Více času na podstatné

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - Data a čísla v životním prostředí

 

ROZHOVORY:

 • Morava bude hrát prim ve výrobě rPETu
 • Není ISOH ako ISOH
 • Havlíčkův Brod začíná se zásadní modernizací odpadového hospodářství
 • Design & Odpad: České cirkulární hitovky

 
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA:

 • Indie: Dnes odpad jako zátěž, zítra velká příležitost pro český byznys
 • Coming out recyklace olejů
 • MŽP: Chceme, aby dotace zvýhodňovaly „recykláty”
 • Chemie se stává udržitelnější a šetrnější než kdy dříve, to přináší šanci i pro český trh
 • Jak ovlivní významné události udržitelnost plastů
 • Cirkulární baby byznys šetří zdroje a zvyšuje dostupnost kvalitních věcí
 • Příležitosti nastavení svozu odpadu z pohledu odpovědných veřejných zakázek
 • Motivační a komunikační nástroje pro přechod na oběhové hospodářství obcí

 
TÉMA MĚSÍCE:

 • Produkce a nakládání s odpady v roce 2019 podle ISOH
 • Číselné trendy ve vodním hospodářství
 • Kvalita ovzduší v Česku se opět zlepšuje
 • Potenciál bioenergie v Česku a Evropě
 • Změny v IRZ – důvod, proč nepodcenit nadcházející ohlašovací povinnost

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Prosinec    
9.12. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod do EVI 8 a tvorba ročního hlášení odpadech za rok 2020 do ISPOP
Opakování: 10.12.2020
15.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 16.12.2020, 5.1.2021, 6.1.2021, 7.1.2021, 13.1.2021, 14.1.2021, 19.1.2021, 20.1.2021, 21.1.2021, 9.2.2021
16.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
16.12. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 17.12.2020
17.12. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů efektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění
17.12. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 21.01.2021, 05.02.2021
Leden    
19.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
21.1. Stavební odpady
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 27.01.2021, 28.01.2021
     
18.2. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Opakování: 4.3.2021, 18.3.2021, 8.4.2021, 22.4.2021, 6.5.2021, 25.5.2021, 11.6.2021, 2.9.2021, 21.9.2021
19.2. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Opakování: 5.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 23.4.2021, 7.5.2021, 26.5.2021, 10.6.2021, 3.9.2021, 22.9.2021
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší ohlašovací agenda za rok 2020
Opakování: 10.03.2021
16.3. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ohlašovací povinnosti za rok 2020
Opakování: 17.03.2021
 
  

 

Novinky

30.11.2020 20:01

Nové číslo časopis Odpadové fórum nabídne opět fantastické čtení!

Zatím co nové odpadové zákony čekají znovu na projednání v dolní komoře Parlamentu ČR - dle návrhu 72. schůze PSP ČR by mělo proběhnout jejich znovuprojednání již zítra odpoledne, tak nové číslo časopisu Odpadové fórum míří do tiskárny. A na co se můžete těšit? Přehled obsahu najdete níže, předplatné je možné si objednat - ZDE.

 

 

 

Přehled obsahu:

ROZHOVORY:

 • Morava bude hrát prim ve výrobě rPETu
 • Není ISOH ako ISOH
 • Havlíčkův Brod začíná se zásadní modernizací odpadového hospodářství
 • Design & Odpad: České cirkulární hitovky

 
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA:

 • Indie: Dnes odpad jako zátěž, zítra velká příležitost pro český byznys
 • Coming out recyklace olejů
 • MŽP: Chceme, aby dotace zvýhodňovaly „recykláty”
 • Chemie se stává udržitelnější a šetrnější než kdy dříve, to přináší šanci i pro český trh
 • Jak ovlivní významné události udržitelnost plastů
 • Cirkulární baby byznys šetří zdroje a zvyšuje dostupnost kvalitních věcí
 • Příležitosti nastavení svozu odpadu z pohledu odpovědných veřejných zakázek
 • Motivační a komunikační nástroje pro přechod na oběhové hospodářství obcí

 
TÉMA MĚSÍCE - Data a čísla v životním prostředí

 • Produkce a nakládání s odpady v roce 2019 podle ISOH
 • Číselné trendy ve vodním hospodářství
 • Kvalita ovzduší v Česku se opět zlepšuje
 • Potenciál bioenergie v Česku a Evropě
 • Změny v IRZ – důvod, proč nepodcenit nadcházející ohlašovací povinnost


 

 

 

30.11.2020 19:45

ERÚ oznámil regulované ceny elektřiny a plynu pro rok 2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen elektřiny a plynu na další rok. Cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku přinášejí v rámci celostátního průměru snížení regulovaných plateb pro odběratele na hladině nízkého napětí, tedy vč. domácností. Růst regulované části ceny je naopak očekáván na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, důvodem jsou zde zejména rostoucí náklady na podporované zdroje energie. V oblasti plynárenství klesnou celostátní průměrné regulované platby pro maloodběratele i velkoodběratele.

 

Elektroenergetika

Regulovaná složka ceny elektřiny na hladině nízkého napětí příští rok klesne v průměru o 1,7 %. Výše změny u konkrétního zákazníka se však odvíjí od distribučního území a charakteru odběru. K nejvyššímu poklesu dojde na území ČEZ Distribuce (-2,60 %), následuje PREdistribuce (-0,46 %), u E.ON Distribuce očekáván naopak mírný nárůst (+0,28 %). Pozitivní dopad na regulované ceny mají nové podmínky pro V. regulační období a také pokles cen elektřiny na krytí ztrát.

„Absolutní pokles regulované složky ceny elektřiny pro domácnosti ERÚ naposledy oznamoval v listopadu roku 2014. Tentokrát se nám to povedlo díky dobrému nastavení V. regulačního období, kde jsme výrazně snížili WACC, tj. míru výnosnosti, které mohou regulované společnosti od ledna příštího roku při svých investicích dosáhnout. Již v červnu, když jsme představovali Zásady cenové regulace pro V. regulační období, jsme avizovali, že by ceny na zajišťování distribuce měly v prvním roce klesat, což se nyní potvrdilo," říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Výši regulovaných cen nadále ovlivňují miliardové investice do energetických soustav v souvislosti s transformací a modernizací energetiky. Na regulované ceny působí také postupné dopady pandemie COVID-19 a zejména nárůst nákladů na podporované zdroje.

Nárůst regulované složky ceny se tak nevyhne odběratelům elektřiny na hladinách velmi vysokého a vysokého napětí, kde je předpokládáno průměrné navýšení o 11,5 %, resp. o 6,5 %. Důvodem je zde právě výrazný meziroční nárůst příspěvku na podporované zdroje energie. Dotace pro provozovatele podporovaných zdrojů totiž fungují na principu dorovnání tržní ceny silové elektřiny, a protože tato cena meziročně klesla, dotace roste a spolu s tím narůstá i potřebný objem vybraných prostředků. Současně ERÚ musí započítat zákonnou dvouprocentní indexaci, která představuje každoroční nárůst výdajů na podporované zdroje energie.

„Při stanovení podpor i jejich financování se musíme držet platné legislativy, nejde tedy o vůli, či dokonce zvůli úřadu. Více než polovinu nákladů na podporované zdroje, 27 miliard korun, uhradí státní rozpočet. Zbývající část ale pokrývají zákazníci. Drobní spotřebitelé ve většině případů přispívají 495 korun z každé odebrané megawatthodiny elektřiny, což je zároveň zákonný strop, který nesmíme překročit. Velcí odběratelé oproti tomu přispívají typicky podle svého rezervovaného příkonu, což je pro ně výhodnější a bude tomu tak i nadále, ačkoliv příspěvek vzroste," vysvětluje Stanislav Trávníček.

 

Plynárenství

Průměrná regulovaná složka ceny plynu příští rok klesne jak u maloodběratelů, tak u velkoodběratelů. U maloodběratelů vč. domácností ERÚ předpokládá průměrný pokles regulované složky ceny o 1,6 %, přičemž nejvýrazněji ceny klesnou na distribučním území GasNET (-2,76 %), dále na území E.ON Distribuce1 (-0,43 %), zatímco v Praze (území Pražské plynárenské Distribuce) regulované ceny vzrostou (+4,74 %). U velkoodběratelů plynu je předpokládaný pokles regulované složky ještě výraznější, její celorepublikový průměr klesne o 3,2 %.

Podobně jako v elektroenergetice, také zde jsou hlavními důvody nové podmínky pro V. regulační období a klesající cena plynu, která snižuje výdaje na krytí ztrát.

„I přes významné investice do plynárenských soustav, díky snížení míry výnosnosti, ke kterému jsme přistoupili pro V. regulační období také v plynárenství, regulované ceny pro příští rok na většině území klesají. Výjimku tvoří Praha, kde probíhá nutná obměna plynovodů v nebývalém rozsahu. Jde o specifický problém této distribuční soustavy, jejíž jednotlivé části jsou velmi staré. Modernizace je zde nevyhnutelná. Není jen otázkou zavádění nových technologií, ale zejména zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti soustavy," doplňuje Stanislav Trávníček.

 

Cenová rozhodnutí jsou k dispozici pod následujícími odkazy:

 

30.11.2020 19:15

Připomínky: Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o odpadech, jehož návrh je nyní ve fázi po projednání v Senátu a vrácení do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy.

Právní úprava dané oblasti je nyní roztříštěna do velkého počtu samostatných vyhlášek. Přijetím nového zákona o odpadech budou tyto stávající vyhlášky zrušeny a je třeba vydat nové prováděcí právní předpisy.

V rámci zpřehlednění právní úpravy a odstranění její roztříštěnosti do mnoha prováděcích právních předpisů je navrhováno sloučit stávající vyhlášky do jediné, která je rozdělena do jednotlivých částí, hlav a dílů podle tematických okruhů.

Hlavní principy dosavadních vyhlášek zůstávají z velké části zachovány. Provedené změny jsou podrobně popsány v odůvodnění. V rámci revize právní úpravy byla stávající právní úprava v prováděcích předpisech adaptována na novou zákonnou právní úpravu, zejména pokud jde o novou terminologii, instituty a povinnosti. Tato vyhláška přináší i některé novinky oproti stávající právní úpravě, např. změnu podmínek u stanovování ekotoxicity pro účely zasypávání (využívání odpadů na povrchu terénu), změnu požadavků na limity obsahu škodlivin v odpadech využívaných k zasypávání nebo změnu podmínek využití strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání.

Vyhláška v návaznosti nový zákon o odpadech zajišťuje transpozici (případně adaptaci) těchto evropských předpisů:

 • Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, ve znění směrnice Rady 91/692/EHS, nařízení Rady 807/2003/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady 219/2009/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853;
 • Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem, ve znění směrnice Rady 91/692/EHS, nařízení Rady 807/2003/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853;
 • Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 596/2009/ES;
 • Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 1882/2003/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady 1137/2008/ES, směrnice Rady 2011/97/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850;
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise 1357/2014/EU, směrnice Komise 2015/1127/EU, nařízení Rady (EU) 2017/997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851;
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění);
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, v platném znění;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.
 
Dokument ke stažení:


 

30.11.2020 19:11

Připomínky: Zpráva o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR + Zpráva o kvalitě života a její udržitelnost

Předkládaná Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti s podtitulem Vyhodnocení naplňování Strategického rámce Česká republika 2030 se věnuje prvnímu vyhodnocení zastřešujícího dokumentu, který stanovuje strategické cíle směřující k udržitelnému a rovnoměrnému rozvoji země. Jeho naplnění by mělo zvýšit kvalitu života v České republice, neboť kvalita života obyvatel je v dlouhodobém horizontu základním smyslem veřejných politik. V šesti klíčových oblastech (Lidé a společnost, Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Obce a regiony, Globální rozvoj a Dobré vládnutí) je shrnuto, kam rozvoj České republiky dospěl, jakým čelí rizikům a jaké ho čekají příležitosti. Pro každou výše uvedenou oblast formuluje strategické i specifické cíle a propojuje dva významné koncepty – kvalitu života a udržitelný rozvoj.

 

Dokument ke stažení:

 

Zpráva o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR:

Ve Zprávě je zhodnocen pokrok, tedy soustavné úsilí směrem k dosažení a dlouhodobému naplnění 169 podcílů Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.
 
Dokument ke stažení:
 

 

30.11.2020 19:09

Vyšla Statistická ročenka 2020

Český statistický úřad dnes vydal Statistickou ročenku České republiky 2020. Od vzniku samostatné České republiky jde již o 28. svazek nepřerušené edice přinášející podrobně zpracované údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce. Ročenka je pro uživatele k dispozici zdarma na webových stránkách - ZDE.

30.11.2020 17:01

Evropský parlament prosazuje právo na opravitelnost výrobků

Evropský parlament přijal na plenárním zasedání usnesení týkající se opravitelnosti výrobků. v němž vyzývá Komisi, aby vytvořila návrh, který toto právo zajistí. Dostupnější a systematičtější možnost opravy rozbitých výrobků přispěje podle europoslanců také k plnění cílů EU v oblasti udržitelnosti. Kromě toho by podle Parlamentu měla Komise zvážit označování výrobků na základě jejich výdrže, např. prostřednictvím informací na obalech nebo zakázáním úmyslného zastarávání výrobků, kdy je jejich životnost záměrně zkracována. Usnesení také navrhuje, aby byla vytvořena nová pravidla pro nakládání s odpadem a aby se odstranily veškeré právní překážky, které brání opravě a opětovnému prodeji či použití výrobků.

30.11.2020 16:53

XXI. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

XXI. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT se z důvodů koronavirových opatření nekonalo za fyzické účasti, byl připraven soubor aktuálních informací, které jsou k dispozici formou prezentací.

Jak jsme již avizovali v aktualitě ze dne 21. 10. 2020, letošní ročník Fóra se, bohužel, nemohl konat prezenčně. Abychom zajistili výměnu informací a jejich dostupnost nejširší veřejnosti, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí soubor prezentací s aktualitami z oblasti integrované prevence a nejlepších dostupných technik (BAT).

Prezentace BREF v kompetenci MPO se týkají přípravy nového BREF „Čištění odpadních plynů z chemického průmyslu“, u kterého se předpokládá konání Final meetingu v roce 2021.  Ve finiši je revize BREF "Zpracování železných kovů" a v rámci Final meetingu nyní probíhají webináře.  Dokončuje se revize BREF "Textilní průmysl", Final meeting se bude rovněž konat pravděpodobně v roce 2021. V rámci revize BREF "Kovárny a slévárny" probíhal v letošním roce sběr dat formou dotazníků.  Téměř na počátku je revize BREF "Keramický průmysl", kde se očekává Kick-off meeting na počátku roku 2021.

Prezentace Ministerstva životního prostředí je zaměřena na podrobný souhrn aktuálních informací z oblasti IPPC jak na úrovni evropské, tak národní za uplynulý rok a výhled na další období.

Příspěvek Ministerstva zemědělství se zaměřil na prezentace aktivit BAT centra Brno a BAT centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Vaše odborné dotazy můžete směrovat na pracovníky Odboru průmyslové ekologie ing. Janu Kozmíkovou, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje průmyslu kozmikova@mpo.cz, RNDr. Marcelu Blahutovou blahutova@mpo.cz nebo ing. Michala Kulhavého kulhavy@mpo.cz.

Věříme, že se příští rok budeme moci setkat na dalším jednání Fóra pro výměnu informací.

 

 

Zdroj: MPO

30.11.2020 16:43

Dana Drábová: Budoucnost energetiky? Zdroje planety jsou konečné, musíme šlápnout na pedál

Dostala se jaderná energetika na hranice svých možností? Světová spotřeba energie neustále roste, a jak upozorňuje Dana Drábová, rozhodně nejde o dlouhodobě udržitelný trend. „Planeta a její zdroje jsou konečné. Pokud se nevypravíme vydrancovat nějakou jinou planetu, logicky musíme narazit na meze udržitelnosti a dostupnosti,“ varuje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Je tedy řešení v cíleném omezování spotřeby? A kdy budou elektromobily na dostatečně efektivní úrovni? Poslechněte si celý podcast Budoucnost R s Danou Drábovou.

 

Zdroj: Rozhlas.cz

30.11.2020 16:31

Odhaleno: V den otravy Bečvy se v Deze stala havárie. Proč zůstala utajena?

Chemička Deza z Babišova holdingu Agrofert rezolutně tvrdila, že nemá v den otravy Bečvy hlášenu žádnou havárii. Deník Referendum předkládá důkazy, že to nebyla pravda. Je tu navíc řada indicií, že kyanid nebyl hlavní příčinou otravy. Více ZDE

30.11.2020 16:25

Česko spouští předregistrační výzvy v rámci Modernizačního fondu

Výroba a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, výstavba fotovoltaických elektráren nebo optimalizace spotřeby energie ve výrobních a technologických procesech, to je jen malý výčet projektů, které se mohou od dnešního dne hlásit do tzv. předregistračních výzev ze 150 miliardového Modernizačního fondu. Ten české energetice pomůže s přechodem na čisté ekologické zdroje a České republice pak s plněním národních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu, uvádí MŽP. Prostředky do Modernizačního fondu poplynou z evropských zdrojů a jejich finální výši určí výnosy aukcí z emisních povolenek, a to průběžně až do roku 2030.

„V implementaci Modernizačního fondu jsme, co se týče připravenosti pro žadatele, v porovnání s ostatními státy nejdále a patříme mezi premianty. Obecný programový dokument Modernizačního fondu [1] je v tuto chvíli již v mezirezortním připomínkovém řízení a naší ambicí je, aby ho vláda schválila do konce tohoto roku. První ostré výzvy bychom chtěli vyhlásit v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Financování projektů z Modernizačního fondu bude od příštího roku probíhat prostřednictvím devíti samostatných programů, resp. oblastí podpory. Aktuálně vyhlašované předregistrační výzvy se týkají prvních třech programů zaměřených na: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií, Nové obnovitelné zdroje v energetice a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

Předregistrační výzvy jsou otevřeny širokému spektru žadatelů, se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Spolu s výzvami ministerstvo zveřejňuje samozřejmě i základní podmínky pro první tři programy, byť jejich finální podobu mohou ještě ovlivnit diskuze probíhající s Evropskou investiční bankou a dalšími partnery.

Podání projektového záměru do předregistrační výzvy je ale povinným prvním krokem pro čerpání finančních prostředků z Modernizačního fondu, které se naplno rozjede v první polovině příštího roku.

Spuštění předregistračních výzev a jejich základních podmínek může navíc vyjasnit některá témata otevřená oborovými asociacemi v minulých týdnech v souvislosti s mezirezortním připomínkových řízením, ve kterém je Obecný programový dokument Modernizačního fondu.  A především přinese ministerstvu přehled o reálném stavu připravenosti projektů, skutečném zájmu žadatelů i jejich okruhu.   

„Spuštění předregistračních výzev a zveřejnění základních podmínek je zásadním krokem v implementaci Modernizačního fondu na národní úrovni. Jejich hlavním smyslem je aktivovat investory, získat přehled o jimi plánovaných projektech, jejich harmonogramu realizace a způsobu financování. Tyto informace následně využijeme jednak pro komunikaci s Evropskou investiční bankou a zároveň pro co nejefektivnější nastavení výzev jednotlivých programů tak, abychom podporu zpřístupnili co největšímu okruhu žadatelů a různým technologiím v daném čase,“ vysvětluje náměstek pro EU fondy na MŽP a předseda Platformy pro přípravu Modernizačního fondu Jan Kříž. 

Projektové náměty nejsou omezeny žádným finančním limitem. Sledována budou plánovaná opatření a přínosy, kterých by měly projekty dosáhnout. Dle zaměření investičního záměru se může jednat například o snížení emisí skleníkových plynů, snížení spotřeby primární energie, množství vyrobené energie z OZE apod. Všechny projektové záměry mohou zájemci podávat v termínu od 30. listopadu do 1. února 2021.

Jakým způsobem bude příjem projektových záměrů probíhat, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Informace o plánovaných investicích budeme přijímat prostřednictvím elektronických formulářů umístěných na webových stránkách Fondu. Nejsou vyžadovány žádné povinné přílohy, bude-li to však nutné, můžeme si vyžádat dodatečné informace upřesňující předkládaný investiční návrh. Díky těmto předregistračním výzvám zahájíme řízenou komunikaci s budoucími žadateli, kterým nabídneme prostor pro konzultace nad jejich projekty, což jim urychlí přípravu vlastních žádostí o podporu.“

Jelikož jsou prostředky z Modernizačního fondu tvořeny výnosy z aukcí emisních povolenek, které budou postupně draženy až do roku 2030, bude celková alokace disponibilních prostředků záležet na mnoha faktorech, včetně vývoje ceny emisní povolenky. „Obecný programový dokument stanovuje pouze předpokládané procentuální rozdělení celkové alokace Modernizačního fondu mezi uváděné programy, resp. jednotlivé oblasti podpory. Rozdělení prostředků tak může být upřesňováno s ohledem na další vývoj a cíle těchto oblastí, včetně zohlednění zájmu v každé z nich. Jednoduše řečeno, bude-li zájem žadatelů v jedné oblasti převyšovat zájem v oblasti jiné, není problém prostředky mezi programy přesouvat tak, abychom docílili co největšího ekologického efektu pro modernizaci naší energetiky. Pro splnění cílů v oblasti ochrany klimatu musíme zařadit nejvyšší rychlost,“ dodává ministr Brabec. 

Cílem Modernizačního fondu je pomoci ekonomicky slabším zemím Evropské unie k hospodářskému rozvoji prostřednictvím podpory nízkouhlíkových technologií a energetiky. Státní fond životního prostředí ČR byl určen jako příjemce finančních prostředků z Modernizačního fondu a bude plnit roli poskytovatele. V praxi by tyto investice měly vést k významným úsporám energie, snížení emisí CO2 a k celkovému zlepšení kvality ovzduší v ČR. Důležitým přínosem Modernizačního fondu bude bezpochyby také udržení až 131 tisíc pracovních míst [2].

Podrobnější informace k předregistračním výzvám jsou k dispozici na webových stránkách SFŽP ČR v sekci Modernizační fond. https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/

Obecný programový dokument - návrh Programový dokument Modernizačního fondu - SFŽP ČR (ZDE)


Poznámky:

[1]Zastřešujícím dokumentem Modernizačního fondu, ze kterého podmínky předregistračních výzev vychází, je Obecný programový dokument. Ten stanovuje hlavní oblasti, do kterých prostředky z Modernizačního fondu v nadcházejících letech půjdou. Jeho přípravou byl pověřen Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

[2] Dle analýz zpracovaných společnostmi ICF International a Enviros.
25.11.2020 19:41

Připomínky: Novela prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích

Cílem navrhované úpravy je zejména reagovat na změny vodního zákona a stanovit technické podmínky pro stavbu a provoz odlehčovacích komor, reagovat na změny zákona o zeměměřictví a stanovit jednoznačnou specifikaci rozsahu dat poskytovaných pro potřeby agendy oboru vodovodů a kanalizací, prodloužit platnost stávajícího dlouhodobého srážkového normálu využívaného pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace, stanovit jednoznačná pravidla pro realizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, provázat výpočet ceny pro vodné a pro stočné s účetními předpisy a aplikovat poznatky z kontrol a praxe.

 

Dokument ke stažení:

25.11.2020 19:38

Problematika aplikace nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) ve Velké Británii po přechodném období

Po skončení přechodného období bude nařízení REACH Evropské unie aplikováno do právních předpisů Velké Británie na základě Zákona o vystoupení z Evropské unie z roku 2018.

Nařízení REACH a související právní předpisy budou ve Velké Británii aplikovány s nezbytnými změnami, aby byly plně funkční v právním prostředí Velké Británie.

Klíčové zásady nařízení REACH, které platí pro Evropskou unii, zůstanou zachovány.

Právní předpis, který bude ve Velké Británii fungovat od 1. ledna 2021, bude označen jako nařízení UK REACH.

Toto nařízení bude k dispozici na stránkách legislativy - GOV.UK (The REACH Statutory Instrument can be found on legislation.gov.uk) poté, co projde příslušnými parlamentními procesy. Předpokládá se, že vstoupí v platnost na konci přechodného období.

Od 1. ledna 2021 budou nařízení UK REACH a EU REACH fungovat nezávisle na sobě.

Společnosti, které dodávají a nakupují látky, směsi nebo předměty do EU a z EU nebo z Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo ze Severního Irska a Velké Británie (Anglie, Skotsko a Wales), budou muset zajistit splnění příslušných povinností podle obou právních předpisů.

Podle protokolu o Severním Irsku se nařízení EU REACH bude i nadále vztahovat na Severní Irsko i po skončení přechodného období, zatímco nařízení UK REACH bude regulovat přístup látek na trh ve Velké Británii.

Pro společnosti je důležité, že role, kterou v současné době zastávají v rámci nařízení EU REACH, se v některých případech může podle nařízení UK REACH výrazně změnit. Je proto důležité, aby všechny společnosti, které podnikají na trhu ve Velké Británii, zkontrolovaly svoji roli v režimech REACH v EU a ve Velké Británii.

Pro zachování nebo získání přístupu na trhy v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru, Severním Irsku a Velké Británii bude nutné provést řadu opatření.

 

Další informace:

Celý text zprávy [en]

 

Zdroj: MPO

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE