České ekologické manažerské centrum, z. s. Vás srdečně zve na Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2017) zastřešující symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci APROCHEM.

TVIP otevírá prostor pro výměnu zkušeností a názorů v oblasti problematiky interakcí lidské společnosti a životního prostředí. Zaměřuje se na výzkum, vývoj a inovace technologií sloužících pro ochranu životního prostředí.

Cílovou skupinou jsou všichni odborníci zabývající se aplikovaným výzkumem a průmyslové podniky zavádějící inovativní řešení do praxe s cílem pozitivně ovlivnit životní prostředí. Předmětem konference jsou rovněž inovativní řešení a rizik ovlivňující chod regiónů, měst a obcí.

TVIP 2017 proběhne 21. - 23. března 2017 v Hustopečích.

 

AKTUALITY (archiv):

 

Vložné:

 

Důležité termíny:

plné vložné:

3 750 Kč

dvoudenní vložné:

3 250 Kč

jednodenní vložné:

2 750 Kč

  termín konání:

21. – 23. 3. 2017

přihlášky příspěvků:
31. 12. 2016

předložení plných textů do sborníku:

31. 1. 2017

termín přihlášek účasti:

1. 3. 2017
     

Příhlášky:

Cirkulář

 

Místo konání:

2. cirkulář

TVIP 2016

 

 

ODPADOVÉ FÓRUM:

Odpady:   Voda:   Ovzduší:
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 
 • Snižování a měření emisí
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 
 • Recyklace vody
 
 • Doprava a lokální zdroje
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
 
 • Nakládání s kaly, kapalné odpady
 
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika

 

 

 

  ...více informací

APROCHEM:

Rizika:         Materiály
 • Prevence závažných havárií
 

 

 
 • Inovativní postupy a technologie
 • Posuzování a řízení rizik
 

 

 
 • Nanomateriály
 • Odstraňování následků havárií
 

 

 
 • Plastikářský průmysl a oběhové hospodářství
 • Rizika při nakládání s chemickými látkami a přípravky
 

 

   
 • BOZP
 

 

   
        ...více informací
         

Záštita (bude požádáno):

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA - místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace    
         
    Generální ředitel HZS ČR - brig. gen. Ing, Drahoslav Ryba
         
     

 

Odborní partneři (v jednání):

 
     
 
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí Institut environmentálního inženýrství  

 
   
 
     

 
  Ústav procesní a zpracovatelské techniky  

 

Mediální partneři (v jednání):

http://files.tretiruka.cz/200001766-6527b6621c/OFlogo.png http://files.tretiruka.cz/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
WASTE FORUM
     
     
   

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 447, Fax.: 274 775 869

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100