Více času na podstatné

Vybrané články

23.06.2017 13:24

Na hraně: o dekonstrukci v architektuře

  Zukunftsgeraeusche GbR (ZKG) je německým sdružením urbanistů a architektů, jehož nejznámější projekty jsou zaměřeny na recyklaci a dekonstrukci v oblasti architektury a stavebnictví. O recyklaci, Bauhausu a stereotypech jsme si povídali s hlavním architektem sdružení Robertem...
05.06.2017 15:35

Z pokoje do pokoje: sdílej a opravuj!

  Hodláte se zbavit starého nábytku a nevíte kam s ním? Pátráte po zajímavých kouscích s příběhem? Konečně i v České republice se objevila alternativa sběrným dvorům. Pražský projekt Z pokoje do pokoje je unikátním spojením sdílené nábytkové dílny a prodejny zrenovovaného nábytku z druhé...
05.06.2017 15:27

Biodegradabilní plasty v procesech nakládání s odpady

  Na trhu se můžeme setkat s různými druhy bioplastů. Z celosvětové produkce plastů tvoří bioplasty méně než 1%. Jaké jsou možnosti jejich využití, když se stanou odpadem, je obsahem projektu Technologické agentury České republiky „Biodegradabilní plasty v procesech nakládání s odpady...
25.05.2017 11:21

Obal jako výzva

Letošní ročník soutěže Mladý obal je už 22. v pořadí. Soutěž je určena pro mladé a talentované designéry do 30 let a je vyhlašována společností Model Obaly od roku 1996. Letošní téma je Open & Play, u něhož organizátoři soutěže zaznamenali zvýšený zájem tvůrců z Asie a Ameriky. Hlavním...
05.05.2017 14:57

Energetické využití odpadu je pro Švédsko velkým problémem, tvrdí švédský vědec

    Slova jaro a konference jsou téměř synonymická. V dubnu navštívila redakce Odpadového fóra nespočet odborných sešlostí, ovšem jednohlasně jsme se shodli na tom, že za konferenci nejvíc tematicky a programově spřízněnou s časopisem považujeme letošní „Odpad zdrojem“ organizovaný...
27.04.2017 09:53

Konec těžby uranu

  Dolní Rožínka je nenápadná obec ve východní části Českomoravské vrchoviny, kde najdeme poslední funkční uranový důl ve střední Evropě. Po několikaletém odkládání zastavení těžby bylo rozhodnuto, důl se zavře koncem roku 2017. „Ložisko Rožná je téměř vydobyté,“ říká Jiří Jež, náměstek...
21.04.2017 13:46

PET-MAT: architektura z lahví

  Nacházíme se v době plastové, jejímž symbolem je lahev z polyethylen tereftalátu stará nyní přes 40 let. PET je geniální vynález pánů Whinfielda a Dicksona z roku 1941, ale lahev z něj vyvinul až Nathaniel Wyeth o třicet let později. Jediný problém týkající se PETu je jeho velmi nízká...
06.04.2017 15:25

Česko - země formalismu

Poslanci v úterý přehlasovali prezidentské veto novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Která verze zákona: senátní, nebo sněmovní, dává větší smysl? O úskalích medializace diskuze jsme si povídali se senátorem a místostarostou obce sousedící s Národním parkem České Švýcarko Zbyňkem...
13.03.2017 12:50

Velkým problémem je rigidnost celkového prostředí VaV

  Agentura pro podnikání a inovace (API) se vloni v létě odštěpila od své mateřské agentury CzechInvest. API vznikla na základě požadavku Evropské komise, aby subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky ze zdrojů Evropské unie, spadaly pod režim zákona o státní službě. Co změna...
06.03.2017 07:36

„Sledujeme proces schválení směrnic, pak se jen přizpůsobujeme Bruselu“

  Na změny v oblasti ekologie nás nový americký prezident D. Trump nenechal dlouho čekat: před několika dny oznámil, že se hodlá výrazně snížit výdaje státního rozpočtu na ochranu životního prostředí. Jednat se bude o škrty ve výši desítek miliard dolarů v rozpočtu Agentury pro...

Odborný časopis Odpadové fórum má již dlouhou tradici.  Je vydáván od roku 2000. Tištěný náklad časopisu je 2500 výtisků. Distribuován je především formou předplatného na zhruba 1700 stálých předplatitelů v České republice a část i na Slovensku. Dosavadní rozsah tvořily 36 stránek věnovaných odpadovému hospodářství (tj. předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využívání nebo odstraňování).

Od roku 2016 Odpadové fórum čekají kvantitativní i kvalitativní změny. Časopisu přibude počet stran a s tím i témat. Časopis bude i nadále informovat o aktuálním dění v odpadovém hospodářství. Zároveň se bude věnovat problematice v celé šíři životního prostředí. To znamená ochraně ovzduší, vodnímu hospodářství a odpadním vodám, EIA/SEA a aktuálním legislativním změnám. Odpadové fórum bude sledovat měnící se kontext evropské politiky životního prostředí.

Hlavním posláním časopisu je vzdělávání odborné veřejnosti jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě. Současně je informační a komunikační platformou, zaměřenou na rozvoj spolupráce mezi oblastmi praxe, vědy a legislativy. Časopis si tedy klade za cíl informačně propojit jednotlivé aktéry průmyslové ekologie tj. průmyslové podniky, vědecké ústavy, vysoké školy a zákonodárné orgány a zajistit obousměrnou zpětnou vazbu každé ze zúčastněných stran.

Vydavatel:

České ekologické manažerské centrum, z.s.
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
tel.: 274 784 447
fax: 274 775 869
e-mail: forum@cemc.cz

Aktuální číslo:

Tématem květnového čísla je energetické využívání odpadů. V čísle najdete například příspěvek příspěvku, který se věnuje roli energetického využití odpadů po roce 2024, nebo na téma spalovny nemocničního odpadu a dále rozhovor s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem. Další tématem je textil a odpad. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

 

 

 

Kontakty na redakci:

 


Jana Drábková

šéfredaktorka
drabkova@cemc.cz
tel.: 274 784 067
 

Kristina Veinbender

redaktorka
veinbender@cemc.cz
tel.: 727 869 016
 

Mgr. Naděžda Krejčová

manažerka inzerce
svancarova@cemc.cz
tel.: 602 328 938
 

Ondřej Procházka

odborný konzultant
prochazka@cemc.cz
tel.: 274 784 448
 
 
www.odpadoveforum.cz