České ekologické manažerské centrum, z. s. Vás srdečně zve na Týden vědy a inovací pro praxi (TVIP 2017) zastřešující symposium ODPADOVÉ FÓRUM, konference APROCHEM a PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE.

TVIP otevírá prostor pro výměnu zkušeností a názorů v oblasti problematiky interakcí lidské společnosti a životního prostředí. Nově se zaměřuje na výzkum, vývoj a inovativní řešení v celé šíři životního prostředí.

Cílovou skupinou jsou všichni odborníci zabývající se aplikovaným výzkumem a průmyslové podniky zavádějící inovativní řešení do praxe s cílem pozitivně ovlivnit životní prostředí. Předmětem konference jsou rovněž inovativní řešení  ovlivňující chod regiónů, měst a obcí.

TVIP 2017 proběhne 21. - 23. března 2017 v Hustopečích.

 

AKTUALITY (archiv):

 

Vložné:

 

Důležité termíny:

plné vložné:

3 750 Kč

dvoudenní vložné:

3 250 Kč

jednodenní vložné:

2 750 Kč

  termín konání:

21. – 23. 3. 2017

přihlášky příspěvků:
15. 11. 2016

předložení plných textů do sborníku:

15. 1. 2017

termín přihlášek účasti:

1. 3. 2017
     

Příhlášky:

Cirkulář

 

Místo konání:

2. cirkulář

TVIP 2016

 

 

ODPADOVÉ FÓRUM:

Odpady:   Voda:   Ovzduší:
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 
 • Snižování a měření emisí
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 
 • Recyklace vody
 
 • Doprava a lokální zdroje
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
 
 • Nakládání s kaly, kapalné odpady
 
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika

 

 

 

  ...více informací

APROCHEM:

Rizika:   Energie:   Materiály
 • Prevence závažných havárií
 
 • Efektivní nakládání s energiemi
 
 • Inovativní postupy a technologie
 • Posuzování a řízení rizik
 
 • Obnovitelné zdroje energie
 
 • Nanomateriály
 • Odstraňování následků havárií
 
 • Smart Cities a chytré sítě
 
 • Plastikářský průmysl a oběhové hospodářství
 • Rizika při nakládání s chemickými látkami a přípravky
 
 • elektromobilita, CNG, LNG, vodík, palivové články
   
 • BOZP
 
 • Skladování energie
   
        ...více informací
         

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE:

 

  ...více informací

Záštita (bude požádáno):

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA - místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace    
         
    Generální ředitel HZS ČR - brig. gen. Ing, Drahoslav Ryba
         
     

 

Odborní partneři (v jednání):

   
     
 
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí Institut environmentálního inženýrství  

 
   
 
     
 
     

 
  Ústav procesní a zpracovatelské techniky  

 

Mediální partneři (v jednání):

http://files.tretiruka.cz/200001766-6527b6621c/OFlogo.png http://files.tretiruka.cz/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
WASTE FORUM
     
     
   

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 447, Fax.: 274 775 869

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

29.07.2016 09:27

Novinka ve Věstníku EU - přeprava odpadů

V Úředním věstníku Evropské unie (L 204) ze den 29. července 2016 bylo publiováno prováděcí...
29.07.2016 07:45

Brabec vyjednal dalších 100 milionů pro MŽP

Ministr životního prostředí Richard Brabec se dohodl s ministrem financí Andrejem Babišem...
28.07.2016 15:15

Hledá se úložiště jaderného odpadu, téma dnešní 90´ ČT24

AVÍZO Spor o to, kde bude v Česku úložiště jaderného odpadu nekončí. Ve hře je sedm...
 

To musíte využít!