Více času na podstatné

PROGRAM TVIP - Úterý (19.3.2019)

 

  ODPADOVÉ FÓRUM - VODA

Úterý 19. 3. 2019, 10,00 – 14,40 hod.
 
10,00 Zvýšení účinnosti separace halogenovaných sloučenin na adsorpčních kolonách
Doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství
133
10,20 Srovnání účinnosti odstraňování barviva Mordant Blue 9 použitého jako modelového AOX kontaminantu z vod adsorpcí na uhlíkatých sorbentech a iontovou výměnou s využitím iontových kapalin
Ing. Barbora Kamenická, doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství
139
10,40 Využití oxidu grafenu k dekontaminaci vod od těžkých kovů a dalších polutantů
Bc. Adéla Jiříčková, Ing. Michal Lojka, Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D., VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav anorganické chemie
127
11,00 Odstraňování toxických kovů z kontaminovaných vod metodou elektrokoagulace
Ing. Pavel Mašín, Ph.D., Dekonta, a.s., Dřetovice; Ing. Pavel Krystyník, Ph.D., doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, Ústav chemických procesů AV ČR, Praha; Ing. Josef Jadrný, Termizo, a.s., Liberec; Bc. Zuzana Krušinová, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha; Ing. Jiří Kroužek, Ph.D., Dekonta, a.s., Dřetovice
154
11,20 Applying of LCA methodology on the sludge management operation
Ing. Réka Csicsaiová, prof. Ing. Štefan Stanko, PhD, prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Ing. Jaroslav Hrudka, PhD., STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
108
11,40 LCA analýza uhlíkovej stopy na čistiarni odpadových vôd
Ing. Mária Dubcová, prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Ing. Ivana Marko, Ing. Michal Holubec, PhD., STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
106
  Oběd  
13,00 Aplikace moderních technologií pro čištění a znovuvyužití odpadních vod
Ing. Simona Kubíčková, Ing. Daniel Vilím, Ing. Miroslav Maršík, ENVI-PUR, s.r.o.
102
13,20 Zero Liquid Discharge nejen v povrchových úpravách
Ing. Marie Šťastná, Ing. Pavel Kovanda jr., KOVOFINIŠ, s.r.o.
137
13,40 Removal of ions of harmful metals from water with help of original composite sorbent
Dusan Berek, Ivan Novák, Polymer Institute SAS, Bratislava, Slovakia; David Hunkeler, aquaTECH, Geneva, Switzerland
136
14,00 Water Treatment via Coagulaiton and Flocculation: Mechanisms and Case Studies
David Hunkeler, AQUA+TECH, Geneva, Switzerland
138
14,20 Voda s uspořádanou strukturou
Mgr. Radovan Šejvl, Energis 24; prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc., VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
144
  Přestávka 14,40 – 15,20 hod.  

 

  ODPADOVÉ FÓRUM - OVZDUŠÍ

Úterý 19. 3. 2019, odpoledne 15,20 – 17,40 hod.
 
15,20 Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku
Ing. Boleslav Zach, Ing. Michal Šyc, Ph.D., doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., doc. Ing. Karel Svoboda, CSc., Ing. Šárka Václavková, MSc., Ph.D., Ing. Jaroslav Moško, Ing. Jiří Brynda, Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
158
15,40 Možnosti stanovení složek bioplynů, rozpouštědel a degradačních produktů polymerů plynovou chromatografií s detekcí ve vakuové UV oblasti
Ing. Tomáš Korba, AMEDIS Praha, s.r.o.
134
16,00 Využití popílků a modifikovaných přírodních zeolitů za cílem snížení emisí Hg ve spalinách
Ing. Pavel Kůs, Ph.D., Ing. Jaroslav Kotowski, Ph.D., Ing. Martin Skala, Centrum výzkumu Řež,l s.r.o.; Ing. David Koloušek, CSc., doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Ing. Veronika Kyselová, Ph.D., VŠCHT v Praze; Ing. Roman Snop; ČEZ EP, s.r.o.; Ing. Světlana Kozlová; ÚJV, a.s., Ing. Pavel Kobulej, Zeocem, a.s.
146
16,20 Chemická modifikace popílků na adsorbenty pro záchyt oxidu uhličitého
Ing. Marek Staf, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, Ondřej Hlaváček, VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
115
16,40 Optimalizace ejektoru k záchytu dýmu
Doc. Tomáš Moucha, doc. František J. Rejl, doc. Václav Linek, Dr. Michal Opletal, Dr. Jan Haidl, Dr. Lukáš Valenz, VŠCHT v Praze, Ústav chemického inženýrství, Laboratoř sdílení hmoty
101
17,00 Prometheus 24 - snížení emisí a úspora plynu
Mgr. Radovan Šejvl, Energis 24; prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc., VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
119
17,20 Od vody s vnitřní strukturou ke zlepšení spalování
Mgr. Radovan Šejvl, Technologis 24; Ing. Ing. Herbert Renner, New Generation BIO, Rakousko
120