Více času na podstatné

VÝVĚSKY

Pořadatel připravil i na další ročník soutěž "VÝVĚSKA TVIP 2018". Odborná komise složená z členů programového výboru vybere nejlepší vývěsku, která získá nejvyšší průměrný počet bodů v následujících hodnocených kritériích:

  • jak se autor zhostil zadaného tématu (cíle, metodika, získaná data, originalita)
  • interpretace výsledků a adekvátnost závěrů
  • srozumitelnost, přehlednost, výstižnost, originalita a nápaditost grafického designu

Všechna kritéria mají stejnou váhu a maximální počet dosažených bodů je 30. Mimo odbornou komisi mohou vybrat nejlepší vývěsku i sami účastníci prostřednictvím hlasovacího lístku, který bude součástí infomateriálů obdržených u registrace. Na registraci bude k dispozici i box pro odevzdání hlasovacích lístků (nejpozději hodinu před vyhlášením výsledků). Výsledky budou vyhlášeny na společenském večeru, který proběhne ve středu 7. března 2017 od 20 hod.

 
Osobní prezentace u vývěsek:

Místo: Spojovací chodba před Konferenčním sálem II

Termín: středa 7. 3. 2017, 13 – 14 hod.

 

APROCHEM

Využití kombinace programů Google Earth Pro a Effects pro kvantitativní analýzu rizika chemických procesů

Jan Skřínský, VÚBP, v.v.i.
216

Výpočet teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv

RNDr. Mária Skřínská, Ph.D., ng. Lenka Frišhansová, Ing. Veronika Mikošková, VÚBP, v.v.i., Praha
217

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

Recyklovatelnost stavebních materiálů a možnosti jejich využití ve stavebnictví

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
308
ODPADOVÉ FÓRUM

Dvoumodulový vermireaktor

Ing. et Ing. Markéta Drešlová, ČZU v praze
105

Příprava a charakterizace materiálů: Polyvinylpyrrolidon/syntetický zeolit/lignin

Ing. Ludmila Vaňharová, Ing. Markéta Julinová, Ph.D. , Ing. Jan Kattauer, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
113

Stanovení mechanických vlastností směsných fólií na bázi PVA/zeolit a plniv získaných z odpadních zdrojů

Ing. Martin Jurča, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ing. Markéta Julinová, Ph.D., doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; dr. Vincent Verney, Univerzita SIGMA CLERMONT, Francie
114

Změna vlastností biodegradabilního polymeru kyseliny polymléčné  po přídavku kyseliny orotové

Ing. Jan Salač, prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.,  Ing. Petr Stloukal, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Dr. Vincent Verney, SIGMA - Clermont, Francie
115

Výzkum užití elektrárenských popílků k záchytu emisí CO2

Ing. Marek Staf, Ph.D., Doc., Ing. Karel Ciahotný, CSc., Ing. Viktor Tekáč, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, Ing. Veronika Vrbová, Ph.D., Ing. Karolina Friessová, Ph.D., Ing. Pavel Machač, CSc., Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D., Ing. Simona Randáková, David Černohorský, Ing. Lenka Jílková, VŠCHT Praha
118

Separace oxidu uhličitého po zplyňování paliva metodou vysokoteplotní sorpce

Ing. Jana Smutná, Ph.D., ÚJV Řež, a. s.; Ing. Jiří Štefanica, ÚJV Řež, a. s.
121

Čištění plynných produktů spalování metodou vodní kondenzující membrány

Ing. Andrea Žitková, Ing. Jiří Vejražka, Ph.D., Ing. Pavel Izák, Ph.D, DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
127

Ukládání vyhořelého jaderného paliva

Ing. Jana Petrů, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
129

Štúdium odpadového materiálu na báze PET vybranými termickými metódami

Ing. Marcel Kohutiar, prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., Ing. Róbert Janík, PhD., Ing. Beáta Pecušová, Ing. Ivan Labaj, TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu
132

Energetické využití nemocničního odpadu

Ing. Veronika Kerberová, EVECO Brno, s.r.o.
133

Rafinácia depolymerizantov z PP a PE pre výrobu dieslových palív

Ing. Milan Kučera, Ph.D., Ing. Zsolt Végh, Ph.D., Ing. Štefan Wenchich, Ing. Ľubica Muntágová, Mgr. Gabriel Kevický, VUCHT a.s.
134

The effect of cesium ions on natural anaerobic microbial community in relation to safety of the radioactive waste repository

Ing. Jakub Kokinda, Ing. Tomáš Černoušek, Ph.D., Mgr. Hana Kovářová, Centrum Výzkumu Řež s.r.o.; Mgr. Jana Steinová, RNDr. Alena Ševců, Ph.D., MSc. Rojina Shrestha, Technická Univerzita v Liberci
135

Alternatívne plnivá na báze priemyselných odpadov a ich materiálová aplikácia

Ing. Ivan Labaj, prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., Ing. Juliana Vršková, prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., Ing. Marcel Kohutiar, TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu
136

Koagulace a flokulace odpadní vody ze zpracování brambor 

Ing. Vladimír Brummer, Ph.D., Ing. David Jecha, PhD., Ústav procesního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně; Ing. Lucie Houdková, Ph.D., Kunst, spol. s r.o, Centrum materiálového výzkumu, Vysoké učení technické v Brně; Ing. Michal Kalina, Ph.D., Centrum materiálového výzkumu, Vysoké učení technické v Brně
140

Měření čerpacích charakteristik mamutových čerpadel

Ing. Vojtěch Zejda, Ing. Petr Bělohradský Ph.D., Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně; Ing. Lucie Houdková Ph.D., KUNST, spol. s r. o.
143

Kvalita ovzdušia v okolí cestných komunikácií

Ing. Daša Kovalová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum; doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc.; Ing. Dušan Jandačka, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva
153

Vplyv výroby asfaltových zmesí na životné prostredie

Ing. Zuzana Florková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum; doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva
154
Application of foam ceramic panels as photocatalytic filters
Ing. Petr Mareček, Ph.D. , Ing. Boris Láník, Ing. Jiří Sedláček, LANIK s.r.o. Boskovice; Ing. Michal Baudys, Ph.D., prof. Dr. Ing. Josef Krýsa, Technopark Kralupy, VŠCHT Praha
161
Zdravotní rizika expozice respirabilními azbestovými vlákny
Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., Foster Bohemia s.r.o.; Ing. Aleš Soukup, CSc., Česká asociace pro odstranění azbestu
163