Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM - KVĚTEN

 


 

Energetické využívání odpadů

Nová evropská legislativa si dala za cíl omezit skládkování a zvýšit recyklaci komunálního odpadu. „Cíle evropských směrnic nebude možné splnit bez toho, aby se poplatek za skládkování SKO přiblížil standardu ve vyspělých zemích, “ píše ve své příspěvku ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek. V rozhovoru se věnujeme ZEVO Mělník, nechybí informace k chystaným BAT pro energetické využívání odpadů, ani příspěvky na téma tuhých alternativních paliv. Mimo hlavní téma si určitě přečtěte druhý díl od hasičů, kteří tentokrát představují hlavní úkoly jednotek požární ochrany při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek. Taktéž doporučujeme se seznámit s dopady spotřeby potravin na životní prostředí a zdraví pomocí Nutriční kalkulačky. Anotace čísla ZDE

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

  

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
12.6. Seminář Efektivní provozování zdravých budov
13.-14.6.

Odpady a obce 2018

19.-21.6. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Červenec    
17.7.

Nakládání s odpady v roce 2018 z pohledu legislativy a praxea jak být vždy o krok napřed

Opakování: 18.7.2018, 14.8.2018, 15.8.2018

Září    
4.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2018
Opakování: 5.9.
6.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
7.9. Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
11.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 12.9.2018, 13.11.2018
18.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a zařízení sociální péče včetně domovů důchodců
Listopad    
9.10. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 10.10.2018, 11.10.2018
6.11. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001
14.11. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
20.11. Povinnosti v podnikové ekologii - III. ročník konference
20.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 21.11.2018, 22.11.2018
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations
27.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC

 

  

 

Oběhové hospodářství 2018 - 2019

Novinky

20.06.2018 21:19

Bochemie začne vyrábět kosmetiku z použitého fritovacího oleje

V Česku se začne vyrábět kosmetika a další chemické přípravky z použitého fritovacího oleje. Novou továrnu na recyklaci odpadního oleje postaví ve svém areálu za zhruba 14 milionů eur (cca 362 milionů korun) bohumínská společnost Bochemie. Firma plánuje, že továrna by mohla začít fungovat na podzim roku 2020. Projekt představili tvůrci technologie na tiskové konferenci.

Továrna by měla používat originální českou technologii Hydal, jejíž vývoj stál podle ředitelky projektu Lenky Mynářové stovky milionů korun. Podle ní technologie umí průmyslově zpracovávat a využít použitý fritovací olej a následně ho přeměnit na novou surovinu použitelnou například pro výrobu bioplastů nebo jako přírodní mikroplast. Technologii chtějí její tvůrci využít především na výrobu kosmetiky, krémů nebo biorozpouštědel, v delším časovém horizontu i obalových materiálů a dalších produktů. Naopak použití technologie pro výrobu biopaliv Mynářová vyloučila, protože jejich výroba je podle ní ekonomicky neefektivní.

Technologie přeměňuje použitý fritovací olej na biopolymery, které jsou v přírodě zcela odbouratelné. To podle ředitelky projektu může pomoci při řešení problémů souvisejících se znečištěním životního prostředí způsobeným plasty a mikroplasty.

Na vytvoření technologie spolupracoval tým českých vědců pod vedením profesorky Ivany Márové z VUT v Brně, kde také vznikl první patent, který se stal základem technologie. Licenci na patent koupila v roce 2012 česká společnost Nafigate Corporation, která převedla technologii do průmyslového měřítka a nyní začala spolupracovat na využití v chemickém průmyslu s Bochemií. Na vývoji projektu se podílel také stát.

Podle tvůrců má technologie globální potenciál, protože odpadní oleje jsou celosvětově dostupnou surovinou. Klíčovými trhy je pro ně především Asie, zejména Japonsko, Čína nebo Malajsie. Kvůli zpracování odpadního fritovacího oleje plánuji tvůrci technologie spolupracovat s velkými potravinářskými a restauračními společnostmi.

Bochemie je dodavatelem speciálních chemikálií s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou prostředky na ochranu dřeva, prostředky na povrchovou úpravu oceli a akumulátorové hmoty. Skupina a její mateřská společnost Bochemie sídlí v Bohumíně na Karvinsku, kde zaměstnává přes 300 lidí. Společnost Bochemie má výlučně české vlastníky.

 

Čtěte také:

Revoluční biotechnologie HYDAL změní světový problém s plasty

 

 

Zdroj: ČTK

20.06.2018 15:03

ČIŽP provedla vloni téměř 15 900 kontrol a uložila pokuty za více než 113 milionů korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 864 kontrol, což je o 19 méně než v roce 2016 (15 883) a uložila 2655 pravomocných pokut (o 100 méně než v roce 2016) v celkové výši 113 051 685 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2017 v průměru 40 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (897), což je několikaletý trend.

Celková výše pokut klesla oproti roku 2016 o zhruba 17 milionů korun. „Při zhruba stejné intenzitě kontrol jako v roce 2016 nebylo zjištěno tolik porušení zákona. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska činila vloni nejvyšší pokuta dva miliony koruny. Dostaly ji tři subjekty. Správa železniční dopravní cesty, s. p. za kácení velkého množství dřevin bez povolení podél tratí na území celé republiky. Dále byla dvěma miliony potrestána společnost KLIO, s.r.o. za opakované vypouštění nedostatečně předčištěných srážkových vod z čistírny odpadních vod do Zličínského potoka. Třetím subjektem s touto výší sankce byla společnost LAGRON s.r.o., která nesplnila opatření k nápravě – nezalesnila deset hektarů holin vzniklých po rozsáhlých těžbách u obcí Stebno a Chvalov na Ústecku. 

Druhá nejvyšší uložená pokuta činila 1,9 milionu korun a dostal ji podnikatel Jiří Čížek za ohrožení životního prostředí v lesích v Holčovicích na Bruntálsku. Muž nedostatečně pečoval o nabyté hospodářské lesní pozemky a zavinil tak vznik holin o výměře osm hektarů.

Inspektoři provedli také 600 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 198 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 417 500 korun. Zabaveno bylo 347 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 1245 neživých exemplářů (výrobky). Při kontrolách vývozu a dovozu exemplářů CITES inspektoři stále zaznamenávají značný podíl občanů vietnamské národnosti na porušování zákonů. „V roce 2017 byl ve 44 % případů zjištěn pachatel vietnamské národnosti. Předloni to bylo dokonce 56 %. Nadále pokračovala spolupráce s celní správou a policií na závažných případech nelegálního obchodu se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi. Inspektoři ČIŽP také jako odborní konzultanti asistovali u domovních prohlídek prováděných orgány činnými v trestním řízení,“ doplnil Geuss.

 

Dokument ke stažení:

20.06.2018 14:55

Nenechte si ujít záznam z diskuse na téma: Cirkulární ekonomika

Podívejte se na záznam diskuse, kde se k tématu Cirkulární ekonomika a redesign produktů, služeb či obchodních modelů jako cesta růstu vyjádřili Pavel Telička (místopředseda Evropského parlamentu), Zdeněk Horsák (spoluzakladatel České asociace oběhového hospodářství) a Soňa Jonášová (ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky).

 

 

 

 

20.06.2018 14:39

Instituce se dohodly na nové podobě správy energetické unie

Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady dnes dosáhli politické dohody ohledně správy energetické unie. Členské státy budou mít nově za úkol předložit Komisi návrh národních strategií v oblasti energetiky a klimatu pro období 2021 až 2030, který bude Komise následně připomínkovat. Kromě toho zajistí nový systém větší soulad s cíli pařížské klimatické dohody a posílí regionální spolupráci. Členským státům bude plně ponechána svoboda rozhodování, co se týče složení národního energetického mixu. Předběžná dohoda musí být nyní formálně potvrzena ze strany Parlamentu a Rady.

20.06.2018 14:06

Veřejná konzultace k aktualizaci záznamů u ftalátů v příloze XIV

ECHA zahájila veřejnou konzultaci ke změně  přílohy XIV nařízení REACH z důvodu dodatečné identifikace čtyř ftalátů jako látek  SVHC s účinkem poškozujícím endokrinní systém pro lidské zdraví nebo životní prostředí (zveřejněno ECHA 5. 6. 2018).

Změna v příloze XIV nařízení REACH (seznam látek podléhajících povolení), kterou připravuje Evropská komise, se týká úpravy záznamů u následujících čtyř ftalátů:

  • bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) EC 204-211-0, CAS 117-81-7),
  • benzyl butyl phthalate (BBP) EC 201-622-7, CAS 85-68-7),
  • dibutyl phthalate (DBP) EC 201-557-4, CAS 84-74-2),
  • diisobutyl phthalate (DIBP) EC 201-553-2, CAS 84-69-5).

 

Tyto ftaláty byly do přílohy XIV zařazeny nejprve kvůli klasifikaci jako látky toxické pro reprodukci. Později byly identifikovány také jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost s účinky na lidské zdraví a v případě DEHP také na životní prostředí. EK chce proto pozměnit stávající záznamy a do seznamu látek podléhajících povolení zahrnout také vlastnosti endokrinního disruptoru. Některá použití ftalátů, která byla dříve osvobozena, mohou vyžadovat povolení.

Z tohoto důvodu ECHA zahájila veřejnou konzultaci zaměřenou na odvětví, kterých se týká uvedená změna v příloze XIV. Jsou požadovány informace o použití, která již nemusí být pokryta obecnými výjimkami z povolení např. použití v materiálech, které přicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických prostředcích, přechodná opatření a období přezkumu.

Použití, která již jsou předmětem autorizace, bude Komise posuzovat samostatně.

Zúčastněné strany by měly zaslat připomínky především k následujícím bodům:

1) Přechodná ustanovení: připomínky k navrhovaným termínům;

2) Použití, která by měla být osvobozena od povolení, včetně odůvodnění;

3) Použití, pro která by mělo být uvedeno období přezkumu v příloze XIV, včetně odůvodnění.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 6. srpna 2018 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v  tabulce na internetových stránkách ECHA.

 

Další informace:

 

Zdroj: MPO

20.06.2018 14:04

Výzva pro společnosti, které zaregistrovaly zavedené chemické látky v souladu s nařízením REACH

Kontaktní skupina ředitelů (DCG), která je tvořena zástupci ECHA, Evropské komise a průmyslových asociací (podrobněji viz příloha), zveřejnila doporučení pro registranty zavedených chemických látek. V tomto doporučení naléhavě vybízí registranty, aby pokračovali ve spolupráci ve smyslu v  SIEF uzavřených dohod o vzájemné spolupráci a zajišťovali tak dál shodu s plněním legislativních povinností podle nařízení REACH i po 1. červnu 2018.

 

Tyto povinnosti zahrnují:

  • udržování společné části registrační dokumentace v aktuálním stavu tak, aby odrážela nejaktuálnější informace o nebezpečí, používání a opatřeních pro řízení rizik;
  • koordinování společných odpovědí na regulatorní požadavky, např. vyplývající z procesu  hodnocení registrační dokumentace nebo procesu hodnocení chemické látky;
  • spravování údajů a sdílení nákladů s novými registranty připojujícími se ke společné registraci.

 

Doporučení uvádí, že je na svobodné vůli registrantů rozhodnout o formě spolupráce, ale že by měli mít k řízení vybraných forem spolupráce uzavřenou smlouvu. Tato smlouva by měla zajistit, že jsou mezi spoluregistranty sdíleny pouze informace nezbytné ke zkompletování regulatorních povinností a že administrativní náklady pro řízení forem spolupráce jsou spravedlivě rozděleny.

 

Další informace

 
 
Zdroj: MPO (ECHA)
20.06.2018 14:01

Zmeškali jste konečný termín registrace zavedených chemických látek podle nařízení REACH?

Dne 31. května 2018 byla poslední šance k odeslání registrační dokumentace v EU vyráběných nebo do EU dovážených zavedených chemických látek (dále látek) v množstvích 1 - 100 t/rok.

Jestliže podnikatel/společnost vyrábějící nebo dovážející zavedenou látku v tomto množství nesplnil/nesplnila své povinnosti vyplývající z nařízení REACH nesmí od 1. června 2018 svou nezaregistrovanou zavedenou látku ani vyrábět ani dovážet, dokud nebude tato látka zaregistrována.

Pro splnění legislativních požadavků vyplývajících z nařízení REACH je třeba postupovat následovně:

 

  • v případě, že podnikatel/společnost svou zavedenou látku předregistroval/předregistrovala nebo vznesl/vznesla na agenturu ECHA dotaz, zda již pro danou látku nebyla podána žádost o registraci, může látku přímo zaregistrovat (až do dalšího oznámení, může podnikatel používat udělené číslo předregistrace);
  • v případě, že podnikatel/společnost zavedenou látku nepředregistroval/nepředregistrovala nebo nevznesl/nevznesla na agenturu ECHA dotaz, musí před jejím zaregistrováním předložit na agenturu ECHA dotaz.

 

Aby potenciální žadatelé o registraci mohli předložit dotaz, musí k němu připravit elektronickou dokumentaci. Při přípravě dotazu je třeba věnovat zvláštní pozornost informacím o identitě látky. Tyto informace by měly vyráběnou nebo dováženou látku jasně popisovat.

Potenciální žadatelé o registraci musí před předložením žádosti o registraci nebo zahájením jakýchkoliv zkoušek na obratlovcích vyčkat na vyhodnocení svého dotazu.

Agentura ECHA na základě identity látky stanoví, které společnosti předběžně registrovaly stejnou látku nebo se na ni informovaly. Tyto společnosti vzájemně zkontaktuje, aby mohly sdílet údaje za účelem předložení společné registrace. Agentura ECHA také společnosti předkládající dotaz poskytne seznam (podrobných) souhrnů studií, které má k dispozici.

Informace předložené v souvislosti s dotazem nebudou zveřejněny.

Jestliže byla dokumentace zaslána po 31. 05. 2018, musí podnikatel/společnost vyčkat, dokud neobdrží své registrační číslo a teprve pak pokračovat ve výrobě nebo dovozu své zavedené látky, anebo nově zahájit výrobu nebo dovoz zavedené látky.

 

Další informace

 
 
Zdroj: MPO (ECHA)
20.06.2018 13:52

Legislativní novinka EU: Změna směrnice o energetické náročnosti budov a účinnosti

 

V Úřední věstníku Evropské unie byla zveřejněna (L156) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Dále uvádíme, že zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady dnes dosáhli politické dohody ohledně správy energetické unie. Členské státy budou mít nově za úkol předložit Komisi návrh národních strategií v oblasti energetiky a klimatu pro období 2021 až 2030, který bude Komise následně připomínkovat. Kromě toho zajistí nový systém větší soulad s cíli pařížské klimatické dohody a posílí regionální spolupráci. Členským státům bude plně ponechána svoboda rozhodování, co se týče složení národního energetického mixu. Předběžná dohoda musí být nyní formálně potvrzena ze strany Parlamentu a Rady.

20.06.2018 13:48

Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017

Vláda České republiky na svém jednání dne 13. června 2018 vzala na vědomí materiál „Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017“. Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2017 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení či použitého základního hodnoticího kritéria, průměrné počty nabídek atd.). Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů.

 

Dokument ke stažení:

20.06.2018 13:24

Revoluční biotechnologie HYDAL změní světový problém s plasty

Ve středu 20. června se v prostorách Infocentra OSN v Praze uskutečnila tisková konference, na které byla poprvé v ČR představena zcela unikátní biotechnologie s názvem HYDAL. Jde o novou technologii, která v současné době jako jediná na světě umí průmyslově zpracovat a využít použitý fritovací olej a přeměnit ho na zcela novou, vysoce hodnotnou surovinu - biopolymer typu PHB*. Ten je dále využitelný jako surovina pro výrobu bioplastů nebo jako přírodní rozložitelný mikroplast.

HYDAL se tak řadí mezi technologii tzv. upcyclingu a je navíc inspirována přírodními procesy. Bakterie, které si biopolymer vyrábějí jako zásobárnu energie na horší časy, jsou součástí našeho ekosystému miliony let. Příroda proto umí tento biopolymer nejen vyrobit, ale i zrecyklovat a to tak, že pokud jej nespotřebuje sama bakterie, slouží jako potrava pro další mikroorganismy. Vzniklý polymer typu PHB je tak 100% odbouratelný v přírodě, tzv. biodegradabilní. Největší přínos nové technologie HYDAL tak spočívá v tom, že částečně umožní řešení problémů souvisejících se znečištěným planety způsobeným plasty a mikroplasty. „Myslím, že si ještě neuvědomujeme, jak převratnou technologií HYDAL je. Celý svět o cirkulární ekonomice mluví jako o ideální vizi, ve které nevzniká žádný odpad. Málokterá firma, ale skutečně dokáže postavit svůj byznys model na úplném uzavření cyklu,“ uvedla Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN.

Nová biotechnologie se zrodila ze spolupráce českých vědců. Autorem hlavní myšlenky je tým profesorky Ivany Márové z VUT v Brně, zde také vznikl první patent, který se v roce 2012 stal ideovým základem vývoje celé technologie. Licenci na tento patent v roce 2012 koupila česká společnost NAFIGATE Corporation, která také zrealizovala fázi přechodu technologie z laboratoře do průmyslového měřítka. Spolupracovala přitom nejen s VUT v Brně, ale i s Mikrobiologickým ústavem AV v Praze, VŠCHT Praha, VUCHT v Šali a dalšími pracovišti. …

„Již od prvopočátku jsme si ověřili obrovský budoucí potenciál dnešní technologie HYDAL. Tehdy ještě neexistoval koncept Oběhového hospodářství, tzv. Circular Economy, ale bylo naprosto jasné, že vyrábět něco hodnotného z odpadu má hluboký smysl. V našem případě se navíc jedná o odpad, kterého je globální nadbytek. Již řadu let se také věnujeme výzkumu a rozvoji nanovláken a jsem velmi ráda, že svoji činností přispíváme ke zlepšování životního prostředí,“ vysvětlila Lenka Mynářová, členka představenstva NAFIGATE Corporation a.s.

V rámci tiskové konference bylo také oznámeno, že v k 1. 6. 2018 začala příprava a následně výstavba první továrny v České republice, která bude průmyslově vyrábět nejen biopolymer, ale i přírodní látky na bázi HYDAL PHA například pro kosmetiku. Továrna by měla být uvedena do provozu v druhé polovině roku 2020. NAFIGATE Corporation podepsala smlouvu o spolupráci se společností Bochemie a.s., která je také investorem této továrny. „Myslím si, že nás výstavba této továrny zařadí mezi špičky v cirkulární ekonomice na celosvětové úrovni, protože bioplasty postavené na zpracování problémových odpadů mohou v budoucnu pomoci vyřešit palčivý problém nerecyklovatelných jednorázových plastů, které zamořily svět“, doplňuje Soňa Jonášová z INCIENu.

Koncept unikátní biotechnologie HYDAL má globální potenciál, protože použitý fritovací olej a další odpadní oleje jsou celosvětově dostupnou surovinou. Klíčovými trhy jsou Asie, především Čína, Japonsko a Malajsie, kde kromě dostatečného množství počáteční suroviny je také velká poptávka po biopolymerech a bioplastech. Zájem o spolupráci je ale i v USA a zemích EU. K rozvoji zahraničních trhů a spolupráce v rámci šíření české biotechnologie HYDAL do celého světa výrazně pomáhá také diplomacie ČR.

„Máme jedinečnou technologii, která navíc dokáže pomoci při řešení otázek spojených s globálními ekologickými problémy. Jsme rádi, že byla vyvinuta v Česku, je to skvělá ukázka toho, jak kvalitní máme výzkum a kam se posouváme. Naším cílem je takovéto projekty podporovat, pomáhat jim navázat zahraniční kontakty a usnadnit jim cestu prosazováni se ve světě,“ uvedl Martin Tlapa, náměstek Ministerstva zahraničních věcí.  

V letošním roce byla biotechnologie HYDAL již také oceněna. V soutěži Inovace pro udržitelný rozvoj získala první místo a Lenka Mynářová byla oceněna titulem Manažer roku za projekt HYDAL. V rámci vyhlášení vítězů prestižního ocenění za udržitelnost a společenskou zodpovědnost SGDs (Sustainable Development Goals) získala třetí místo v kategorii Byznys.

 

*Pozn. Co je PHA a PHB

PHA je rodina biopolymerů s názvem Polyhydroxyalkanoates /odtud zkratka PHA/ i název biotechnologie. Tato rodina je unikátní  ve sféře polymerů založených na obnovitelných zdrojích ještě i tím, že reprezentuje jedinou skupinu polymerů, která je konvertována přímo mikroorganismy ze surovin do jejich výsledné podoby. P3HB, které vyrábíme, má v rodině PHA jedinečné postavení, díky tomu, že je plně biodegradabilní a navíc tzv. biokompatibilní. Monomer je součástí metabolismu našeho těla. Díky tomu je polymer i monomer využíván nejen v bioplastech, ale i v tkáňovém inženýrství, medicíně a kosmetice.

 

19.06.2018 21:42

Výzkum: Část Čechů je ochotná starat se o životní prostředí, ale jen pokud to nic nestojí

Téměř polovina Čechů se domnívá, že osobně mohou jen dost těžko dělat něco víc pro životní prostředí. Tři čtvrtiny oslovených lidí souhlasí s tím, aby znečišťování prostředí omezovala vláda, ale jen pokud je to individuálně nebude stát žádné peníze. Části svých příjmů by se za tímto účelem vzdala třetina respondentů. Vyplývá to z průzkumu CVVM.

Celkem 83 procent dotázaných souhlasí s tím, že dělat něco pro životní prostředí je dobré, i když to stojí peníze a čas, ovšem jen 24 procent s tím „rozhodně souhlasí“. S odpovědí, že je pro ně vlastně těžké něco pro životní prostředí udělat, se ztotožnilo 48 procent lidí. Více než třetina lidí si navíc myslí, že tvrzení o ekologických hrozbách jsou zveličena.

Více než třetina dotázaných – 37 procent – také dala za pravdu argumentu, že starat se o životní prostředí má cenu jen tehdy, pokud tak budou činit také ostatní lidé.

To, že znečišťování prostředí má omezovat vláda, podporuje 72 procent Čechů, avšak s tou výhradou, že je to osobně nebude nic stát. Při předpokladu finanční spoluúčasti občanů se ochota podílet se na ochraně životního prostředí snižuje: 55 procent lidí to odmítlo. Se zvýšením daní za účelem ochrany životního prostředí by souhlasilo 32 procent lidí.

Průzkum provedla CVVM letos v květnu u 1008 respondentů starších 15 let.

 

Dokument ke stažení:

oe180618.pdf

19.06.2018 18:33

Sedm statečných firem se zaměří na boj s plasty

Prvních sedm firem snižuje díky dobrovolným dohodám s Ministerstvem životního prostředí spotřebu jednorázových plastů a výrobků v gastronomii, a to díky iniciativě #dostbyloplastu. Jejich zástupci to spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem dnes stvrdili svým podpisem. Realizovat slíbené kroky začnou postupně.

Zákazníci CrossCafe nebo Bageterie Boulevard budou nově dostávat jídlo ke konzumaci na místě i v keramickém nádobí. Bageterie na vybraných restauracích vymění plastové vidličky za nerezové. Celá síť zdravého občerstvení UGO do konce roku 2020 ušetří minimálně 15 tun jednorázového plastu. Ve vlacích Leo Expressu dostanete kávu do opakovaně použitelných kelímků, stejně jako na čerpacích stanicích společnosti Benzina. Tam si můžete také žádat o kávu do vlastního hrnku.

České dráhy nabízí občerstvení na opakovaně použitelných talířích. Jako jediný vlakový dopravce totiž využívají jídelní vozy se zázemím na mytí nádobí. Nově se proto zaměří na snižování jednorázových plastů, které spotřebovávají jejich zaměstnanci. A společnost Dudes & Barbies, která mj. provozuje „Kavárnu co hledá jméno“, úplně eliminuje plastová brčka.

Na druhou stranu se MŽP zavázalo, že ještě více podpoří osvětu k redukci jednorázových plastů a připraví dotační programy zacílené na předcházení vzniku odpadů daných spotřebou těchto plastových výrobků. „V červenci spouštíme ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR novou výzvu i pro inovativní projekty. K dispozici v ní bude 100 milionů korun. Doufám, že se přihlásí firmy nebo radnice, které přijdou s myšlenkou, jak snížit zbytečný plastový odpad nejenom v provozovnách, ale i na festivalech nebo městských akcích. Třeba v Británii si na „Lítačku“ půjčíte v kavárně opakovaně použitelný kelímek, který vrátíte kdekoliv jinde v síti kaváren zapojených do projektu,“ říká Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů MŽP.

Důležitou součástí kampaně je ministerstvem vyjednaný postoj státní hygieny k používání vlastních nádob přinesených do provozoven restauračních zařízení. „Máme písemné stanovisko Státního zdravotního ústavu, že dostat kávu nebo džus do vlastního hrnku nebo si odnést jídlo ve vlastní krabičce už nebude z pohledu hygieny problém. Právě na časté problémy s výkladem hygieny si stěžují nejenom zákazníci, ale i samotné firmy,“ vysvětluje Vladislav Smrž, který jednání s kolegy z rezortu Ministerstva zdravotnictví vedl.

Ministerstvo bude pravidelně hodnotit úspěch jednotlivých dohod. Po prvním roce bude chtít od zapojených firem konkrétní čísla o redukci jednorázových obalů. „Prvními dohodami naše iniciativa samozřejmě nekončí. Aktuálně se chystáme oslovit nadnárodní řetězce, jako jsou KFC, McDonald´s nebo Starbucks. Chceme se dohodnout i s konkrétními provozovateli obchodních center, kde je produkce znečištěných plastů ve fastfoodech každodenně obrovská. Odpovědnost firem k životnímu prostředí by měla být automatická, ale jsme svědky, že není. Chceme na to upozorňovat a nabízíme firmám pomocnou ruku,“ dodává ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Co je #dostbyloplastu

Iniciativa MŽP #dostbyloplastu začala v letošním březnu s cílem upozornit firmy i zákazníky na možnosti, jak snížit používání jednorázových obalů. Smyslem je vytvořit pro zákazníky alternativy, které nebudou mít dopady na životní prostředí ani na jejich peněženky. Proto MŽP uzavírá s firmami dobrovolné dohody, díky kterým dochází ke snižování spotřeby plastů a jednorázového nádobí.

Z Evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství vyplývá, že každý rok se jenom na starém kontinentu vyprodukuje přibližně 25,8 milionu tun plastového odpadu. Globální roční produkce plastů vyšplhala na 300 milionů tun, z toho nejvíce – 141 milionů tun – připadne na obaly.
Evropská komise na konci května představila první návrh nové evropské legislativy v oblasti snižování jednorázových plastů, které znečišťují hlavně světová moře a oceány. „Nechtěl jsem čekat, až se nová evropská legislativa dojedná se všemi členskými státy, to může trvat ještě několik let. Nejlepší a nejekologičtější cestou je vzniku odpadu předcházet a plastové nádobí, brčka nebo kelímky na kávu vůbec nepoužívat, nebo alespoň jejich používání maximálně omezit. Proto jsme začali jednat s firmami o tom, aby lidem ve svých provozech vytvořily alternativy,“ říká ke vzniku iniciativy ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Citace zástupců jednotlivých společností k využití :

Bageterie Boulevard ”Krok MŽP aktivně komunikovat s firmami s cílem bojovat proti přebytečnému plastu a obecně s množstvím odpadů vítáme. Věříme, že podnikatelům do budoucna pomůže vytvořit i podmínky pro možnou náhradu plastu za lépe odbouratelné materiály, k nimž v současnosti není funkční systém likvidace. Naším cílem je v rámci možností co nejméně zatěžovat životní prostředí a navrhli jsme několik dílčích kroků, kterými bychom tento běh na dlouhou trať chtěli odstartovat. Jedním z nich je např. náhrada plastu za porcelán, tam kde nám to dispozice restaurace umožní.”

Tomáš Janeba, výkonný ředitel Bageterie Boulevard

 

Benzina : „V nejbližších letech chceme na čerpacích stanicích Benzina snížit užívání jednorázových plastů a zákazníky motivovat k chování šetrnému k přírodě. Inspirací je pro nás právě tento projekt Ministerstva životního prostředí.“

Marek Zouvala, ředitel sítě čerpacích stanic Benzina

 

CrossCafe : „Tématem ekologie se v CrossCafe zabýváme již delší dobu a rozhodli jsme se být součástí kampaně Ministerstva životního prostředí. Naším cílem je zabránit vzniku odpadového materiálu, a proto je většina našich obalových materiálů jen na vyžádání hosta a plastové kelímky nahradí skleničky při konzumaci v kavárně. V praxi již vybízíme zákazníky, aby využívali své vlastní hrnky či tumblery s logy CrossCafe a tím získali slevu 5 Kč na svoji oblíbenou kávu. Uvědomujeme si, že pokud má dojít k nějaké výraznější změně, musíme nejdříve začít sami u sebe. Náš personál se již nyní účastní pravidelných školení ohledně ekologického chování, aby mohl předávat toto poselství dále zákazníkům.“

Alex Kral, ředitel společnosti CrossCafe

 

České dráhy : "Národní dopravce se problematice nakládání s odpady věnuje dlouhodobě. Otázku snížení spotřeby jednorázového nádobí a s tím spojených odpadů, jež nejdou recyklovat, bereme opravdu vážně a již v minulosti jsme podnikli mnohé kroky, na jejichž základě se v našich jídelních vozech a bistrovozech sedícím zákazníkům servírují pokrmy a nápoje ve skleněném a porcelánovém nádobí. Obdobně bychom mohli postupovat i v dalších oblastech servisu služeb našim zákazníkům, pokud to bude v souladu s legislativou pro oblast hygieny. U všech kategorií zaměstnanců se stacionární povahou pracoviště se věnujeme maximálnímu snížení spotřeby jednorázového nádobí, řešíme i možnost rozšíření dávkovacích automatů na potraviny do vlastních nádob.“

Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah

 

Dudes & Barbies : „Do kampaně #dostbyloplastu jsme se zapojili, protože jsme již sami začali s redukcí plastu ve všech našich provozech a rádi bychom ukázali našim hostům i ostatním kavárnám, že snižování zbytečného odpadu není tak složitým krokem. Začali jsme zrušením plastových brček, na kávu do vlastního hrnečku poskytujeme slevu, na cateringy nepoužíváme jednorázové nádobí a stále vidíme spoustu možností, jak se plastů postupně zbavovat. Rádi podpoříme iniciativu kohokoliv, kdo o tom přemýšlí stejně jako my.“

Lukáš Žďárský, jednatel společnosti Dudes & Barbies

 

Leo Express :

"Přesun cestujících z aut k veřejné dopravě a sdílení aut je základ pro ekologičtější cestování. Naše vlaky, autobusy a minibusy, tedy kvalitní veřejná doprava a sdílení aut, tuto změnu pomohla odstartovat. Snižování dopadu na životní prostředí je pro nás důležité téma, proto jsme se rádi připojili k výzvě Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu. Plastu na našich palubách se sice zatím bohužel úplně nezbavíme, ale postupným omezováním a nahrazováním chceme ekologickou stopu snižovat."

Jakub Svoboda, ředitel Leo Express pro Českou a Slovenskou republiku

 

UGO :

„Podstatou značky UGO je autentičnost a čerstvost použitých surovin od lokálních dodavatelů. Intenzivně sledujeme technologické inovace a hledáme nové možnosti, jak naše produkty doručovat ke spotřebiteli v co nejvyšší kvalitě a zároveň co nejšetrněji k životnímu prostředí. V našich provozovnách jsme jako jedni z prvních navzdory ekonomické zátěži začali používat znovupoužitelné nádobí. Dnes podepsaná dohoda je tak pro nás přirozeným krokem na naší cestě. Věříme, že brzy přijdeme na způsob, jak používat čistě přírodní obalové materiály a společně s našimi zákazníky omezíme jednorázové nádobí na minimum.“

Marek Farník, generální ředitel UGO Trade

 

Dokument ke stažení:

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE