Expert CEMC na PVO:

 

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

České ekologické manažerské centrum, z. s. (CEMC)

tel.: (+420) 723 950 237

prochazka@cemc.cz


 

 

III. ročník konference PVO:

Předcházení vzniku odpadů (PVO):

Termín „předcházení vzniku odpadů“, někdy formulovaný jako prevence, se v nejnovější historii odpadového hospodářství v našich právních předpisech objevuje pravidelně. V různých definicích je předcházení chápáno jako nedílná a prioritní součást odpadového hospodářství. Je tedy s podivem, že se konkretizací toho pojmu a jeho praktickým naplňováním téměř nikdo nezabýval. Výjimkou jsou snad někteří podnikatelé, kteří v zájmu ekonomických úspor některé své vedlejší produkty nezařazovali do skupiny „odpady“, tedy předcházeli vzniku odpadů, což jim však bylo státní správou často vytýkáno. Teprve změna přístupu orgánů Evropské unie v této otázce nutí členské státy se skutečnou náplní obsahu pojmu předcházení vzniku odpadů zabývat v rámci příprav programů předcházení vzniku odpadů.

Termín Předcházení vzniku odpadů kdekdo používá, nikdo nezpochybňuje jeho čelné místo v hierarchii odpadového hospodářství, ale málokdo ví, co si pod tím představit. Případně má představy různé. Pro někoho to je jen administrativní záležitost vyvedení nějakého vedlejšího produktu z režimu zákona o odpadech, pro někoho potřeba změny spotřebního chování lidí a firem.

Nejaktivnější v oblasti propagace a prosazování předcházení vzniku odpadů u nás jsou ekologické organizace, i když většina jejich pozornosti se točí kolem komunálních odpadů.

Přitom hlavní potenciál prevence leží na straně průmyslových odpadů v podnicích. Zde již toho bylo uděláno hodně v rámci projektů čistší produkce, ale určitě ne tolik, aby nebylo co zlepšovat. Bohužel se zdá, že toto hnutí v posledních letech poněkud usnulo.

S předcházením vzniku odpadů velmi úzce souvisí jiné dosud opomíjené téma, které se v hierarchii nakládání s odpady nachází hned na druhém místě, a to je opětovné využití odpadů. Zařadili jsme jej sem proto, že mezi předcházením vzniku odpadů a opětovným využitím odpadů je rozdíl jen formální. Pokud se využitelná věc/materiál dostane do režimu nakládání s odpady, potom se jedná o opětovné využití odpadů. Ale pokud se ještě odpadem nestane, potom se jedná o předcházení vzniku odpadů. A přitom se může jednat o stejnou věc/materiál a může být využita pro stejný účel. Nicméně to, když se stane formálně odpadem, její využití silně zkomplikuje. Proto nám připadá účelné o obojím psát najednou a příliš nerozlišovat.

Největší potenciál v prevenci odpadů, případně opětovném využití, vidíme v charitativní oblasti, o čemž svědčí četné příklady od nás i ze zahraničí.

 

Ondřej Procházka

 

Mediální partneři:


http://files.tretiruka.cz/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
WASTE FORUM

 

AKTUALITY - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

23.08.2016 15:05

Předběžný program konference PVO zveřejněn!

Právě byl ZDE vystaven předběžný program 3. ročníku konference Předcházení vzniku odpadů. V programu prvního dne konference...
12.08.2016 11:04

Opětovné využití odpadu v praxi - projekt „RE-USE, Druhý život“

Brno má unikátní sběrné středisko RETRO-USE, kam mohou obyvatelé města odnést předměty vyrobené před rokem 1989. Jeho...
05.08.2016 10:10

Podpora projektů předcházení vzniku odpadů

Chcete se dozvědět, jakým způsobem bude možné profinancovat projekty předcházení vzniku a opětovného využití odpadů? Nejen toto...