Mediální partneři:

http://files.tretiruka.cz/200001766-6527b6621c/OFlogo.png
http://files.tretiruka.cz/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010

 

WASTE FORUM

III. ročník konference PVO:

AKTUALITY - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

23.08.2016 15:05

Předběžný program konference PVO zveřejněn!

Právě byl ZDE vystaven předběžný program 3. ročníku konference Předcházení vzniku odpadů. V programu prvního dne konference chceme upozornit především na blok přednášek zástupců MŽP, SFŽP ČR, MPSV a (snad i) MZe, ve kterém budou představeny a podrobně rozebrány různé způsoby ekonomické podpory...
11.08.2016 10:20

Opětovné využití odpadu v praxi - projekt „RE-USE, Druhý život“

Brno má unikátní sběrné středisko RETRO-USE, kam mohou obyvatelé města odnést předměty vyrobené před rokem 1989. Jeho specialitou je zaměření se na retro věci. Ve středisku lze odložit bezcenné věci s morální hodnotou, které je škoda vyhodit a které dokumentují minulou éru. Naopak...
05.08.2016 10:10

Podpora projektů předcházení vzniku odpadů

Chcete se dozvědět, jakým způsobem bude možné profinancovat projekty předcházení vzniku a opětovného využití odpadů? Nejen toto vysvětlí pracovníci odboru odpadů Ministerstva životního prostředí na konferenci Předcházení vzniku odpadů. Jaké typy investic v rámci projektů předcházení vzniku a...

Předcházení vzniku odpadů (PVO):

Termín „předcházení vzniku odpadů“, někdy formulovaný jako prevence, se v nejnovější historii odpadového hospodářství v našich právních předpisech objevuje pravidelně. V různých definicích je předcházení chápáno jako nedílná a prioritní součást odpadového hospodářství. Je tedy s podivem, že se konkretizací toho pojmu a jeho praktickým naplňováním téměř nikdo nezabýval. Výjimkou jsou snad někteří podnikatelé, kteří v zájmu ekonomických úspor některé své vedlejší produkty nezařazovali do skupiny „odpady“, tedy předcházeli vzniku odpadů, což jim však bylo státní správou často vytýkáno. Teprve změna přístupu orgánů Evropské unie v této otázce nutí členské státy se skutečnou náplní obsahu pojmu předcházení vzniku odpadů zabývat v rámci příprav programů předcházení vzniku odpadů.

Termín Předcházení vzniku odpadů kdekdo používá, nikdo nezpochybňuje jeho čelné místo v hierarchii odpadového hospodářství, ale málokdo ví, co si pod tím představit. Případně má představy různé. Pro někoho to je jen administrativní záležitost vyvedení nějakého vedlejšího produktu z režimu zákona o odpadech, pro někoho potřeba změny spotřebního chování lidí a firem.

Nejaktivnější v oblasti propagace a prosazování předcházení vzniku odpadů u nás jsou ekologické organizace, i když většina jejich pozornosti se točí kolem komunálních odpadů.

Přitom hlavní potenciál prevence leží na straně průmyslových odpadů v podnicích. Zde již toho bylo uděláno hodně v rámci projektů čistší produkce, ale určitě ne tolik, aby nebylo co zlepšovat. Bohužel se zdá, že toto hnutí v posledních letech poněkud usnulo.

S předcházením vzniku odpadů velmi úzce souvisí jiné dosud opomíjené téma, které se v hierarchii nakládání s odpady nachází hned na druhém místě, a to je opětovné využití odpadů. Zařadili jsme jej sem proto, že mezi předcházením vzniku odpadů a opětovným využitím odpadů je rozdíl jen formální. Pokud se využitelná věc/materiál dostane do režimu nakládání s odpady, potom se jedná o opětovné využití odpadů. Ale pokud se ještě odpadem nestane, potom se jedná o předcházení vzniku odpadů. A přitom se může jednat o stejnou věc/materiál a může být využita pro stejný účel. Nicméně to, když se stane formálně odpadem, její využití silně zkomplikuje. Proto nám připadá účelné o obojím psát najednou a příliš nerozlišovat.

Největší potenciál v prevenci odpadů, případně opětovném využití, vidíme v charitativní oblasti, o čemž svědčí četné příklady od nás i ze zahraničí.

 

Ondřej Procházka

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

25.08.2016 10:02

Připomínky SOVAK ČR ke strategickému dokumentu Česká republika 2030

Sdružení v oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK ČR) se zapojilo do přípravy strategického dokumentu...
25.08.2016 07:45

Spalovna Chotíkov opět přišla o stavební povolení

Minulý týden se Plzeňská teplárenská pochlubila výsledky měření emisí spalovny v Chotíkově,...
24.08.2016 18:35

Novelu zákona o biocidech znovu projednají poslanci

Senát dnes schválil návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých...
 

To musíte využít!