Více času na podstatné

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - ELEKTROODPAD

 

ROZHOVOR

 • Neoriginální spotřební materiál jde proti cirkulární ekonomice
 • Polák: Posun termínu skládkování považuji za nešťastný


POLEMIKA

 • Zvýší plastová daň poptávku po recyklátu?


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Centrum expertů
 • Oběhové hospodářství budoucnosti: Systém, ve kterém jsou ekologické zájmy předřazeny zájmům ekonomickým
 • Člověk a plast
 • Chemická recyklace plastových odpadů – 6. část
 • Stáže v cirkularitě: úspora peněz, záplava nápadů a budoucnost
 • Cirkulární ekonomika v praxi Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.
 • Opětovné využití dočištěných odpadních vod v podmínkách ČR


TÉMA MĚSÍCE

 • Hodnocení zpětného odběru elektrozařízení, odděleného sběru elektroodpadů a nakládání s nimi za roky 2017 a 2018
 • Výzvy v nakládání s elektroodpady
 • Přinese nový zákon o výrobcích s ukončenou životností zásadní změny v místech zpětného odběru?
 • Ztracené mobily: 630 smutných příběhů s dobrým koncem
 • Přeprava odpadních lithiových baterií a ADR
 • Černá realita podpory renovací tonerových kazet
 • Pro výrobce elektrospotřebičů se kruh uzavírá

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Listopad    
11.-12.11. ON-LINE kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
24.11. Odpovědnost za škodu v životním prostředí, ekologická újma - Praha
24.11. On-line konference Povinnosti v podnikové ekologii
25.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování
Opakování: 26.11.2020
Prosinec    
2.12. Novela vodního zákona v návaznosti na novelu stavebního zákona jak se nás dotkne „suchá“ novela
Opakování: 3.12.2020
9.12. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod do EVI 8 a tvorba ročního hlášení odpadech za rok 2020 do ISPOP
Opakování: 10.12.2020
15.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 16.12.2020, 5.1.2021, 6.1.2021, 7.1.2021, 13.1.2021, 14.1.2021, 19.1.2021, 20.1.2021, 21.1.2021, 9.2.2021
17.12. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 21.01.2021, 05.02.2021
Leden    
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 27.01.2021, 28.01.2021
 

  

 

Novinky

19.10.2020 19:22

Uhlíková stopa českého byznysu 2020

Nezisková organizace CI2, o. p. s. vydala novu studii „Uhlíková stopa českého byznysu 2020“, která obdobně jako v předchozích zpracováních, analyzuje a prezentuje způsoby, jakými nejvýznamnější společnosti podnikající v České republice zveřejňují své emise skleníkových plynů.

Zpráva navazuje na předchozí dvě analýzy, vydané v roce 2015 a 2017, a pokračuje tak ve svém záměru – v analýze reportingu emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších podniků působících v České republice (aktuální zpracování vychází z žebříčku firem dle tržeb v roce 2018 vypracovaného „Sdružením CZECH TOP 100“).

Potřebná data a informace byly získány z veřejně dostupných informací na webových stránkách jednotlivých společností, dále z publikovaných CSR reportů, výročních zpráv, podnikových koncepčních dokumentů a dalších zdrojů.

Nejdůležitější závěry zprávy „Uhlíková stopa českého byznysu 2020“:

 • 10 % společností prezentuje za českou pobočku emise skleníkových plynů na svých webových stránkách či prostřednictvím svých strategií či reportů (skupina 1 a 1*).
 • 44 % společností převážně se zahraničním vlastníkem provádí report a prezentaci emisí skleníkových plynů za Českou republiku pouze v rámci větší skupiny (skupina 2).
 • 46 % společností neprezentuje na svých webových stránkách, nereportuje emise skleníkových plynů, nemá stanovený cíl snížení emisí a neřeší problematiku změny klimatu či o tom veřejně neinformují (skupina 3).
 • 78 % z neprezentujících společností jsou společnosti s českým vlastníkem.
 • Naopak 81 % z prezentujících společností jsou ty, které mají zahraničního vlastníka.
 • 52 % společností, především společnosti se zahraničním vlastníkem (85 %), se zavazuje ke snížení emisí skleníkových plynů.
 • 88 % společností (z celkového počtu společností majících stanovený cíl) promítá závazky do svých strategií, akčních plánů či politik.
 • Cíl být neutrální firmou či být uhlíkově neutrální si stanovilo 6 společností.


 

19.10.2020 18:31

SOUTĚŽ o vložné v hodnotě 14tis Kč na Online kurz: Cirkulární zadávání právě startuje!

Zapojte se s časopisem Odpadové fórum (OF) do soutěžního kvízu o vložné na Online kurz: Cirkulární zadávání v hodnotě 14tis Kč + získejte roční elektronické předplatné časopisu OF. Kurz, který pořádá Institut Cirkulární Ekonomiky, z.s., bude zahájen už 5. listopadu 2020 a poběží do května příštího roku. Za každý vyplněný soutěžní formulář získáte jako poděkování PDFko aktuálního vydání časopopisu OF.

Cílem online kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, která má silnou podporu Evropské komise a která bude v následujících letech značně ovlivňovat široké spektrum činností: od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání.

 

Představení kurzu spolu s Memorandem cirkulárního zadávání proběhne ve čtvrtek 22. 10. online formou od 10:00 do 11:30 na tomto odkazu: https://impacthub-cz.zoom.us/j/2288222347

(Meeting ID 228 822 2347).

 

Absolvent kurzu bude seznámen se základními pilíři tématu cirkulární ekonomiky a bude schopen je prakticky uplatnit v rámci vlastních nákupů, ať už se jedná o veřejné zadavatele či soukromé podniky a praxi jejich oddělení nákupu. Samozřejmostí je znalost konkrétních příkladů dobré praxe a metodik a postupů, které vedou k nákupům, které jsou jednak ekonomicky úspornější, ale i prokazatelně environmentálně šetrnější (měřitelnými indikátory).

V rámci kurzu bude mít účastník k dispozici experty, kteří mu pomohou definovat a realizovat vlastní pilotní projekt, na kterém si nabité zkušenosti a znalosti vyzkouší v praxi. Po prezentaci vlastní zkušenosti (ať už bude projekt zrealizován či jen připraven k budoucí realizaci) získá účastník osvědčení o absolvování kurzu, které může dále uplatnit ve svém kariérním profilu.

Kurz je vhodný pro veřejné i soukromé zadavatele (odborníky i pracovníky v oblasti veřejných zakázek, vedoucí i dílčí pracovníci nákupních oddělení firem), podnikové ekology, zájemce o re-skilling znalostí a lidi hledající nový směr pro vlastní činnost.

 

Veškeré podrobnosti o kurzu jsou dostupné na:

https://incien.org/incien-akademie/

 

Pravidla:

 • soutěžní kvíz bude probíhat od 19.10.2020 do půlnoci 2.11.2020
 • hlavní cenu získá ten, kdo odpoví správně na nejvíce položených otázek v soutěžním kvízu
 • v případě rovnosti odpovědí od více respondentů bude rozhodovat losování
 • hlavní cena: Zdarma vložné na Online kurz: Cirkulární zadávání v hodnotě 14tis bez DPH Kč a roční elektronické předplatné časopisu Odpadové fórum (www.odpadoveforum.cz)
 • Za každý vyplněný soutěžní formulář bude respondentovi zasláno na email aktuální číslo časopisu Odpadové fórum v PDF formátu a to po ukončení soutěžního kvízu

 

Podmínky zpracování osobních údajů:

 • Osobní údaje budou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.). Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu CEMC a nebudou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána pro potřebu soutěžního kvízu. Osobní údaje budou použity výhradně pro komunikaci. Účastník projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email) pro potřeby vzájemné komunikace. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.
 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu vaší účasti v soutěžním kvízu k zajištění související administrace a bez vašeho výslovného souhlasu je nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
 
Kontaktní údaje:
Ing. Jiří Študent ml.
Šéfredaktor www.Tretiruka.cz / Odpadové fórum
Tel: 602 617 616
Email: studentj@cemc.cz
19.10.2020 10:33

Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2021

Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2021 vychází především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnuje i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní správy a předkladatelem členové vlády, kteří vůči nim vykonávají koordinační a informační funkci.

 

 

Dokument ke stažení:

19.10.2020 10:26

Připomínky: Návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Navrhovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k novému zákonu o odpadech, jehož návrh byl dne 18. září 2020 schválen Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení. V souladu se zákonným zmocněním vyhláška stanoví:

 1. doplňující kritéria, při jejichž splnění je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za tzv. vedlejší produkt a nikoliv odpad,
 2. doplňující kritéria, při jejichž splnění přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem, a
 3. doplňující kritéria, při jejichž splnění přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

Hlavním principem navrhované právní úpravy je tak nastavení podmínek, při jejichž splnění bude možné bezpečně nakládat se znovuzískanou asfaltovou směsí mimo odpadový režim a vyrábět asfaltovou směs ze znovuzískané asfaltové směsi, kterou není vhodné uvolnit z odpadového režimu.

Navrhovanou vyhláškou dochází k fakultativní transpozici ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech.

V současné době upravuje danou oblast vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. V průběhu dosavadní aplikace této vyhlášky nevyvstaly závažné problémy, které by odůvodňovaly výraznou změnu nastaveného režimu. Důvodem přípravy nové vyhlášky je primárně zrušení platného zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.), na jehož základě byla vyhláška č. 130/2019 Sb. vydána.

Navrhovaná vyhláška obsahuje pouze dílčí věcné změny oproti platné právní úpravě. Tyto změny spočívají ve snížení počtu sledovaných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), navýšení požadované četnosti vzorkování a zkoušení, stanovení možnosti nezohlednění určitého počtu nevycházejících zkoušek a stanovení podrobnějších požadavků na vzorkování a zkoušení.

 

Dokument ke stažení:

16.10.2020 20:53

Firmy mohou začít žádat o dotace na svou inovaci

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu Inovace. Firmy tak mohou začít žádat o dotace na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci. Zvýhodněné jsou všechny projekty na efektivnější nakládání s vodou pro řešení rizik spojených s projevy sucha. Podnikatelé mohou získat na jeden projekt až 75 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 1. září 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 29. ledna 2021. Pro žadatele je připraveno celkem 1,5 miliardy korun.

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti českých firem. „Výzva je určená především malým a středním podnikům, které mohou dotace využít k zavedení unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem nebo vlastním ukončeným výzkumem a vývojem nebo pro zvýšení efektivity interních procesů v oblasti inovací,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Celkovým důsledkem finanční podpory do inovací firem by pak měl být nárůst počtu českých firem v pozicích technologických lídrů“.

Výzvy mohou využít také velké podniky, a to na projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.

Malé podniky mohou v předložených projektech získat 45 % způsobilých výdajů zpět formou dotace. U středních podniků je to 35 % a u velkých podniků 25 %. V aktuální výzvě jde o podporu ve výši minimálně 1 milion korun a maximálně 75 milionů korun. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-viii-inovacni-projekt/

16.10.2020 15:08

OPŽP: Aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2020

SFŽP zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2020 - ke stažení ZDE

16.10.2020 14:35

Nové záměry na omezení látek a odložení návrhů na omezení olova a rozpouštědel DMAC/NEP

Záměry na omezení bisfenolu A a podobných bisfenolů a dále PFAS v hasicích pěnách byly předloženy 1. října 2020. Návrhy na omezení jsou očekávány 1. října 2021.

 


Nové záměry na omezení

Německo předložilo záměr omezit uvádění na trh a používání 4,4'-isopropylidendifenolu (bisfenolu A, BPA; EC 201-245-8, CAS 80-05-7) a rovněž strukturně příbuzných bisfenolů, které pro životní prostředí vzbuzují podobné obavy.

ECHA předložila záměr omezit používání per- a polyfluoroalkylovaných látek (PFAS) v hasicích pěnách. Na tomto návrhu omezení pracují Německo, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Dánsko. V létě 2020 ECHA vyzvala zúčastněné strany k předložení důkazů.

Oba uvedené záměry byly předloženy 1. října 2020 a návrhy na omezení se očekávají 1. října 2021.

Odložené návrhy na omezení

Předložení návrhu na omezení podle přílohy XV nařízení REACH připravované agenturou ECHA, které se týká olova ve střelivu (broky, kulky) a v rybářském náčiní (EC/CAS) a také návrhů na omezení rozpouštědel DMAC/NEP připravované Nizozemím byly odloženy na 15. ledna 2021.

Pandemie COVID-19 snížila schopnost zúčastněných stran reagovat na žádost o informace k návrhu týkajícímu se olova ve střelivu a v rybářském náčiní. Na dokončení celkového hodnocení je potřeba více času.

V roce 2019 Nizozemí předložilo záměr omezit aprotická rozpouštědla N,N-dimethylacetamide (DMAC), EC 204-826-4, CAS 127-19-5 a 1-ethylpyrrolidin-2-one (NEP), EC 220-250-6, CAS 2687-91-4 a v březnu 2020 byla na stránkách ECHA ukončena výzva k předložení důkazů. Obě tyto látky jsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci kategorie 1B.

 

Webinář

Dne 29. října 2020 od 13:30 do 15:30 středoevropského času [GMT+1] bude pořádat ECHA webový seminář na téma „Omezení per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS) podle REACH“. Účastníci získají informace o procesu omezování podle nařízení REACH a dozví se o stavu navrhovaného omezení PFAS.

 

 

Zdroj: MPO

16.10.2020 14:24

Summit EU podpořil zpřísnění emisních cílů pro rok 2030

Všechny členské státy Evropské unie se budou podílet na splnění přísnějších emisních cílů stanovených Evropskou komisí. Při stanovování závazků jednotlivých zemí se však bude přihlížet k jejich specifickým podmínkám. Shodli se na tom dnes prezidenti a premiéři unijních zemí během první debaty o novém závazku k roku 2030, který je součástí snahy o dosažení takzvané klimatické neutrality do poloviny století. Definitivní schválení konkrétního cíle stanoveného v září Bruselem má přijít na řadu až na prosincovém summitu.

Političtí vůdci dnes v Bruselu poprvé vzájemně ladili své postoje k otázce, jak dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990 o nejméně 55 procent místo dosud navrhovaných 40 procent. Po sotva dvouhodinové debatě dospěli ke shodě, že k zajištění zmíněné neutrality musí EU "zvýšit své ambice pro následující dekádu". "Všechny členské státy se budou podílet na této snaze, s přihlédnutím ke své konkrétní situaci a s ohledem na férovost a solidaritu," uvádí se v přijatých závěrech.

Šéfové států a vlád dávali již před začátkem schůzky najevo, že s celkovým unijním cílem nemají zásadní problém. Vyjádřil se tak dnes i český premiér Andrej Babiš, který se v minulosti stejně jako někteří další lídři zemí východního křídla EU stavěl k přísnějším limitům kriticky. Zmíněných 55 procent je cílem pro celou unii a na jednotlivé členské země se rozpočítá teprve později.

Babiš na summitu zastupuje polského kolegu Mateusze Morawieckého, který nemohl přijet kvůli karanténním pravidlům a jehož země se loni jako jediná nepřihlásila k závazku dosažení klimatické neutrality do poloviny století. Ten stanoví, že EU nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů, případně je všechny vykompenzuje například výsadbou nových stromů. Česko i Polsko dávají najevo, že jako průmyslové postkomunistické země budou mít dosažení cílů pro toto desetiletí těžší než státy západní či severní Evropy. Podle toho chtějí rozpočítat i jednotlivé národní cíle.

"Je to příležitost zjistit, na jakých základech budeme moci v prosinci postavit dohodu," prohlásil před jednáním předseda Evropské rady Charles Michel. Summit mimo jiné vyzval Evropskou komisi, aby zahájila podrobné konzultace o možnostech snižování emisí s jednotlivými státy a aby jim poskytla podrobnější informace o dopadu nových cílů na jejich hospodářství.

Podrobnosti unijního závazku k roku 2030 by nyní měli připravit ministři životního prostření a na prosincovém summitu se k němu vrátí šéfové států a vlád. Debata o konkrétních číslech pro jednotlivé země bude podle diplomatů na pořadu dne nejdříve v polovině příštího roku.

Česko podle premiéra Andreje Babiše nemá problém s návrhem Evropské komise, aby se místo dosavadních 40 procent snížily unijní země emise skleníkových plynů k roku 2030 o nejméně 55 procent proti roku 1990, pokud to bude průměr pro celou EU. Před odletem na summit, který se ochranou klimatu bude zabývat, Babiš uvedl, že je třeba vnímat specifika pro jednotlivé země. Česko trvá na zachování svého energetického mixu a očekává, že dostane dopadové studie, které ukážou, jaký vliv by další omezování mělo na jednotlivé ekonomiky.

"My se k tomu hlásíme, a je třeba být solidární a mluvit o průměrném cíly," uvedl premiér. Jinak podle něj k návrhu přistupují státy bez průmyslu nebo severské země a státy s vysokým podílem průmyslu, jako je Česko. Poznamenal, že vliv na množství emisí bude mít v ČR také množství dřeva po kůrovcové kalamitě a uhelné elektrárny, které nejsou v rukou státu. Podpořit chce Babiš zavedení cel na výrobky zatížené takzvaným emisním dumpingem.

"Je zásadní, aby cíle nepoškodily náš průmysl," konstatoval s tím, že plán by mohl přinést možnosti pro nové technologie a investice.

Na dosažení nových klimatických cílů mají země EU odlišný pohled. Státy západní a severní Evropy většinou stojí za zářijovým návrhem Evropské komise, aby se místo dosavadních 40 procent snížily emise skleníkových plynů k roku 2030 o nejméně 55 procent proti roku 1990. Vlády zemí východního křídla EU včetně Česka se obávají, že by taková snaha mohla dále poškodit důležitá průmyslová odvětví stižená covidovými omezeními. Lídři dnes nový cíl závazně nepotvrdí, měli by pouze uznat "potřebu zvýšit ambice" pro následující dekádu.

 

16.10.2020 13:14

ON-LINE kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Jak jistě tušíte od 1. 1. 2021 je mnoho nových povinností v oblasti legislativy chemických látek. Padá na Vás Brexit? Oznamování nebezpečných směsí na toxikologická střediska (UFI kódy a PCN)? Nový formulář bezpečnostního listu? Nové oznamování předmětu do databáze SCIP?

Pokud ano, zúčastněte se v pohodlí domova nebo v práci našeho webináře kurzu CHELEPO, kde se veškeré informace pro níže uvedené oblasti dozvíte od zkušených lektorů z oboru. Kolektiv našich zkušených lektorů se problematikou chemických látek, směsí, detergentů aj. zabývá ve své profesní praxi již řadu let.

Nově je možnost i jednodenní účasti, vyberete si, který den Vám více vyhovuje.

 

Program kurzu

 

1. DEN

 • Aktuality v legislativě (aktualizovaný formát Bezpečnostního listu, novinky v nařízení REACH a CLP, včetně povinností spojených s vystoupením Velké Británie z EU - Brexit)
 • Registrace chemických látek a aktualizace registračních dokumentací dle aktuálních požadavků ECHA
 • Povinnosti výrobců předmětů
 • Látky zpětně získané z odpadů
 • Internetový prodej jako předmět kontrol ČIŽP
 • Kontroly ČIŽP
 • Biocidní přípravky a ošetřené předměty
 • Značení látek a směsí dle různých předpisů (CLP, ADR, detergenty, biocidy, aerosoly, kosmetika, hnojiva …)
 • Prodej prekurzorů výbušnin spotřebitelům
 • Testování chemických látek a směsí

 

2. DEN

 • Cloudové nástroje pro oznamování do databází ECHA
 • Aktuální informace k plnění povinnosti oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2021 (UFI, PCN formát, příklad v cloudovém nástroji pod účtem ECHA)
 • Směrnice o odpadech z pohledu chemických látek – databáze SCIP (Substance of Concern In Products)
 • Novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 

Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková, Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik

 

Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“ – emailem.

 

Termín konání:

11. – 12. 11. 2020 ON-LINE

 

Těšíme se na setkání s Vámi                             

 

za společnost CHEMELEONI s.r.o.

Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik

 

Další informace o kurzu naleznete: www.chelepo.cz

13.10.2020 11:44

Historicky první zálohovaná plechovka Mattoni bude k dostání na Košíku

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje nový projekt Mattoni a Košíku. Společně nabídnou speciální edici minerální vody Mattoni s citronovou příchutí v zálohované plechovce. Zákazník, který ji zakoupí a poté proti záloze vrátí, bude mít jistotu, že každá vrácená plechovka bude znovu plnohodnotně recyklována. V ideálním případě opět do plechovky.

„Jedná se o úplně první Mattoni v plechovce v celé téměř 150leté historii značky,“ upozorňuje Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873. Nápojové plechovky jsou u spotřebitelů stále oblíbenější. V loňském roce se jich jen v ČR prodalo na 700 milionů. „Bohužel, zpět do oběhu se vrátí jen malá část materiálu z nich. Proto chceme, aby naše plechovka měla větší šanci k dalšímu využití. Naším cílem je, aby se v ČR vytřídilo výrazně více plechovek než nyní a dostaly se k následné recyklaci. Ideální cestou ke zvýšení míry třídění jsou přitom zálohy,“ dodává. Speciální edice zálohované plechovky minerální vody Mattoni s příchutí citronu bude k dostání na Košík.cz.

Zálohované PET lahve si zákazníci oblíbili

Mattoni 1873 s Košíkem navazují vratnými plechovkami Mattoni na pilotní projekt zálohovaných PET lahví, které začal online supermarket nabízet od ledna tohoto roku. „Přestože nám na jaře situace s koronavirem start značně zkomplikovala, můžeme již teď říct, že deklarovaný zájem zákazníků o ekologičtější nakládání s PET lahvemi se potvrdil. Vratnou PET lahev preferuje asi 70 % zákazníků Košíku kupujících přírodní minerální vodu Mattoni,“ shrnuje Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. „Na celkové zhodnocení si ale budeme muset ještě nějaký čas počkat,“ dodává.

Košík dlouhodobě sbírá zkušenost s reakcemi zákazníků na inovace v oblasti využívaných obalů. U všech projektů se doposud potvrdilo, že domácnosti jsou změně nakloněné. Například prázdné zálohované PET lahve neměly domácnosti problém uschovávat i v době, kdy z důvodu covidové krize nebylo možné vratné obaly vybírat. Zálohovaná plechovka může nyní stejný trend potvrdit také u firemních zákazníků. "Podařilo se nám vyvrátit přesvědčení, že domácnosti a firmy nejsou ochotné dělat ústupky výměnou za ekologičtější produkty. Z našeho pohledu se ukázalo, že Češi jsou připraveni na výrazné rozšíření zálohovaných obalů a očekáváme, že se to potvrdí i v případě nových plechovek," zakončuje Jeřábek.

Prodeje plechovek rostou, třídění zaostává

V ČR se za posledních 10 let ztrojnásobil počet prodaných plechovek. „Jen loni se u nás prodalo o 100 milionů plechovek více než v předchozím roce,“ upřesňuje Stepan Vashkevich z Institutu Cirkulární Ekonomiky. Bohužel míra třídění a recyklace za prodejem významně zaostává. Podle odhadů EKO-KOMu se vytřídí jen asi tři plechovky z deseti. To znamená, že v ČR ročně přijde nazmar cca 7812 tun hliníku. Z takového množství by bylo možné vyrobit 312 milionů nových plechovek. „A kde ty dvě třetiny plechovek končí, když ne v recyklačním zařízení? Ze směsného odpadu putují do spaloven a na skládky, v horším případě skončí rovnou odhozené v přírodě,“ upřesňuje Vashkevich.

Navíc plechovky z té třetiny, která se vytřídí, se u nás recyklují společně s většími kusy hliníku, během čehož dochází ke zbytečným materiálovým ztrátám tenkostěnného hliníku. V ČR zatím žádný podnik samostatně nezpracovává vytříděné hliníkové plechovky na nové plechovky.

Dostupná data o třídění a recyklaci PET lahví a plechovek tedy ukazují, že máme v ČR stále co zlepšovat. „Cirkulární princip, kdy z nápojové PET lahve vyrobíte novou lahev a z plechovky plechovku, je u nás bohužel zatím v nedohlednu. K efektivnímu nakládání s těmito nápojovými obaly jsou nezbytné legislativní změny, které umožní zavedení zálohového systému povinného pro všechny výrobce,“ doplňuje Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.

 

 

13.10.2020 11:29

Provozovatel nelegálně vozil ze zahraničí do ČR odpad a nechával ho spalovat. Dostal pokutu 490 tisíc korun

Firma mondeco s.r.o. z Přeštic, provozovatel zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů provedl nedovolenou přeshraniční přepravu odpadů a tuny jich nezařadil podle druhu. Porušil tak zákon o odpadech a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Plzně mu uložili pokutu 490 tisíc korun.

„Obviněný nezařadil od května do listopadu 2017 téměř 895 tun odpadu podle jeho druhu. Aniž by tento odpad v zařízení zpracoval, změnil jeho katalogové číslo z odpadu „plasty a kaučuk“ na „jiné odpady“ a předával ho do dalších zařízení  k energetickému využití odpadů.Od července 2016 do října 2017 navíc dovezl ze zahraničí přes 25 tisíc tun odpadů různých katalogových čísel v rozporu s doklady doprovázejícími tyto odpady. V dokumentech sice bylo uvedeno jako místo využití zařízení obviněného, ve skutečnosti tam ale tyto odpady nikdy přijaty a využity nebyly, ale byly předány dalším osobám do jejich zařízení ke sběru a výkupu odpadů, nebo do spalovny. Právní předpisy platné v EU a ČR ale umožňují předání odpadu z jiného státu pouze do zařízení  k využití odpadů provozovaného v České republice,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Doklady doprovázející zahraniční odpady byly vyplněny způsobem, že odpady měly skončit v zařízení mondeco s.r.o. v Přešticích. Při jejich skutečném převzetí dalšími oprávněnými osobami, nebo ve spalovnách, nebylo možné ze strany jejich provozovatelů zjistit, že se jedná o zahraniční odpady. Na základě předložených dokladů proto pro ně byla partnerem a původcem odpadů česká společnost mondeco s.r.o. Ta dopravila do ČR za rok a tři měsíce odpad v množství srovnatelném s množstvím komunálního odpadu, který vyprodukují obyvatelé menšího krajského města za jeden rok.

Podle Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024, má být v zájmu dosažení cíle „neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a životní prostředí v ČR“ dodržována mj. zásada zákazu přeshraniční přepravy odpadu do ČR za účelem energetického využíti ve spalovně komunálního odpadu, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odstraňován odpad vznikající v ČR (zejm. na skládkách). Ačkoli tento plán není pro obviněného ani pro provozovatele zařízení, kterým odpad dodával, přímo závazný, jde o dokument, který je závazným podkladem zejména pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství.

Firma mondeco s.r.o. se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala k Ministerstvu životního prostředí. To však její odvolání zamítlo a pokuta tak 11. května 2020 nabyla právní moci.

 

13.10.2020 11:05

Připomínky: Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050

Státní politika životního prostředí formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR, zastřešuje problematiku životního prostředí v celém jejím rozsahu a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

 

 

Dokument ke stažení:

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE