Více času na podstatné

PROGRAM TVIP - Čtvrtek (21.3.2019)

  APROCHEM

Středa 20. 3. 2019, dopoledne 9,00 – 15,00 hod.
 
9,00 Problémy s přijatelností rizika podle zákona o prevenci závažných havárií
Ing. Vilém Sluka, VÚBP, v.v.i.
207
9,30

Novela zákona o PZH
Bc. Miroslav Dítě, TLP, s.r.o.

208
10,00

Průmysl, voda, sucho

Ing. Ladislav Špaček, CSc., SCHP ČR
209
10,30 Determinismus a chaos v našem prostoru 
Mgr. Petr Nakládal
210
11,00 Bezpečnost provozu chemických podniků
Ing. Ladislav Špaček, CSc., SCHP ČR
211
11,30 Chaotické řízení v praxi
Mgr. Petr Nakládal
212
  Oběd  
13,00

Diskuse vybraným tématům

Ing. Jiří Študent, CEMC

 
15,00 Ukončení konference APROCHEM 2019  

 

  ODPADOVÉ FÓRUM - ODPADY

Čtvrtek 21. 3. 2019, 9,00 – 16,40 hod
 
9,00 Motivácia občanov ku triedeniu komunálneho odpadu na Slovensku
Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD., Ing. Monika Čonková, PhD., Ekonomicka univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
126
9,20

Posouzení a návrh svozových plánů odpadu
Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Ing. Vlastimír Nevrlý, Ing. Veronika Smejkalová, Ing. Jiří Gregor, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství

128
9,40 Směry výzkumu odpadů v oblasti štěpné a fúzní energetiky, jejich charakteristiky a srovná
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Ing. Vojtěch Galek, Ing. Jan Hadrava, Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
122
10,00 Výzkumná infrastruktura ENREGAT umožňující přenos dat z laboratorního do poloprovozního měřítka
Ing. Barbora Grycová, Ph.D., prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
113
  Přestávka 10,20 – 10,40 hod.  
10,40 Technologické možnosti zhodnocovania druhov odpadu/Analýza vybraných parametrov triedenia.
Ing. Robert Procházka, MBA, Ing. Zdenek Donoval, doc. Ing. Maroš Korenko, PhD., VÚMZ SK, s.r.o.
159
11,00 Efektivní zpracování odpadů vysokoenergetickým mletím
Ing. Zbyněk Porkšan, FF Servis, spol. s r.o.
109
11,20 Moderní postupy využití škváry ze ZEVO
Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ing. Tomáš Baloch, Pražské služby, a.s.; Ing. Václav Veselý, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Ing. Martin Zuda, VVV Most, s.r.o.
118
11,40 Možnosti získávání Zn z popílků ze ZEVO
Ing. Mgr. Ekaterina Korotenko, Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ing. Josef Jadrný, TERMIZO a.s.; Ing. Pavel Mašín, Ph.D., Dekonta a.s.; Ing. Pavel Krystyník, Ph.D., doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
129
12,00 Oběd  
12,55 ČVUT Praha - Ústav procesní a zpracovatelské techniky
Doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 
13,00 Nástroj pro odhadování složení produktového plynu z gasifikace odpadů
Ing. Petr Seghman, Doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.,  ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
107
13,20 Termická depolymerizace obalů z HDPE pro automobilový průmysl s důrazem na maximální tvorbu olejů
Ing. Libor Baraňák, Ph.D., doc. Miroslav Bačiak, Ph.D., ENRESS, s.r.o., Praha
111
13,40 Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály
Ing. Libor Baraňák Ph.D, doc. Miroslav Bačiak, Ph.D., ENRESS, s.r.o., Praha
110
14,00 Příprava adsorbentu pyrolýzou odpadu z technického konopí
Bc. Vít Šrámek, Ing. Marek Staf, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší; doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., VŠCHT v Praze, Ústav energetiky & Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
116
14,20 Prieskum a riešenie brownfields veľkého priemyselného areálu v Žiari nad Hronom
Ing. Miriam Ťahúňová, doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
156
14,40 Hodnotenie zdravotného stavu rýchlorastúcich drevín vysadených na popolovom odkalisku v Bystričanoch pre účely revitalizácie
RNDr. Peter Brunovský, PhD., doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici; prof. Ing. Jana Škvareninová, PhD., Technická univerzita vo Zvolene
151
15,00 Snížení amoniakální kontaminace v popílku z SNCR technologie
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno; doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., VUT v Brně
123
15,20 Aktivace vysokopecní strusky a její využití ve stavebnictví
Ing. Jan Trejbal, Ing. Zdeněk Prošek, doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D., Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
130
15,40 Asfaltová směs se struskovým kamenivem
Ing. Zdeněk Prošek, Ing. Jan Trejbal, Ing. Pavla Vacková, Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
131
16,00 Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží – výstupy končícího projektu
Ing. Ivana Chromková, Ing. René Čechmánek, Lubomír Zavřel, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno; Ing. Jindřich Sedlák, Ing. Michal Ševčík, Prefa Brno, a.s.
155
16,20 Škodliviny ve vnitřním prostředí
doc.Dr.Ing.Zdeněk Pospíchal, QZP, s.r.o Brno
164
16,40 Ukončení symposia ODPADOVÉ FÓRUM 2019