Více času na podstatné

ODPADY už nejsou tabu. Nový diskuzní pořad Na kávě v CEMC je tu!

27.01.2015 13:35

NEPŘEHLÉDNĚTE! Diskuze na aktuální environmentální téma s důrazem na odpadové hospodářství je cílem nového videopořadu Českého ekologického manažerského centra – CEMC „Na kávě v CEMC“. Premiéru si pořad odbyl v polovině ledna a téma bylo zcela zásadní – nový zákon o odpadech a Plán odpadového hospodářství České republiky. Do studia přijali pozvání Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství), Pavla Finfrlová (EKOS Hradec Králové, a. s.) a Richard Blahut (Sdružení veřejně prospěšných služeb). Celou diskuzi můžete shlédnout na titulní straně portálu Tretiruka.cz.

 „Naším cílem je vytvořit prostor pro odbornou debatu na aktuální problémy v oblasti životního prostředí a především se chceme zaměřit na odpadové hospodářství,“ uvedl Ing. Jiří Študent, výkonný ředitel CEMC.

Tato organizace se na oblast odpadů zaměřuje dlouhodobě. „Vydáváme časopis ODPADOVÉ FÓRUM, pořádáme řadu let konferenci zaměřenou na vědu a výzkum a jako jediný subjekt v republice máme akreditace na ověřování inovativních technologií v oblasti odpadů. Či-li tato naše nová aktivita se přirozeně nabízí, a navíc nám umožní využít synergické efekty, ze kterých budou těžit především naši čtenáři, posluchači a nově i diváci,“ dodává Ing. Jiří Študent.

První pořad nabídl velmi zajímavou diskuzi kovaných odborníků na odpadové hospodářství, kteří všichni chválí fakt, že se zákon konečně začal připravovat. K samotnému návrhu zákona měli ale zásadní připomínky.

„Jako velké negativum vidím to, že se nezměnilo nic v myšlenkovém postupu ministerstva. Vůbec nezačalo připravovat věcný záměr zákona podle materiálových toků. Musíme totiž diskutovat i o tom, co budeme dělat například s odpadem ze spaloven,“ upozornila Pavla Fimfrlová.

„Tím, že se přestalo při tvorbě zákona diskutovat s odbornou veřejností, způsobuje, že se věci vytrhávají z kontextu. Utnutí diskuze nás opravdu mrzí,“ řekl v jednom ze svých vstupů Richard Blahut.

Petr Havelka zdůraznil nesouhlas s navrhovaným razantním zvyšováním skládkovacích poplatků. „Skládkovací poplatky jsou velmi úzce spojené s poplatky, které platí obce a tím i občan,“ upozornil Petr Havelka.

Padla i řada námětů a otázek. Takový námětem jsou určitě odpadní vody vs. zákon o odpadech a poplatky jako zdroj příjmů Státního fondu životního prostředí. Těmto námětům se určitě budeme také věnovat v některém příštím díle.

První díl pořadu můžete shlédnout na titulní straně odborného portálu Tretiruka.cz. Téma dalšího dílu bude Dvojí evidence v odpadovém hospodářství a těšit se na něj můžete příští měsíc.

 

Nový diskuzní pořad: Na kávě v CEMC