Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM - KVĚTEN

 


 

Cirkulární ekonomika a předcházení vzniku odpadů

Zákaz skládkování jednak by měl definitivně zabránit stavu, kdy se materiál sice vytřídí, ale nakonec stejně skončí na skládce. Přesné datum zákazu skládkování však není tím nejdůležitějším, byť na změnu chování a zavádění nových technologií vytváří tlak, uvedl Jan Mec, generálním ředitelem společnosti Transform, a.s., Lázně Bohdaneč v rozhovoru pro nové číslo časopisu Odpadové fórum. Nechybí informace ke zprávě OECD, která uvádí, že v ČR je šest krát levnější skládkování a Česko tak jde proti odpadové hiearchii.

Jak nastartovat cirkulární ekonomiku v Česku? Touto otázkou se zabývá Anna Kárníková, analytička a manažerka, a bývalá ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády ČR. Vracíme se i s Lenkou Mynářovu (NAFIGATE Corporation a.s.) k jedinečné české technologii, kde bakterie zpracovávají použitý fritovací odpadní olej a mění ho na 100% rozložitelný bioplast v přírodě.

V časti prevence vzniku odpadů najdete úžasné příspěvky k problematice plastů, mikroplastů, textilu a pochopitelně potravinám. V přehledu zpráv z domova pochopitelně nechybí informace o žhavé publikaci Cirkulární česko, kterou vydal Institut cirkulární ekonomy ani o zahájení cirkulárního Skenu v Praze. Anotace čísla ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Září    
17. - 19. Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi X

18.9.

Workshop: BIM v praxi III: Využití modelu BIM pro efektivní provozování budov
18.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a zařízení sociální péče včetně domovů důchodců
20.9. Novela vodního zákona
20.-21.9.

Konference: Předcházení vzniku odpadů 2018

20.9.

Konference: Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

24.9. Metodika MŽP a její aplikace na praxi odpadového hospodářství
Říjen    
9.-10.10.

CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

16.10.

ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

16.10. Práce a příprava na roční hlášení s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 17.10.
16.-17.10. CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD
23.10. Konference Počítáme s vodou 2018
23.10. Nakládání s vodami od 1. 1. 2019 – novela zákona v praxi
Opakování: 24.10.
25.10. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle
Listopad    
3.11. "Maximální minimum pro původce odpadů" - 1. část
 2. část: 10.11.
6.11. Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi
8.11. iKURZ : Odpadní oleje a jejich evidence
9.10. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 10.10.2018, 11.10.2018
6.11. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001
8.11.

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 1. TERMÍN

10.11. "Maximální minimum pro původce odpadů" -  2. část
13.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - ZKUŠENOSTI A PRAXE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

14.11. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
15.11.

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

20.11. Povinnosti v podnikové ekologii - III. ročník konference
22.11. Analytika odpadů
20.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 21.11.2018, 22.11.2018
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations
27.11.

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

28.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - ZKUŠENOSTI A PRAXE 2018 - PRAHA

27.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC

 

  

 

Co nás zaujalo?

03.09.2018 12:40

Pomohou dotace skutečné recyklaci, nebo jen vyšší míře třídění?

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo dvě výzvy v rámci OPŽP, které jsou zaměřené na projekty v odpadovém hospodářství. Dle aktuálního harmonogramu a našich informací jde o jedny z posledních výzev v tomto programovém období. O dotace v rámci...
03.09.2018 12:39

Možné je konat již teď

O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu. Příprava nové legislativy v návaznosti na oběhový balíček k odpadovému hospodářství probíhá. V průběhu tohoto roku Ministerstvo životního...

Portály Zajímej.se, Třetí ruka a časopis Odpadové fórum nabízejí velmi zvýhodněnou nabídku pro firmy, které chtějí informovat o aktivitách související s tématem cirkulární ekonomiky. Více na info@tretiruka.cz

 

Novinky

18.09.2018 12:25

Nová zelená úsporám je plná novinek!

Doslova revoluční nabídku přichystalo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR majitelům a stavitelům rodinných domů. Od 15. října mohou získat dotace z programu Nová zelená úsporám také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení. Balíček podzimních novinek přinese ještě více podporovaných opatření, pro větší okruh žadatelů i jednodušší cestu k získání dotace.

Novinky v dotačním programu Nová zelená úsporám (NZÚ) dnes představil ministr životního prostředí Richard Brabec na veletrhu FOR ARCH 2018 na stánku Státního fondu životního prostředí ČR. Zároveň zde odstartoval 4. ročník soutěže Pasivní dům 2018 se zbrusu novou kategorií Zelená rekonstrukce.

„Naší snahou je program Nová zelená úsporám neustále přizpůsobovat aktuálním trendům v oblasti energetických úspor, zpřístupňovat většímu počtu žadatelů a majitele domů motivovat, aby o úsporných renovacích a energetické náročnosti staveb přemýšleli komplexně. Zároveň se snažíme získání dotace co nejvíce usnadnit a administrativně zjednodušit,“ uvedl k novinkám ministr Richard Brabec s tím, že od startu programu v roce 2014 bylo vyplaceno 22 tisícům žadatelů na úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů přes 4 miliardy korun. Dalších více jak 14 tisíc žádostí za 4 miliardy korun je do programu podáno.

Dotace na zateplení svépomocí i stínicí techniku

Nejvýraznější změny v „zelených“ dotacích se dotknou úsporných rekonstrukcí rodinných domů, o něž žádá zhruba polovina ze všech uchazečů. „Na příspěvek na zateplení obvodových či vnitřních stěn domu a výměnu oken či dveří nyní dosáhnou i ti majitelé, kteří chtějí rekonstrukci svého domu provést svépomocí, samozřejmě vždy pod odborným technickým dozorem. V takovém případě budou moci mezi způsobilé výdaje zahrnout faktury za materiál či zápůjčku nářadí, ale i zmiňovaný technický dozor. Rozhodné datum pro uznání výdajů je stanoveno na 1. září 2018. Rekonstrukce svépomocí jsme do programu zahrnuli ze dvou důvodů. Jednak kvůli aktuálnímu nedostatku stavebních firem na trhu, ale také a to především, abychom zkvalitnili rekonstrukce u těch, kteří by tak i tak zateplovali svépomocí,“ upřesňuje jednu ze zásadních změn programu ministr Brabec. Dotace na zateplení, výměnu oken a dveří může přitom uhradit až 50 procent způsobilých výdajů.

Spolu se zateplením podpoří rezort životního prostředí nově také instalaci venkovní stínicí techniky, jež ve výsledku přinese ještě větší energetické úspory. „Mohou to být jak předokenní žaluzie, rolety či slunolamy. Vhodně zvolená technika má tepelně izolační schopnosti, v zimním období zabraňuje únikům tepla a šetří náklady na vytápění, v létě naopak přispívá k tomu, aby se místnosti nepřehřívaly, a tím přirozeně zlepšuje vnitřní klima místností,“ vypočítává výhody nově podporovaného opatření Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Pokud stavebníci zvolí při zateplení domu i venkovní stínicí techniku určenou ke snížení tepelné zátěže, mohou si přijít až na 1000 Kč na m2 plochy okna.

 

Sto padesát tisíc pro nízkoenergetické novostavby

Ze změn v programu se mohou těšit i stavebníci, kteří plánují stavbu rodinného domu. Zatímco doposud bylo možné čerpat dotaci pouze na novostavby v pasivním standardu, nyní si mohou o příspěvek říci i stavitelé nízkoenergetického domu. Jedinou zásadní podmínkou je instalace systému řízeného větrání, tedy tzv. rekuperace. 

„Od října budeme nově přispívat částkou 150 tisíc korun na stavbu nízkoenergetického domu s rekuperací, nadále zůstává příspěvek ve výši 300 tisíc korun na novostavbu v pasivním standardu nebo 450 tisíc, pokud majitelé novostavbu doplní o další systémy využívající obnovitelné zdroje energie, například instalují fotovoltaické panely,“ informuje ministr Brabec.

 

Kombinovat dotace se vyplatí, podpora výměny kamen bez nutnosti zateplení

Zateplení domů mohou žadatelé vhodně kombinovat i s dalšími úsporami. Například mohou instalovat solární systém pro ohřev vody a vytápění, instalovat malou domácí fotovoltaickou elektrárnu, využívat teplo z odpadní vody nebo pořídit nový ekologický zdroj vytápění. „Dotaci od nás získají na zateplení domu i na pořízení těchto doplňkových systémů díky čemuž budou bydlet úsporněji a výrazně jim klesnou náklady za provoz jejich domů,“ uvádí Petr Valdman. Úplnou novinkou je pak možnost získat dotaci 150 tisíc korun na kombinaci fotovoltaického systému s tepelným čerpadlem. Tato kombinace poskytuje ještě větší přínos jak z hlediska životního prostředí a provozních nákladů tak z hlediska návratnosti vložených finančních prostředků.

„Doba ekonomické prosperity nahrává tomu, aby lidé mysleli na horší časy a snížili si provozní výdaje za vytápění a ohřev teplé vody třeba odkládanými renovacemi či instalací alternativních zdrojů energie. Program Nová zelená úsporám lze už dnes také propojit s kotlíkovými dotacemi. V kotlíkových dotacích mohou majitelé domů získat finanční podporu na výměnu starého kotle za nový ekologický zdroj. A pokud navíc zateplení nebo instalují solární systém s podporou z Nové zelené úsporám, získají dotační bonus na nákup kotle dalších až 20 000 korun,“ upřesňuje Richard Brabec.

Oba programy se navíc navzájem doplňují. Tam, kde nejdou využít kotlíkové dotace, nastupuje NZÚ, ze které získáte dotaci i na výměnu starých kamen „Nově, od 15. října, ale půjde z Nové zelené úsporám vyměnit stará kamna na tuhá paliva, na jejichž výměnu nelze kotlíkovou dotaci získat a nebude nutné u toho mít současně zateplený dům. Chceme tím podpořit rychlejší výměnu neekologických zdrojů vytápění s cílem zlepšit kvalitu ovzduší. Na výměnu kamen za nový ekologičtější i úspornější a výkonnější zdroj vytápění přispěje MŽP až 80 000 korun,“ doplňuje ministra Petr Valdman.

 

Jednodušší vyřízení dotace, celkově méně papírování

„Ve snaze nabídnout ještě jednodušší a hlavně pohodlnější vyřízení dotace, budou moci žadatelé zasílat jak žádost tak veškeré související dokumenty ke zpracování přes internet. Dotaci tak vyřídí kompletně z pohodlí domova bez nutnosti posílat dokumenty poštou či chodit na pobočku Fondu, jak tomu bylo doposud. Je tedy zcela na žadateli, pro jakou variantu se rozhodne. Samozřejmě všem žadatelům, kteří potřebují osobní konzultaci či nemají přístup k internetu, jsou stále k dispozici k podání i vyřízení dotace naši odborníci na všech 13 krajských pracovištích Fondu,“ upřesňuje Petr Valdman.

Zrychlit cestu k dotaci mají zájemcům i další nová opatření. V červenci Fond spustil nové, přehlednější webové stránky programu a vylepšenou on-line kalkulačku s pokročilými funkcemi pro výpočet dotace, nyní ruší některé dosud povinné dokumenty k doložení dotace, jako výpis z katastru nemovitostí či potvrzení o právní subjektivitě.

 

SFŽP ČR novým vyhlašovatelem soutěže Pasivní dům 2018

K veletrhu FOR ARCH již 4. rokem neodmyslitelně patří i soutěžní přehlídka o nejlepší úsporné domy Česka organizovaná Centrem pasivního domu. I ta vstupuje do letošního ročníku s několika novinkami.

Státní fond životního prostředí ČR se stal poprvé spolu se společností ABF vyhlašovatelem soutěže a zároveň zaštítil novou kategorii. „Z programu Nová zelená úsporám jsme podpořili už tisíce velmi zdařilých úsporných rekonstrukcí, a proto jsme přišli s nápadem vyčlenit v soutěži samostatnou kategorii právě pro úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů i veřejných budov dle principů pasivních domů. Chceme ocenit ty, kteří se rozhodli žít úsporně a zároveň motivovat další lidi, aby je následovali,“ vysvětluje Petr Valdman.

„Jako zástupce Centra pasivního domu vítáme podporu společnosti ABF a SFŽP ČR vedoucí ke zvyšování povědomí mezi odbornou a širokou veřejností o komfortních, zdravých a energeticky úsporných domech. Vím, že dodržení požadavků na pasivní standard zvláště při rekonstrukcích, může být někdy velice složité. Zohlednění principů pasivní výstavby je však pro dům a jeho majitele tou správnou volbou. Stejně tak je dobrou volbou pro životní prostředí a budoucí generace, kterou má smysl podpořit,“ doplňuje k soutěži Tomáš Vanický, ředitel Centra pasivního domu.

Zájemci z řad široké veřejnosti mohou přihlásit své domy jak do kategorie Zelená rekonstrukce, tak do kategorie Zelená novostavba do 3. prosince 2018. Hlásit se mohou stavby nulové, pasivní nebo s velmi nízkou energetickou náročností, rodinné, bytové i administrativní a veřejné budovy. Letos budou hodnoceny jak domy nově postavené tak i ty zrekonstruované. Vítězové mohou získat například voucher na pořízení řídicího systému HAIDY ve výši 50.000 Kč, finanční obnos ve výši 30 tisíc korun, víkendový pobyt v pasivním domě v obci Koberovy v Českém Ráji nebo chytré osvětlení pro úspornou domácnost.

Po hodnocení odbornou porotou bude následovat hlasování veřejnosti a vyhlášení výsledků proběhne tradičně na únorovém veletrhu FOR PASIV.

 

Dokument ke stažení:

https://www.novazelenausporam.cz/dokumenty/detail/?id=591

18.09.2018 07:17

Poslanci navrhují zrušit pokutu, pokud nepustíte domů kontrolora kotle

Pokutu do výše padesáti tisíc korun mohou od loňského ledna dostat podle zákona o ovzduší lidé, kteří do svého domu nepustí úředníka, aby zkontroloval jejich kotel a čím topí. Poslanci opoziční TOP 09 nyní zkoušejí tuto možnost finanční sankce ze zákona vypustit. Předložili návrh změny zákona o ovzduší.  Ministr životního prostředí Richard Brabec sankci v zákoně o ovzduší hájí. Navíc jí podle něj ještě vůbec nemusely úřady použít.  Podle dat za minulou topnou sezónu, od ledna 2017 do zhruba dubna až května 2017, dostaly úřady 640 stížností a podnětů. Ve 388 případech z nich zaslaly provozovateli kotle žádost o doložení dokladu o provedení povinné revize technického stavu kotlů včetně upozornění na následnou možnost provedení kontroly kotle na místě. K samotné fyzické kontrole provozu kotlů přímo v domácnosti pak došlo v 96 případech.

 

Dokument ke stažení:

Sněmovní tisk 276: Celý sněmovní tisk (PDF, 621 KB, 8 stran)

 

 

Zdroj: iDNES.cz

18.09.2018 07:00

MPO má nového náměstka pro energetiku

Novým náměstkem pro suroviny a energetiku na ministerstvu průmyslu a obchodu se stal René Neděla. Dosud působil na Energetickém regulačním úřadu. Od roku 2011 tam postupně zastával pozici ředitele odboru teplárenství či šéfa sekce regulace.

17.09.2018 15:08

Program ENERG nyní i pro velké pražské podnikatele

Od dnešního pondělí mohou vedle malých a středních podniků i ty velké využít k financování svých energeticky úsporných projektů realizovaných na území hlavního města Prahy program ENERG. Jeho cílem je formou bezúročných úvěrů zpřístupnit podnikatelům financování jejich projektů, které povedou k energetické úspoře. Úvěry z tohoto programu poskytuje od 15. června 2017 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 18. července 2018 zpřístupňuje ČMZRB bezúročné úvěry z programu ENERG i velkým podnikatelům a upravuje jeho další podmínky tak, aby toto zvýhodněné financování mohlo využít více podniků. Program ENERG je určen k realizaci projektů na území hlavního města Prahy, které povedenou k úspoře energie. „Podnikatel jím může zafinancovat například zateplení budovy určené k podnikání, výměnu oken, osvětlení, nové rozvody elektřiny a plynu, využití odpadního tepla či obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské činnosti apod.,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Úvěry jsou poskytovány až do výše 70 % způsobilých výdajů, nově v rozmezí 1 až 20 milionů korun (dříve 2 až 20 mil. Kč). „Snížením této hranice reagujeme na poptávku ze strany klientů, kteří tak budou moci prostřednictvím tohoto programu financovat menší projekty typu výměny osvětlení v jejich výrobních halách a podnicích,“ vysvětluje Jiří Jirásek. Doba splatnosti úvěru je 10 let včetně možnosti odkladu splátek jistiny až na dva roky bez nutnosti kofinancování komerčním úvěrem.

Vedle této formy podpory mohou podnikatelé získat ještě finanční příspěvek na pořízení energetického hodnocení nebo technické dokumentace až do výše 100 tisíc korun a finanční příspěvek ve výši 7 % vyčerpané částky zvýhodněného úvěru v případě dosažení energetické úspory dle projektu. 

Od 17. září, kdy startuje příjem žádostí, mohou program ENERG pro realizaci energeticky úsporných projektů v Praze využít podnikatelé bez rozdílu velikosti, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby. Program je financován z národních zdrojů a doplňuje program Úspory energie. Ten slouží k financování obdobných projektů realizovaných na území ČR mimo region hlavního města Prahy a běží od září 2017 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Aktualizovaná výzva k programu ENERG je ke stažení ZDE.

17.09.2018 13:34

MZe výrazně omezí používání glyfosátu, od ledna zakáže jeho plošnou aplikaci

Od 1. ledna 2019 nebudou moci zemědělci používat přípravky s obsahem glyfosátu pro tzv. desikaci, tedy urychlení dozrávání některých plodin či zvýšení podílu sušiny porostu před sklizní, omezí se rovněž plošné používání glyfosátu. Změnu pravidel použití podepsal minulý týden ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nová pravidla použití zakážou aplikaci přípravků s účinnou látkou glyfosát za účelem desikace (urychlení dozrávání některých plodin, zvýšení podílu sušiny) porostu před sklizní nebo usnadnění mechanizované sklizně.

„Zákaz se bude vztahovat i na plošnou aplikaci těchto přípravků. To znamená, že je bude možné použít pouze cíleně v případech, kdy nebude možné použít jiný účinný postup. Jde o první z důležitých kroků, kterými chceme výrazně snížit používání glyfosátu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Změnu pravidel použití pro nakládání s přípravky obsahujícími glyfosát umožnilo prováděcí nařízení Evropské komise (EK). To sice obnovilo schválení účinné látky glyfosát, současně však umožnilo členským státům, aby na národní úrovni rozhodly o omezení jejího použití.

Omezení začnou platit ode dne obnovení povolení přípravků obsahujících glyfosát v České republice, tedy od 1. ledna 2019. Prováděcím nařízením EK bylo 12. prosince 2017 obnoveno schválení účinné látky glyfosát na období 5 let. Konec platnosti je stanoven na 15. prosince 2022, a to pro veškeré užití této účinné látky.

Ministerstvo zemědělství (MZe) stále zdůrazňuje v případě používání přípravků na ochranu rostlin, včetně účinné látky glyfosát, že nutností je dodržovat postupy v návodu k použití přípravků na ochranu rostlin a doporučené ochranné lhůty. Ministerstvo dlouhodobě podporuje udržitelné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin v rámci Integrované ochrany rostlin a Integrované produkce, podporuje rozvoj ekologického zemědělství a zavádění metod precizního zemědělství. MZe také rozšiřuje dotační tituly na biologickou ochranu rostlin.

Za posledních šest let se podařilo snížit používání pesticidů v ČR celkově o 7,1 %. Účinné látky glyfosát se v roce 2013 v ČR spotřebovalo 935 tisíc litrů, v roce 2017 to bylo 750 tisíc litrů.

17.09.2018 10:34

Mikroplasty v pitné vodě se řešit nebudou, filtrace by byla příliš drahá

O tom, zda že by mikroplasty zařadil mezi ukazatele kvality pitné vody, Státní zdravotní ústav (SZÚ) neuvažuje. Neexistují podle něj žádné vážné indicie, že by tyto částice představovaly pro člověka zdravotní riziko. Podle ředitelky SZÚ Heleny Kazmarové by musel existovat důkaz, že jsou člověka nebezpečné. K tomu by muselo být jasné, při jaké koncentraci může k poškození zdraví dojít, a také je nutné mít jasnou analytickou metodu, jak mikročástice ve vodě spolehlivě určit. Více ZDE

17.09.2018 10:31

Povolenky snižují konkurenceschopnost firem, míní svazy a podniky

Rostoucí cena emisních povolenek zvyšuje náklady průmyslových podniků a zhoršuje jejich konkurenceschopnost ve srovnání se zbožím dovezeným ze zemí mimo Evropskou unii, kde firmy za emise neplatí dostatečně nebo vůbec. Problémem Evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) také je, že nepokrývá všechny zdroje emisí a že Evropa má na svědomí méně než deset procent světových emisí oxidu uhličitého. Vyplývá to z ankety ČTK mezi asociacemi a podniky.

Cena emisních povolenek v EU se na začátku týdne podle údajů serveru Carbon Pulse vyšplhala nad 25 eur (přes 630 korun) za tunu CO2 vypuštěného do atmosféry, což je desetileté maximum. Ve středu byla cena téměř 23 eur, podle analytiků může dosáhnout během několika let až dvojnásobku. Povolenky platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky.

Nejen na tyto společnosti ale cena povolenek dopadá. "Promítá se také do ceny elektřiny nebo dálkového tepla, a má tudíž nepřímý dopad do nákladů prakticky všech podniků v České republice," uvedly Hospodářská komora ČR a Teplárenské sdružení ČR. "Prakticky všechny teplárny využívající uhlí si musí povolenky nakupovat, v případě tepláren na zemní plyn je nákupem povolenek postiženo přibližně 60 procent výroby tepla, zbytek je v menších zařízeních, která nejsou do EU ETS zahrnutá," doplnilo Teplárenské sdružení.

Ocelářská unie počítá s tím, že náklady Třineckých železáren a ArcelorMittal Ostrava na povolenky vyrostou po roce 2025 na více než tři miliardy korun ročně. "Znamená to, že česká (a evropská) ocel bude dražší než ocel z Ameriky nebo Číny, a tudíž nekonkurenceschopná," poznamenal statutární ředitel unie Daniel Urban. S tím hrozí přesun průmyslové výroby mimo EU, což by například podle Svazu průmyslu a dopravy ČR citelně dopadlo na ekonomiku i zaměstnanost.

Pro ČEZ má rostoucí cena povolenek výhody i nevýhody. Negativní je pro ČEZ Prodej, který prodává elektřinu domácnostem. Cena elektřiny na burzách výrazně roste, čímž rostou náklady na její nákup, a to se promítá do koncových cen pro spotřebitele. "Pro výrobu ČEZ jde spíše o pozitivní zprávu, jelikož významnou část naší výroby tvoří jaderné elektrárny, které povolenky nepotřebují, protože neprodukují emise," uvedl mluvčí firmy Roman Gazdík a dodal, že pro uhelné elektrárny ČEZ je to však nepříznivá zpráva.

Většina oslovených firem a asociací se přes kritiku shoduje, že EU ETS je hlavním legislativně-tržním nástrojem pro snižování emisí skleníkových plynů v EU. "Vždy zdůrazňujeme, že ostatní legislativa by celkovou účinnost systému EU ETS měla pouze podporovat, nikoliv mu konkurovat," uvedl Svaz průmyslu a dopravy ČR. Pro investiční rozhodnutí, jestli vyměnit zdroj energie, firmy ale potřebují vědět, zda vysoká cena povolenek přetrvá delší dobu. Dosavadní kolísání hodnoty plánování dlouhodobých investic na snižování emisí znesnadňuje.

EU ETS pokrývá asi 12.000 elektráren, továren a leteckých společností a reguluje přibližně 45 procent produkce skleníkových plynů v EU. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou být emitovány sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat.

Výnosy z povolenek jsou v Česku ze zákona využívány z poloviny ministerstvem životního prostředí a z poloviny ministerstvem průmyslu. MŽP za celou dobu dražeb povolenek získalo do konce letošního července 10,6 miliardy korun, řekla ČTK již dříve mluvčí Petra Roubíčková.

 

 

Zdroj: ČTK

 

17.09.2018 08:30

Jakékoliv jiné využití odpadů je lepší než skládkování

Ministerstvo životního prostředí plánuje v příštích letech zvýšit poplatek za ukládání odpadu na skládku. Nyní obce a firmy platí 500 korun za tunu. Přesný rozsah zvýšení zatím jasný není, ministerstvo ho ještě letos předloží v návrzích zákonů o odpadech. Řekl to v Brně na setkání moravských starostů ředitel odboru odpadů ministerstva Jaromír Manhart. Podle dřívějších návrhů by se cena mohla v několika následujících letech dostat až pod 2000 korun. Mělo by to vést k větší recyklaci a snížení objemu odpadu na skládkách. Obce, které recyklují, by mohly dostat slevu.

Návrhy zákonů bude ministerstvo předkládat na podzim tak, aby byly schváleny v příštím roce. "Budeme vycházet z návrhu zákona o odpadech předloženého v roce 2016, který předpokládal postupné navyšování až do výše 1850 v roce 2023. Stávající návrh ale zatím není definitivní, takže přesné navýšení nevíme," uvedl Manhart.

Podle něj to povede ke snížení komunálního odpadu na skládkách, v roce 2024 začne platit zákaz skládkování směsného komunálního odpadu. Podle Manharta skládkovací poplatky zvýšily téměř všechny země s výjimkou Maďarska, v České republice je poplatek nejnižší.

Někteří starostové zvýšení poplatku podporují, jiní jsou proti a obávají se, že se tím zvýší lidem poplatek za komunální odpad. "Není tam rovnice, že zvyšující se skládkovací poplatek by měl znamenat vyšší poplatek za odpad pro občany. Odpad v barevných popelnicích je určený k dalšímu materiálnímu nebo energetickému využití," uvedl Manhart.

To samé si myslí vedoucí jihomoravského krajského odboru životního prostředí František Havíř. "Poplatek za odpad se zvýší jen v případě, pokud se nenajdou jiné cesty využití odpadu a obce to stále budou vozit na skládku i za vyšší peníze. Pokud ale navýšení poplatku povede k většímu třídění, obec nebude zatěžovat občany navyšováním poplatku za odpad," uvedl Havíř. Podle něj je nutné skládkovací poplatek zvýšit, pokud chce ČR dosáhnout jiného využití odpadu. Dá se recyklovat, použít znovu nebo ho lze využít v energetice. "Jakékoliv jiné využití je lepší než skládkování," zdůraznil Havíř.

Podle Manharta by měla být motivačním prvkem recyklační sleva. Obce, které by vytřídily určité procento odpadu, by měly skládkovací poplatek nižší. Přesné procento Manhart neřekl, mělo by ale být pod 50 procent.

17.09.2018 08:24

Začíná týden na podporu alternativ automobilové dopravy

V několika desítkách měst v České republice včera začal posedmnácté celoevropská kampaň Evropský týden mobility. Cílem je podpořit alternativy automobilové dopravy, jež jsou přijatelnější pro bezpečnost, zdraví i životní prostředí. Kampaň bude zakončena v sobotu 22. září Evropským dnem bez aut.

"Jedná se o skvělou příležitost vyzkoušet nová dopravní opatření a inovativní řešení pro snížení emisí z používání automobilů a dopravy, testovat nové technologie a získat potřebnou zpětnou vazbu od veřejnosti," uvedl na webu ministerstva životního prostředí národní koordinátor Evropského týdne mobility Lukáš Flídr.

Tématem pro letošní rok se stala tzv. multimodalita, tedy kombinování různých dopravních prostředků pro přepravu cestujících i zboží. Podle Flídra maximalizuje přínosy různých druhů dopravy z hlediska nákladů, rychlosti či pohodlí, zároveň přispívá ke snížení znečištění životního prostředí a přetížení dopravy či zlepšení kvality života a zdraví.

Na webu www.mobilityweek.eu bylo k pátečnímu odpoledni zaregistrováno 29 českých měst, které připravily program na jednotlivé dny nebo na celý týden. V Ostravě se například v pátek 21. září uskuteční osvětová akce s cvičením a jízdou na koloběžkách, v Chrudimi připravil už na dnešek Klub českých turistů třicetikilometrový cyklistický výlet.

Součástí akce je kampaň Do práce na kole, do které se mohou přihlásit jednotlivci i firmy a jejíž hlavní část se každoročně koná v květnu. Evropský týden mobility vyvrcholí v sobotu 22. září Dnem bez aut, například v Praze 8 nebudou jezdit po Křižíkově ulici od Florence až po Karlínské náměstí.

13.09.2018 17:23

Pozvánka: Workshop Inovace v cirkulární ekonomice pro malé a střední podnikatele Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ve spolupráci s Pardubickým krajem si Vás dovoluje pozvat na: „Páté setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW“ do P-PINK (Pardubický podnikatelský inkubátor, Dům techniky, 4. patro nám. Republiky 2686, Pardubice) dne 17. září 2018 od 13:00 do 16:3. Od 14:00 proběhne workshop pod vedením Soni Jonášové z INCIEN a Cyrila Klepka z Direct People na téma Inovace v cirkulární ekonomice pro malé a střední podnikatele Pardubického kraje. 

 

Program:

14:00 – 16:30 Teoretická část: 

  • Co je to cirkulární ekonomika, jaké je aktuální situace implementace cirkulární ekonomiky v praxi a jaké jsou základní principy cirkulární ekonomiky.
  • Jak tyto principy zahrnout do inovací ve vlastním byznysu a jak překonat bariéry cirkulárních inovací.

 

Praktická část: 

  • Jak Vaši firmu/město nasměřovat na cestu inovací v oblasti cirkulární ekonomiky? Jak si stanovit cíle, akční plán a získat pro věc své kolegy?
  • Jak si poradit s bariérami uvnitř vaší firmy, ale i s těmi, co na vás číhají venku?
  • Jak spolupracovat napříč sektory?
 
Dokument ke stažení:
  • Program akce naleznete zde. Pro účast na akci je nutná registrace (viz program akce).
13.09.2018 14:47

Observatoř EU pro nanomateriály zadala studii ke zjištění mezer v současných poznatcích o nebezpečí/hodnocení rizik pigmentů vyráběných v nanoformách

Studie byla zpracována s cílem shromáždit veřejně dostupné informace o identifikovaných nanoformách pigmentů, které existují na trhu EU. Zjištění ukazují, že rizika pigmentů v nanoformách nemohou být dostatečně zhodnocena v důsledku chybějících informací o expozici, neexistenci spolehlivých nano-specifických toxikologických údajů a celkového nedostatku veřejně dostupných údajů o jejich použití.

Podle studie jsou dostupné údaje často nekonzistentní a uváděné výsledky jsou často protikladné, s výjimkou limitovaného počtu dobře otestovaných látek, u kterých mohou být obecné závěry ještě odvozené. Připravená revize nařízení REACH v oblasti informačních požadavků (příloh I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII) za účelem zohlednění nanoforem látek, zlepší dostupnost údajů také pro pigmenty v nanoformách.

Zpráva navrhuje několik doporučení pro další práci včetně zvýšeného důrazu na hodnocení i kontrolu expozice i vytváření řádně vypracovaného a reálného expozičního scénáře, zvlášť pro nanomateriály, pro snadný přístup a pro srovnání různých bezpečnostních opatření.

Integrální součástí studie bylo založení seznamu běžně známých pigmentů v nanoformách, používaných ve spotřebitelských a profesionálních výrobcích na trhu EU (např. barvy, nátěrové hmoty, tiskové barvy, přípravky pro osobní péči, přípravky pro tetování a dal.).

Při sestavování seznamu byl využit široký výběr zdrojů údajů. Ty zahrnují registrační databázi údajů podle nařízení REACH, registr dánských produktů a zveřejněné belgické a francouzské seznamy nanomateriálů.

S konečnou platností bylo identifikováno 77 látek jako pigmenty v nanoformě s doplněním čtyř plniv do pigmentů používaných ke zvětšení jejich objemu a s cílem snížit celkové náklady barviva, ve kterém se pigment používá.

Seznam obsahuje 81 látek a je nyní dostupný na webových stránkách EUON.

Profil

Observatoř Evropské unie pro nanomateriály (EUON) poskytuje informace o nanomateriálech na trhu EU. Tyto dostupné informace mohou být zajímavé jak pro zájemce z průmyslu, kteří se zabývají politikou rozvoje v této oblasti, nebo NGO i spotřebitele. Informace, které Observatoř nabízí, se týkají bezpečnosti, inovací, výzkumu a použití nanomateriálů.

Observatoř je financována Evropskou komisí. Hostitelem databází včetně údržby je ECHA.

 

Další informace:

 

13.09.2018 14:38

RoHS: Aktualizace Manuálu k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

MPO dokončilo komplexní aktualizaci Manuálu k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Manuál je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům) jako úvod do problematiky RoHS. Má usnadnit jejich orientaci v nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb. a poskytnout jim přehled, jaké povinnosti jsou spojené s uváděním elektrozařízení na trh.

Manuál pracuje s využitím techniky rozhodovacích stromů, s praktickými příklady, obsahuje slovníček pojmů, samozřejmostí je interaktivní obsah. Zahrnuje také kapitolu "Otázky a odpovědi", která vychází z dokumentu Evropské komise ke směrnici RoHS 2. Kapitola „Otázky a odpovědi“ je přizpůsobena reáliím českého předpisu, do kterého byla směrnice RoHS 2 transponována a reflektuje také dotazy tuzemských hospodářských subjektů.

Revize obsahu Manuálu se týkala prakticky všech kapitol. Manuál již zohledňuje poslední novelu nařízení vlády č. 101/2018 Sb.

Manuál pro MPO původně vytvořil v roce 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Předložená aktualizace ze září 2018 je již v pořadí třetí.

 

Dokument ke stažení:

Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - aktualizace září 2018 [pdf, 1388 kB]

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE