Více času na podstatné

 


 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Předcházení vzniku odpadů

Cirkulář Chytré recyklace učí vidět v odpadech souvislosti a hledat příležitosti
Redakce Odpadového fóra

O udržitelnost se již zajímají média i firmy, ale stále chybí edukace
Redakce Odpadového fóra

Ekomodulace znevýhodňuje barevný PET – zbytečně
Andrea Brožová

Kam s vysloužilým bezdýmným elektronickým zařízením na zahřívání tabáku? Do projektu CIRCLE!
Roman Grametbauer

První udržitelný obchoďák
Kristýna Holubová

Usnadněte si evidenci odpadů a zefektivněte provoz sběrného dvora s programy od INISOFT
Petr Karásek

Konference Povinnosti v podnikové ekologii už 23. listopadu
Kristýna Lanová

Možnosti využití odpadového dřeva
Petr Hynek

Green Deal: neřešme proč ne, ale jak efektivně využít pro zavádění inovativních technologií do praxe
Daniel Uherek

Třídění paliv a materiálů pro tepelné zpracování
Tomáš Hamšík

Co dokážeme vyčíst z odpadu?
Petr Novotný

Podrobné analýzy sběrné sítě pomáhají k lepšímu třídění odpadů
Lucie Müllerová

Bezpečné a udržitelné nanomateriály šetrné k životnímu prostředí
Jana Drbohlavová a Jana Kukutschová

Tesco zveřejnilo výroční zprávu o udržitelnosti
Michal Vaňáček

Analýza: České firmy zaostávají v reportování klíčových ESG dat
Filip Gregor

Další východiska ekologických modernizací ve Vietnamu
Michal Schwarz a Nguyen Thi My Dieu

FIRSTlife udržitelné bydlení navržené studenty pro studenty
Jan Pešta

Případová studie: Svoz a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu
Regina Hulmanová

Společenská odpovědnost v praxi: zaměřeno na stavebnictví
Jan Vašek a Petr Nevšímal

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Listopad    
24.11. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
25.11. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH A JEHO PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY - POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ – on-line 25.11.2021
25.11. ENVIshop 2021
29.11. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
30.11. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
30.11. Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi - zásadní změny v odpadové legislativě nejen pro rok 2021
Opakování: 9.2., 10.2.2022
Prosinec    
7.12. iKURZ: Nakládání s kovovým odpadem podle nové legislativy - zákona o odpadech 541/2020 Sb. a novými prováděcími předpisy, a to z pohledu praxe
Opakování: 20.1.2022
7.12. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování:
8.12.2021
9.12. iKURZ: Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho vliv na nakládání s autovraky z pohledu nové vyhlášky zásadní změny pro provozovatele autovrakovišť
9.12. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
Opakování: 22.2.2022
Leden    
4.1. Práce s IS ENVITA na PC
Oapkování: 05.01.2022, 06.01.2022, 08.03.2022, 09.03.2022, 10.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022, 06.04.2022, 07.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022
6.1. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
11.1. Hlášení přes ISPOP za rok 2021
11.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
11.1. Hlášení přes IPOP za rok 2021
12.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 25.1.2022, 26.1.2022, 1.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 15.2.2022, 16.2.2022, 17.2.2022, 24.2.2022
13.1. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
18.1. Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
18.1. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod dat do EVI 8, tvorba a odeslání ročního hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP
Opakování: 19.1.2022
27.1. Stavební zákon
Oapkování: 22.2.
28.1. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Únor    
8.2. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
9.2. Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi - zásadní změny v odpadové legislativě nejen pro rok 2021
10.2. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2021
 

 

  

 

Novinky

30.11.2021 08:46

Asociace producentů spouští platformu Greenfilming.cz

Asociace producentů v audiovizi připravila pravidla ekologického natáčení pro snížení uhlíkové stopy a spouští platformu Greenfilming.cz. Smyslem je podle asociace snížit množství energie, které se díky cestování či svícení spotřebuje mnoho. K udržitelnosti natáčení bude přihlížet i Státní fond kinematografie, když bude rozhodovat o podpoře daného filmu.

Pro vznik audiovizuálních děl je potřeba velké množství energie zahrnující intenzivní cestování, svícení na place a další činnosti spojené se spotřebou energií. Asociace uvádí, že při dodržování ekologických zásad během natáčení jednoho celovečerního filmu lze ušetřit uhlíkovou stopu odpovídající objemu roční stopy deseti domácností.

"Ve výzvách na podporu výroby filmů jsme nedávno zavedli povinnou rubriku, aby se producenti mohli vyjádřit, zda a jakým způsobem budou aplikovat postupy udržitelného natáčení. Je to následně jedna z věcí, ke které přihlížíme, když na Radě o daném filmu debatujeme. Doufáme, že producenti sami zváží potřebu těchto změn a budou motivováni je zavádět," uvedla Helena Bendová, předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie.

Jako příklad udržitelného natáčení uvádí asociace film Okupace. "Přestože byl náš film nízkorozpočtový, zaváděli jsme opatření, která produkci nic nestála. Standardem bylo používání vlastních lahví na vodu, důležitá byla lokálnost při výběrů dodavatelů cateringu, samozřejmostí třídění odpadů nebo takzvaný carpooling, tedy svoz lidí jedním autem," uvedla producentka snímku Julie Žáčková.

Dobová stavební úprava baru v kulturním domě v Novém Strašecí se místním provozovatelům zalíbila a rozhodli se ji v interiéru ponechat do dalších let a štáb se vyhnul její likvidaci. Žáčková plánuje i recyklaci filmových kulis a kostýmů.

Akce Greenfilming v praxi se bude konat 2. prosince od 10:00 v projekčním sále Studia FAMU v Klimentské ulici v Praze a on-line na platformě Greenfilming.cz https://greenfilming.cz/live.html.

30.11.2021 08:42

Vychází nový Věstrník MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo další číslo Věstníku MŽP. V pořadí sedmá částka v tomto roce obsahuje: Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů, dále Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o autorizovaných osobách (úplný seznam k 8. 11. 2021) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

 

Dokument ke stažení:

29.11.2021 16:44

Vychází Statistická ročenka 2021

Český statistický úřad dnes vydal Statistickou ročenku České republiky 2021. Publikace na více než 800 stránkách přináší souhrnné údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce. Mezi letošní novinky patří například vybrané informace z Integrovaného šetření v zemědělství, Regionální satelitní účet cestovního ruchu České republiky či informace o využití online prostředí v českých firmách. Poblikace je dostupná ZDE

29.11.2021 16:27

Omezení N,N-dimethylformamidu od prosince 2023

Nové nařízení Komise (EU) 2021/2030, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH,) se týká omezení N,N-dimethylformamidu (DMF).

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/2030 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o N,N-dimethylformamid.

N,N-dimethylformamid (DMF): CAS 68-12-2, ES 200-679-5, je aprotické polární organické rozpouštědlo, které se vyrábí ve vysokém objemu a používá se v mnoha průmyslových zařízeních a pracovních činnostech v celé EU. Návrh na omezení DMF předložila Itálie. Stanoviska výborů RAC a SEAC potvrdila, že riziko pro zdraví pracovníků ve všech pracovních prostředích při výrobě a používání DMF není náležitě kontrolováno.

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 je doplněna nová položka 76:

DMF se nesmí uvádět na trh jako látka samotná, jako složka jiných látek nebo obsažená ve směsích v koncentraci rovné 0,3 % nebo vyšší, pokud výrobci, dovozci a následní uživatelé v příslušných zprávách o chemické bezpečnosti a bezpečnostních listech neuvedli odvozené úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL), které se vztahují k expozici pracovníků a činí 6 mg/m3 v případě inhalační expozice a 1, 1 mg/kg/den v případě dermální expozice.

Omezení začne platit od 12. prosince 2023. Některým použitím byla poskytnuta delší přechodná období (např. polyuretanová povrstvení, membrány, syntetická vlákna).

Očekává se, že snížením úrovně DMF na pracovištích bude 1 300 - 2 500 pracovníků lépe chráněno před jeho negativními účinky na zdraví, jako jsou účinky na játra a nebezpečí vývojové a reprodukční toxicity.

Text nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality.

 

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2021/2030

Nařízení Komise (EU) 2021/2030 - ENG

25.11.2021 09:07

Metodika MŽP pro stanovení složení směsného komunálního odpadu z obcí a komunálního odpadu

Metodika pro stanovení složení směsného komunálního odpadu (SKO), který je tvořen odpady, jež nebyly odděleně soustředěny v podobě vybraných složek komunálních odpadů (KO), stanovených obecně závaznými právními předpisy, byla vytvořena jako prostředek umožňující získání a statistické zpracování informací o složení SKO, získávaných roztříděním vzorků. Metodika poskytuje obecný a pro zúčastněné strany závazný postup. Metodiku je možné využívat i pro stanovení složení jiných pevných druhů KO, s nimiž je v rámci jejich vzniku nakládáno obdobně jako se SKO. Při použití metodiky pro konkrétní druh pevného KO je nutné jednoznačně stanovit cíl, jehož má být dosaženo, a sledované vlastnosti (ukazatele) příslušného odpadu.

 

Dokument ke stažení:

 

 

24.11.2021 19:43

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun

Efektivní nakládání s dešťovou vodou se stává prioritou pro čím dál tím větší počet obcí a měst v zájmu adaptace na změnu klimatu. Před 8 lety to bylo úplně nové téma, dnes patří dotace MŽP zaměřené na návrat vody do krajiny mezi jedny z nejžádanějších. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

Na nakládání se srážkovými vodami se připravuje stále více obcí, mnoho z nich už využilo peníze, které v minulých letech Ministerstvo životního prostředí právě na tato opatření uvolňovalo z Operačního programu Životní prostředí. „Zájem ze strany samospráv se setrvale zvyšuje, projektů i zájmu o dotace. Boj se suchem jakožto výrazným projevem probíhající změny klimatu v ČR je klíčovou prioritou MŽP už od poloviny roku 2014. Z národních a evropských zdrojů MŽP podpořilo v této oblasti od roku 2014 více než 21,5 tisíce projektů částkou v celkovém objemu přesahujícím 16,5 mld. Kč. Alespoň jeden podpořený projekt zaměřený na řešení sucha již najdeme v každé druhé obci ČR,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tentokrát je dotační výzva vypsána v Národním programu Životní prostředí a finance v objemu přes jednu a tři čtvrtě miliardy korun poputují z Národního plánu obnovy. Pro kraje, obce, státní a neziskové organizace a další žadatele je v ní vyhrazena téměř miliarda korun na projekty řešící hospodaření s dešťovou vodou a 762 milionů korun je alokováno pro Statutární město Brno. Výzva je primárně cílena na žádosti, které nemohly být uspokojeny ze 144. výzvy OPŽP kvůli vyčerpané alokaci, ale je zároveň otevřena všem žadatelům s novými projekty.

Z dotace mohou obce a kraje řešit povrchová opatření jako průlehy či vsakovací nádrže, které jsou doplněny zelení a srážková voda díky nim zůstává na místě. Dále různé druhy podzemních i povrchových nádrží, díky nimž se voda dále používá třeba na zalévání nebo plní ekosystémovou funkci. Podporu získají i dešťové zahrady, výměna nepropustných povrchů za propustné, výstavba nebo přestavba střech, které budou následně akumulovat dešťovou vodu.

Dotační výzva se otevře 12. ledna a potrvá do 31. srpna 2022, nebo do vyčerpání alokace. „Výše dotace na konkrétní projekt se různí podle druhu opatření, museli jsme reagovat na nezpůsobilost DPH z pohledu pravidel Národního plánu obnovy. Maximální výše podpory na jeden projekt u Velké Dešťovky je až 100 %, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde budeme poskytovat dotaci maximálně do 50 % celkových způsobilých výdajů, a jedná se vždy o výdaje bez DPH,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Součástí výzvy je i aktivita na realizace protipovodňových opatření s širokým využitím přírodě blízkých prvků v urbanizovaném území. Ta je určena pro Statutární město Brno, které z ní může čerpat až 762 milionů korun. Tuto částku Brno využije na realizaci prvních dvou etap komplexního projektu na vybudování protipovodňových opatření na řece Svratce. Vznikne soubor přírodě blízkých protipovodňových opatření, které zabrání rozlivům povodňových průtoků, součástí budou i opatření na kanalizační síti. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. června 2025.

 

Dokument ke stažení:

Dokumenty k výzvě

24.11.2021 19:38

Při chemické recyklaci je třeba vzít v úvahu požadavky REACH

Chemická recyklace plastového odpadu zahrnuje technologie s různým potenciálem přispět k oběhovému hospodářství. Dodržování požadavků na registraci recyklovaných materiálů a odstranění látek SVHC z toků plastového odpadu je cesta k netoxické recyklaci.

Při chemické recyklaci se plastové polymery chemicky rozkládají a získají se nové produkty, jako je surová ropa, nafta nebo paliva, které lze použít při výrobě nových plastů. Chemickou recyklaci může doplňovat mechanická recyklace, tj. mechanické drcení plastu na granulát, protože zpracuje směsný a kontaminovaný plastový odpad, který jinak nelze recyklovat.

Zpráva zadaná agenturou ECHA zkoumá současné poznatky o chemické recyklaci polymerních materiálů (např. plasty nebo pryž) z odpadu. Jsou zde uvedeny závěry a doporučení v souvislosti s dalším vývojem chemické recyklace a snížením znečištění plasty. Navíc se očekává, že celosvětová výroba plastů bude do roku 2050 čtyřnásobná.

Souhrn závěrů a možných řešení:

  • Otázky regulace v oblasti chemické recyklace nejsou v současné době ve vědeckých dokumentech diskutovány. Příležitosti a výzvy, které představuje nařízení REACH a další legislativa týkající se chemických látek, odpadů a bezpečných výrobků, jsou specifické pro každou technologii chemické recyklace. Zpráva proto doporučuje, aby se otázky regulace zkoumaly případ od případu, zvlášť pro každý typ technologie chemické recyklace. Rovněž shrnuje ohlas provozovatelů k výzvám pro každou recyklační technologii.
  • O schopnostech různých procesů chemické recyklace eliminovat látky vzbuzující obavy existuje málo znalostí. Aby bylo možné učinit spolehlivé závěry, měla by být provedena šetření v závodech, kde se chemická recyklace provádí.
  • Technologie chemických recyklací se liší svou schopností zajistit cirkulaci plastů. Možnost konkrétních technologií by měla být posuzována případ od případu, aby se předešlo falešným zobecněním důvodů pro a proti jedné technologii pro celou oblast chemické recyklace.
  • Ke zlepšení sledovatelnosti látek vzbuzujících obavy při recyklaci přispívají digitální technologie. Jejich provádění však vyžaduje značné úsilí mezi organizacemi i uvnitř nich.
  • Zpráva poskytuje přehled o současném stavu různých procesů chemické recyklace a o výhodách a nevýhodách těchto technik. Různé techniky chemické recyklace mohou snížit přítomnost látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech k dosažení cyklů bez toxických látek v rámci oběhového hospodářství.
 
Dokument ke stažení:
 
24.11.2021 19:33

Lucembursko: podpora cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje

Projekty zejména cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje, zelených technologií, energetické tranzice, technologií k sanaci vod či odpadních vod a tzv. smart mobility a smart cities jsou hlavními oblastmi ekonomických příležitostí, které se Lucembursko snaží dlouhodobě podpořit. Součástí uvedené strategie je však i nabídka velmi stabilního finančního a investičního prostředí. Širší součástí vládní podpory cirkulární ekonomiky je Luxembourg Circular Business hub. Ten má za svůj cíl především přilákat vhodné investory a moderní technologické projekty a vytvořit tak z Lucemburska inkubátor cirkulární ekonomiky, jež by stimuloval další rozvoj a možnosti v rámci projektů udržitelného rozvoje a přeshraniční spolupráce. Více ZDE

24.11.2021 19:30

Sněmovní výbor pro životní prostředí povede Krutáková (STAN)

Kandidátka Jana Krutáková: Nejlepší odpad je ten, který ani nevznikne - Starostové a nezávislí

Sněmovní výbor pro životní prostředí povede Jana Krutáková (STAN), která je poslankyní od roku 2017. V minulém funkčním období byla členkou tohoto výboru a předsedkyní jeho podvýboru pro udržitelný rozvoj. V dnešní tajné volbě získala hlasy všech 18 přítomných členů výboru, neměla protikandidáty. Krutáková v čele výboru nahradila Danu Balcarovou (Piráti), která v letošních sněmovních volbách mandát poslankyně neobhájila.

Bývalá starostka městyse Moravská Nová Ves na Břeclavsku Krutáková pracovala jako ředitelka akciové společnosti Hantály Velké Pavlovice, která se zabývá likvidací a nakládáním s komunálním odpadem na Břeclavsku a Hustopečsku. Je také členkou komise životního prostředí Svazu měst a obcí a manažerkou Dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod.

Čtyřmi místopředsedy dvacetičlenného výboru se stali bývalá předsedkyně podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí Eva Fialová, bývalý předseda podvýboru pro vězeňství Petr Sadovský (oba za ANO), Jan Bureš (ODS) a Jiří Kobza (SPD), který byl v minulém funkčním období místopředsedou výboru pro evropské záležitosti.

21.11.2021 12:33

Green deal: Komise přijala nové návrhy, jejichž cílem je zastavit odlesňování, inovovat udržitelné nakládání s odpady a ozdravit půdu

Komise přijala tři nové iniciativy, které jsou nezbytné pro uskutečnění Zelené dohody pro Evropu. Komise navrhuje nová pravidla, která mají omezit odlesňování způsobené EU, a dále nová pravidla pro usnadnění přepravy odpadů uvnitř EU s cílem podpořit oběhové hospodářství a řešit problémy spojené s vývozem nelegálního odpadu a problémy s odpadem ve třetích zemích. Přináší také novou Půdní strategii, aby byla všechna evropská půda do roku 2050 ozdravená, odolná a dostatečně ochráněná. V dnešních návrzích Komise předkládá nástroje, jež mají umožnit přechod na oběhové hospodářství, chránit přírodu a rovněž zpřísnit environmentální normy v Evropské unii i ve světě.

Komise navrhuje nové nařízení, které má omezit odlesňování a znehodnocování lesů způsobené EU. Jen v letech 1990 až 2020 přišel svět o 420 milionů hektarů lesů, což je rozloha větší než Evropská unie. Navrhovaná nová pravidla by zaručila, že výrobky, které občané EU nakupují, používají a spotřebovávají na trhu EU, nepřispívají k celosvětovému odlesňování a znehodnocování lesů. Hlavní příčinou odlesňování a znehodnocování lesů je rozšiřování plochy zemědělské půdy, které souvisí s konkrétními komoditami (sója, hovězí maso, palmový olej, dřevo, kakao a káva) a také s některými z nich odvozenými produkty.

Nařízení stanoví závazná pravidla náležité péče pro podniky, které chtějí tyto komodity uvádět na trh EU, a jeho cílem je zajistit, aby na trhu EU byly povoleny pouze produkty, jejichž výroba nevede k odlesňování a které vyhovují právním předpisům. Komise na základě svého systému referenčního srovnávání posoudí země a míru rizika, že v nich dochází k odlesňování a znehodnocování lesů, jejichž příčinou jsou komodity, na něž se nařízení vztahuje.

Komise zintenzivní dialog s dalšími velkými spotřebitelskými zeměmi a na multilaterální úrovni se zapojí do společného úsilí. Nová pravidla podporují spotřebu produktů, které nezpůsobují odlesňování, a redukují negativní vliv, jejž má EU na celosvětové odlesňování a znehodnocování lesů – očekává se proto, že se díky nim sníží emise skleníkových plynů a ztráta biologické rozmanitosti. V neposlední řadě bude mít boj proti odlesňování a znehodnocování lesů pozitivní dopad na místní komunity, včetně nejzranitelnějších obyvatel, jako jsou původní obyvatelé, kteří jsou na lesních ekosystémech silně závislí.

V rámci revidovaného nařízení o přepravě odpadů Komise plní cíle oběhového hospodářství a nulového znečištění tím, že navrhuje přísnější pravidla pro vývoz odpadů, účinnější systém pro oběh odpadů jakožto zdroje a rozhodná opatření proti obchodování s odpady. Vývoz odpadů do zemí, které nejsou členy OECD, bude omezen a bude možný pouze v případě, že třetí země budou ochotny určité odpady přijímat a dokáží s nimi nakládat udržitelným způsobem. Přeprava odpadů do zemí OECD bude monitorována a může být pozastavena, pokud by v zemi určení způsobovala vážné problémy v oblasti životního prostředí. Podle tohoto návrhu by všechny podniky v EU, které vyvážejí odpad mimo EU, měly zajistit, aby se v zařízeních, která tento odpad přijímají, prováděl nezávislý audit prokazující, že se s daným odpadem nakládá způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pokud jde o EU, Komise navrhuje zjednodušení zavedených postupů, které výrazně usnadní opětovný vstup přepravovaného odpadu do oběhového hospodářství, aniž by se snížila nezbytná úroveň kontroly. Tím v zájmu splnění cílů EU v oblasti klimatu pomůže snížit závislost EU na primárních surovinách a podpoří inovace a dekarbonizaci jejího průmyslu. Nová pravidla rovněž přizpůsobují přepravu odpadů digitální éře a zavádějí elektronickou výměnu dokumentace.

Nařízení o přepravě odpadů dále posiluje opatření proti nedovolenému obchodování s odpady, což je jedna z nejzávažnějších forem trestné činnosti proti životnímu prostředí, neboť ilegální přeprava odpadů potenciálně představuje až 30 % přepravy odpadů v hodnotě 9,5 miliardy eur ročně. V rámci úsilí o zlepšení účinnosti a účelnosti režimu prosazování pravidel bude rovněž zřízena skupina EU pro prosazování pravidel pro přepravu odpadů, která Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) umožní, aby podporoval vyšetřování případů obchodu s odpady, která členské státy vedou na nadnárodní úrovni, a stanoví také přísnější pravidla pro správní sankce.

Komise rovněž představila novou Půdní strategii EU, která je významným přínosem Zelené dohody pro Evropu a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a jejímž cílem je řešit dvojí krizi v oblasti klimatu a biodiverzity. Zdravá půda je základem pro 95 % potravin, které konzumujeme, vděčíme jí za více než 25 % biologické rozmanitosti na světě a je největším suchozemským zásobníkem uhlíku na planetě. 70 % půdy v EU však není v dobrém stavu. Strategie stanoví rámec s konkrétními opatřeními na ochranu, obnovu a udržitelné využívání půdy a navrhuje soubor dobrovolných a právně závazných opatření. Cílem této strategie je zvýšit obsah uhlíku v zemědělské půdě, bojovat proti desertifikaci, obnovit degradovanou půdu a zajistit, aby do roku 2050 byly všechny půdní ekosystémy ve zdravém stavu.

Strategie vyzývá k tomu, aby se u půdy zajistila stejná úroveň ochrany, jaká v EU existuje u vody, mořského prostředí a ovzduší. Chce toho dosáhnout prostřednictvím návrhu nového právního předpisu o zdraví půdy, který má být předložen do roku 2023 poté, co proběhne posouzení dopadů a obšírná konzultace se zúčastněnými stranami a členskými státy. Strategie také mobilizuje nezbytné zapojení společnosti, finanční zdroje a sdílené znalosti a prosazuje udržitelné postupy pro hospodaření s půdou a její monitorování, čímž podporuje ambice EU zavést globální opatření na ochranu půdy.

21.11.2021 12:17

Ceny stavebních materiálů meziročně stouply o vyšší desítky procent

Ceny všech stavebních materiálů stouply v meziročním srovnání o vyšší desítky procent. Kromě přetrvávajících vlivů, jakými jsou covid, problémy v dopravě a vysoká poptávka na globálních trzích, jsou problémem rostoucí ceny energií a emisních povolenek. Vyplývá to z aktuálního vyjádření Svazu podnikatelů ve stavebnictví a stavebních společností Eurovia CS, Metrostav, Skanska a Strabag, které dnes ČTK oslovila.

"Meziroční nárůst činí v průměru podle typu 20 až 60 procent u vláknitých izolací, 40 až 80 procent u polystyrenů, 35 procent u hydroizolací a geotextilií, 20 procent u zdicích materiálů, deset procent u betonového zboží, 60 až 90 procent u plastového potrubí, 60 procent u hutních výrobků a 40 až 130 procent u výrobků ze dřeva. Nadále se očekává meziroční růst cen o pět až deset procent," uvedl dnes pro ČTK mluvčí Skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha.

Výrazný nárůst cen plastů a oceli provázený jejich nedostatkem na trhu je podle Kostihy projevem celosvětových trendů a tuzemská poptávka je příliš neovlivňuje. "Rostou ceny cementu, což se promítá do zdražení betonových směsí, stejně tak zdražují keramické obklady a dlažby a zdicí materiály. Ty čeká v blízké době růst cen o 15 až 20 procent. K minimální korekci došlo u některých izolantů, např. polystyrénu, ale jen proto, že jeho cena se již blížila minerální vlně, tudíž se jeho používání nevyplácelo," doplňuje Kostiha.

Podle Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví, je zcela zásadní zvyšování cen energií. "Zatím se tato skutečnost neprojevila v koncových cenách výrobků, ale předpokládám, že se tak stane v nejbližší době. Není představitelné, že by výrobci byli schopni nést výrazně zvýšené náklady ke své tíži. Dojde k přenesení zvýšených nákladů do ceny výrobků," uvedl dnes Nouza.

"S ohledem na aktuální vývoj cen energií a také emisních povolenek je momentálně velmi turbulentní vývoj u betonu, respektive u všech vstupů, které jsou nezbytné pro jeho výrobu, tj. u cementu a kameniva, kde je nárůst cen zhruba 20 procent. Zvyšují se rovněž náklady na dopravu, a to asi o 15 až 20 procent. Rostoucí ceny energií a pohonných hmot táhnou nahoru i ceny asfaltových směsí, od nichž se promítají ceny bitumenu, kameniva a vápence," uvedla tisková mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.

V souvislosti s nárůstem cen materiálů firma Eurovia CS upozornila, že její dodavatelé již avizují nárůst cen svých produktů či služeb. "Vzniklou situaci intenzivně řešíme s objednateli individuálně na každé stavbě, a to především diskusí o smluvním využívání tzv. valorizační doložky. Bohužel na řadě staveb tato doložka není a pro nás to znamená přímou finanční ztrátu," uvedla Iveta Štočková, tisková mluvčí Eurovia CS.

Podobně řeší situaci i společnost Skanska, která se podle ředitele divize Inženýrské stavitelství Skanska Central Europe Aleše Krupky u stávajících i nových projektů snaží ceny i dodávky stavebních materiálů zasmluvnit dopředu. Z dlouhodobého pohledu však firma vidí budoucnost v použití recyklovaných materiálů a stavebního odpadu.

21.11.2021 11:36

Průzkum: Potraviny a životní prostředí

Ve speciálním výzkumu Potraviny 2021 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami, způsobu stravování, nakupování, spotřebnímu chování a také tématu třídění bioodpadu a kompostování.

Více než dvě pětiny (43 %) občanů považují plýtvání potravinami za velký problém, podle dalších přibližně dvou pětin (42 %) plýtvání potravinami správné není, ale jsou tu aktuálnější problémy, které je potřeba řešit a přibližně sedmina (14 %) dotázaných nepovažuje plýtvání potravinami za celospolečenský problém.

Nadpoloviční většina (53 %) dotázaných chodí nakupovat několikrát týdně, čtvrtina (25 %) pak 1x týdně. Každý den nakupuje 10 % dotázaných.

Dle české veřejnosti se na celkovém množství vyhozených potravin nejvíce podílí stravovací služby, nejméně produkce. V porovnání s odhady EU jsou výsledky výrazně odlišné.

 

 

Plýtvání potravinami, nákupní a spotřební chování

Více než dvě pětiny (43 %) občanů považují plýtvání potravinami za velký problém, podle dalších přibližně dvou pětin (42 %) plýtvání potravinami správné není, ale jsou tu aktuálnější problémy, které je potřeba řešit a přibližně sedmina (14 %) dotázaných nepovažuje plýtvání potravinami za celospolečenský problém.

Nadpoloviční většina (53 %) dotázaných chodí nakupovat několikrát týdně, čtvrtina (25 %) pak 1x týdně. Každý den nakupuje 10 % dotázaných.

Dle české veřejnosti se na celkovém množství vyhozených potravin nejvíce podílí stravovací služby, nejméně produkce. V porovnání s odhady EU jsou výsledky výrazně odlišné.

 

 

Třídění bioodpadu a kompostování

Téměř tři čtvrtiny českých domácností alespoň někdy třídí bioodpad (32 % vždy, 24 % občas, 17 % výjimečně) a jen necelá čtvrtina (24 %) to nedělá nikdy.

Nejčastějšími způsoby pro třídění bioodpadu je v českých domácnostech kompostování na zahradě (43 %) nebo využívání hnědé popelnice (36 %).

Téměř polovina (49 %) respondentů využívá alespoň občas pro pěstování rostlin substrát z kompostu a necelá třetina (31 %) pak komerčně dostupný kompost.

 

 

Dokument ke stažení - tiskové zprávy:

Plýtvání potravinami, nákupní a spotřební chování českých domácností: OR211119.pdf

Způsob stravování, nakupování a chování české společnosti: OR211111.pdf

Česká veřejnost o třídění bioodpadu a kompostování: OR211105.pdf

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE