Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Energetické využívání odpadů

Jak to tedy je s využíváním odpadů jako zdroje, například prostřednictvím zařízení, které je schopno jej pomocí nejnovějších technologií přeměnit na energii a teplo? Opravdu je to rozumná možnost jak naložit s odpadem? A dá se spalovat jakýkoliv odpad? Je takové využívání odpadů hrozbou pro životní prostředí? Na tyto a mnohé další věci jsme se zeptali Ing. Petra Mareše, technického ředitele společnosti United Energy, a.s.

Pochopitelně se věnujeme problematice TAP, aktuální situaci, vývoji, trendům a budoucnosti energetického využití odpadů v EU, modernímu přístupu ke škvárovému hospodářství a popílkům v ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky ani nechybí téma cirkulární ekonomiky a plazmového zplyňování. Velkým tématem jsou pro nás skládky a tedy konec doby skládkové. K tématu přinášíme článek pod názvem Zločin za bílého dne aneb pravda o skládkách a snahách o odsun jejich konce a také pohled ČIŽP. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Květen    
14.5. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 15.5., 19.11., 20.11.

20.5. 24. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ

22.5. Sanační technologie XXII

21.-23.5.

VODOVODY-KANALIZACE

21. mezinárodní vodohospodářská výstava

29.5. Odpady v roce 2019 z pohledu ekonomiky a praxe
Opakování: 30.5., 6.6., 11.6., 12.6., 17.7., 18.7., 6.8., 7.8.

29.5. POVINNOSTI PODNIKOVÉHO EKOLOGA - informace pro začátečník

30.5. Školení Efektivní řízení příjmů v OH obce

Červen    
4.6. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do SEPNO
Opakování: 3.9., 4.9.2019

5.-6.6.

Představen mezinárodní projekt ALLIES (úspory energie na lokální i národní úrovni)

5.-6.6.

Environmentální účetnictví a reporting udržitelného rozvoje

11.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EIA

19.6.

METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

20.6. EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)

Září    
5.-6.9. REACH Konference 2019

Říjen    
8.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 9.10.

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

 

  

 

Novinky

14.06.2019 22:29

Nové Odpadové fórum na téma energetického využívání odpadů

Jak to tedy je s využíváním odpadů jako zdroje, například prostřednictvím zařízení, které je schopno jej pomocí nejnovějších technologií přeměnit na energii a teplo? Opravdu je to rozumná možnost jak naložit s odpadem? A dá se spalovat jakýkoliv odpad? Je takové využívání odpadů hrozbou pro životní prostředí? Na tyto a mnohé další věci jsme se zeptali Ing. Petra Mareše, technického ředitele společnosti United Energy, a.s. Pochopitelně se věnujeme problematice TAP, aktuální situaci, vývoji, trendům a budoucnosti energetického využití odpadů v EU, modernímu přístupu ke škvárovému hospodářství a popílkům v ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky ani nechybí téma cirkulární ekonomiky a plazmového zplyňování. Velkým tématem jsou pro nás skládky a tedy konec doby skládkové. K tématu přinášíme článek pod názvem Zločin za bílého dne aneb pravda o skládkách a snahách o odsun jejich konce a také pohled ČIŽP.

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 

Přehled obsahu:

 • Erudice | Michael Barchánek
 • ZEVO není spalovna! | Redakce OF
 • V Karviné se stihnou do roku 2024 připravit| Redakce OF
 • Aktuální situace, vývoj, trendy a budoucnost energetického využití odpadů v EU | CEWEP, překlad redakce OF
 • Metody Sludge-to-Energy jako součást cirkulární ekonomiky | Miroslav Kos
 • Moderní přístupy ke škvárovému hospodářství v ZEVO | Tomáš Baloch, Michal Šyc
 • Moderní postupy zpracování popílku ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky | Ekaterina Korotenko, Michal Šyc, Josef Jadrný
 • Výroba cementu, výpal slínku a trvale udržitelný dostupný palivový mix s obsahem biomasy | Jan Gemrich
 • Plazmové zplyňování: dobrá cesta k cirkulární ekonomice | Dorota Havlíková
 • Pohled Teplárenského sdružení ČR na zákon o odpadech | Martin Hájek
 • Zločin za bílého dne aneb pravda o skládkách a snahách o odsun jejich konce | Redakce OF
 • Skládky odpadů a zařízení určená k odstraňování či úpravě odpadů – výsledky
 • činnosti ČIŽP za rok 2018 | Lukáš Kůs, Pavlína Dvořáková
 • Investiční záměry, hledání kompromisů a role prostředníka komunikace | Martin Nawrath
 • Indonésie – země recyklačních příležitostí | Petr Zámečník
 • Stavební práce a kvalita ovzduší | Jáchym Brzezina
 • Nebezpečné látky ve firmě, jejich skladování a manipulace s nimi | Pavlína Kahovcová
 • Evidence oprávněných osob – zařízení k nakládání s autovraky | Lucie Česeneková, Markéta Sequensová
 • Průběžná evidence autovraků v praxi | Petr Grusman
14.06.2019 22:24

ČIŽP pokutovala za chybějící integrované povolení, netřídění odpadů i za nevyměňování filtrů v lakovně

Společnost AGRICOL s.r.o., provozovatel zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok) dostala od inspektorů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové pokutu 120 tisíc korun. Bez příslušného integrovaného povolení provozoval v Poličce tři roky zařízení na úpravu a zpracování mléka a porušil tak zákon o integrované prevenci.

Hlavní činností společnosti AGRICOL s. r. o. je zpracování vajec a mléka. V provozovně probíhá výroba sýra a majonéz. „Letos v únoru provedli inspektoři ČIŽP kontrolu v provozovně v Poličce. Firma doložila průměrné denní spotřeby mléka za období 2016 až 2018 a ukázalo se, že v roce 2016 činila průměrná denní spotřeba mléka 236 tun, v roce 2017 to bylo 255 tun a v roce 2018 až 258 tun mléka. Vzhledem k tomu, že množství odebíraného mléka pro výrobu je větší než 200 tun denně (v průměru za rok), musí mít zařízení vydané platné integrované povolení od příslušného krajského úřadu. To však prokazatelně tři roky AGRICOL neměl,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Vedení společnosti přistoupilo podle inspektorů ČIŽP ke zjištěnému stavu velmi aktivně a ihned po kontrole začalo zpracovávat podklady pro žádost o vydání integrovaného povolení. To inspektoři zohlednili v návrhu sankce, která by podle zákona mohla činit až deset milionů korun. Stejně tak skutečnost, že firma při šetření spolupracovala a účinně tak napomáhala při objasňování přestupků. „Výši pokuty, která nabyla právní moci 1. června, jsme stanovili tak, aby měla charakter nápravný, ale i preventivní,“ uvedl Trávníček.

 

Pardubický dopravní podnik nevyměňoval filtry v lakovně. Od inspektorů ČIŽP za to dostal pokutu 120 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. Městská firma ve své lakovně, kde opravuje převážně vozidla hromadné dopravy, neprováděla jedenkrát ročně výměnu filtrů s aktivním uhlím. Ty slouží k omezování emisí těkavých organických látek z lakovny do ovzduší.

Jednoroční frekvenci výměny aktivního uhlí měla společnost stanovenu v povolení k provozu, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje. „Inspektoři ovšem při kontrole v únoru 2019 zjistili, že naposledy byla výměna aktivního uhlí provedena před necelými čtrnácti lety. Provozovatel doložil výměnu sorbentu sloužícího k omezování emisí těkavých organických látek do ovzduší naposledy v srpnu 2005. Porušil tak podmínku danou provozním řádem a tím i zákon na ochranu ovzduší,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Při stanovení výše pokuty ČIŽP zohlednila, že společnost při kontrole spolupracovala a ještě před vydáním pokuty doložila objednávku na výměnu sorbentu sloužícího k omezování emisí těkavých organických látek do ovzduší. Proti pokutě městská firma nepodala odvolání, sankce je pravomocná.

 

Inspektoři uložili pokutu 150 tisíc korun stavební firmě SYNER za netřídění odpadů

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Liberci uložili pokutu 150 tisíc korun stavební společnosti SYNER, s.r.o. Firma v areálu ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku skladovala odpady z vlastní stavební činnosti, aniž by tyto odpady třídila dle druhů a kategorií.

Inspektoři v lednu 2019 na základě obdrženého podnětu zjistili, že v areálu firmy jsou na ploše zhruba 17 tisíc metrů čtverečních skladovány odpady různého složení. „Na jedné hromadě vysoké až čtyři metry byly betonové kvádry s příměsí železných drátů a výkopové zeminy. Další hromada o mocnosti pět metrů obsahovala asfaltové kry s příměsí zeminy, našli jsme i azbestovou krytinu a rozbité cihly. Původce odpadů je přitom povinen shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií, což se v tomto případě nestalo,“ uvedla Hana Kolářová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Liberec.

Provozovatel nesplnil ani svou další základní povinnost – a to zabezpečit odpady před případným nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. „Areál nebyl oplocen a vstup cizích osob nebyl znemožněn ani žádným jiným způsobem,“ doplnila Kolářová.

Inspektoři dále zjistili, že společnost SYNER minimálně od roku 2018 do února 2019 nevedla za svůj areál ve Stráži pod Ralskem průběžnou evidenci produkovaných odpadů. Nezaslala ani hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP provozovaného Ministerstvem životního prostředí. Areál nebyl příslušným správním orgánem schválen jako zařízení k nakládání s odpady a společnost ani nedisponovala povolením dle stavebního zákona.

Proti pokutě uložené inspektory ČIŽP se firma neodvolala, sankce v květnu nabyla právní moci.

14.06.2019 22:15

Červnová Priorita se věnuje Norským fondům

Norské fondy se naplno rozjíždějí. Na ochranu českého životního prostředí budou postupně přitékat desítky milionů korun. V Prirotě SFŽP přináší přehled o dotačních výzvách, vysvětluje, co Norské fondy vlastně jsou a můžete si přečíst i zkušenosti skandinávských kolegů s ochranou životního prostředí. Priorita ke stažení ZDE

13.06.2019 18:30

EU: Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí byla zveřejněna ve Věstníku EU. Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení. Text k stažení - ZDE  

13.06.2019 18:26

Spalovna v pražských Malešicích je zase ekologičtější. Zařízení na energetické využití odpadu prošlo první fází modernizace.

První ze čtyř spalovacích linek Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Malešicích obnovila po modernizaci úspěšně provoz. Další tři linky projdou renovací do roku 2022 v rámci projektu GOLEM.

„Rekonstrukce první spalovací linky proběhla bez komplikací, a dokonce o něco dříve, než bylo plánováno. Nová linka je teď mnohem spolehlivější a má ekologičtější parametry,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Revitalizace první spalovací linky začala loni na jaře a takřka přesně po roce se vrátila do ostrého provozu. Spalováním odpadu vzniká pára, která pohání turbogenerátor na výrobu elektřiny a tepla. Postupná rekonstrukce všech čtyř spalovacích linek přitom probíhá za provozu ostatních linek.

„Jde o poměrně složitý proces a koordinačně náročnou práci. Ale jde o klíčové zařízení pro Prahu a její odpadové hospodářství, takže vysoké nároky na rychlost a kvalitu provedení rekonstrukce jsou zcela na místě,“ dodává náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Odpadové hospodářství vyspělých zemí je založeno na principech minimalizace vzniku odpadu, jeho materiálovém a energetickém využití a až v poslední řadě na skládkování nevyužitelného zbytku. Společnost Pražské služby provozuje na území Prahy svá recyklační zařízení a takzvanou termickou koncovku v Malešicích.

„Termické využití materiálově již jinak nevyužitelného zbytkového odpadu je v souladu s evropskou hierarchiích nakládání s odpady a je tak nedílnou součástí moderního odpadového hospodářství, které naše společnost prosazuje a na území Prahy realizuje,“ říká generální ředitel a předseda představenstva společnosti Pražské služby, pod kterou ZEVO Malešice spadá, Patrik Roman.

Před zahájením obnovy bylo zařízení ZEVO Malešice, jehož původní koncepce sahá až do druhé poloviny 80. let, více než 20 let v provozu. Některé komponenty byly provozem opotřebované, a navíc i technologicky zastaralé. Nároky a s tím spojené náklady na údržbu a provoz byly spouštěčem rozhodnutí společnosti Pražské služby pro rekonstrukci.

„Projekt GOLEM byl velmi kvalitně připraven, jeho příprava nám zabrala více než dva roky a probíhala paralelně k běžným provozním záležitostem, kterých bylo vzhledem ke stáří a tomu odpovídajícímu stavu zařízení opravdu hodně. Můj tým ze sebe vydal při přípravách projektu maximum,“ říká ředitel ZEVO Malešice a člen představenstva Pražských služeb Aleš Bláha.

Rekonstrukční práce pokračují v souladu s harmonogramem, přestože se termínový tlak na zprovoznění dalších obnovených linek o měsíc zpřísnil. Projektový tým ovšem očekává podobně hladký průběh prací i na zbývajících třech linkách.

„Tento velký projekt obnovy technologie bude trvat celkem čtyři roky s realizací postupně po jednom kotli za rok. Práce na nové technologii běží souběžně s provozem stávajícího zařízení a znamená to velkou výzvu týkající se koordinace. Máme úspěšně za sebou první fázi, která ukázala mimořádné kvality a nasazení projekčního týmu složeného z kolegů a externích poradců. Druhá fáze právě začala a náš cíl je jasný, být opět úspěšní,“ dodává vedoucí projektu GOLEM a vedoucí odboru údržby a investic ZEVO Tomáš Žižka.

ZEVO Malešice je součástí akciové společnosti Pražské služby, kterou plně ovládá hlavní město Praha. Celková rekonstrukce čtyř spalovacích linek si vyžádá investici ve výši 2,8 miliardy korun.

13.06.2019 17:57

Putovní Křišťálovou popelnici získal tentokrát středočeský Beroun!

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí. K dispozici mají po celé ČR už více než 413 000 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. A kde se třídilo v roce 2018 nejlépe? Odpovědí jsou výsledky celostátní soutěže obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici 2018“.  Jména těch nejlepších odtajnili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference Odpady a obce 2019.

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 15. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové pak byli oceněni 3 nejlepší z každé kategorie. Obec Neratov ovládla kategorii obcí do 500 obyvatel. V kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel zvítězily Hovorany a na první příčku v kategorii nad 5 000 obyvatel vystoupalo město Beroun. Zástupci vítězných obcí převzali menší křišťálovou popelničku a šek na 100 tisíc korun jako příspěvek na další zlepšení nakládání s odpady. Do středočeského Berouna, města ležícího na soutoku Berounky a Litavky, zamířilo i ocenění pro absolutního vítěze – velká Křišťálová popelnice. A stává se tak další obcí, jejíž jméno je vyryto na této slavné putovní trofeji.  

 

Co je hodnoceno?

Každý kraj měl 5 želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, další 2 zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři EKO-KOM, vybírat však mohli pouze z obcí, které se umístily v krajské soutěži nejhůře na 5. místě. V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií. Hodnotilo se nejen množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu, hodnotil se také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob), přihlíželo se také k tomu, zda obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy a celkově jaké jsou v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady. Hodnocení je tedy velmi komplexní a provádí se především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví.

 

Výsledky soutěže O křišťálovou popelnici 2018

 

Absolutní vítěz: Beroun

 

kategorie Obce do 500 obyvatel:

 1. Neratov
 2. Roudno
 3. Borůvka

 

kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:

 1. Hovorany
 2. Lety
 3. Solnice

 

kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:

 1. Beroun
 2. Vimperk
 3. Olomouc
13.06.2019 17:50

Startuje program Prostředí pro život, který nabídne stovky milionů na výzkum životního prostředí

Řešitelé výzkumných projektů v oblasti životního prostředí se mohou od dnešního dne ucházet o více než 429 mil. Kč. Technologická agentura ČR (TA ČR) ve středu 12. června 2019 vyhlásila první veřejnou soutěž v programu Ministerstva životního prostředí s názvem Prostředí pro život.

Řešení, která vzniknou v rámci podpořených projektů, budou mj. přispívat ke zlepšování kvality ovzduší, vod, půdy a horninového prostředí. V rámci oběhového hospodářství pomohou výsledky projektů např. snižovat produkci nerecyklovatelného odpadu, zvyšovat opravitelnost výrobků nebo jejich trvanlivost.

"Superprioritou programu Prostředí pro život je sucho a další důsledky změny klimatu, na které je vyčleněna celá polovina prostředků. Očekáváme, že program přinese nová řešení například ve využití klimatických modelů pro dlouhodobé předpovědi sucha, pro snižování emisí skleníkových plynů, pro ukládání uhlíku v půdě a biomase a další pilotní projekty pro adaptaci krajiny,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

V první veřejné soutěži je možné podat návrh projektu do dvou z celkově tří podprogramů. První podprogram „Operativní výzkum ve veřejném zájmu“ slouží především pro potřeby veřejné správy k výzkumu a inovacím zaměřeným na podporu naplňování politik, tedy na aplikovaný výzkum ve veřejném zájmu, který není možné obchodně využít. Druhý podprogram „Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí“  se zaměřuje na technologické inovace v oblasti technické ochrany životního prostředí a k tvorbě krajiny, včetně digitalizace a tzv. smart cities a smart regions. Do veřejné soutěže se mohou zapojit podniky a výzkumné organizace, které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky nebo i samostatně.

Veřejné soutěže budou vyhlašovány jedenkrát ročně až do roku 2024. Očekávané výdaje programu ze státního rozpočtu činí pro celé období programu 3,8 mld. Kč. Polovina z této částky je určena na výzkum spojený s problematikou sucha a dalších souvislostí a důsledků změny klimatu.

Možnost podání návrhů projektů je otevřená od 13. června 2019 do 19. září 2019. Výsledky soutěže budou známé a zveřejněné nejpozději 29. února 2020.

„Program Prostředí pro život přinese zásadní  řešení pro kvalitu ovzduší, odpadové hospodářství či ochranu přírodních zdrojů České republiky. Výzkumné projekty se také zaměří na socioekonomické aspekty, například na ekonomické nástroje ochrany životního prostředí nebo na vzdělávání v této oblasti,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Podrobné informace k 1. veřejné soutěži programu Prostředí pro život získají zájemci na informačním semináři, který se uskuteční 25. června 2019 od 10 hod. v sídle TA ČR. Registrace je možná na tomto odkaze.

 

Dokument ke stažení:

Zadávací dokumentace a její přílohy

 

Související dokumentace a formuláře

 

Doplňující dokumentace

 

Příručka
Základní informace pro uchazeče

11.06.2019 21:33

Veřejná konzultace Evropské komise k vyhodnocení směrnice o průmyslových emisích

Evropská komise v roce 2019 provádí vyhodnocení efektu směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích ve vztahu k životnímu prostředí, veřejnosti a průmyslu. Konzultace probíhají mimo jiné i formou dotazníkového šetření pro odbornou (povolující a kontrolní orgány, provozovatelé, průmyslové organizace apod.) i širokou veřejnost (nevládní organizace, občané). Předmětný dotazník je k dispozici na níže uvedeném odkazu do 19. srpna 2019. Pro vyplnění dotazníku je z důvodu transparentnosti procesu nutné provést registraci. Více ZDE

 

Zdroj: MŽP

11.06.2019 21:29

Průzkum: Češi vyhazují jídlo, plýtvání ale považují za problém

Třetina Čechů vyhazuje i nezkažené jídlo jen proto, že ho nakoupili moc nebo na něj už nemají chuť. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM). Většina lidí, téměř 90 procent, přitom plýtvání potravinami pokládá za problém. Důvodem pro snížení plýtvání by podle Čechů byla nejčastěji úspora peněz, ale podle většiny lidí i omezení ekologické zátěže.

Jen pětina Čechů tvrdí, že žádné potraviny nevyhazuje. Více než polovina dotázaných pak uvedla, že v koši nebo třeba jako krmivo pro zvířata v jejich domácnosti skončí až desetina potravin. Dalších 18 procent lidí řeklo, že vyhazuje desetinu až čtvrtinu jídla.

Nejčastěji lidé vyhazují jídlo proto, že se zkazilo, bylo po datu spotřeby nebo šlo o nespotřebovatelné zbytky. Z těchto důvodů alespoň občas vyhazuje jídlo polovina až téměř dvě třetiny Čechů. Více než třetina dotázaných ale řekla, že občas vyhodí i jídlo, které není zkažené, jenom už nevypadá pěkně. Podobný podíl lidí vyhazuje někdy potraviny proto, že na ně už nemá chuť, nakoupili jich zbytečně mnoho nebo si například jen naložili příliš velkou porci na talíř.

Zároveň však naprostá většina Čechů považuje plýtvání potravinami za problém. Podle téměř poloviny dotázaných jde o velký problém a podle dalších 40 procent lidí plýtvání není správné, ale existují naléhavější problémy, které je potřeba řešit.

Z účastníků průzkumu, kteří se přiznali k vyhazování části potravin, by 18 procent mohlo podle vlastních slov snížit podíl vyplýtvaného jídla skoro na nulu. Dalších 19 procent si myslí, že by mohlo objem vyhazovaných potravin snížit na polovinu. Asi dvě pětiny lidí uvedly, že by se dalo vyhnout jen menšině plýtvání v jejich domácnosti, a 15 procent dotázaných řeklo, že se vyhazování jídla vyhnout nedá.

Jako důležitý důvod pro omezení plýtvání potravinami, uváděla většina lidí - více než čtyři pětiny - úsporu peněz. Zhruba dvě třetiny Čechů míní, že omezení plýtvání je důležité také proto, aby se snížila ekologická zátěž planety.

Průzkum provádělo CVVM od 30. března do 10. dubna. Zúčastnilo se ho 1052 obyvatel republiky ve věku nad 15 let.

 

Dokument ke stažení:

or190611.pdf

11.06.2019 21:04

EU: Životní prostředí a energie v květnu 2019

EU sestavuje evropskou flotilu pro hašení lesních požárů, Rada schválila směrnici zavádějící nové předpisy o plastech na jedno použití, Rada přijala nová pravidla, která zjednodušují povinnosti podávání zpráv v oblasti životního prostředí.

 

 

 

 

Rada schválila směrnici zavádějící nové předpisy o plastech na jedno použití

 
 • Směrnice se týká 70 % plastových výrobků tvořících odpad v moři.
 • Směrnice by měla zamezit emisím 3,4 mil. tun ekvivalentu CO2 a zabránit škodám na životním prostředí, které by do roku 2030 představovaly ekvivalent 22 mld. €.
 • Podle odhadů by měla zároveň ušetřit spotřebitelům 6,5 mld. €.

Rada 21. 5. 2019 s konečnou platností schválila nové předpisy týkající se 10 nejčastějších plastových výrobků, které se nachází v mořích, na evropských plážích a na opuštěných lovných zařízeních. Dohoda vychází z návrhu předloženého Komisí v květnu 2018 (více v příspěvku „Komise navrhla omezit či úplně zakázat užívání plastů na jedno použití“, Životní prostředí v květnu 2018). EP a Rada 19. 12. 2018 dosáhly prozatímní politické dohody v prosinci 2018 (více v příspěvku „EU projednává legislativu omezující užívání plastů na jedno použití“, Životní prostředí v prosinci 2018). Coreper následně potvrdil předběžnou dohodu v lednu 2019 (více v příspěvku „Coreper potvrdil předběžnou dohodu o nových opatřeních pro řešení problematiky plastů“, Životní prostředí v lednu 2019). EP schválil zákaz jednorázových plastů v březnu 2019. Konkrétně mají být zakázány tyto produkty: plastové příbory; plastové talíře; plastová brčka; nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu, jako jsou krabičky na rychlé občerstvení; nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu; nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů. Nové předpisy zavádějí také opatření ke snížení spotřeby nádob na potraviny a nápojových kelímků z plastu a zvláštní značení a označování určitých výrobků, či rozšířenou odpovědnost výrobce v oblasti nákladů na odklízení odpadků (tabákové filtry a lovná zařízení). Od roku 2025 by měl být také stanoven závazný cíl ve výši alespoň 25 % recyklovaných plastů používaných na nápojové lahve a od roku 2030 by měly být všechny plastové lahve v souladu s cílem obsahovat alespoň 30 % recyklovaného materiálu. Součástí je rovněž požadavek na tříděný sběr až 90 % plastových lahví do roku 2029 (77 % do roku 2025). Víčka by měla být navrhovaná tak, aby byla spojena s lahví. Směrnice vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku. Členské státy budou mít poté 2 roky na to, aby legislativu provedly do svého vnitrostátního práva.

 

Rada přijala nová pravidla, která zjednodušují povinnosti podávání zpráv v oblasti životního prostředí

 
 • Nařízení vychází z hodnocení kontroly účelnosti, pokud jde o podávání zpráv a monitorování politiky EU v oblasti životního prostředí, které Komise dokončila v červnu 2017.
 • Nová opatření mají zefektivnit podávání zpráv v oblasti životního prostředí.

Rada 21. 5. 2019 přijala nová pravidla, která mají zjednodušit povinnosti v oblasti podávání zpráv v souvislosti s právními předpisy v oblasti životního prostředí. Nová pravidla se týkají následujících 10 legislativních aktů: o kalech z čistíren odpadních vod; o hluku ve venkovním prostředí; o Infrastruktuře pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE); o ochraně ptáků; o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR); o zkouškách na zvířatech; o těžbě dřeva; o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT); o Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES); a o odpovědnosti za životní prostředí. Cílem je zajištění větší soudržnosti a konzistentnosti a zjednodušení povinnosti podávat dané zprávy. Nové předpisy by měly také přispět snížení administrativních nákladů, zlepšení kvality dostupných údajů pro budoucí hodnocení a zvýšení transparentnosti. Nařízení vstoupí v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku.

 

EU sestavuje evropskou flotilu pro hašení lesních požárů

 • Podle údajů za rok 2018 přišlo kvůli lesním požárům, záplavám, bouřím a zemětřesením o život více než 100 lidí.

 • Flotila rescEU posiluje protipožární kapacity a přípravná a monitorovací opatření pro příští období lesních požárů.

 • Systém rescEU je dle Komise výrazem evropské solidarity v praxi.

 • Komise 21. 5. 2019 představila první flotilu hasičských letadel v rámci nového systému rescEU určeného pro boj s přírodními katastrofami.

Pozadí

Doposud byl mechanismus civilní ochrany EU založen na koordinaci dobrovolné pomoci zúčastněných států, kterou koordinovalo evropské středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC). V souvislosti se zvýšením hrozeb však byly členské státy čím dál méně schopny vzájemně si pomáhat. EU navíc nedisponovala záložními kapacitami pro pomoc členským státům, které ji nutně potřebovaly. Nová hasičská flotila EU se má v počátečním přechodném období skládat ze 7 hasičských letounů a 6 vrtulníků. Komise souběžně posiluje své monitorovací a koordinační kapacity v oblasti přípravy na období lesních požárů. V minulých měsících proběhla řada cvičení v terénu zaměřených na lesní požáry za účasti odborníků a záchranných týmů z různých zemí EU.

Klíčové a sporné body

 • Pro přechodnou flotilu rescEU na rok 2019 dalo k dispozici své letouny a helikoptéry celkem 5 členských států, které byly v posledních letech často postiženy lesními požáry.
 • Konkrétně se flotila skládá ze 2 letounů z Chorvatska, 1 letounu z Francie, 2 letounů z Itálie, 2 letounů ze Španělska a 6 vrtulníků ze Švédska.
 • ERCC bude v létě posíleno o podpůrný tým pro boj proti lesním požárům tvořený odborníky z členských států.
 • ERCC bude také pořádat pravidelné videokonference s členskými státy za účelem sdílení informací o riziku požáru v celé Evropě.
 • K zmapování mimořádného rizika výskytu lesních požárů poslouží satelitní systém EU Copernicus.

Předpokládaný další vývoj

Dlouhodobým cílem je doplnit další kapacity a prostředky a vybudovat silnější zálohy rescEU.

Odkazy

 

Balík Čistá energie pro všechny legislativně dokončen

 
 • Více práv pro spotřebitele, větší hospodářská soutěž na trhu s elektřinou nebo větší výhody pro nízkoemisní výrobce elektřiny v rámci tzv. kapacitních mechanismů, to má přinést právě schválený energetický balík EU.

 • Další opatření mají posílit připravenost na elektroenergetické krize či systém obchodování s ohledem na výrobu elektřiny z OZE.

Rada 22. 5. 2019 schválila poslední legislativní návrhy, které byly neformálně dojednány v prosinci 2018, konkrétně nařízení a směrnici o elektřině, nařízení týkající se rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a nařízení o agentuře ACER (více v příspěvku „Jednání o zimním energetickém balíku byla dokončena“, Energie v prosinci 2018). Došlo tak k uzavření celého legislativního procesu schvalování zimního energetického balíku z listopadu 2016 (více v příspěvku „Komise zveřejnila balík opatření pro transformaci ekonomiky směrem k čisté energii“, Energie v listopadu 2016), jehož cílem je vytvořit rámec pro klimaticko-energetickou politiku EU po roce 2030. Již dříve byly odsouhlaseny návrhy týkající se podpory obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti, či o správě energetické unie (více v příspěvku „EP schválil 3 akty v rámci balíku Čistá energie pro všechny Evropany“, Energie v listopadu 2018). Poslední schválené legislativní předpisy vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

 

11.06.2019 20:59

Třetí ročník celostátní soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu „Přeměna odpadů na zdroje“ zná již své vítěze

Slavnostní atmosféra ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu ČR byla plná napětí a očekávání, kdo z nominovaných bude stát na stupních vítězů? Pozvání na tuto významnou akci dostali všichni vítězové a nominovaní účastníci.  Sešlo se zde více jak 150 účastníků, mezi které patřili především vítězové a nominovaní soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu „Přeměna odpadů na zdroje“, mediální a odborní partneři a sponzoři této soutěže.

V historických prostorách Valdštejnského paláce uvítal účastníky akce senátor Ladislav Kos, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR. V úvodu hlavní části programu, kterou bylo předávání cen vítězům, vystoupil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček „Oběhové hospodářství má značný potenciál v souvislosti s exponenciálním rozvojem digitálních technologií, které mohou přinést významný pokrok v udržitelném využívání zdrojů s pozitivním vlivem na životní prostředí a tím i na kvalitu našeho života. A tímto směrem se chceme vydat.“ Na závěr svého vystoupení pak dodal „ Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo oslovit tolik podnikatelů, starostů, učitelů a mladých lidí i dětí, kteří svými projekty a díly dokázali, že synergie techniky, kreativity a citu pro přírodu kolem nás přináší užitek, krásu a radost. Mé upřímné poděkování patří sponzorům, kteří pochopili význam podpory této soutěže, neboť velmi dobře vědí, že investují do budoucnosti naší země. Vyjadřuji svůj obdiv všem vám, účastníkům soutěže, za inovativní a kreativní nápady a řešení. Svými projekty a díly jste vytvořili soubor skvělých příkladů pro efektivní a inovativní nakládání se zdroji. To je ten nejlepší způsob, kterým můžete v rámci svých možností přispět k přechodu naší země na oběhové hospodářství. A to je náš společný cíl.“

 

Přehled udílených cen v soutěži Přeměna odpadů na zdroje 2019

Kategorie 1 –   pro Výrobní podniky – výrobek z druhotných surovin

1. místo            ARP Bohemia s.r.o., Libčice nad Vltavou

                           za produkt „Pryžová deska ARPTEX z odpadních pryží a pneumatik“

 2. místo            Manetech, a. s. Praha

                         za „Přeměnu tekutých odpadů na organický substrát či rekultivační kompost

                        technologií MANETECH“

3. místo           Transform a. s. Lázně Bohdaneč

za „Výrobky z materiálu TRAPLAST - získaný recyklací plastových komunálních odpadů“ 

 

Kategorie 2 – pro Stavební společnosti - využití druhotných surovin ve stavebnictví

1. místo          Panattoni Europe, Praha

                       za projekt „Panattoni Park Ostrov North - rekordní využití druhotných surovin

           při revitalizaci brownfieldu“

2. místo             AZS 98 s.r.o. Plzeň

                        za projekt „Zahradní jezírko s využitím 100 % recyklovaných materiálů“

3. místo             EKO servis Zábřeh s.r.o.

              za projekt „Recyklace v praxi - výstavba BMX dráhy Zábřeh s využitím recyklátů“

 

Kategorie 3 -    pro Veřejnou správu - využití druhotných surovin v projektech veřejné správy

1. místo          Obec Kněžice, okr. Nymburk

                       za projekt „ESO Kněžice – energetické a materiálové využití odpadů“

2. místo             Městys Pozořice,  okr. Brno venkov

             za projekt „REUSE POZOŘICE - podpora opětovného využití spotřebního zboží“

3. místo          Obec Otice, okr. Opava

za projekt „Náhrada pitné vody přečištěnou odpadní vodou s využitím výrobku s ukončenou životností“

 

Kategorie 4 -  pro Vysoké školy – Projekty studentů vysokých škol

1. místo          Ing. Zdeněk Prošek, ČVUT v Praze

           za projekt „Stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin“

2. místo          Ing. Lucia Bulíková, VŠB TU Ostrava

za projekt „Silniční pojivo pro úpravu zemin s vysokým podílem druhotných produktů“

3. místo          Bc. Marcel Havrda, ČZU v Praze

           za projekt „Využití pivovarských kvasnic jako přídavek do ekologicky šetrných hnojiv

            pro vyšší výnos rostlin“

 

Kategorie 5 -  pro Střední školy - projekty a díla studentů VOŠ, SŠ, SOU

1. místo          Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové

                       za projekt „Kolekce YATE – užitné a dekorativní předměty z odpadních plastů“

2. místo          Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín

          za projekt „Readytomake! – užitné předměty z různých výrobků s ukončenou životností“

3. místo          Integrovaná střední škola živnostenské Plzeň

          za projekt „Obývák – přeměna učebny ve společenský prostor recyklovaným nábytkem a bytovými doplňky s využitím starých džínů“

 

Kategorie 6 - pro Základní školy - projekty a díla žáků ZŠ

1. místo          Speciální Základní škola Králíky

          za projekt „Nový život odpadových nádob“

2. místo          Základní škola Partyzánská, Česká Lípa

          za projekt „Hmyzí hotel z druhotných surovin"

3. místo          Základní škola a Mateřská škola Chýně

           za projekt „Dřevěná stavebnice z odpadního dřeva“

 

Kategorie 7 -  Videoprojekty ZŠ a SŠ

1. místo          Základní škola a Mateřská škola Masarykova, Hnojník

         za videoprojekt „Přeměna odpadů na učební pomůcky“

2. místo          Základní škola Velehrad

          za videoprojekt „Vermikompostování“

3. místo          Základní škola a Mateřská škola Kladno

                        za videoprojekt „Příběh věcí, které chtějí být dál užitečné“

 

Podrobnosti o jednotlivých projektech včetně fotodokumentace jsou k dispozici v Katalogu 3. ročníku soutěž MPO přeměna odpadů na zdroje 2019, který najdete v příloze, v tištěné formě lze Katalog získat v recepci budovy MPO, Na Františku 32, Praha 1.

 

Dokument ke stažení:

11.06.2019 20:33

OZO Ostrava: Pilotní projekt Bartovice je v poločase

Výsledky se zatím zdají více než uspokojivé - Více než dvojnásobek plastů oproti obvyklému měsíčnímu průměru, 82% nárůst množství vytříděného papíru a zároveň pokles objemu směsného komunálního odpadu o 32 %.

Testovaný systém je pozitivní i po ekonomické stránce. I když měsíční cena svozu separovaných složek výrazně vzrostla, zvýšené náklady se podařilo vykompenzovat snížením četnosti svozu směsného odpadu. „Tyto pozitivní výsledky však ještě nejsou zcela směrodatné,“ komentuje projekt technický náměstek společnosti OZO Ostrava Petr Bielan. „Musíme počkat na výsledky v delším časovém horizontu, protože tvorba odpadů v domácnostech se v průběhu kalendářního roku proměňuje. Finální závěry tak budeme mít až koncem tohoto roku.“

Projekt, který potrvá do konce roku 2019, je nyní ve své polovině. A při této příležitosti se zástupci města, městského obvodu a společnosti OZO Ostrava v pondělí 10. června setkali s občany Radvanic a Bartovic, aby společně probrali jeho přínos i případné slabiny. „Cílem setkání bylo zjistit názory občanů na nový způsob třídění odpadu a znovu je co nejvíce motivovat a nabídnout jim i určitou osvětu a podporu,“ uvedl jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda s tím, že po ukončení tohoto pilotního projektu budou jeho výsledky porovnány s dalšími systémy sběru a svozu separovaného odpadu. „Z tohoto srovnání by mělo vzejít doporučení pro nejen pro Ostravu, ale i pro další obce, s nimiž společnost OZO Ostrava spolupracuje, jak vytřídit více využitelného odpadu. Už teď se však ukazuje, že forma sběru separovaných složek odpadu přímo u rodinných domů může být jednou z cest, jak zvýšit míru využití komunálních odpadů,“ konstatuje Karel Belda.

OZO Ostrava se při hodnocení výsledků nezaměřuje jen na množství odpadu, ale sleduje také čistotu vytříděných odpadů a složení odpadu směsného. V tom i nadále zůstává relativně velké procento využitelných složek: až 12 procent plastů, 11 procent papíru a v menší míře také plechovky, tetrapak a sklo. A naopak v modro-žlutých popelnicích končí třeba textilní odpady, skleněné lahve nebo elektrospotřebiče, tedy odpady, které mají své místo ve velkých sběrných nádobách na stanovištích v obci nebo ve sběrném dvoře.

11.06.2019 20:28

Projekt zmapuje přes 30 tisíc kontaminovaných míst v Česku, mezi nimi i černé skládky

Přes 33 tisíc potenciálně kontaminovaných lokalit v Česku zmapuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Vytvoří databázi s informacemi o těchto místech, například míře jejich kontaminace či riziku. Lokality, které mají některé charaktistiky kontaminovaných míst, vytipovali odborníci především z leteckých a satelitních snímků.  Mezi další vytipovaná místa patří například staré továrny, bývalá Jednotná zemědělská družstva (JZD) nebo areály po sovětské armádě, v nichž se nachází nafta, hnojiva, kovy a chemikálie, které ohrožují půdu nebo spodní vody. Více ZDE

06.06.2019 21:43

Za nelegální přijetí odpadní hliníkové strusky z Bosny a Hercegoviny dostala firma pokutu 140 tisíc korun

Za několikeré porušení zákona o odpadech dostala pokutu 140 tisíc korun společnost ZE-KOV METAL s.r.o. Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze zjistili, že firma do své provozovny ke sběru a výkupu odpadů v Městci Králové na Nymbursku přijala více než 23 tun hliníkové odpadní strusky, což byl odpad, k jehož převzetí neměla povolení. Odpad pocházel z Bosny a Hercegoviny a do Česka byl přeshraničně přepraven. Společnost strusku z ciziny do svého zařízení přijala v roce 2016, ačkoli pro ni neměla zajištěno využití, což odporuje odpadové legislativě.

„Předem nebylo smluvně zajištěno využití přeshraničně přepraveného odpadu. Společnost ZE-KOV METAL se tak jako příjemce účastnila nedovolené přeshraniční přepravy,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha.

Při kontrole v provozovně inspektoři dále zjistili, že ve skladu nebezpečných odpadů byl neuzavřený 200 litrový kontejner do jedné čtvrtiny zaplněný sorbentem, textiliemi a rukavicemi znečištěnými nebezpečnými látkami. „Tento nebezpečný odpad nebyl řádně označen názvem ani příslušným výstražným grafickým symbolem,“  uvedl Beroušek.

Dalším pochybením bylo, že provozovna společnosti nebyla řádně označena dle provozního řádu. Na informační tabuli chyběly například druhy odpadů, které byla oprávněna přijímat a jméno odpovědné osoby.

Vzorky odpadní hliníkové strusky společnost ZE-KOV METAL poskytovala svým obchodním partnerům. Oslovené společnosti si však tento materiál nekoupily a tak nechala firma většinu nelegálně přijaté strusky odvézt v lednu 2018 zpět do Bosny a Hercegoviny. „To inspektoři při stanovení výše pokuty zohlednili kladně,“ dodal Beroušek.

Proti pokutě uložené inspektory ČIŽP se společnost odvolala, sankce po zhodnocení odvolacím orgánem (Ministerstvo životního prostředí) činí 140 tisíc korun.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE