Více času na podstatné

Štítek: opžp

OPŽP vyhlásil novou výzvu pro prioritní osu 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

SFŽP: Informace pro žadatele z 25., 26., 27. a 28 výzvy a upozornění k národnímu programu systému pro nakládání s autovraky

MŽP zrychlí a zjednoduší čerpání dotací z OPŽP

SFŽP: Metodika pro žadatele - Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů

XXXII. výzva OPŽP pro individuální projekty v PO 4, podoblasti podpory 4.2 - odstraňování starých ekologických zátěží

Schválené a zamítnuté projekty XXVII. výzvy (PO 6 a 1.3), XXVIII. výzvy (PO 3), XXXI. výzvy (PO 5) a XXXII. výzvy (oblast 4.2)

Čeští žadatelé jsou blíže evropským dotacím z OPŽP

J. Kulíšek: Jsme připraveni o průběhu jednání s Evropskou komisí veřejnost informovat

J. Kulíšek: Naší ambicí je dálkové přivaděče vybojovat