Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - BŘEZEN

 


 

Havarijní připravenost a zpětný odběr

V novém čísle najdete například rozhovor s Jakubem Johnem, zakladatelem a ředitelem společnosti VIA ALTA a.s., příspěvek na téma úlohy Hasičského záchranného sboru ČR při likvidaci havárií (díl 1.), vracíme se i k tématu starých ekologických zátěží v článku Absurdní odklon desítek miliard určených na odstranění starých ekologických zátěží z fondu privatizace. Svůj pohled na odpadové hospodářství nám tentokrát napsal generální ředitel EKO-Kom a.s. Zbyněk Kozel. K tématu zpětného odběru se věnujeme například pěti největším omylům kolem recyklace solárních panelů nebo systému sběru elektroodpadu ve Velké Británii. V rubrice Křížem krážem ředitel Divize odpadů pro zónu Střední a východní Evropy skupiny Veolia Rostislav Čáp polemizuje k recyklaci a využití komunálního odpadu, nebo Institut Cirkulární Ekonomiky představuje tzv. Green deals. Anotace čísla ZDE

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Duben    
17.-18.4. Chemická legislativa pro průmysl a obchod
17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.-25.4. Chemická legislativa pro průmysl a obchod
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 17.5.
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
25.4. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 26.4.
26.4. Grantové financování projektů OH obcí
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

15.5. Chemické látky, BOZP a ADR ve vztahu k legislativě životního prostředí, bezpečnosti práce a povinnostem vyplývajícím z legislativy ČR a evropských předpisů
Opakování: 16.5.
17.5. Efektivní řízení příjmů v odpadovém hospodářství obce
22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.5. Nakládání s odpady v roce 2018 z pohledu legislativy a praxe a jak být vždy o krok napřed
Opakování: 24.5.2018, 06.6.2018, 07.6.2018, 12.6.2018
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

23.-24.5. Česko-polská konference „Výzvy v nakládání s komunálními odpady”
28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5. PODNIKOVÁ EKOLOGIE pro začátečníky
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
19.-21.6. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Září    
4.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2018
Opakování: 5.9.
18.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a zařízení sociální péče včetně domovů důchodců
Listopad    
14.11. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

  

 

Oběhové hospodářství 2018 - 2019

Výsledky průzkumu: Obce a odpady

V měsíci únoru 2018 proběhl rozsáhlý průzkum mezi obcemi na téma odpadové hospodářství, kterého se zúčastnila každá pátá obec v republice. Zásadní výstupy: obcím se daří zvyšovat množství tříděného odpadu, neznají složení směsného komunálního odpadu, poplatky za odpady občanům v roce 2018 nezmění, o zavedení tzv. PAYT systémů (zaplať kolik vyhodíš) většinově neuvažují. Zástupci samospráv se také vyjádřili k plánovanému zvýšení skládkovacího poplatku. Více než polovina obcí toto vnímá negativně a stejně tak se obce většinově odmítají zavázat investorům k dodávkám odpadů. Výsledky ZDE

 

Novinky

20.04.2018 19:33

Další výzva programu INTERREG EUROPE bude vyhlášena počátkem května

Dne 7. 5. bude otevřena 4. výzva programu INTERREG EUROPE, která potrvá do 22. 6. 2018. Více informací se dozvíte z videa a podmínek na stránkách programu. Zde si můžete stáhnout i balíček pro žadatele, jehož součástí je i upravený programový manuál - verze č. 5 z 13. dubna 2018. Téma zahrnuje i Low-carbon economy a Environment and resource efficiency.

20.04.2018 19:19

ČHMÚ vydal novou „Hydrologickou ročenku“

Český hydrometeorologický ústav Úsek hydrologie vydal novou „Hydrologickou ročenku“ přinášející komplexní informace o sledování a vyhodnocení hydrologických prvků na území České republiky v roce 2016. Hydrologická ročenka je jednou z mnoha forem prezentace aktivit  ČHMÚ a výsledků sledování a hodnocení hydrologických poměrů v České republice v daném roce. Snahou je podat ucelené informace o hydrologických měřeních i následném hodnocení ve vztahu k dlouhodobým charakteristikám. Hydrologická ročenka je určena jednak pro odbornou veřejnost a státní instituce, ale též pro laickou hydrologickou veřejnost. Cílem je v opakující se textové, tabelární a grafické formě prezentace umožnit uživatelům průběžné sledování a porovnávání prostorových a časových změn vodního režimu.

 

20.04.2018 19:10

Inspektoři ČIŽP pokutovali obalovnu 350 tisíci korunami

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastního inspektorátu v Hradci Králové, uložili pokutu 350 tisíc korun společnosti Obalovna Týniště s.r.o. Ta prokazatelně nakládala s odpady neznámé kvality - skrývkovou zeminou, stavebním recyklátem, se zbytky škváry a uhlí - v celkovém množství 2.322 tun na místech k tomu neurčených. Porušila tak zákon o odpadech.

„Odpady společnost použila k hrubým terénním úpravám a do konstrukčních vrstev zpevněných ploch bývalého průmyslového areálu. Zároveň postupovala v rozporu se zákonem o odpadech, když předala přes 5.500tun odpadní výkopové zeminy k zavážce nelegálně vytěženého písníku v katastrálním území Štěpánovsko osobě, která nebyla podle zákona o odpadech k jejímu převzetí oprávněna,“ komentoval případ Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

20.04.2018 08:30

Výzkum: Před znečištěným vzduchem nechrání ani okna

Prachové částice, které vznikají mimo jiné při spalování uhlí v nekvalitních kotlích v domácnostech, se zvenku snadno dostávají do budov i přes zavřená plastová okna. Dovnitř proudí až 60 procent znečištění. Zjistili to vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK), kteří měřili koncentraci škodlivin na různých místech Česka. Letos v dubnu zahájili mezinárodní projekt Conspiro, který má zmonitorovat a posléze zlepšit ovzduší v topné sezoně. Je do něj zapojeno 14 evropských zemí, vedou ho odborníci z PřF UK a ze společnosti SCIENCE IN a spolupracuje na něm ministerstvo životního prostředí.

Jan Hovorka z laboratoře pro studium kvality ovzduší Ústavu pro životní prostředí PřF UK řekl ČTK, že nejprve chtějí odborníci z podunajského regionu vyzkoušet, jak co nejlépe měřit znečištění z lokálních topenišť, poté hodlají podat velký projekt směřující ke zlepšení ovzduší. Zjišťovat znečištění z kotlů v domácnostech není snadné, síť měřicích stanic k tomu není dostatečně hustá. "Může to být přísně lokální. Existují místa, která jsou velmi nabohacená o škodliviny i v malých obcích. Nedají se zjistit jinak, než že člověk vezme na záda batoh s měřicím přístrojem, opakovaně projde obcí, měří a zároveň si zaznamenává polohu," vysvětlil Hovorka.

Velmi špatná bývá situace v údolích, kde jsou sídla s malým počtem plynových kotlů a kde se tvoří inverze. Podle vědců v takových obcích koncentrace aerosolových částic PM10 překračují smogovou situaci pětinásobně, v místech přímo dotčených kouřem až čtyřicetinásobně. Při pilotním projektu loni v zimě zjistili odborníci velmi špatnou situaci ve Švermově u Kladna. Podle Hovorky se ukázalo, že k "zamoření" vzduchu pro všechny obyvatele obce stačí osm až deset kotlů, ve kterých se špatně topí. Měření prováděná v různých výškách ze vzducholodi ukázala, že za inverze zůstávají škodliviny ve výšce do 70 metrů nad zemí.

"Tkáň plic je k absorbování škodlivin a jejich předávání do krevního řečiště ve srovnání například s trávicím traktem velmi náchylná," uvedla PřF UK v tiskové zprávě. Škodliviny se podle Hovorky navíc hromadí v těle a jejich následky se mohou projevit i s velkým časovým odstupem. Starší studie prokázaly, že na zdraví nejmladší generace má vliv znečištění, v jakém žila generace jejích prarodičů.

Podrobné zmapování lokálního znečištění považují odborníci za předpoklad k nalezení řešení. Podle Petra Mareše ze SCIENCE IN mají získaná data podnítit celospolečenskou diskusi. "Projekt nabídne pomoc obcím a neziskovým organizacím a zároveň bude podporovat sdílení dobré praxe ve smyslu technologických řešení i legislativy," uvedl.

Projekt souvisí s činností expertního sdružení pro kvalitu ovzduší v podunajském regionu, které funguje při Evropské komisi. Z Česka s ním spolupracuje také České vysoké učení technické, Ústav chemických procesů Akademie věd ČR nebo Technická univerzita v Ostravě.

 

Zdroj: ČTK

20.04.2018 08:26

Vyjádření ERÚ k upozornění OTE na dodržování termínů k vykazování POZE

Dne 4. 4. 2018 operátor trhu, společnost OTE, a.s., publikoval upozornění, podle něhož nebude možné od 1. 6. 2018 nárokovat provozní podporu k vykazování POZE v případě pozdního zadání dat do systému operátora trhu. Protože upozornění OTE se mimo jiné odvolává na stanoviska ERÚ v této věci, považuje úřad za vhodné sdělit, že žádné výkladové ani jiné stanovisko týkající se této problematiky nevydal.

Výklad právního charakteru lhůt pro vykazování elektřiny a tepla, které jsou předmětem upozornění operátora trhu, považujeme za rozhodující. Vnímáme komplikace, které může způsobit.

V této souvislosti ERÚ již dříve upozorňoval na možnou časovou nedostatečnost termínu na dodání údajů dle vyhlášky o vykazování energie. Proto jako národní regulátor nabídl součinnost operátorovi trhu v jednáních s jeho zřizovatelem Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má v gesci jak zákon o POZE, tak vyhlášku č. 145/2016 Sb. (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů) stanovující zmiňované termíny pro odevzdání výkazů.

Současně Rada Energetického regulačního úřadu požádala ministra průmyslu a obchodu o jednoznačný výklad ustanovení vyhlášky, kde jsou upraveny lhůty vykazování vyrobeného množství elektřiny a tepla. Ministerstvo průmyslu a obchodu v odpovědi ze dne 18. 4. 2018 přislíbilo navrhnout technickou úpravu dotčených ustanovení vyhlášky č. 145/2016 Sb.

V odpovědi ministerstva se dále uvádí, že překročení termínu předání údajů o výrobě elektřiny nemůže být chápáno jako ztráta práva na podporu pro konkrétní období, nýbrž z toho – podle názoru ministerstva - plyne pouze posunutí vlastního vyúčtování a výplaty podpory na další nejblíže možné období.

20.04.2018 08:22

Likvidace staré ekologické zátěže vyšla vloni stát na 811 milionů korun

Ze státní kasy odešlo vloni na sanaci starých ekologických zátěží 811 milionů korun, jen za druhé pololetí to bylo 423 milionů. Vyplývá to z pravidelné zprávy, kterou vládě předložilo Ministerstvo financí. Jedná se o nápravu škod na životním prostředí, které způsobily státní průmyslové podniky před privatizací. Od roku 1991 vydal stát na tyhle účely přes 60 miliard. Více ZDE

20.04.2018 07:50

Nové administrativní centrum v Praze Karlíně je vzorným příkladem udržitelné výstavby

Po necelých dvou letech od zahájení výstavby vznikl v Praze 8 kancelářský komplex AFI Karlín. Ten je unikátní nejen svou zelenou fasádou vytvářející nejrozsáhlejší systém vertikálních zahrad v celé střední Evropě, ale i použitými energeticky šetrnými řešeními.

Administrativní komplex dvou budov, jejichž půdorys připomíná křídla motýla v letu, je svým koncepčním i technologickým řešením na tuzemské poměry zcela nevídaný. Spojuje v sobě řadu energeticky šetrných řešení a technologií - od zelení porostlé fasády tvořící přirozenou izolaci stavby přes inteligentní systém vnějšího stínění až po mechanismus zavlažování a využívání dešťové vody.

Budova AFI Karlín je v první řadě výjimečná svou celoprosklenou fasádou pokrytou více než 40 tisíci živých rostlin. Právě díky zelení porostlým stěnám vyniká svými izolačními vlastnostmi a pomáhá snižovat výdaje na energie při provozu klimatizace. Oproti klasickým zděným stavbám, které se v teplých měsících přehřívají a naakumulované teplo vydávají zpět do svého okolí, tak působí jako přirozené chlazení, brání přehřívání vnitřních prostor a snižuje také teplo okolního prostředí.

Závlahu zeleně v rámci objektu zajišťuje inteligentní zavlažovací systém založený na sběru a následném využívání dešťové vody. Z hlediska realizace byla dalším náročným úkolem i samotná geometrie fasády ve tvaru elipsovitých motýlích křídel.

Členitost a měkký charakter vrchní vrstvy fasády plné zeleně a rostlin také přispívá k dobrým akustickým podmínkám kancelářského komplexu. Hluk je díky tomu pohlcován a nepříjemně se nerozléhá do okolí jako například u staveb z čistě skleněnou fasádou, které nejsou schopny zvuk bez vhodných opatření pohltit.

Zejména u kancelářských budov je velmi podstatným technickým prvkem účinný systém stínění. Ten je běžný u kancelářských budov kategorie A v celé Evropě - a obecně patří ke klíčovým parametrům všech energeticky úsporných budov, protože zabraňuje zahřívání skel. Aktivní textilní rolety proti slunci má i kancelářský komplex AFI Karlín. Jsou sice průhledné, ale dokážou dostatečně stínit sklo, aby se nezahřívalo a nepropouštělo teplo dovnitř budovy.

Objekt aspiruje na získání prestižní certifikace ve standardu BREEAM Excellent.

19.04.2018 14:51

Legislativní novinky - Věstník EU

19.04.2018 14:45

Připomínky: Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR na léta 2019-2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, připravil on-line konzultaci k novému návrhu materiálu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“ s cílem získat připomínky od všech zainteresovaných subjektů, které se problematice Společenská odpovědnost organizací (CSR) intenzivně věnují. Výstupy z této veřejné konzultace budou využity pro finální úpravu „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“. Odkaz na veřejnou on-line konzultaci je ke stažení ZDE.

19.04.2018 13:26

ECHA zveřejnila výzvu ke shromáždění informací o záměrném používání částic mikroplastů ve výrobcích

Výzva ke shromáždění informací navazuje na požadavek Evropské komise z ledna t. r., aby agentura ECHA připravila návrh na omezení záměrně přidávaných částic mikroplastů do všech druhů výrobků.

Ze současných poznatků vyplývá, že částice mikroplastů, které jsou záměrně přidávány do výrobků určených pro spotřebitele a k profesionálnímu použití (kosmetika, detergenty a barvy), představují určitá rizika pro životní prostředí a lidské zdraví.

Informace získané z veřejné konzultace budou využity pro stanovení, zdali používání částic mikroplastů představuje riziko a k posouzení socio-ekonomických dopadů na jakékoliv eventuální omezení tohoto používání.

Za cílovou skupinu pro výzvu jsou považovány společnosti (výrobci, dodavatelé, distributoři, dovozci a dal.), obchodní sdružení, a jakékoliv jiné třetí strany mající ve svém držení informace týkající se záměrného přidávání částic mikroplastů do výrobků.

Veřejná konzultace probíhá až do 11. května 2017 (uzavře se ve 23:59 helsinkého času)

 

Další informace

Žhavé téma: částice mikroplastů

Výzva ke shromáždění informací: web formulář

 

 

Zdroj: MPO

18.04.2018 21:03

Město Písek plánuje energeticky využívat čistírenské kaly

Rada města Písek na svém dubnovém zasedání schválila návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na investiční akci „Stanice energetického využití kalu a biomasy, I. etapa – ČOV Písek.“

„Půjde o vybudování nové stavby s využitím částečně mobilní kontejnerové technologie. Umístěna bude na upravené ploše kalového hospodářství ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod,“ informuje Václav Filip z odboru investic a rozvoje.

V zařízení bude ročně likvidováno až 3 900 tun strojně odvodněného kalu z písecké čistírny. „Součástí stavby je dopravní cesta od vzniku kalu, přes akumulační zásobník až do napojení na pásové sušicí zařízení. Usušený kal je pak spolu s biomasou spalován v kotli. Energie ve spalinách z procesu bude využita pro potřeby sušení kalu a částečně pro výrobu elektrické energie,“ vysvětluje Roman Honzík z Vodárenské správy Písek. „Odpadní vzduch ze sušení bude vyčištěn v pračce spalin tak, aby bylo zajištěno dodržení zákonných hodnot emisí vypouštěných do ovzduší. Ty budou trvale monitorovány.“

Stavba by měla být zahájena ještě letos v červenci. Předpokládaná cena činí asi 40 milionů korun bez DPH. Město Písek podalo žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Právě energetické využití je hlavním způsobem likvidace čistírenských kalů v Německu nebo Rakousku. Kaly z čistírny odpadních vod v Písku byly dosud odváženy do Mydlovar ke kompostování.

„Zatímco dnes náklady na likvidaci kalů činí zhruba tři miliony korun ročně, provozní náklady nového zařízení, které je energeticky soběstačné, budou zcela minimální a úspora financí se v budoucnu může promítnout například do ceny stočného,“ říká místostarosta Josef Knot.

Inovativní technologické zařízení bude splňovat nejpřísnější ekologické normy. Skutečnost, že Písek je pilotním městem, tedy prvním v České republice, kde bude stanice energetického využití kalu a biomasy využívána, přesně naplňuje vize konceptu Smart City. „Pokud se tento způsob likvidace kalu u nás osvědčí, Ministerstvo životního prostředí ČR bude podporovat jeho využití také v dalších městech,“ doplňuje Josef Knot.

Vzhledem k obsahu některých škodlivých látek budou totiž podle nové vyhlášky od roku 2020 výrazně zpřísněny podmínky pro ukládání kalů do země a jejich používání v zemědělství. Spolupráce města Písek s MŽP ČR na konceptu Smart City vyplývá z memoranda, které bylo podepsáno před dvěma roky.

„V uplynulých dnech jsme také společně s Lesy města Písku a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti v Praze podali žádost o grant na zkoumání popela ze zařízení pro jeho případné použití v lesních školkách i v lesnickém provozu k zadržování vody v půdě,“ uzavírá Roman Honzík.

18.04.2018 20:51

Europoslanci potvrdili nové cíle pro recyklaci a komunální odpad

Evropský parlament dnes podpořil ambiciózní recyklační cíle v rámci legislativy o odpadu a oběhovém hospodářství tak, jak se na tom dohodl s Radou EU. Na základě právních aktů by se mělo do roku 2025 recyklovat alespoň 55 % komunálního odpadu (z domácností a podniků). Cíl se postupně zvýší na 60 % do roku 2030 a 65 % do roku 2035. Téměř 65 % obalových materiálů bude muset být recyklováno do roku 2025 a 70 % do roku 2030. Samostatné cíle jsou stanoveny pro konkrétní obalové materiály, jako jsou papír a lepenka, plasty, sklo, kov a dřevo. Návrhy rovněž omezují podíl skládkovaného komunálního odpadu na maximálně 10 % do roku 2035 a členské státy by měly usilovat o snížení potravinového odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. Před zveřejněním schválených předpisů v Úředním věstníku EU, je nyní musí formálně potvrdit Rada.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE