Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - LEDEN

 


 

Tématem ledna jsou nebezpečné odpady. Pro čtenáře jsme připravili odborné texty k systému ohlašování nebezpečných odpadů (SEPNO), legislativě, skladování a jejich dopravě. Zajímavý pohled přináší téma mezinárodního obchodu s odpady. Jakou úloha hrají zařízení MBÚ v odklonu odpadů ze skládek? To bylo téma lednové Polemiky.

Přinášíme konkrétní příklady cirkulární ekonomiky ve společnosti Sanofi / Zentiva nebo představujeme výsledky průzkumu využití recyklovaných plastových materiálů v Evropě. Mimo odpadové témata se věnujeme novele emisní vyhlášky č. 415/2012 Sb., vlivu novely zákona o IRZ na ohlašovací povinnosti, anebo znečištění ovzduší jako součást každodenního života.

V nové rubrice Úhel pohledu jsme se podívali na logiku zákona o vodovodech a kanalizacích. „Česko potřebuje moderní přístup k odpadům“ uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dany Balcarové v rubrice Ohlasy čtenářů. K rozhovoru jsme pozvali ředitele úseku vývoje a inovací UniCRE Ing. Jiřího Hájka. Anotaci čtěte ZDE

 

Vybíráme z obsahu:

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Leden
16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2018 - Jihlava, Znojmo, České Budějovice, Brno
Opakování: 18.01.2018, 25.01.2018, 30.01.2018
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
18.1.

Chemická legislativa 2018

19.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE FIRMÁCH

23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

24.-25.1.

NIMBY efekt - investoři, město, občané

30.1.-1.2. AKTUALIZAČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY - Hradec Králové
Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
2.2. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
6.2.

Vodárenská biologie 2018

7.2. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
28.2.

Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství

Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

7.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3.

Odpadní voda a energie

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

9.3. iKURZ: Práce s modulem OLPNO a elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
14.3. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Květen    
22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018

 

ZAPOJTE SE!

  

 

Novinky

22.01.2018 18:00

Kovohutě Příbram vykoupily loni 75 tisíc tun olověných odpadů

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická loni utržila přes tři miliardy korun, tržby tak meziročně vzrostly o 20 procent. Jde o dosud nejvyšší tržby firmy. Podnik v roce 2017 vyrobil rekordních více než 50 tisíc tun olova a jeho slitin, což byla nejvyšší roční produkce v celé 231leté historii hutě. Pro ekologickou recyklaci bylo vykoupeno téměř 75 tisíc tun olověných odpadů, zejména olověných baterií, sdělil marketingový manažer firmy Miroslav Jarolímek.

Výši tržeb podle Jarolímka ovlivnily aktivita a přístup zaměstnanců jednotlivých divizí, burzovní ceny zájmových kovů a množství prodaného olova. Na vysokých pozitivních prodejích se podílely všechny čtyři divize, tedy Recyklace olova, Drahé kovy, Elektroodpad a Produkty.

Kovohutě Příbram jsou zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu, výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků, zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů a odpadů elektrických a elektronických zařízení. Firma se i v letošním roce zaměřuje na výkup a sběr odpadů od lidí z Příbramska a okolí. Odebírá olověné baterie, elektroodpad, osvětlovací zařízení, odpady s obsahem drahých kovů v souladu s platnou legislativou a malé baterie a víčka. Olověné baterie a další odpady se na vrátnici podniku vykupují nonstop sedm dní v týdnu.

22.01.2018 17:52

Ke stažení: Aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017

Na webu www.IRZ.cz Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo aktualizovanou Příručku pro ohlašování do IRZ za rok 2017. V Příručce je již zahrnuta i problematika ohlašování dle novely zákona o IRZ z roku 2016. Není tedy již nutné používat samostatně vytvořený dokument, který sloužil k rychlé orientaci ve změnách, které přinesl zmíněný právní předpis. Doplňujeme, že průběžně budou doplňovány do Příručky modelové příklady.

V této souvislosti MŽP doplňuje, že modelové příklady a podobné materiály uvedené v sekci Dokumenty, se v převážné míře vztahují na situaci před novelou zákona o IRZ. Je tedy nutné vzít současně do úvahy i změny, které novela zákona o IRZ přinesla (zejména vymezení činností nad rámec E-PRTR v příloze k zákonu o IRZ).

 

Dokument ke stažení:

IRZ_Prirucka_manual_ohlasovani_2017_18012018.pdf

 

 

Zdroj: MŽP

22.01.2018 17:38

Jak na elektroodpad – inspirace v zahraničí

Na závěr našeho seriálu o sběru elektroodpadu se krátce podíváme do zahraničí, kde lze jistě nalézt inspirativní modely i pro Českou republiku. Je zcela na nás, jaký model sběru elektroodpadu si vybereme, aby to bylo pro občany České Republiky co nejpřínosnější …

Byť je to nastaveno v každé zemi úplně jinak, dá se říci, že v současné době existují v Evropě tři základní přístupy ke sběru elektroodpadu. V Anglii nebo třeba ve Španělsku sbírají elektroodpad odpadové firmy i kolektivní systém. Odpadové firmy sbírají převážně elektroodpad s kladnou hodnotou, elektroodpad s negativní hodnotou (tj. ten, na kterém se nevydělává) sbírají kolektivní systémy. Obec se může rozhodnout, s kým bude ten či onen elektroodpad sbírat, zda s odpadovou firmou, nebo kolektivním systémem. Výsledky sběrů kolektivních systémů a odpadových firem se na centrální úrovni těchto zemí sčítají pro plnění Evropských cílů sběrů. Tento systém by se dal označit jako tržní.

Další západoevropský systém sběru elektroodpadu, který je zaveden zejména v německy mluvících zemích, se nazývá „tržní s omezeními“ (např. Německo, Rakousko). Ústředním článkem tohoto systému jsou obce, které mají v těchto zemích obecně velmi silné postavení. Obce vlastní jak sběrná místa na elektroodpad, tak samotný elektroodpad. Jako vlastník elektroodpadu má obec povinnost nechat elektroodpad ekologicky zrecyklovat, ale může se sama rozhodnout, komu elektroodpad k recyklaci předá, zda odpadové firmě nebo kolektivnímu systému.

Naproti tomu kolektivní systém má povinnost elektroodpad od obce odebrat, pokud ho o to obec požádá. V praxi to potom často chodí tak, že obec předává kolektivním systémům elektroodpad s negativní hodnotou, kdežto elektroodpad s pozitivní hodnotou si nechává zpracovat prostřednictvím nějaké odpadové firmy a vytěžené suroviny (jako je třeba zlato, stříbro, měď atd.) se ziskem prodává.

Ziskem z elektroodpadu s pozitivní hodnotou pak vylepšuje rozpočet a staví za něj třeba obecní hřiště nebo parky. V tomto systému se na národní úrovni sčítají pro plnění Evropských cílů sběru elektroodpadu, sběry kolektivních a sběry obcí.

Třetí systém bychom mohli nazvat jako „monopolní“ či „paternalistický“. V něm mají odpovědnost za sběr elektroodpadu pouze výrobci, tedy jejich kolektivní systémy. Ty sbírají odpad jak s pozitivní, tak negativní hodnotou a na samotný elektroodpad mají přímo nárok, takže jim ho všechny subjekty musí vydat. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně silnou regulaci, která by mohla ohrožovat hospodářskou soutěž a tím zvyšovat náklady sběru elektroodpadu, tak v tomto systému platí zpravidla přísný zákaz vlastnictví zpracovatelských kapacit elektroodpadu kolektivním systémem. Kolektivní systémy tedy předávají veškerý sebraný elektroodpad ke zpracování nezávislým subjektům.

Příkladem tohoto systému sběru elektroodpadu je například Francie. Kolektivní systémy si tedy s odpadovými firmami nekonkurují, ale jsou to nedílné části celého řetězce sběru a recyklace elektroodpadu s jasně definovanými rolemi. Další zvláštností ve Francii je to, že kolektivní systémy dostávají na svůj provoz kromě příspěvků od výrobců, často také dotace od státu. V České Republice kolektivní systémy žádné dotace od státu nedostávají a veškerá jejich činnost je hrazena pouze z příspěvků placených výrobci elektrozařízení.

Pro Českou republiku může být inspirací zejména německý či rakouský model sběru elektroodpadu a to jak proto, že i u nás mají obce tradičně velmi silné postavení, tak proto, že tyto země jsou nám historicky a kulturně velmi blízké. I řada jiných našich právních norem a zvyků byla těmito zeměmi inspirována. 

Zatím, bohužel, aktuálně využíváme jakousi nešťastnou směsici několika prvků ze všech výše uvedených systémů. Dala by se nazvat „český kočkopes“. Část kolektivních systémů sbírá elektroodpad s pozitivní hodnotou, protože se na něm dá vydělávat, ale o elektroodpad s negativní hodnotou nejeví příliš velký zájem a snaží se jeho sběru různými způsoby vyhýbat. Nic a nikdo nenutí kolektivní systémy sbírat odpad s negativní hodnotou, a tak elektroodpad s negativní hodnotou (např. zářivky) sbírají ve větším množství pouze ty zodpovědné kolektivní systémy.

Odpadové firmy nesmí sbírat elektroodpad bez povolení od kolektivního systému. Protože některé kolektivní systémy mají vlastní zpracování, a odpadové firmy se bojí, že by o tento svůj elektroodpad přišli, tak ho před kolektivní systémy schovávají. Obce mohou sbírat elektroodpad i bez kolektivního systému, ale pouze omezeně v rámci tzv. odpadového režimu, a tato jejich činnost se nezapočítává do celkového sběru elektroodpadu za ČR a nepřispívá tedy k plnění cílů EU.

To je ne příliš šťastné řešení a kolektivní systémy, resp. jejich úloha, se v tomto systému ztrácí. Celému systému plnění Evropských cílů by zcela jistě pomohlo, kdyby byl sběr elektroodpadu v ČR rozložen na více subjektů, než jen kolektivním systémům a kdyby byly kolektivním systémům stanoveny jasné a závazné cíle elektroodpadu s negativní hodnotou. Tak jak je to v řadě jiných západoevropských zemí, kde sbírají jak kolektivní systémy, tak obce a odpadové firmy a jejich sběry se potom na národní úrovni sčítají pro plnění cílů EU.

 

Další díly seriálu:


Autor: Petr Číhal, Obchodní ředitel společnosti Ekolamp

22.01.2018 12:28

Cíle cirkulární ekonomiky bude bez přispění energetického využití odpadů opravdu obtížné naplnit

České odpadové vody rozčeřila v lednu informace o předložení projektové dokumentace projektu ZEVO Mělník ke schválení žádosti EIA. Portál Zajimej.se zajímalo, jak se ČEZ staví ke stávajícímu trendu cirkulární ekonomiky a cílům recyklace, které si Evropská unie nastavila. Energetické využití odpadů je sice jednou z cest likvidace odpadů, ale v minulosti nové projekty budily obavy z nadbytečných kapacit a pozastavení recyklace. Statistiky však hovoří jasně – obavy z nadkapacit by měla mít naše země zejména v souvislosti se skládkami. Na otázky odpovídal pan Dalibor Roik, vedoucí sekce Waste to Energy společnosti ČEZ. Rozhovor čtěte ZDE

 

 

Zdroj: Zajimej.se

22.01.2018 11:04

Odpadářská anketa pro obce startuje!

Redakce časopisů Odpadové fórum a PRO města a obce připravila webovou anketu „Odpadové hospodářství z pohledu měst a obcí“, které je možné se zúčastnit do 18. února 2018. Výsledky budou následně zveřejněny v obou časopisech a stanou se podkladem pro další podrobnější šetření a analýzy. Otázky směřují na biologicky rozložitelné odpady, třídění odpadu, místní poplatky, poplatky za skládkování, systémy PAYT, investice, osvětu atd. Dotazník je k dispozici k vyplnění na portálu www.Tretiruka.cz a sekci „ANKETY“. Všem děkujeme za spolupráci.

22.01.2018 10:02

Výstava soch z recyklovaného odpadu

Důležitost ochrany životního prostředí a ekologicky uvědomělého životního stylu. To je téma, které reflektuje prostřednictvím současného umění iniciativa Hybridart, jež chce vystavit své sochy na prostranství před bruselskou budovou Evropského parlamentu.

K tomu, aby mohla iniciativa Hybridart v předpokládaném termínu od 19. do 26. března 2018 na prostranství Esplanade Solidarność 1980 vystavit svá díla, musí organizátoři získat 25 podpisů poslanců Evropského parlamentu z minimálně sedmi členských států Evropské unie. Svůj podpis se rozhodl připojit také místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, kterého zaujaly především záležitosti, na které chtějí umělci prostřednictvím svých děl upozornit.

Sochy vytvořené mezinárodním týmem studentů jsou totiž kompletně z recyklovaného odpadu. Během druhého ročníku uměleckého Hybrid Art Campu v Maďarsku vytvořili jeho účastníci dvě velké sochy koních hlav v nadživotní velikosti. Ty byly vyrobeny z 4000 recyklovaných hliníkových nápojových plechovek. Tým umělců tvořili studenti z Visegrádského prostoru a z univerzit Spojených arabských emirátů. Během prvního ročníku, který se uskutečnil o rok dříve, pak vznikla čtyřmetrová socha dinosaura vytvořená ze čtyř tisíc plastových lahví.

“Přejeme si zdůraznit a komunikovat téma ekologicky uvědomělého životního stylu skrze současné umění a texty. Projekt má podporovat ekologicky uvědomělou spotřebu a udržitelnost,” vysvětlují zástupci z managementu iniciativy Hybridart. Mezinárodní tým umělců si přeje veřejnosti rovněž přiblížit představu tzv. antropénu, pojmu, jenž označuje období, kdy lidstvo svou činností globálně ovlivňuje zemský ekosystém.

22.01.2018 09:46

POZVÁNKA: HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

Užitečnésemináře.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA", který se uskuteční 10. dubna 2018 v Praze. Na semináři budou souborně prezentovány aktuální legislativní a odborné požadavky na hygienická měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Kromě výkladu obecně závazných předpisů, budou účastnici seznámeni s metrologickými požadavky na zvukoměry a vibrometry. Bude prezentován aktuální přehled českých technických norem zaměřený na nové požadavkové normy pro přístrojovou techniku a metody posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Účastníci budou seznámeni se standardními metodami měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací. Výklad bude doplněn praktickými příklady posuzování expozice hluku a vibracím a zkušenostmi z pořádání mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.

Svým zaměřením je seminář určen jak pro nové pracovníky v daných oborech, tak pro odborníky s dlouholetou praxí.

 

Termín: úterý 10. dubna 2018, přednášky 9:00 - 15:00 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 – Pankrác

Cena: 1650,- Kč bez DPH

 

 

Další informace najdete ZDE

22.01.2018 07:30

Praha spouští v únoru Trh inovací

Od začátku února pražský magistrát spustí webovou aplikaci Trh inovací. Ta je dalším z nástrojů, které mají sloužit jako podpora podnikání v hlavním městě a má firmám usnadnit realizaci inovací a propojení s vědeckovýzkumnými ústavy.

Trh inovací je webová aplikace, která obsahuje nabídku služeb pražských výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť vysokých škol včetně detailního popisu jednotlivých nabízených služeb a kontaktů na konkrétní zástupce jednotlivých institucí. Tato databáze je k dispozici na adrese www.trhinovaci.cz a v současnosti obsahuje informace od 90 vědeckovýzkumných pracovišť působících v hlavním městě Praze. Tyto informace budou průběžně a pravidelně aktualizovány a rozšiřovány jak na základě podnětů samotných institucí, tak na základě poptávky ze strany firem.

Cílem Trhu inovací je zejména podnikatelům usnadnit přístup k možnostem, které vědeckovýzkumné kapacity v Praze nabízí a díky tomuto propojení usnadnit realizaci inovativních produktů a urychlit komercializaci výsledků pražských výzkumných pracovišť.

Databáze je nastavena na zobrazení jak v klasickém počítači, tak v chytrém telefonu. Vyhledávání informací v samotné databází je pak možné provádět podle řady kritérií – typ služby, oborové třídění, fulltext. V případě zobrazení databáze v běžném počítači pak lze vyhledávat i ve zdrojové tabulce „Open Data“.

Informace v databázi obsažené budou zároveň základní informací pro podnikatele, kteří se zapojí do programu Pražských voucherů, který je spuštěn od začátku roku a nabízí podporu ve výši 480 milionů Kč pro pražské podnikatele.

19.01.2018 19:03

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Záměr novelizovat zákon o odpadech a zvýšit umělý poplatek za skládkování finančně zatíží obce. Pocítí to rodiny. Obce chtějí třídit, recyklovat a snižovat náklady, uvádí Sdružení místních samospráv ČR v dnešní tiskové zprávě.

Sdružení místních samospráv ČR disponuje informacemi o připravovaném poslaneckém pozměňovacím návrhu k novele zákonu o odpadech. Tímto způsobem změny zákona o odpadech však nebudou mít možnost obce, kterých se to nejvíce dotkne, uplatit svoje připomínky v rámci veřejného připomínkování. To zdůrazňuje předseda pracovní skupiny pro životní prostředí Karel Ferschmann: „Zákon o odpadech tímto může být změněn bez možnosti otevřeného veřejného připomínkování, bez jakékoli analýzy dopadů na obce a města, i bez možnosti vypořádání připomínek.“

Základním bodem snah na změnu zákona o odpadech je opakovaně prosazované výrazné zvýšení skládkovacích poplatků, jejichž plátci jsou obce a města. Důvodem je záměr navýšit cenu všech ostatních a levnějších způsobů nakládání s odpady na úroveň nákladů na výstavbu spaloven a spalování odpadu. Namísto toho bývá za důvod označována potřeba rychlého zákazu skládkování v ČR – a to k roku 2024, s odkazem na Evropskou unii.

Navrhované čtyřnásobné zdražení bylo naposledy odmítnuto ve vládním návrhu zákona o odpadech, když ani na počtvrté neprošlo Legislativní radou vlády ČR. Jedním z hlavních důvodů byla absence dostatečné analýzy ekonomických dopadů na obce a města a analýzy nezbytnosti navrhovaného zdražení. Základní skutečností je, že hlavní dopady zdražení zatíží obce a města, jakožto původce komunálních odpadů, potažmo občany jako poplatníky. Na konci roku 2016 se odmítavým způsobem postavilo proti ministerstvem navrhovanému zásadnímu zdražení a dalším bodům více než 800 obcí a měst formou petice.

Základním cílem, který se však v budoucí novele pravděpodobně opět objeví, je finální částka skládkovacího poplatku ve výši cca 2000 Kč/t místo současných 500 Kč/t. K tomuto poplatku se pak načítají také náklady na svoz a technologickou úpravu, což obce již nyní hradí svozovým společnostem. Předseda Ferschmann k tomu dodává, že „obce se mohou brzy ocitnout v nepříjemné situaci, kdy budou nuceny zdražovat odpadové hospodářství pro své občany.“

Sdružení místních samospráv ČR proto na základě současných informací odmítají zvýšení skládkovacího poplatku a změnu zákona o odpadech v tomto duchu.

 

 

Zdroj: Tisková zpráva Sdružení místních samospráv ČR

19.01.2018 16:20

Komise pozvala 9 ministrů životního prostředí na 30. ledna do Bruselu

Komisař Karmenu Vella pozval 9 členských zemí do Bruselu na ministerský summit s cílem vyřešit problém znečištění životního prostředí. Summitu, který se uskuteční 30. ledna, by se měla účastnit ČR spolu s Německem, Španělskem, Francií, Itálií, Maďarskem, Rumunskem, Slovenskem a Velkou Británií. Všechny tyto země čelí proceduře pro porušení práva EU z důvodu porušování domluvených limitů pro znečištění ovzduší a čelí tak v dalším kroku postoupení případu k Soudnímu dvoru EU. Členské státy by měly na zasedání prokázat, že přijmou adekvátní kroky, které aktuální stav vyřeší včas. Komise rovněž přijala Akční plán pro zajištění dodržování předpisů v této oblasti. Plán představuje soubor specifických opatření, která členským státům pomohou podporovat, sledovat a prosazovat dodržování environmentálních předpisů EU.

 

Zdroj: CEBRE

19.01.2018 15:38

Systém elektronické evidence přepravy nebezpečného odpadu – aktuální informace

Agenda elektronického ohlašování přepravy nebezpečného odpadu je v současné době připravena, a to v samostatném modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zvaném Systém evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO).

Informační systém SEPNO slouží primárně pro plnění povinností dle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na jehož základě byl také zřízen, a je dostupný na webové stránce www.sepno.cz. Na portálu jsou zveřejněny manuály, návody a informace související s výkonem agendy a prací v systému SEPNO. V aplikaci nalezne uživatel veškeré potřebné nástroje pro splnění povinnosti v souladu s legislativou. Po přihlášení do aplikace je dostupný webový formulář – elektronická forma Ohlašovacího listu (OL), a nástroje pro úkony spojené s evidencí OL, tzn. vyplnění a odeslání OL, včetně kontroly správnosti vyplnění, zrušení ohlášené neuskutečněné přepravy, změnu nepotvrzené přepravy a potvrzení přepravy.

 

SEPNO startuje 2. května: MŽP vydalo Sdělení k termínu oficiálního spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).  Od 1. února 2018 bude přístup do elektronického SEPNO umožněn osobám, jichž se bude povinnost ohlašovat přepravu NO týkat, aby měly dostatečnou možnost důkladně se seznámit s jeho fungováním. Oficiální provoz pak bude zahájen dne 2. května 2018. Po oficiálním zahájení systému nemají příjemci povinnost zpětně ohlásit přepravy proběhlé nebo zahájené před 1. květnem 2018 a SEPNO ani nebude takové dohlášení umožňovat.


 

Důležité je uvést, že s přechodem na elektronickou evidenci se mění pouze forma ohlašování, věcný obsah povinností, které je třeba hlásit, se nemění. Legislativně je obsah hlášení stále upraven přílohou č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdější předpisů. Text vyhlášky i její přílohy, která obsahuje kromě ohlašovacího formuláře i informace ke způsobu vyplňování ohlašovacího listu, lze nalézt v účinném znění na webových stránkách www.mzp.cz, v sekci „Odpadové hospodářství“ pod odkazem „Legislativa a metodické pokyny“.

Ohlašování vnitrostátní přepravy nebezpečného odpadu se tedy nadále řídí pravidly stanovenými v zákoně o odpadech a ve výše zmíněné vyhlášce. Elektronický formulář na webových stránkách wwww.sepno.cz slouží jako prostředek k ohlášení údajů dle příslušných právních předpisů.

Zpětné ohlašování přepravy nebezpečného odpadu v SEPNO

upraven sdělením odboru odpadů MŽP ze dne 12. prosince 2016. Povinné osoby plnily v roce 2017 ohlašovací povinnost dle § 40 odst. 8 zákona o odpadech v režimu přerušení provozu elektronického systému. Toto ustanovení kromě nastavení postupu během samotné přepravy požaduje, aby příjemce odpadů ohlásil do tří dnů po obnovení provozu elektronického systému všechny přepravy nebezpečných odpadů realizované po dobu přerušení provozu.

K problematice zpětného ohlašování přepravy do tří dnů dle režimu § 40 odst. 8 zákona o odpadech vydal odbor odpadů MŽP stanovisko ze dne 30. října 2017 (všechna sdělení jsou k dispozici na webových stránkách www.mzp.cz v sekci „Odpadové hospodářství“ pod odkazem „Legislativa a metodické pokyny“).

Režim § 40 odst. 8 zákona o odpadech je nastaven pro krátkodobé přerušení provozu elektronického systému. Doba, po kterou nebyl provoz elektronického systému zahájen, se postupně v průběhu roku 2017 prodlužovala. Situace, kdy provoz elektronického systému nebyl zahájen po dobu celého kalendářního roku, neodpovídá situaci, kterou upravuje § 40 odst. 8 zákona o odpadech.

 

Celý článek čtěte v aktuálním vydání časopisu Odpadové fórum - ZDE

19.01.2018 13:15

V Pardubicích soutěžili nejlepší mladí chemici pěti krajů

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 se v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích uskutečnilo regionální finále 11. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. 28 finalistů z 21 základních škol změřilo své síly v laboratorních dovednostech a poté se zúčastnilo praktické ukázky netradičních pokusů. Společnost Synthesia připravila pro učitele inspirativní exkurzi v nejmodernějších provozech.

Soutěž odstartovala v říjnu loňského roku a její základní kola probíhala v pěti krajích: Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Libereckém a v Kraji Vysočina. Celkem se klání zúčastnilo více než 5 000 žáků devátých tříd ze 158 základních škol. „Letošní konkurence byla obrovská a probojovat se dvěma koly testování teoretických znalostí až do finále představuje velký úspěch. Dnešní finalisté prokázali nejen nadstandardní vědomosti, ale také značnou dávku talentu, což je opravňuje k tomu, aby se chemie stala jejich budoucím studijním oborem,“ konstatuje ředitel pořádající SPŠCH Jan Ptáček.

Finále prověřilo praktické dovednosti soutěžících. Úkolem mladých chemiků bylo vypracovat dvě laboratorní úlohy, zaměřené na tepelný rozklad hydrogenuhličitanu sodného a stanovení obsahu krystalické vody v síranu měďnatém. Po 90 minutách práce v laboratoři žáci hodnotili zadání jako zajímavé a přiměřené jejich schopnostem. „Finále jsem se nejdřív bála, ale ukázalo se, že zbytečně. S postavením chemické aparatury nám pomohli asistenti a pak už záleželo na každém z nás, jak si s úlohami poradí. Mně šly dobře výpočty a rovnice, zato v doplňování triviálních názvů jsem pár chyb udělala. Celkově mám ze sebe dobrý pocit, netroufám si ale odhadnout, jaké místo obsadím,“ zhodnotila svůj výkon Markéta Zavoralová z Masarykovy základní školy v Poličce.

Souběžně s děním v laboratořích probíhal i doprovodný program pro učitele s názvem Kurz netradičních pokusů. Lektoři SPŠCH představili pedagogům řadu efektních experimentů, kterými lze zpestřit výuku chemie. Hlavní roli v nich hrály plyny kolem nás a jejich fascinující proměny. „Chemie je sice věda racionální, ale cesta k ní vede přes pozitivní emoce a pocity okouzlení. A právě ty dokážou nejlépe navodit působivé pokusy,“ vysvětluje Jan Ptáček a dodává, že stejný kurz absolvovali i soutěžící žáci.

Finálový den završila odpolední exkurze pro učitele ve společnosti Synthesia. „Naše společnost stála před jedenácti lety u zrodu soutěže a každoročně se snaží nabídnout účastníkům finále zajímavý program. V letošním roce jsme se zaměřili na učitele chemie, pro které jsme si připravili prohlídku nejmodernějších výrobních prostor kyseliny dusičné a sírové. Cílem exkurze bylo představit současnou podobu chemické výroby, která se v učebnicích pro základní školy nevyskytuje. Učitelům jsme jako dárek rozdali nápadité výukové materiály, které vznikly v naší společnosti, a ti měli možnost je v průběhu exkurze porovnat s realitou přímo v provoze. Učitel informovaný o nejaktuálnějších trendech technologie výroby může mnohem lépe motivovat žáky k dalšímu studiu chemie,“ vysvětluje personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková.  

Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola proběhne 4. dubna 2018 v pardubickém ABC klubu na Olšinkách. „Akce bude mít charakter zábavného odpoledne s přitažlivým doprovodným programem. Pro žáky i učitele jsme připravili nejen četná taneční a pódiová vystoupení, ale také ukázky chemických pokusů, kosmetický salon vizážistů nebo závěrečnou diskotéku. Úspěšní mladí chemici se mohou těšit na velmi atraktivní ceny, které jim předají zástupci partnerů soutěže,“ přibližuje za organizátory Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing.

Slavnostním vyhlášením výsledků ale soutěž ještě nekončí. Šest nejlepších žáků z našeho regionu postoupí do celostátního finále, které 12. června 2018 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Vítěz celostátního finále se stane žákovským mistrem republiky v chemii.

Více informací na: www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE