Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM

Aktuální číslo: EVO / REUSE centra

 

Teplo je duležité. ZEVO s plynem jako náhrada za uhlí
Redakce OF

V energetickém využití odpadu se blýská na lepší casy
Jirí Vecka

Prumyslové odpady – jejich recyklace a materiálové využití
Václav Kuncl

Prukopnické využití škváry v dopravních stavbách už není snem
Tomáš Baloch

Príprava paliv pro energobloky
Tomáš Hamšík

Nehomogenní palivo, nestabilní kotle, kolísavý odber páry a na to navázané plánování výroby energií – i s tím si umí AI poradit
Marek Kollmann

Sečteno, podtrženo: Dřevo je stavební materiál budoucnosti
Redakce OF

Vybarvi-spoj-podtrhni aneb příležitost pro změnu na školách je tu!
Jan Froněk

Digitální zálohy na PETky a plechovky? Odborníci pred nimi varují
Redakce OF

Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostredí s ohledem na BOZP
Josef Senčík

Biodegradabilní elektroizolační kapalina již není snem
Pavel Trnka

Výzkumné príležitosti v oblasti životního prostredí
MŽP a TA ČR

Kdo neměří, jako by nebyl
Redakce OF

V lázenském městě Teplice se chystá další udržitelná procedura
Redakce OF

LIBRE– Libenské reuse a komunitní centrum
Veronika Nováčková

Třídění odpadu na hrbitove už není tabu
Redakce OF

MiSe Klima poradí, jak snížit dopady zmeny klimatu
Eva Škorničková

Podpora elektromobility vCesku je dnes již relativne široká
Lukáš Kadula

Globální rust elektromobilu pokracuje
František Vörös

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Červen    
27.6. Evropské obalové symposium
Srpen    
20.8. Změny v průběžné evidenci odpadů od 1. 1. 2025 v souvislosti s koncem přechodných ustanovení zákona o odpadech - zaměřeno na provozovatele zařízení a obchodníky
Opakování: 21.08., 22.08., 22.10., 23.10., 26.11., 27.11., 28.11
29.8. iKURZ: Odpadová legislativa po ukončení přechodného období a její dopad na původce odpadů od 1. 1. 2025
Opakování: 27.9.
Září    
3.9. iKURZ: práce s modulem OLPNO v IS ENVITA i z pohledu legislativních povinností
4.9. iKURZ: Jak efektivně pracovat s IS ENVITA Obec
5.9. iKURZ: Nakládání s asfalty – nová vyhláška dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
10.9. Práce s IS ENVITA na PC - základy používání programu
Opakování: 11.09., 5.11., 6.11., 7.11.
12.9. iKURZ: modul ILNO v IS ENVITA v legislativních souvislostech
17.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum včetně nových evidenčních povinností od 1.1.2025
Opakování: 18.9.2024
18.9. Nový stavební zákon
19.9. Práce s IS ENVITA SKLAD A OBCHOD na PC
16.9. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady včetně nových evidenčních povinností od 1. 1. 2025
24.9. Práce s IS ENVITA na PC - pokročilé funkce programu
Opakování: 25.09., 12.11., 13.11., 14.11.2024
Říjen    
1.10. iKURZ: Jak nakládat s kovovým odpadem od 1. 1. 2025 v souladu s novými evidenčními povinnostmi
3.10. WEBINÁŘ: Jak v IS ENVITA v modulu EKO – KOM vytvořit čtvrtletní výkaz o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích
8.10. iKURZ: ekolog a BOZP a jejich součinnost při plnění požadavků legislativy ochrany životního prostředí
8. 10.  Aktuální témata lesního hospodářství
10. 10. iKURZ: Nakládání s odpady z pohledu obce od 1. 1. 2025
16. 10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi včetně nových evidenčních povinností v odpadovém hospodářství pro rok 2025
Opakování: 17.10.
23.-25.10. Ochrana ovzduší ve státní správě XVII, teorie a praxe
30.10. iKURZ: Odpadová legislativa po ukončení přechodného období a její dopad na původce odpadů od 1. 1. 2025
Listopad    
14.11. iKURZ: Nakládání s odpady z pohledu obce od 1. 1. 2025
19.11. iKURZ: Nové evidenční povinnosti pro nakládání s odpady ze zdravotnictví v r. 2025
21.11. iKURZ: Provoz sběrného dvora v souladu s požadavky obecního systému a legislativy - změny v průběžné evidenci odpadů
Prosinec    
3.12. iKURZ: Soustřeďování komunálního odpadu a jeho tříděných složek ve firmě a nové evidenční povinnosti od 1.1.2025
5.12. iKURZ: Odpadová legislativa po ukončení přechodného období a její dopad na původce odpadů od 1. 1. 2025
10.12. iKURZ: modul PIO / ZPO v IS ENVITA ve vazbě na požadavky legislativy
 
  

 

Novinky

20.06.2024 20:01

Připomínky: Obchod s elektronickým odpadem

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se obchod s elektronickým odpadem (1) a (2) – změny příloh Basilejské úmluvy. Patnáctá konference smluvních stran Basilejské úmluvy změnila přílohy II, III a VIII Basilejské úmluvy s cílem zahrnout veškerý dovoz a vývoz elektrického a elektronického odpadu do oblasti působnosti uvedené úmluvy. Změny vstoupí v platnost dne 1. ledna 2025 a budou se vztahovat na všechny smluvní strany úmluvy, včetně EU a jejích členských států. Tato iniciativa tyto změny začleňuje do právního předpisu EU (nařízení EU o přepravě odpadů), který má být zveřejněn v dubnu 2024.

 

Dokument ke stažení:

 

 

20.06.2024 19:57

Vyhodnocení veřejné konzultace k aktualizaci Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu

Veřejná konzultace k aktualizaci Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu proběhla ve dnech od 9. ledna 2024 do 29. února 2024 pomocí strukturovaného online dotazníku. Dotazník obsahoval celkem osm otázek. Celkově bylo získáno a hodnoceno 1092 odpovědí od respondentů. Níže je dostupné vyhodnocení této veřejné konzultace.

 

Dokument ke stažení:

Vyhodnocení veřejné konzultace k aktualizaci Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu [pdf, 395 kB]

20.06.2024 19:38

Zálohovat chtějí Češi ve všech krajích, potvrdil doposud největší průzkum Ipsos. Pro zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky jsou tři čtvrtiny populace

76 procent Čechů podporuje zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky. Ve chvíli, kdy ví, že dojde k opakované recyklaci obalů, je pro systém záloh dokonce 9 z 10 Čechů. Vysokou podporu má zálohování ve všech krajích České republiky. Potvrdil to červnový doposud největší průzkum společnosti Ipsos na vzorku 4 247 Čechů. Chuť zálohovat nápojové obaly je v Česku vysoká dlouhodobě. Lidé oceňují především zajištění opakovaného využívání zálohovaných obalů do nových PET lahví a plechovek a motivaci k ekologičtějšímu chování.

„Červnový průzkum opět potvrdil vysokou podporu zavedení systému záloh na PET lahví a plechovek, tři čtvrtiny spotřebitelů jsou pro zálohování. Zálohované nápojové obaly by v ČR uvítalo 79 % žen a 73 % mužů všech věkových kategorií od 18 do 65 let. Nejvyšší podpora je u generace 18 až 24 let,“ vysvětluje Michal Straka, analytik společnosti Ipsos a dodává: „Podpora je vysoká také ve všech krajích České republiky, ta se pohybuje od 68 % v kraji Vysočina až k 84 % v Ústeckém kraji.“

Pozitivní naladění Čechů je podle Iniciativy pro zálohování důležité především ve chvíli, kdy se o zavedení zálohového systému v ČR rozhoduje. „Češi si už dnes uvědomují, že přestože doma pečlivě třídí, není to to samé, co následná recyklace. Ta u nás bohužel nefunguje. Tři čtvrtiny plechovek dnes skončí ve směsném odpadu a polovina PET lahví k recyklaci vůbec nedojde. Nápojové obaly tak bohužel putují ve velké míře na skládky, do spaloven nebo zůstanou odhozené v přírodě,“ říká Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování. Podle Havligerové tak zavedení systému záloh dnes už dává smysl nejen výrobcům, kteří mají zákona odpovědnost za nápojové obaly po celou dobu jejich životního cyklu včetně toho, co se s nimi děje po použití, ale také českým spotřebitelům.   

Vysoká podpora ve všech krajích

Vysokou podporu má zálohový systém ve všech 14 krajích České republiky. Průzkum potvrdil ve většině krajů chuť zálohovat minimálně u 7 z 10 respondentů. Nejsilnějšími podporovateli jsou kraje na severozápadě Čech s nejvyšší podporou 84 % v Ústeckém kraji.

Již 16 funkčních evropských systému záloh potvrzuje, že je zálohový systém jednoznačně jedinou funkční cestou k uzavření materiálové smyčky nápojových obalů, díky které se z PET lahve stane opět PET lahev a z plechovky nová plechovka. Jejich zkušenosti jasně ukazují, že právě systém záloh je moderním řešením, které je šetrné k životnímu prostředí a že opětovným využíváním materiálů do nových PET lahví a plechovek zabráníme plýtvání přírodními zdroji, až o 95 % snížíme spotřebu energie a až o 80 % uhlíkovou stopu těchto obalů. „Zálohový systém zajistí vysokou míru sběru obalů k recyklaci, a především jako jediný umí uzavřít materiálovou smyčku. Na Slovensku se po zavedení zálohového systému recyklace do nových obalů zásadně zvýšila, slovenský systém tak už dnes například recykluje všechen vysbíraný hliník zpátky do nových plechovek, přičemž v Česku z těch použitých nevznikne jediná nová plechovka.“ uvádí Havligerová.

 

Průzkum uskutečnila společnost Ipsos na vzorku 4247 respondentů, s minimálním zastoupením 300 respondentů v každém kraji, který svou strukturou odpovídá české populaci. Sběr dat byl realizován prostřednictvím online panelu respondentů Populace.cz.


 

20.06.2024 19:20

Společně udržitelně.cz mění majitele a získává nový kabát. Má ambici být hlavním rozcestníkem pro témata udržitelnosti v Česku

Portál Společně udržitelně se představuje v cela nové podobě. Přinese rozhovory, aktuality, podcasty, eventy či profily firem v oblasti udržitelnosti, a chce tak zhmotnit význam vlastního názvu – Společně udržitelně. Od června 2024 se portál představuje nejen v nové vizuální identitě, přibudou také tematické rubriky, rozhovory a podcasty se zajímavými hosty. V průběhu roku se bude portál dál rozšiřovat například o firemní profily v oblasti udržitelnosti a jejich udržitelných projektů, nebo bude i zveřejňovat zajímavé pracovní nabídky.

Portál Společně udržitelně funguje od roku 2021, kdy jej založila a začala provozovat Komerční banka. Nyní vlastnictví přebírá poradenská společnost v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky CIRA Advisory, která od samotného založení tvořila redakční obsah. Komerční banka zůstává v roli hlavního partnera portálu.

„Na vzniku a rozvoji Společně udržitelně se podílíme od samého začátku. Jsem proto moc ráda, že jsme od Komerční banky nyní získali možnost jej posunout na další úroveň. Chci, aby nová verze opravdu ukazovala, co všichni v Česku společně pro udržitelnost děláme a to jak v environmentální, tak v sociální oblasti. Chceme se stát prvním místem, na které se jde podívat kdokoliv, koho zajímá, co se v oblasti udržitelnosti děje. Z konzultační praxe vidíme témata a problémy, které firmy denně řeší a často se setkáváme s nepřesnostmi o udržitelnosti, které se snažíme vyvracet. Proto Společně udržitelně bude také místem, ve kterém chceme rozvíjet udržitelnou gramotnost laické i odborné veřejnosti,” přibližuje myšlenku nové verze portálu jeho ředitelka rozvoje a jednatelka CIRA Advisory Ivana Hekerle.

Za novým portálem bude stát redakční rada přímo z praxe v udržitelném byznysu, neziskovém sektoru, nebo žurnalistice, aby se zaručila maximální objektivita a relevantnost sdíleného obsahu. Její součástí budou Eva Chvalkovská, specialista na udržitelnost v korporátním segmentu Komerční banky, Jiří Tingl, specialista korporátního segmentu Komerční banky, Alena Rozsypalová, CFO E.ON Energie, Petra Koudelková, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom, Zuzana Keményová, redaktorka udržitelných témat redakcí Hospodářských novin, Ecoista a Wired, Vojtěch Koval, kreativní producent Českého rozhlasu, Karel Fronk, ESG manažer KKCG Real Estate.

 

 

„Společně udržitelně je krásný projekt, který jsme v Komerční bance s radostí nastartovali. CIRAA přišla s velice zajímavým nápadem, jak projekt dál rozvíjet a otevírat širšímu publiku. Za Komerční banku se opravdu velice těšíme na další životní etapu tohoto projektu a budeme úzce spolupracovat na dalším rozvoji z pozice hlavního partnera,” komentuje Blanka Svobodová, Corporate Segment Tribe Leader Komerční banky a dosavadní garant projektu.

Pod portál Společně udržitelně zároveň od června přechází podcast o udržitelnosti a cirkulární ekonomice LOOPA Vojty Kovala, který vznikl rovněž v roce 2021 za finanční podpory Komerční banky.

Více informací o portálu najdete na www.spolecneudrzitelne.cz.

 

O Společně udržitelně

Portál Společně udržitelně je cenným zdrojem informací pro všechny, kteří se zajímají o udržitelný rozvoj. Nabízí inspiraci, praktické rady a návody, jak začít s budováním udržitelnější budoucnosti. Naším záměrem je nejen informovat o tématech udržitelnosti, ale především rozvíjet centrum, které sdružuje a pokrývá všechny formáty s tímto tématem související. Posouváme se od informačního webu k multifunkční platformě, která nabídne organizacím možnost prezentovat své příběhy a najít zajímavé spolupráce. 

19.06.2024 07:15

SAKO Brno znovu vypíše zakázku na stavbu nového kotle ve spalovně

Městská společnost SAKO Brno, která zajišťuje svoz a zpracování odpadu, znovu vypíše zakázku na stavbu nového kotle na spalování odpadu. Z analýzy vzešlo více variant, jaký kotel a s jakými technologiemi by si město mohlo nechat postavit. Radní nakonec rozhodli, že ve výběrovém řízení budou dvě varianty. Jedna je víceméně shodná s tou, která byla ve zrušeném výběrovém řízení. Jde o kotel s roční kapacitou 352 000 tun za rok a jako jediná má tato varianta možnost získat dotaci. Druhou variantou je kotel s kapacitou 270 000 tun za rok, ovšem bez nároku na získání dotace. Kvůli zrušení výběrového řízení měly obce z jižní Moravy obavy, že nebudou mít kam vozit odpad po ukončení skládkování v roce 2030. Více ZDE

19.06.2024 06:50

Pavel s výhradami podepsal novelu k vyšší ochraně nejlepší zemědělské půdy

Vyšší ochranu nejkvalitnější zemědělské půdy má do budoucna přinést novela, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Současně prezident poslal předsedkyni Sněmovny dopis, v němž vyjádřil výhrady ke způsobu projednání zákona a přijetí pozměňovacího návrhu, který se týká podnikatelského parku Dolní Lutyně na Karvinsku. Zákonodárci přijali opatření k zamezení vzniku některých staveb na nejlepší půdě v mírnější podobě, než jak je původně navrhovala vláda. Do předlohy naopak doplnili zákaz prodeje zemědělské půdy vlastníkům z takzvaných třetích zemí, tedy v podstatě mimo Evropskou unii. Na nejkvalitnější zemědělské půdě nebudou moci do budoucna vznikat až na některé výjimky velká obchodní a logistická centra s rozlohou nad jeden hektar ani standardní fotovoltaické elektrárny. Cílem je omezit zábory půdy zařazené do první a druhé třídy ochrany podle takzvané bonitované půdní ekologické jednotky. Zařízení na získávání solární energie by se na zemědělské půdě směla stavět jen jako agrovoltaická, tedy taková, pod nimiž se běžně hospodaří. Více ZDE

18.06.2024 13:14

Novým ředitelem CENIA se stal Jiří Valta

Novým ředitelem České informační agentury životního prostředí (CENIA) se stal Jiří Valta, dosavadní vedoucí oddělení odpadového a oběhového hospodářství CENIA. Na základě veřejného výběrového řízení jej 17. června jmenoval do funkce ministr životního prostředí Petr Hladík. Nový ředitel se chce zaměřit především na vývoj a rozvoj agendových informačních systémů jako je GEOPORTÁL, který umožňuje na jednom místě vyhledat prostorové informace, zejména mapy se speciálním obsahem, nebo systém na zveřejňování informací o posuzování vlivu nejrůznějších projektů na životní prostředí (Informační systém EIA). CENIA by také měla rozvíjet přidanou hodnotu spravovaných dat, zejména jejich socio-ekonomický rozměr, tak aby MŽP mohlo ještě více využívat datovou základnu pro rozhodování v nejrůznějších oblastech.

18.06.2024 08:25

Srbsko podle prezidenta může znovu povolit těžbu lithia. Původně projekt zamítlo z ekologických důvodů

Srbsko by znovu mohlo povolit projekt na těžbu lithia, které zastavilo v roce 2022. Vyplývá to z rozhovoru s prezidentem Aleksandarem Vučičem, který zveřejnil deník Financial Times. Podle něj Srbsko trvá na zárukách od společnosti Rio Tinto, která chce těžbu provozovat, i od Evropské unie. Těžit by se mohlo podle srbského prezidenta od roku 2028. Více ZDE

 

 

Mohlo by vás zajímat:

Lithium pro výrobu lithium-iontových (Li-ion) baterií bude možné získávat z obyčejné mořské i podzemní vody. Objev, který učinili vědci z University of Chicago, by mohl mít zásadní význam pro průmysl a elektromobilitu. Více ZDE

18.06.2024 08:00

MŽP: Přelomové nařízení na obnovu evropské přírody po měsících vyjednávání schválila Rada ENVI

Na pondělním zasedání Rady pro životní prostředí v Lucemburku, kterého se účastní také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), schválily členské státy EU nařízení o obnově přírody (Nature Restoration Law). Má pomoci k obnově poškozených ekosystémů, v adaptaci evropské krajiny na klimatické změny a v boji proti úbytku biologické rozmanitosti. Na prosazení nařízení se podílela i vyjednávací úsilí ČR.

„Adaptovat naši krajinu na změnu klimatu není možné bez její ochrany a hlavně obnovy. Žijeme v době, kdy nás sužují povodně, sucha a požáry. Pokud chceme zdravou a bezpečnou budoucnost pro naše děti, musíme vrátit přírodu zpět do Evropy. Opravdu mě těší, že nařízení o obnově přírody Rada ENVI schválila. Hlasování bylo do poslední chvíle napjaté, ale nakonec se nám i díky českému vyjednávání podařilo nařízení prosadit. Je to obrovský úspěch,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). A dodává: „Jde o naprosto nezbytný krok, který pomůže v boji proti úbytku biologické rozmanitosti a změně klimatu, ale také z hlediska mezinárodní důvěryhodnosti EU jako světového lídra v oblasti ochrany životního prostředí.“

Přijetí nařízení je vyústěním dlouhodobé snahy na globální i evropské úrovni v oblasti ochrany biodiverzity, péče o krajinu a zmírňování dopadů změny klimatu. Nature Restoration Law definuje cíle obnovy u jednotlivých typů ekosystémů. Ty se týkají obnovy stavu přírodních stanovišť, podpory volně tekoucích řek, městské zeleně a urbánních ekosystémů, zlepšení stavu populací opylovačů a obnovy zemědělských a lesních ekosystémů.

„Nemůžeme už přírodu pouze chránit, ale musíme ji obnovovat. Všude tam, odkud se biodiverzita ztratila – ať už se to týká našich polí, luk, lesů, ale také potoků, řek nebo jezer – ji potřebujeme vrátit. Za posledních 20 let jsme jako členská země EU ušli obrovský kus cesty – zlepšila se kvalita vody nebo ovzduší, ale přesto to nestačí. Potřebujeme dále rozvolňovat kdysi narovnaná koryta řek, aby znovu meandrovala. Stejně tak musíme napomáhat i dalším částem krajiny se zotavovat z negativních zásahů, které v ní v minulosti proběhly,“ doplňuje ministr Hladík.

Zastřešujícím cílem nařízení o obnově přírody je zavedení opatření směřujících k obnově na 20 procentech pevninských a mořských oblastí do roku 2030, a u všech ekosystémů, které potřebují obnovu do roku 2050. Podle Evropské komise je v současnosti 80 procent všech přírodních stanovišť a 70 procent půdy na území EU ve špatném stavu.

Česká republika už podnikla první kroky v přípravě na implementaci nařízení o obnově přírody, zejména začaly expertní práce na přípravě Národního plánu na obnovu přírody, do kterých budou zapojeni experti relevantních ministerstev, státních a nestátních organizací. Implementace nařízení naváže na silnou tradici, kterou obnova přírody v ČR má.

18.06.2024 07:56

Aktuálně: Revize směrnice o odpadech

Evropská rada přijala pozici k revizi rámcové směrnice o odpadech, zaměřující se na potravinový a textilní odpad. Navrhovaná směrnice stanovuje závazné cíle pro snížení potravinového odpadu do roku 2030, konkrétně o 10 % v oblasti zpracování a výroby a o 30 % na obyvatele v maloobchodě, restauracích, stravovacích službách a domácnostech. Cíle budou počítány ve srovnání s rokem 2020, avšak členské státy mohou použít i roky 2021-2023 kvůli pandemii COVID-19. V textilním sektoru směrnice zavádí rozšířenou odpovědnost výrobce, což vyžaduje od módních značek a výrobců textilu platit poplatky na financování sběru a zpracování textilního odpadu. Subjekty sociální ekonomiky, jako jsou charitativní organizace, mohou být osvobozeny od některých administrativních požadavků. Tento obecný přístup umožňuje zahájit jednání s Evropským parlamentem o konečném znění směrnice. Více ZDE

14.06.2024 14:58

MPO podpoří výstavbu větrných elektráren, připraveny jsou tři miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. výzvu aktivity Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva je primárně určena na výstavbu větrných elektráren. Na jeden podnik nebo projekt lze získat přibližně až 750 milionů korun. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 28. 6. 2024 do 31. 10. 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+.

„Ani zdaleka nevyužíváme potenciál, který nám oblast výroby elektřiny z větrných zdrojů nabízí. Jde přitom o jeden z levných obnovitelných zdrojů, s jehož rozvojem posílíme naši energetickou bezpečnost, lépe ochráníme životní prostředí a vytvoříme nové pracovní příležitosti v regionech. Do roku 2030 tedy máme v plánu navýšit instalovaný výkon větrných elektráren až pětkrát,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Proto jsme připravili výzvu z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, prostřednictvím které u nás výstavbu větrných elektráren podpoříme. Připraveny jsou tři miliardy korun a na jeden projekt nebo podnik lze získat až zhruba 750 milionů korun.“

Maximální výše podpory je 65 % (malý podnik), 55 % (střední podnik) a 45 % (velký podnik) ze způsobilých výdajů. Celkové způsobilé výdaje (CZV) na projekt musí být minimálně ve výši 3,070 mil. Kč a maximálně do výše přibližně 1,7 miliardy korun. Projekty mající CZV nižší než minimální, jsou nepřijatelné a nebudou přijaty do hodnotícího procesu. Maximální výše CZV je nepřekročitelná. Maximální výše dotace je zhruba 750 milionů korun (30 milionů EUR) na podnik a na investiční projekt, tato hodnota nesmí být obcházena tím způsobem, že se projekt uměle rozdělí. Podrobnosti k výzvě jsou zde.

Nová výzva přispívá k naplňování energeticko-klimatických cílů, souvisejících s naplněním závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE). „Věříme, že ze strany podnikatelů bude po realizaci projektů větrných elektráren velká poptávka. Tím přispějeme ke zvýšení soběstačnosti v dodávkách elektrické energie a naplnění klimaticko-energetických cílů ČR,“ dodává vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.

OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídicím orgánem je Sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu.

14.06.2024 14:55

Rada přijala postoj k revidovanému nařízení pro detergenty na vnitřním trhu

Rada na svém jednání 14. června přijala postoj k nařízení o detergentech. Cílem tohoto dokumentu je zjednodušit stávající pravidla pro prodej a volný pohyb detergentů v Evropské unii. Nově revidované nařízení aktualizuje požadavky a označování těchto výrobků tak, aby byly bezpečnější a přizpůsobené pro prodej ve velkém. Zavádí také digitální označování a pasy výrobků.

14.06.2024 10:15

V ČR přibude 12 oblastí okolo toků, kde hrozí znečištění dusičnany

Vláda schválila rozšíření území v okolí potoků a řek, na kterém musí zemědělci hospodařit v určitém režimu, který více chrání vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Do těchto takzvaných zranitelných oblastí spadá zhruba polovina zemědělské půdy v ČR. Více ZDE

14.06.2024 10:07

Komise vyzývá Česko, aby zlepšilo hospodářskou soutěž v oblasti sběru a využití obalového odpadu

Evropská komise upozornila Českou republiku, že jmenování EKO-KOM jako jediné společnosti oprávněné ke sběru a recyklaci obalového odpadu může být v rozporu s pravidly EU. EKO-KOM je od roku 2002 jediným operátorem s povolením a žádná jiná společnost nedokázala získat toto povolení. Komise se domnívá, že český zákon o obalech a jeho vymáhání vytvořily překážky pro konkurenty, například přísné podmínky pro povolení a vliv EKO-KOM na schvalovací proces. Tato opatření vedla k nerovným podmínkám a konfliktu zájmů, čímž EKO-KOM fakticky získal monopolní postavení, což brání účinné soutěži. Komise zaslala České republice formální upozornění a pokud se její obavy potvrdí, může dojít k porušení článků 106 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Vyšetřování bylo zahájeno po stížnosti české společnosti REMA AOS, která se neúspěšně pokusila vstoupit na trh.

 

Výzva, aby Česko zlepšilo hospodářskou soutěž v oblasti organizace nakládání s odpady

Evropská komise informovala Česko, že jeho opatření, jimiž je společnost EKO-KOM jmenována po více než dvě desetiletí jedinou autorizovanou společností ke sběru a využití obalového odpadu, mohou být v rozporu s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže.

Společnost EKO-KOM se sídlem v Česku nabízí služby sběru a využití obalového odpadu. Od nabytí účinnosti českého zákona o obalech v roce 2002 je společnost EKO-KOM jedinou autorizovanou společností, která obsluhuje více než 20 000 podniků v Česku. Žádné jiné společnosti se nepodařilo získat autorizaci k poskytování stejných služeb.

Komise zastává předběžný názor, že některá ustanovení českého zákona o obalech, jakož i prosazování těchto pravidel ze strany Česka, mohly vytvořit významné překážky vstupu na trh pro konkurenční společnosti. Mezi tyto překážky patří obtížně splnitelné požadavky týkající se autorizace, jako jsou přísné smluvní a finanční podmínky. Patří mezi ně rovněž skutečnost, že společnost EKO-KOM může ovlivňovat řízení o vydání autorizace jiným žadatelům, neboť má jako zavedený provozovatel přístup ke spisovému materiálu žádostí potenciálních nových účastníků na trhu a právo se k těmto žádostem vyjadřovat. Kromě toho jsou potenciální noví účastníci trhu povinni koordinovat některé aspekty svých plánovaných obchodních činností se společností EKO-KOM jakožto zavedeným provozovatelem.

Komise se předběžně domnívá, že taková státní opatření způsobila nerovné příležitosti pro konkurenty společnosti EKO-KOM a postavila tuto společnost do stavu střetu zájmů, a to vzhledem k její dvojí roli, kdy vystupuje jako účastník trhu konkurující jakémukoliv novému účastníkovi na trhu a jako třetí strana, která požívá určitých procesních práv v řízení o autorizaci nových žadatelů. Tato opatření účinně zabránila tomu, aby jiné společnosti získaly autorizaci od českých orgánů, a umožnila společnosti EKO-KOM působit jako de facto monopolní poskytovatel po dobu více než dvou desetiletí, čímž byl omezen rozvoj účinné hospodářské soutěže na českém trhu sběru a využití odpadů.

Komise vyjádřila své obavy z narušení hospodářské soutěže ve výzvě. Pokud by byl předběžný názor Komise potvrzen, předmětné jednání by bylo v rozporu s článkem 106 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) ve spojení s článkem 102 SFEU.

 

Souvislosti

Šetření Komise bylo zahájeno na základě stížnosti české společnosti REMA AOS, která se neúspěšně pokusila vstoupit na trh sběru a využití obalových odpadů v Česku. Pět dalších společností se rovněž neúspěšné pokoušelo vstoupit na trh.

 

Procesní souvislosti

Článek 106 SFEU vyžaduje, aby členské státy nepřijímaly ani nezachovávaly v platnosti opatření odporující pravidlům obsaženým ve Smlouvách, zejména pravidlům hospodářské soutěže EU, jako je článek 102 SFEU. Článek 102 SFEU zakazuje zneužívání dominantního postavení podniky, včetně těch, kterým byla udělena zvláštní nebo výlučná práva k činnosti v určitém odvětví ve smyslu článku 106 SFEU.

Výzva je formálním krokem Komise při šetření podezření na porušení pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže ze strany členských států. Výzvou je informován dotčený členský stát o předběžných obavách Komise a je mu umožněno přezkoumat dokumenty obsažené ve spise Komise a předložit připomínky.

Zasláním výzvy není předjímán výsledek šetření. Pokud Komise po přezkoumání připomínek členského státu shledá, že existují dostatečné důkazy o protiprávním jednání, může požádat dotčený členský stát, aby zjištěné problémy v oblasti hospodářské soutěže napravil.

Neexistuje žádná zákonná lhůta pro ukončení šetření proti členskému státu z důvodu možného porušení pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. Délka šetření závisí na různých faktorech, jako je složitost případu a spolupráce členského státu s Komisí.                        

Regulační rámec pro obaly a obalové odpady

Český zákon o obalech provádí právní předpisy EU, které členským státům ukládají povinnost zavést rozšířenou odpovědnost výrobce. Podle rozšířené odpovědnosti výrobce musí všechny fyzické nebo právnické osoby, které uvádějí obaly na trh, za ně převzít odpovědnost po celou dobu jejich životního cyklu, a to i během fáze konce životnosti, jde o tzv. povinné osoby.

Povinné osoby musí zajistit zpětný odběr obalů na konci jejich životnosti. Vzhledem ke složitosti a finanční náročnosti plnění těchto povinností umožňuje český zákon o obalech zakládat autorizované společnosti pro plnění těchto povinností sdruženou formou. A aby společnosti mohly působit na českém trhu, musí získat autorizaci od Ministerstva životního prostředí České republiky.

 

Další informace

Více informací o této věci bude k dispozici pod číslem AT.40775 ve veřejném rejstříku případů na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži.

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE