Více času na podstatné

Komerční prezentace:

Na konferenci Předcházení vzniku odpadů (6. – 7. 10. 2015, Praha, Masarykova kolej) je možnost i komerční prezentace firem. Standardní nabídka zahrnuje stolek pro vystavení firemních materiálů s jednou či dvěma židlemi a elektrickým přívodem, prostor pro jeden reklamní stojan (roll-up) a bezplatnou účast pro jednu osobu. Místo vyhrazené pro vystavovatele je po stranách hlavního jednacího sálu.

K tomuto nabízíme jako bonus

  • Banner velikosti 300 x 100 bodů na úvodní stránce tohoto ročníku konference na portálu Tretiruka.cz a
  • Inzerát 90 x 29 mm v listopadovém čísle ODPADOVÉHO FÓRA v rámci článku referujícím o konferenci Předcházení vzniku odpadů.

Cena celého balíčku je 12 000 Kč (bez DPH). Termín objednávky je 24. 9. Objednávky a dotazy na prochazka@cemc.cz.

V případě zájmu o jinou formu komerční prezentace na konferenci (ústní vystoupení, promítnutí filmu), je individuální jednání nutné.

Předběžný program konference, přihlašovací formulář a další informace najdete na www.predchazeniodpadu.cz.

 

Ondřej Procházka