o.
(141)
 
  14,40

Využití recyklovaného betonu při výrobě nových stavebních materiálů

Ing. Jan Trejbal, Ing. Zdeněk Prošek, Ing. Pavel Tesárek, Ph.D., Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze
(302)
11,20 Technologické linky na spracovávanie RAO
Ing. Róbert Horúcka, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Slovensko
(142)
  15,00

Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace

Ing. Libor Baraňák Ph.D., ENRESS s.r.o Praha
(303)
11,40 Aplikace technologie MSO pro přepracování radioaktivních odpadů  
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Ing. Jan Hadrava, Ing. Vojtěch Galek, Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
(125)
  15,20 Přestávka
12,00 Oběd   15,45 Prezentace partnera - klastr WASTen
(401)
12,55

Prezentace partnera – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra životného prostredia

prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.
(402)
13,00 Půlstoletí zkušeností s bezpečným ukládáním RAO v ČR        
RNDr. Jiří Slovák, Správa úložišť radioaktivních odpadů
(159)
  15,50

Využití odpadu z mramorového průmyslu jako částečné náhrady za cement

Zdeněk Prošek, Jan Trejbal, Pavel Tesárek, ČVUT v Praze
(305)
13,20 Akční plán výběru lokality hlubinného úložiště v ČR
RNDr. Jiří Slovák, Správa úložišť radioaktivních odpadů
(160)
  16,10

Využití kalů z praní vápence pro hydraulická pojiva

Iva Doležalová, Viktor Vašíček, Vápenka Vitošov s.r.o.; Radovan Nečas, Theodor Staněk, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
(306)
13,40 Bezpečnost hlubinného úložiště    
Ing. Iveta Kroulíková, Správa úložišť radioaktivních odpadů
(138)
  16,30 Kulatý stůl – diskuse k aktuálním otázkám surovinové politiky
14,00 PVP Bukov – výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště              
Ing. Jan Smutek, Ph.D., RNDr. Jiří Slovák, RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., Ing. Jaromír Augusta, Ph.D., Správa úložišť radioaktivních odpadů
(158)
  18,00 Večeře
14,20 Přestávka      
OF - OCHRANA OVZDUŠÍ I
     
14,55 Prezentace partnera VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany
Ing. Marek Staf, Ph.D.
(403)
     
15,00 Mezinárodní výzkum použití popílků k sorpci CO2 ze spalin   
Ing. Marek Staf, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, VŠCHT Praha, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
(117)
     
15,20 Příprava impregnovaných sorpčních materiálů pro záchyt CO2            
Ing. Veronika Vrbová, Ph.D., Jan Vysloužil, doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT v Praze
(111)
     
15,40 Elektrárenský popílek jako nový sorbent pro snižování emisí CO2           
Ing. Barbora Miklová, Ing. Marek Staf, Ph.D., doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT Praha
(108)
     
16,00 Možnosti zvýšení účinnosti záchytu SO2 v rozprašovacím absorbéru  
Doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
(116)
     
16,20 Spoluspalování tuhého alternativního paliva jako způsob snižování emisí oxidu siřičitého
Ing. Pavel Skopec, prof. Ing. František Hrdlička, CSc.; Ing. Jitka Jeníková, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky
(122)
     
16,40 Rozklad VOC za pomoci nízkoteplotního plazmového výboje               
Ing. Pavel Leštinský, Ph.D., Ing. Barbora Grycová, Ph.D., Ing. Adrian Pryszcz, IET, VŠB-TU Ostrava
(123)
     
17,00 Odbourávání organických kontaminantů ve vzdušinách použitím plazmatu     
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., PřF MU Brno; Mgr. Radim Žebrák, Ph.D., Ing. Luboš Zápotocký, Dekonta, a.s.
(157)
     
18,00 Večeře