Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM

Aktuální číslo: Staré ekologické zátěže

 

Membránové technologie ve službách udržitelnosti
Redakce OF

Stabilizace: rychlá a efektivní úprava geomechanických vlastností zemin systémem ALLU
Ivo Cerný

Odstraňování starých ekologických záteží stálo už pres 66 miliard korun. Trvá více než 30 let a stále není hotovo
Hana Kadecková

Jak ochránit investice pred skrytými environmentálními riziky?
Tereza Voláková a Luboš Maršálek

Návrh směrnice o monitorování a odolnosti půdy a problém terminologie sanačních technik
Zdenek Suchánek

Revoluce v masném prumyslu
Redakce OF

Seminář o zálohování: klíčové informace a nové perspektivy
Petr Novotný

Jednotné environmentální stanovisko a změny zákonu na úseku životního prostředí
Jitka Jelínková a Miloš Tuhácek

Jak udržitelnost mení naše podnikání a společnost?
Redakce OF

Trendy zmen podmínek pro strategické rízení udržitelného materiálového hospodářství ČR
Bohumil Beneš

Kroky udržitelného stavebnictví
Jirí Nouza

Jak elektromobily pomohou k rešení klimatické krize
František Vörös

Sanace ohnisek kontaminace v bývalém areálu TDV Duchcov
Radek Cervinka, Ondrej Lhotský, Ondrej Urban a Jakub Kubálek

Likvidace Li-Ion baterií: co byste meli vědět a nejcastejší otázky a odpovedi
Redakce OF

ECCOTARP: specialista na záchyt unikajících nebezpečných látek
Veronika Karbanová

Bývalý distribucní sklad PHM v Novém Bohumíne: komplexní sanace a biodegradace
Jirí Kamas, Miroslav Minarík a Antonín Stríbrný

Dekontaminace průmyslového areálu a jeho proměna v moderní městské centrum
Vojtech Dvorák, Jakub Barvír a Petr Lacina

Mapování antropogenní kontaminace sedimentu přehradních nádrží v povodí Váhu
Martin Žídek

První výzkum kontaminace sedimentu z Kachovské nádrže provedl ukrajinsko-český tým
Marcela Cernochová a Jindrich Petrlík

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Květen    
22.-23.5. Chemická legislativa pro průmysl a obchod
23.5. Odpady v podnikové ekologii
28.5. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví
28.5. Aktuální témata lesního hospodářství
29.5. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi
Opakování: 30.5.
30.5.    Novela vodního zákona v souvislosti s novým stavebním zákonem
Červen    
3.-4.6. 28. ročník odborné konference
MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
3.-6.6. Konference Pitná voda 2024
4.6. iKURZ: modul PIO / ZPO v IS ENVITA ve vazbě na požadavky legislativy
5.6. Práce s modulem OLPNO, ILNO a evidence odpadů v IS ENVITA
11.6. iKURZ: Soustřeďování komunálního odpadu a jeho tříděných složek ve firmě ve vazbě na požadavky zákona o odpadech pro implementaci do praxe
14.6. iKURZ: Mobilní zařízení pro sběr versus obchodník rozdíly, výhody a povinnosti podle nové legislativy
18.6. Práce s IS ENVITA na PC - pokročilé funkce programu
Opakování:
19.6.
25.6. iKURZ: Biologicky rozložitelné odpady, vč. kalů a specifické nakládání s nimi
27.6. Evropské obalové symposium
Srpen    
20.8. Změny v průběžné evidenci odpadů od 1. 1. 2025 v souvislosti s koncem přechodných ustanovení zákona o odpadech - zaměřeno na provozovatele zařízení a obchodníky
Opakování: 21.08., 22.08., 22.10., 23.10., 26.11., 27.11., 28.11
29.8. iKURZ: Odpadová legislativa po ukončení přechodného období a její dopad na původce odpadů od 1. 1. 2025
Opakování: 27.9.
Září    
3.9. iKURZ: práce s modulem OLPNO v IS ENVITA i z pohledu legislativních povinností
4.9. iKURZ: Jak efektivně pracovat s IS ENVITA Obec
5.9. iKURZ: Nakládání s asfalty – nová vyhláška dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
10.9. Práce s IS ENVITA na PC - základy používání programu
Opakování: 11.09., 5.11., 6.11., 7.11.
12.9. iKURZ: modul ILNO v IS ENVITA v legislativních souvislostech
17.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum včetně nových evidenčních povinností od 1.1.2025
Opakování: 18.9.2024
19.9. Práce s IS ENVITA SKLAD A OBCHOD na PC
16.9. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady včetně nových evidenčních povinností od 1. 1. 2025
Říjen    
1.10. iKURZ: Jak nakládat s kovovým odpadem od 1. 1. 2025 v souladu s novými evidenčními povinnostmi
3.10. WEBINÁŘ: Jak v IS ENVITA v modulu EKO – KOM vytvořit čtvrtletní výkaz o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích
8.10. iKURZ: ekolog a BOZP a jejich součinnost při plnění požadavků legislativy ochrany životního prostředí
8. 10.  Aktuální témata lesního hospodářství
10. 10. iKURZ: Nakládání s odpady z pohledu obce od 1. 1. 2025
30.10. iKURZ: Odpadová legislativa po ukončení přechodného období a její dopad na původce odpadů od 1. 1. 2025
 
  

 

Novinky

25.05.2024 06:45

Vědci tvrdí, že našli způsob, jak recyklovat cement z demolovaných betonových budov

Cement je nejrozšířenějším stavebním materiálem v moderním světě, ale je také obrovským zdrojem emisí plynů, které oteplují planetu. To je způsobeno chemickými reakcemi při zahřívání vápence na vysoké teploty spalováním fosilních paliv. Recyklace cementu by výrazně snížila jeho uhlíkovou stopu. Vědci tvrdí, že pokud by se přešlo na pece poháněné elektřinou a místo fosilních paliv by se využívala větrná a solární energie, mohlo by to znamenat, že by se neuvolňovaly vůbec žádné skleníkové plyny. Použitý cement lze reaktivovat jeho opětovným vystavením vysokým teplotám. Průlomem je dokázat, že to lze provést pomocí tepla, které vzniká při recyklaci oceli. Více ZDE

25.05.2024 06:30

Otázky a odpovědi týkající se balíčku týkajícího se dekarbonizovaných plynů a vodíku

Revize legislativy o dekarbonizovaných plynech a vodíku přinese zlepšení v oblasti obchodu s obnovitelnými a nízkouhlíkovými plyny a usnadní jejich přístup na trh. Nové normy zajišťují společné standardy kvality plynu pro všechny členské státy a umožní snadnější obchod s vodíkem. Zároveň legislativa posílí práva a ochranu spotřebitelů, což zahrnuje lepší informace o smlouvách a cenách, rychlejší přepínání dodavatelů a lepší přístup k datům a smart technologiím. Navíc nové pravidla podpoří výstavbu infrastruktury pro vodík a zavedou certifikační systém pro nízkouhlíkový vodík a syntetická paliva. Tyto kroky směřují k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a zlepšení energetické bezpečnosti. Více ZDE

25.05.2024 06:20

Export recyklovatelných surovin z EU v roce 2023 vzrostl o 74 % od roku 2004

V roce 2023 činil objem exportu recyklovatelných surovin z EU do zemí mimo EU 39,3 milionu tun, což je nárůst o 74 % od roku 2004. Import recyklovatelných surovin do EU ze zemí mimo EU dosáhl 39,8 milionu tun, což je pokles o 8,6 % ve srovnání s rokem 2004. Největší kategorií exportovaných surovin byly kovy (21 milionů tun), zatímco největší kategorií importovaných surovin byly organické materiály (24,4 milionu tun). Největším obchodním partnerem pro export recyklovatelných surovin z EU bylo v roce 2023 Turecko s objemem 12,2 milionu tun, zatímco největším partnerem pro import byla Brazílie s objemem 9,7 milionu tun.

25.05.2024 06:02

Firmy mohou žádat o dotace na úsporu energií z OP TAK

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila koncem května příjem žádostí o dotace ve výzvě Úspory energie. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. API bude žádosti přijímat až do 31. 10. 2025. Více ZDE

22.05.2024 18:11

MŽP: Omezení prašnosti i konec dohadů u jednorázových měření emisí. Vláda schválila návrh novely zákona o ovzduší

Rozšíření počtu firem, které budou nepřetržitě sledovat emise škodlivých látek, jednoznačná pravidla pro jednorázová měření emisí, ale i pravidla pro firmy, která mají omezit prašnost při stavbách i demolicích. To všechno přináší novela zákona o ovzduší, kterou dnes schválila vláda.

„Novela přináší řadu nejrůznějších opatření, všechna mají ale společné tři cíle. Zlepšit kvalitu ovzduší ve městech a obcích, více využívat digitální nástroje a snížit administrativu. Například vedle toho, že firmy budou muset minimalizovat prašnost na stavbách, při rekonstrukcích či demolicích, aby prach neobtěžoval občany, zavádíme také rozšíření kontinuálního měření emisí a zejména novinky v oblasti jednorázového měření emisí. Výsledky z měření emisí budou nově předávány jen digitálně, do centrálního systému je budou zadávat přímo měřicí skupiny, takže firmám odpadne administrativa s tím spojená. A díky povinnosti nepřetržité kontroly technologie skončí dohady, zda firmy skutečně požívají například filtry nebo odlučovače průběžně, i když se znečišťující látky měří například jen jednou za rok,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Povinnosti nepřetržité kontroly technologie nebo opatření ke snižování emisí se podle návrhu dotkne od počátku roku 2026 zhruba 7 700 zdrojů, u nichž provozovatel zjišťuje úroveň znečišťování pouze jednorázovým měřením emisí většinou jednou za rok.

Kontinuální měření emisí pro různá odvětví a odstupy pro obydlí kvůli zápachu z výroben

Od začátku roku 2028 se rozšíří povinnost kontinuálního měření emisí na sektory tavení skla a nerostů, petrochemie, výroby vápna, dřevotřísky apod. Cílem je zkvalitnění monitoringu emisí u emisně významných zdrojů. Nová bude i povinnosti ohlašování výsledků kontinuálního měření emisí v (téměř) reálném čase elektronicky prostřednictvím informačního systému kvality ovzduší ČHMÚ. Díky tomu bude možné získat okamžitý přístup k údajům.

Další klíčovou součástí novely zákona o ovzduší je zavedení minimálních vzdáleností obytné zástavby od zdrojů znečištění a naopak, a to kvůli obtěžování prachem a zápachem. Při plánování výstavby pro bydlení nebo občanskou vybavenost nebo naopak při umístění nového, například výrobního podniku v blízkosti domů, bude muset obec počítat s minimální vzdáleností odstupu. Ta se bude podle návrhu pohybovat obvykle okolo 200 metrů, maximálně až 500 metrů.

„Díky tomu ochráníme obytné zástavby před přibližováním zapáchajících a prašných výrob, stejně jako průmyslové a zemědělské podniky před přibližováním zástavby. Minimální vzdálenosti budou stanoveny pro vybrané typy činností a ploch ve vyhlášce a jejich hodnoty budou pevně dané,“ dodává ministr Hladík.

Méně prachu ze staveb ve městech a obcích i vyšší sazby poplatku za znečištění

Lidem pomůže také nová povinnost pro stavebníky, kteří budou přímo ze zákona muset minimalizovat prašnost zejména ve městech a obcích. „Například pomocí postupné odkrývky povrchu, protiprašnými sítěmi na lešeních při rekonstrukci fasád, minimalizací spádových výšek při přesypech materiálů nebo díky rychlému vysazování zeleně kolem staveb,“ vyjmenovává ministr životního prostředí.

Součástí motivace ke snižování emisí je také zavedení nových sazeb u poplatku za znečišťování ovzduší s platností od roku 2025, u nichž se zohlední inflace z posledních let. O inflaci by se pak poplatky měly podle novely zákona upravovat každoročně. Cílem není vybírat peníze pro stát, ale dosáhnout takové výše, která bude motivovat k dalšímu snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Nízkoemisní zóny pro lepší ovzduší v obcích

„A nakonec měníme také nastavení nízkoemisních zón, které jsou v legislativě přes deset let, ale nikdo je nepoužíval. Proto chceme, aby obce, které se je rozhodnou zavést, si také mohly samy nastavit konkrétní parametry. Například, že do ní nesmí jezdit vozy určité starší emisní kategorie, případně budou moci jejich vjezd zpoplatnit. Zkrátka aby radnice mohly najít řešení, které v konkrétním městě nejlépe pomůže zvýšit kvalitu ovzduší,“ dodává ministr Hladík.

Nová pravidla také ruší některé podmínky, které dnes v řadě míst zcela znemožňují zavedení nízkoemisní zóny. Jedná se například o využívání objízdné trasy po stejně kvalitní komunikaci, plošné výjimky pro rezidenty a fyzické označování aut emisními plaketami. Novela naopak zavádí evidenci vjezdu do nízkoemisní zóny pomocí poznávacích značek a propojení údajů s registrem vozidel, stejně jako možnost zavést individuální výjimky pro rezidenty podle klíče, který si v mezích zákona určí sama obec.

Stejně tak budou radnice moci lépe reagovat v případě smogových situacích, kdy budou moci regulovat více oblastí než jen silniční dopravu. To znamená například zvýhodnit dočasně veřejnou dopravu nebo zlepšit kvalitu ovzduší v místě třeba dočasným omezením spalování v otevřených ohništích, případně vytápění doplňkovými zdroji, jakými jsou třeba krby nebo regulací prašné činnosti například ze staveb.

Vláda také schválila usnesení, ve kterém se zavázalo Ministerstvo dopravy, že vládě do konce roku předloží analýzu funkčnosti stanic měření emisí a případně navrhne takové změny, které zabrání tomu, aby jimi procházela nevyhovující auta. Dále usnesení vlády obsahuje úkol pro Ministerstvo vnitra, aby ve spolupráci Policie ČR a Centra dopravních služeb zintenzivnilo ve všech krajích každoroční silniční kontroly se zaměřením na měření emisí a do konce roku 2024 má Ministerstvo vnitra předložit vládě informaci o plnění tohoto úkolu.

22.05.2024 16:12

ČHMÚ na svém webu zveřejnil přehled zdrojů znečišťujících ovzduší v roce 2023

ČHMÚ zveřejnil na svých webových stránkách  ohlášené emise jednotlivých znečišťujících látek za rok 2023 za téměř 9 tisíc jednotlivě sledovaných významných provozoven. Jde především o emise pevných částic, oxidů síry a dusíku, organických látek, ale také toxických kovů nebo polyaromatických uhlovodíků a dioxinů. Vedle celkových ročních emisí jsou zveřejněny také typy provozovaných zdrojů a druhy používaných paliv. Provozovatelé zdrojů tyto emise povinně zjišťují na základě evropské a národní legislativy a každoročně ohlašují prostřednictvím ISPOP. Množství emisí vypuštěných do ovzduší jednotlivě sledovanými stacionárními zdroji se proti údajům za rok 2022 opět snížilo. Nejvíc u emisí tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého cca o 20 %, u emisí oxidů dusíku o cca 16 %.

22.05.2024 14:01

ČR má druhý nejnižší podíl registrací elektroaut v EU, nižší je jen v Chorvatsku

Česko má druhý nejnižší podíl registrací nových osobních bateriových elektromobilů v Evropské unii. Zatímco v EU dosáhl podíl bateriových aut na registracích za čtyři měsíce letošního roku 12 procent, v Česku 2,5 procenta. Za Českem je pouze Chorvatsko, před Českem Slovensko s podílem 2,7 procenta. Vyplývá to z dat, která zpracoval a v tiskové zprávě shrnul Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu. Více ZDE

22.05.2024 13:13

Výměna kotlů nejnižší emisní třídy

Vyměnit je potřeba zařízení na pevné palivo do příkonu 300 kW, které vytápí objekt teplovodní otopnou soustavou. Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že takových nevyhovujících zdrojů tepla může být v Česku přes 150 tisíc. Jak získat dotace na nový kotel? Co hrozí, když se do září výměna nestihne? Více v 90ČT24 ZDE

 

 

 

Související:

MŽP: Od prvního září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. MŽP upravilo podporu výměny kotlů od září a oznámilo, jak budou probíhat kontroly

22.05.2024 11:17

Nefinanční data představují nové bohatství firmy. Jak s ním efektivně nakládat v komunikaci i v řízení společnosti?

Témata udržitelnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí a společnosti získávají na váze. Od roku 2024 čeká první velkou vlnu korporací povinnost vydávat ESG reporting, kterým se pořád častěji řídí banky nebo investoři u poskytování financování. Skutečnou situaci ve firmě tak už nezamaskují marketingová prohlášení, rozhodnou data. V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli či zaměstnanci je situace podobná.

Zaměstnanci i spotřebitelé v průzkumech každoročně deklarují narůstající důležitost udržitelnosti v jejich rozhodování o nákupu produktu nebo setrvání v zaměstnání. Evropská legislativa ale začíná řešit i dobrovolné prohlášení o udržitelnosti a v oblasti komunikace ke spotřebitelům nastavuje přísná pravidla. Firmy, které teď pochopí, co znamenají jejich vlastní data a správně je komunikačně využijí, se dostanou do značné konkurenční výhody. Jak se ale ve všem zorientovat?

„Do dvou let budeme v oblasti udržitelnosti fungovat dle zcela jiných pravidel, než jako je tomu nyní. Velký důraz bude kladen na transparentnost a to jak v datech vůči bankám, investorům a obchodním partnerům, tak v oblasti komunikace v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců, nebo vůči zaměstnancům a koncovým zákazníkům,” komentuje situaci Ivana Hekerle, jednatelka poradenské společnosti v oblasti udržitelnosti CIRA Advisory. Naráží tak na značné legislativní změny, které se týkají reportingu nefinančních aktivit i greenwashingu.

Firmy už nyní investují nemalé finanční prostředky do analýzy jejich provozu, shromažďování dat pro ESG reporting nebo vydávání ucelených zpráv o udržitelnosti či přímo ESG reportů. „To je zcela zásadní a důležitý první krok a firmy jsou do něj tlačeny povinností ESG reportingu. Skutečná výzva ale teprve přijde teprve až s daty začnou dál pracovat. Mnoho firem totiž čeká zásadní transformace v tom, jak přistupují k nákupu surovin pro výrobu, k finanční a environmentální efektivitě provozu, k podmínkám vlastních zaměstnanců i zaměstnanců v hodnotovém řetězci a s tím i související komunikace. Velké i malé firmy pouze zjišťují kam až ESG aktivity zasahují a budou potřebovat značnou podporu v tom, jak je správně uchopit,” předpovídá vývoj trhu Ivana Hekerle.

Zásadní pak dle CIRA Advisory bude právě komunikace udržitelných aktivit. Pro tu totiž Evropská unie chystá velice přísná pravidla, o kterých nyní české firmy často ani neví. Za porušení pravidel přitom může firmám hrozit pokuta až 4 % ročního obratu nebo roční zákaz účasti ve veřejné soutěži. „Je velice důležité, aby firmy začaly ESG vnímat jako transformační management a dle toho i přizpůsobily vlastní komunikaci. Obecné deklarace o udržitelnosti už neobstojí u zákazníků ani před zákonem. Už teď se proto věnujeme vzdělávání marketérů v agenturách i interních týmech, aby pochopili, co je čeká. Často konzultujeme také briefy reklamních kampaní, tvoříme strategie komunikace udržitelnosti, připravujeme obsah a mnoho dalšího,” přibližuje aktivity Ivana Hekerle.

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl - pomoci firmám zvládnout udržitelnou transformaci, obstát v konkurenčním prostředí a dlouhodobě ekonomicky růst. Dle zprávy S&P Global z roku 2024 evropské společnosti s vysokým ESG hodnocením dosahovaly v průměru o 2,3 % ročně vyšších výnosů než společnosti s nízkým ESG hodnocením v období od roku 2018 do roku 2023. Tyto společnosti byly také odolnější vůči volatilitě trhu. Pokud tedy české firmy správně pochopí svá „ESG data”, stanou se novým bohatstvím pro firmu - otevřou cestu k vyšší efektivitě a úsporám, podpoří vztahy se zaměstnanci i zákazníky a přispějí k vyšší odolnosti.

V reakci na zmíněné skutečnosti a kontext na českém trhu, se CIRA Advisory rozhodla spustit kampaň v oblasti komunikace ESG aktivit, aby si reportující firmy i firmy v hodnotovém řetězci reportujících společností uvědomily, důsledky v oblasti komunikace. CIRA Advisory poskytuje pro české firmy služby v oblasti poradenství, jak ESG data získat a pracovat s nimi, i s návaznou komunikací. Více informací je k dispozici na www.ciraa.eu.

 

O CIRA Advisory

CIRA Advisory (CIRAA) je poradenská, konzultační a vzdělávací společnost, která se zaměřuje na oblast cirkulární ekonomiky, udržitelnosti a ESG, a to napříč všemi segmenty hospodářství. Vznikla v roce 2019 jako sesterská společnost Institutu Cirkulární Ekonomiky a její hlavní představitelé tak mají skoro 10 let zkušeností s tématem cirkulární ekonomiky a udržitelnosti v byznysu.V praxi se CIRAA zaměřuje hlavně na projekty v oblasti ESG strategie a reportingu, cirkulární ekonomiky, analýzy udržitelnosti, komunikace udržitelnosti a prevenci greenwashingu.

 

 

18.05.2024 06:14

Každý Čech loni vytřídil 75,6 kg odpadů. Pravidelně třídí tři čtvrtiny obyvatel

Každý Čech loni vytřídil v průměru 75,6 kilogramu odpadů, zhruba o 2,5 kilogramu méně než v roce 2022. Recyklace obalů se ale meziročně zvýšila o čtyři procentní body a jejich celkové využití bylo proti předchozímu roku vyšší o pět procentních bodů. Z celkového počtu vyprodukovaných obalů loni putovalo 75 procent k recyklaci a dalších 11 procent k energetickému využití. Ze statistik vyplývá, že každý obyvatel ČR loni vytřídil 22,5 kilogramu papíru, 17,1 kilogramu plastu, 14,6 kilogramu skla, 0,4 kilogramu nápojových kartonů a 21 kilogramu kovů. Množství vzniklého obalového odpadu se meziročně snížilo o čtyři procenta na 1,261 milionu tun. Více ZDE

 

Mohlo by vás zajímat:

Za první rok se v Liberci vytřídilo 4,6 tuny tuků. Město čekalo čtyřikrát více

 

17.05.2024 16:30

Klimatolog: Srážek je dost, sucho v posledních letech ovlivňují jiné faktory

V posledních 20 letech se začíná měnit příčina, proč vzniká sucho. Zatímco v minulosti to bylo hlavně díky nedostatku srážek, tedy při delším období, kdy podprůměrně pršelo, nyní to souvisí mimo jiné s nárůstem teploty vzduchu. V důsledku většího tepla se vypařuje víc vody z půdy, a sucho tedy začíná být i při relativně normálních srážkách. Kvůli nesprávnému hospodaření a rozvoji eroze půdy podle něj krajina navíc pozvolna ztrácí schopnost zadržovat vodu. Více ZDE

17.05.2024 16:23

Připomínky: Přeprava odpadů / Baterie – uhlíková stopa / Vodíková strategie ČR

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k přepravě odpadů – informace, které mají být uvedeny v osvědčeních o následném (jiném než) předběžném využití a odstranění. Pokud je zpracovaný odpad přepravován k následnému prozatímnímu nebo jinému než předběžnému zpracování z jednoho zařízení do jiného zařízení v zemi určení, musí být informace o tomto následném zpracování předloženy prostřednictvím centrálního elektronického systému. Tato iniciativa stanoví vzor osvědčení, které mají používat zařízení provádějící dočasné zpracování přepravovaného odpadu s cílem potvrdit, že následné zpracování v jiném zařízení bylo dokončeno.

 

Baterie – uhlíková stopa

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení a nařízení v přenesené pravomoci k: formátu prohlášení o uhlíkové stopě u baterií, metodice stanovení uhlíkové stopy pro baterie elektrických vozidel. Nařízení o bateriích obsahuje požadavky na uhlíkovou stopu během životního cyklu pro několik kategorií baterií, jejichž podrobnosti musí být stanoveny v prováděcích právních předpisech. Tento akt upřesňuje formát, který musí podniky používat při vykazování uhlíkové stopy svých baterií. A stanovuje ověřování uhlíkové stopy u baterií elektrických vozidel za celý životní cyklus.
 

 

Vodíková strategie ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá ke schválení materiál Vodíkové strategie České republiky (dále jen „Strategie“), která je součástí reforem požadovaných v rámci plnění Národního plánu obnovy a reaguje na rychlý vývoj technologií, změny v legislativním rámci a nové závazné požadavky EU. Hlavními cíli Strategie zůstává snižování emisí skleníkových plynů a podpora ekonomického růstu, přičemž se definují úkoly pro dosažení výroby a dovozu obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku. Je rozdělena do tří etap („Lokální ostrovy“, „Globální mosty“ a „Nové technologie“), které se liší svými cíli, prostředky a ambicemi. V souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií a na základě zkušeností s původní vodíkovou strategií je členěna na analytickou část, strategickou část a implementační část. Struktura je v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií připravenou Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

17.05.2024 16:20

Rada EU schválila aktualizovaná pravidla pro zlepšení ochrany životního prostředí

Dne 12. dubna 2024 Rada EU schválila znění revize směrnice o průmyslových emisích (IED) a nového nařízení o portálu průmyslových emisích (IEP). Dalším krokem je podepsání revize IED a následně vyhlášení v Úředním věstníku EU. V platnost vstoupí dvacátým dnem po vyhlášení. Po tomto datu budou mít členské státy EU až 22 měsíců na to, aby ustanovení směrnice začlenily do svých vnitrostátních právních předpisů. Co se týče IEP, po vyhlášení v Úředním věstníku EU se stane závazným a přímo použitelným ve všech členských státech od roku 2028. Více informací poskytne tisková zpráva zveřejněná na webových stránkách Rady EU.

17.05.2024 15:07

MŽP: Výsadba stromů kolem silnic a cest dostane zelenou

Stromy, stromořadí i ostatní dřeviny podél silnic jsou fenoménem a typickým prvkem naší krajiny, které navíc významně pomáhají adaptaci krajiny na změnu klimatu. Stará výsadba se ale kácí a novou často komplikuje povinnost dodržovat tří metrový odstup u vzrostlých stromů od pozemků, které sousedí s těmi silničními. To nyní změní novela zákona o zemědělském půdním fondu, kterou brzy projedná Senát. Platit by měla od 1. července. Novinky představil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na třetím ročníku semináře Udržitelnost silniční doprovodné zeleně, který se konal v Pardubicích.

Sněmovnou schválené změny v zákoně o zemědělském půdním fondu, které upravují podmínky v zákoně o pozemních komunikacích, umožní snadnější výsadbu stromů a keřů v případě, že na ni podél silnic nebo polních cest není dostatek místa. Výsadbu silniční zeleně dnes komplikuje nutnost třímetrového odstupu od hranice sousedního pozemku, kterou stanovuje občanský zákoník u stromů vyšších než tři metry. Nově se díky úpravě Ministerstva životního prostředí vzdálenost zmenší na půl metru.

„Podle statistik za každé tři vykácené stromy nebyly vysázeny ani dva nové. Staré stromy, třeba šedesátileté třešně nebo hrušně a další dřeviny se podél silnic i polních cest kvůli dožití kácí, ale nové se příliš nevysazují. Důvodem je, že doteď měli silničáři často problém s odstupovými vzdálenostmi, kdy museli sázet tři metry od hranice sousedících pozemků – často zemědělských ploch – a například za příkopy tak na vysázení stromů nezbýval prostor. To teď měníme – vzdálenost od pozemků sousedících s těmi silničními bude od 1. července jen půl metru. Jak jsem tedy na tomto semináři minulý rok slíbil, tak i plním. Výsadba stromů bude samozřejmě probíhat za takových podmínek, aby zůstala zachovaná bezpečnost provozu, to je zásadní stejně tak, jako podpora silniční zeleně, která nám pomáhá nejen při adaptaci na změnu klimatu,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že se při sázení bude postupovat s ohledem na bezpečnost.

„Například tak, že na těch nejnebezpečnějších místech v zatáčkách se stromy sázet nebudou. Jsem rád, že jsme se správci komunikací nalezli společný zájem na tom, aby v místech, kde je to možné, stromy a další dřeviny zůstaly zachovány nebo byly nově vysázeny,“ dodal ministr Hladík.

Změny podpořilo i Ministerstvo zemědělství. „Z pohledu resortu zemědělství mají krajinné prvky, tedy kromě jiného stromořadí, pozitivní vliv na odolnost krajiny. Zvyšují odolnost vůči erozi, zadržují vodu v krajině, pomáhají při suchu i při povodních. Nabízejí také útočiště zvířatům a různým rostlinným druhům,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Ministerstvo životního prostředí na ochraně dřevin podél silnic dále spolupracuje především s Ministerstvem dopravy. Loni takto vznikl aktualizovaný technický předpis Ministerstva dopravy TP99 – „Vysazování a ošetřování silniční vegetace“, který je určen správcům komunikací při plánování, vysazování a následné péči o silniční vegetaci.

Další spolupráce čeká ochránce přírody a silničáře letos při aktualizaci arboristického standardu „Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury,“ který připravuje Agentura ochrany přírody a krajiny.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE