Více času na podstatné

 

 
 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - Cirkulární ekonomika / Sběr a svoz odpadu

ROZHOVOR

 • Mynářová: Reálná udržitelnost se bez vědy nedá dělat | Redakce OF
 • Vandrovec: Cestu ekonomického fungování bez důrazu na ekologii nám planeta brzy zatrhne, nelze jen brát | Redakce OF


KAUZA

 • Dva malé odstavce v zákoně za miliardy korun aneb odpadový zlatý důl | Pavel Jiříček


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Životní prostředí na prvním místě: skartovače kartonu Hyper Shredder | Traminal s.r.o.
 • Zavádění zásad odpovědného zadávání a inovací u zadavatelů veřejných zakázek | Natálie Polášková
 • Nastal čas restartovat eventový byznys směrem k udržitelnosti | Martina Kafková
 • Praha je na dobré cestě přiblížit se v cirkulární ekonomice západním metropolím | Šárka Mrázová a Zuzana Drhová
 • Úbytek motýlů a dalšího hmyzu může způsobit ekologické i praktické problémy | Zdeněk Laštůvka
 • Recyklace lopatek větrných elektráren | František Vörös
 • Patagonia: nebát se jít cestou změny | Libor Dušek
 • Výzva Do práce na kole pomáhá dostat firmy do formy a snížit uhlíkovou stopu | Anna Kociánová


SBĚR A SVOZ ODPADU

 • Inovativní řešení sběru odpadu společnosti Meva | René Andres
 • Chytrý software WinyX | Ivana Reichl
 • Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů | Anna Tvrdíková
 • PAYT systém: dobrý sluha, ale zlý pán | Petr Karásek
 • CENTRUM EXPERTŮ – Financování investic | Radek Hořeňovský
 • Sběr papíru pro recyklaci | Jana Sovová
 • Viditelný recyklační příspěvek odhalí firmy, které nerecyklují | Petr Číhal
 • Platby pro úpravce za dotřídění odpadu pro materiálovou recyklaci budou vyšší | Lucie Müllerová
 • ASEKOL v roce 2020 vytěžil „z městských dolů“ 36 miliónu kg surovin | ASEKOL a.s.

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Květen    
5.5. Povinnosti vyplývající z nařízení o biocidech BPR (Webinar)
6.5. Oznamování a povolování biocidů (Webinar)
7.5. Etiketa dle BPR (Webinar)
18.5. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech, obalech a vodách
18.5. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 19.05.2021, 19.10.2021, 20.10.2021
18.5. Odpady v podnikové ekologii v roce 2021
19.5. Klasifikace směsí dle CLP (Webinar)
20.5. Etiketa dle CLP (Webinar)
22.5. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Opakování: 11.6.2021, 2.9.2021, 21.9.2021
26.5. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 14.09.2021, 15.09.2021, 09.11.2021, 10.11.2021, 7.12.2021
26.5. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Opakování: 10.6.2021, 3.9.2021, 22.9.2021
26.5. Orientace na stránkách ECHA (Webinar)
27.-28.5. Sanační technologie XXIII
 

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA:

 

Další videa Cyrkl.com na témata: Nový obalový zákon, výrobky s ukončenou životností, cirkuární odpadové hospodářstvíc cirkulární scany, nebezpečné odpady, vedlejší produkty... najdete ZDE

 

  

 

Novinky

07.05.2021 17:07

Připomínky: Udržitelná doprava – nový rámec pro městskou mobilitu

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k novému rámci pro městskou mobilitu. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku.

Opatření předkládaná v rámci této iniciativy mají podpořit země EU v rozvoji systémů městské dopravy, které jsou bezpečné, přístupné, inkluzivní, cenově dostupné, inteligentní, odolné a neprodukují emise. Cílem je pomoci EU dosáhnout klimatického cíle, který si stanovila do roku 2050. Iniciativa navazuje na balíček opatření v oblasti městské mobility z roku 2013.

Rovněž se zabývá znečištěním způsobovaným dopravou a řešením problematiky dopravního přetížení. Dále se zohledňují zkušenosti získané během koronavirové pandemie a jejího dopadu na veřejnou dopravu. Tyto zkušenosti nám mohou pomoci s přechodem na klimaticky neutrální hospodářství a dopravu bez emisí na místní úrovni.

 

Dokument ke stažení:

EU 62_21 EK Počáteční posouzení dopadů - Ares(2021)2793728

07.05.2021 16:53

Nová mapová aplikace Rastrová data

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spustila novou mapovou aplikaci Rastrová data určenou pro analýzy obrazových dat. Obsahuje historickou ortofotomapu, současnou ortofotomapu, mapy II. a III. vojenského mapování, topografickou mapu, družicovou mapu a zobrazuje i katastrální mapy s možností libovolných kombinací prolínání všech vrstev. Mapová aplikace byla vyvinuta Laboratoří dálkového průzkumu CENIA a je určena pro nejširší veřejnost, nabízí přehledné uživatelské rozhraní vytvářené s cílem intuitivního a jednoduchého ovládání všech funkcionalit.

Aplikace svým zaměřením navazuje na dřívější web Kontaminovaná místa, nabízí však nové funkcionality, je založena na aktuálních technologiích a představuje moderní, minimalistický design. Aplikace je optimalizovaná pro použití na počítačích, tabletech i na mobilních telefonech, což umožňuje její využití i v terénu. Díky podpoře GPS a zobrazení aktuální polohy na mapě budete i v přírodě, s mobilním přístrojem v ruce, přesně vědět, kde se nacházíte. Pro vyhledání požadované adresy nebo lokality slouží vyhledávací políčko s našeptávačem.

Kromě názvů obcí, katastrálních území, adres a místních názvů je možné vyhledávat např. i názvy horských vrcholů, významné objekty, známé stavby, sídla úřadů, provozovny podnikatelských subjektů a mnohé další.

Věříme, že aplikace bude využívána nejen zájemci o přírodu a historii, ale i mnoha dalšími uživateli se zájmem o krajinu kolem nás a její historický vývoj, např. v environmentálním vzdělávání a volnočasových aktivitách. Sledovat je možné např. vývoj zalesnění, lokality pohraničního opevnění, polohu zrušených železničních tratí, budovy v zaniklých obcích v pohraničí, vývoj povrchových lomů a dolů, postup výstavby infrastrukturních staveb apod. Další využití záleží pouze na fantazii uživatele.

07.05.2021 16:52

Komise požaduje veřejnou zpětnou vazbu týkající se taxonomie

Evropská komise zveřejnila výzvu k poskytnutí veřejné zpětné vazby týkající se obsahu, metodologie a způsobu prezentování informací ze strany velkých kótovaných finančních a nefinančních podniků, které by měly zveřejňovat o environmentálně udržitelných hospodářských činnostech. Výzva navazuje na nedávno zveřejněný návrh taxonomie udržitelných hospodářských činností, který zejména nefinančním podnikům nařizuje zveřejňovat, jak velký podíl obratu a investic vychází z environmentálně udržitelné činnosti. Díky těmto informacím by se podle Komise měla zvýšit míra investic do udržitelných podniků ze strany soukromého sektoru. Zpětnou vazbu lze poskytnout v následujících třech týdnech.

07.05.2021 16:37

Čína vypustila poprvé více skleníkových plynů než všechny rozvinuté země dohromady

Čína vypustila do vzduchu poprvé více skleníkových plynů než všechny rozvinuté země dohromady. V roce 2019, ze kdy jsou poslední vyhodnocené údaje, jich z této země pocházela více než čtvrtina. Vyplývá to z nové studie, kterou zveřejnil americký institut Rhodium Group.

Nejlidnatější země světa přispěla v roce 2019 k celosvětovým emisím ekvivalentů CO2 sama 27 procenty, odhaduje americká společnost. Spojené státy na druhém místě byly zodpovědné jen za 11 procent skleníkových plynů a třetí Indie za 6,6 procenta emisí. Ještě o dvě desetiny procentního bodu méně činil příspěvek Evropské unie na čtvrtém místě.

Ekvivalent CO2 je měrná jednotka pro standardizaci dopadu různých skleníkových plynů na klima. Ty ke skleníkovému efektu nepřispívají ve stejné míře a zůstávají v atmosféře po různá časová období.

Podle studie vypustila Čína do vzduchu více než 14 gigatun (jedna gigatuna je miliarda tun) ekvivalentu CO2. Ve srovnání s rokem 1990 je to trojnásobek, a za uplynulé desetiletí nárůst o 25 procent.

Celosvětově se emise skleníkových plynů v roce 2019 zvýšily o 11,4 procenta na 52 miliard tun. Při přepočtu na hlavu poslalo ale 1,4 miliardy Číňanů do vzduchu jen 10,1 tuny. To je o něco méně než úroveň států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která je 10,5 tuny, a výrazně méně než hodnota USA. Ty se 17,6 tuny v přepočtu na hlavu přispívají ke globálnímu oteplování výrazně více.

 

Další informace:

China’s Greenhouse Gas Emissions Exceeded the Developed World for the First Time in 2019

07.05.2021 14:47

V Dolních Vítkovicích vznikne špičkové výzkumné centrum udržitelných technologií

V Dolních Vítkovicích v Ostravě vznikne špičkové evropské výzkumné a vývojové centrum pro biotechnologie a technologie tzv. cirkulární ekonomiky (dlouhodobě udržitelné výroby s minimem odpadů). Centrum s názvem Hydal Research and Development, zkráceně HRDC, vybuduje během 1,5 roku společnost NAFIGATE Corporation ve spolupráci s Vítkovicemi, a.s. V Ostravě by tak měly vznikat například ryze ekologické obaly pro potraviny a kosmetiku nebo technologie, které využívají různé druhy komunálního bioodpadu pro výrobu přírodních polymerů. Centrum je výzkumnou základnou pro 3 projekty v rámci nejprestižnějšího vědeckého a inovačního programu EU Horizont 2020. Více ZDE

 

07.05.2021 11:37

Připomínky: Novela NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod

Novela nařízení vlády č. 401/2015 Sb. reaguje na výtky Evropské komise uplatněné v rámci řízení EU Pilot 8837/16/ENVI ve věci provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) v právních předpisech České republiky, ze dne 2. srpna 2016. Evropská komise vytýká České republice zejména nedostatečnou transpozici článku č. 46 odst. 4 směrnice, který se týká vypouštění odpadních vod ze zařízení čištění plynů při spalování odpadů a spoluspalování odpadů, a článku č. 68 směrnice týkajícího se výroby oxidu titaničitého. Česká republika ve své odpovědi adresované Evropské komisi již v roce 2016 přislíbila zjednání nápravy vytýkaných nedostatků v transpozici příslušných článků směrnice formou novelizace nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

 

Dokument ke stažení:

 
06.05.2021 20:42

Program Prostředí pro život nabízí 150 milionů korun na výzkum sucha a změny klimatu

Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život. Pro výzkumné týmy je připraveno dalších 152 miliónů korun na 32 prioritních cílů, například právě ochrany půdy před erozí. Program vyhlašuje Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Více ZDE

06.05.2021 13:47

Německo plánuje dojít k uhlíkové neutralitě do roku 2045

Německo dosáhne uhlíkové neutrality do roku 2045, tedy o pět let dříve, než se očekávalo. Do roku 2030 pak země sníží emise skleníkových plynů o 65 procent v porovnání s rokem 1990. Ve středu to na mimořádné tiskové konferenci oznámili sociálnědemokratický vicekancléř Olaf Scholz a jeho stranická kolegyně Svenja Schulzeová, která je ministryní životního prostředí. Více ZDE

06.05.2021 10:25

Maximální minimum o novém zákoně o odpadech – Ústav životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK spouští kurz o nové legislativě odpadů

Kurz nové odpadové legislativy přinese jak původcům, oprávněným osobám, pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům a dalším zájemcům o tuto problematiku, podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., a jeho prováděcí vyhláška, která je v současné době projednávána v meziresortním připomínkovém řízení. Vzhledem k předpokládané účinnosti nové vyhlášky před konáním kurzu, budou lektory podány čerstvé informace a novinky, které tato vyhláška přináší. Na každého živnostníka , výrobní společnost, obec nebo provozovatele kompostárny, recyklační linky, spalovny či nově na obchodníka se vztahuje nový zákon o odpadech a nová vyhláška, jen je zapotřebí zorientovat se v povinnostech a zavést je do podnikové praxe.

Lektoři, kteří celým seminářem provádí, měli možnost být u vzniku nové legislativy, či se sami setkávají s problematickými případy v praxi, což zajišťuje, že informace získané na našem školení o odpadech jsou přesné a aktuální.

Program je sestaven komplexně od působnosti zákona, definice odpadu a jeho zařazování, vysvětlení základních pojmů a výjimek pro soustřeďování, shromaždování, skladování, odpadovou evidenci až po povinnosti původců, provozovatelů zařízení, obchodníků a zprostředkovatelů a v neposlední řadě je kladen důraz také na nakládání specifickými odpadovými toky, jako jsou kovy, stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelné odpady, komunální odpady nebo nebezpečné odpady včetně jejich přepravy.

Kurz bude probíhat ON-LINE dne 27.5.2021, a to přes aplikaci google Meet. Účastnící kurzu obdrží certifikát od Univerzity Karlovy v Praze. Více informací lze nalézt na našich webových stránkách ZDE.

 

05.05.2021 19:52

Nová průmyslová strategie chce urychlit digitální a zelenou tranzici a obnovu po krizi

Evropská komise vydala novou průmyslovou strategii, která navazuje na strategii vydanou v loňském roce a aktualizuje ji s ohledem na pandemii koronaviru. Priority strategie zůstávají stejné, jako v prvním vydání, tedy podpora přechodu na udržitelnější, více digitální, odolnou a globálně konkurenceschopnou ekonomiku. Aktualizace ovšem přidává nějaké aspekty, které nabyly na důležitosti až v rámci současné krize. Jsou jimi především obnova ekonomiky a posílení odolnosti jednotného trhu. Kromě toho strategie obsahuje nová opatření, která by měla urychlit digitální a zelenou tranzici, a také jasný důraz na podporu malých a středních podniků. Na podporu jednotného trhu navrhuje Komise zavést mimořádný nástroj pro jednotný trh, který by měl zajistit jeho fungování při případných dalších krizích, zajistit řádné provádění směrnice o službách ze strany členských států, posílit dozor nad trhem a podpořit investice do MSP. Strategie obsahuje také návrh řešení strategických závislostí EU, zejména v oblasti surovin, zdravotnických ekosystémech a pokročilých technologiích, např. prostřednictvím diverzifikace dodavatelských řetězců a podporou nových průmyslových aliancí či projektů společného zájmu. V neposlední řadě chce Komise vytvořit regulační rámec pro splnění cílů v digitální oblasti do roku 2030, iniciativy Fit for 55, posílit služby pro MSP a investovat do zvyšování kvalifikace a rekvalifikací.

05.05.2021 19:48

Společnosti musí zkontrolovat registrace převedené ze Spojeného království

Převody registrací po vystoupení UK z EU jsou dokončeny. Více než 8 000 registrací podaných v UK bylo úspěšně převedeno na společnosti v EU, EHP nebo Severním Irsku, a ty musí zkontrolovat a podle potřeby aktualizovat informace v těchto registracích.

Vzhledem k tomu, že převody již byly dokončeny, bude potřeba zkontrolovat a aktualizovat bezpečnostní informace a nový žadatel o registraci bude pravděpodobně muset upravit administrativní informace jako je úloha společnosti v dodavatelském řetězci.

Pokud je aktualizace nutná, mají registranti až tři měsíce na aktualizaci administrativních informací, pro složitější aktualizace jsou stanoveny lhůty šesti, devíti nebo dvanácti měsíců. Stanovené lhůty, které je třeba dodržet, jsou objasněny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1435 o aktualizacích dokumentací. Povinnost aktualizace se vztahuje na registrace podle nařízení REACH a na látky dříve oznámené látky (NONS) podle směrnice 67/548/EHS.

Provádí se kontrola technické úplnosti registrační dokumentace, ať se jedná o informace nově předložené nebo byly do registrace zahrnuty již dříve. Od března 2021 ECHA kontroluje rovněž úplnost zpráv o chemické bezpečnosti.

Informace o tom, jak aktualizovat registrační dokumentaci, jsou k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA.

S dotazy k aktualizaci dokumentace v aplikaci IUCLID se můžete obrátit na Helpdesk ECHA.

Po dokončení převodu všech registrací je nyní v databázi na internetových stránkách ECHA uvedeno 2 964 registrací podaných v UK, které nebyly převedeny a jsou označeny jako zrušené.

 

Další informace:

05.05.2021 19:45

MZE poskytne dotace na zmírnění negativních dopadů sucha

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.“ (dále jen podprogram „129 403″). Žádosti o podporu v rámci podprogramu 129 403 jsou přijímány od 20. května 2021 do 30. září 2021 nebo do vyčerpání alokace. Celková alokace výzvy je 1 000 mil. Kč. Více ZDE

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE