Více času na podstatné

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Ekodesign, zpětný odběr

 

Osvěta dětí jako účinný nástroj v boji proti plýtvání
Redakce OF

Zálohování pod palbou zavádějících informací
Kristýna Havligerová

Financování investic v oblasti odpadového hospodářství
Radek Hořeňovský

Udržitelná výroba, udržitelný textil a oděv, udržitelné chování
Veronika Marešová

Energetická bezpečnost ČR
Jan Harnych

Cesta z evropské plynové krize pomocí biometanu
Martin Schwarz

Velké firmy budou řešit rizika svého byznysu podle nového vodítka EU
Frank Bold

Nebezpečné odpady napříč platnou odpadovou legislativou aneb co je nového?
Markéta Miklasová

Dvůr Havransko – držitel zlaté medaile v programu ASZ ČR Pestrá krajina
Šárka Gorgoňová

Kontaminace životního prostředí toxickými látkami jako důsledek ilegálního obchodu s elektroodpadem
ASEKOL a.s.

Elektromobily pomohou k nižším emisím CO2
František Vörös

V elektroodpadu číhají karcinogeny i jedy, ochranou je jeho odevzdání k řádné likvidaci
Redakce OF

Trendy jihokorejských investic v jihovýchodní Asii
Michal Schwarz

Státní podnik DIAMO pokročil v odstraňování starých ekologických zátěží
Jana Dronská

Systém vzdáleného monitoringu lokalit a řízení technologií (nejen sanačních)
Vendula Ambrožová, Jaroslav Nosek a Tomáš Pluhař

Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými etheny v areálu Jihostroj a.s., Velešín a jeho okolí
Jana Kolářová a Ondřej Lhotský

Kudy na důlní vody?
Josef Zeman, Zdeněk Vilhelm, Petr Beneš, Vít Kopecký a Vlastimil Píštěk

Odstraňování starých ekologických zátěží v duchu cirkulární ekonomiky
Karel Waska, Monika Heřmánková, Vlastimil Píštěk a Miroslav Minařík

Nový pokyn UN Stockholmské úmluvy o POPs pro kontaminovaná místa
Ivan Holoubek

Sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku
Martin Zigo

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Květen    
18.5. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi novinky v legislativě ochrany životního prostředí roce 2022
Opakování: 19.5.2022
18.5. Biocidní akademie
19.5. iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
19.5. iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
Opakování: 17.6.2022
24.5. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
24.05. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 25.05.2022, 26.05.2022
24.5. REACH pro předměty
24.5. Měření umělého osvětlení ve vnitřním prostředí
24.5. Webinář - specializované kariérní poradenství v oblasti ekologie, životního prostředí
26.5. Měření hluku v mimopracovním prostředí - současný stav, výhled, nejčastější dotazy, odborná stanoviska
Červen    
3.6. Maximální minimum o novém zákoně o odpadech
8.6. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ
14.6. Podstatné změny v evidenci odpadů a nové povinnosti pro provozovatele zařízení - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 15.6.2022, 19.7.2022, 20.7.2022, 6.9.2022, 7.9.2022, 8.11.2022, 9.11.2022
Srpen    
16.8. Zásadní změny v evidenci odpadů pro původce - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 17.8.2022, 20.9.2022, 21.9.2022, 22.9.2022, 11.10.2022, 12.10.2022
 
 

 

  

 

Novinky

18.05.2022 20:04

Připomínky: Implementace agend financování udržitelnosti a taxonomie EU pro udržitelné investice v ČR

Agendy politiky financování udržitelnosti vznikají postupně od roku 2018 v návaznosti na politiky EU a byly dosud pokryty standardními procesy ve státní správě a v rámci stávajících kapacit. S ohledem na nárůst komplexnosti a zásadních dopadů těchto agend je však současný stav vyhodnocen jako akutně nedostatečný a jsou navrhována opatření a další postupy.

 

Dokument ke stažení:

 

 

18.05.2022 19:52

Europoslanci prosazují urychlení aktivit EU vedoucích k energetické nezávislosti

Poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 17. května 2022 přijali pět klíčových zpráv balíčku „Fit for 55 in 2030“.  Tento přijatý balíček povede k dosažení nezávislosti na drahých a znečišťujících fosilních palivech z Ruska mnohem dříve než v roce 2030 a zahrnuje reformu systému obchodování s emisními povolenkami; širší oblast působnosti a rychlejší implementaci v novém nástroji proti úniku uhlí; přísnější trajektorii, větší transparentnost a menší flexibilitu pro emise skleníkových plynů členských států v jiných odvětvích a nový cíl EU v oblasti propadů uhlíku, který zvýší cíl EU pro snížení emisí do roku 2030 na 57 %. Poslanci EP vyzývají také k úpravě hranic uhlíku (CBAM), aby se zabránilo úniku uhlíku a zvýšily se globální klimatické ambice, mj. dřívější postupné zavádění CBAM a ukončení bezplatných povolenek v EU ETS do roku 2030.

 

Čtěte také:

REPowerEU: Plán na rychlé snížení závislosti na ruských fosilních palivech a rychlý pokrok v ekologické transformaci, více ZDE

 

18.05.2022 19:47

Ministerstva chtějí podpořit agrovoltaiku jako cestu pro energetickou soběstačnost zemědělců

Na úterní v pořadí druhé společné pracovní poradě Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí vedené ministry Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) a Annou Hubáčkovou (za KDU-ČSL) pokračovaly rezorty v debatě o společných ekologických tématech zejména v legislativě.

“Jednou z našich společných snah je podpora agrovoltaiky. Vidíme ji jako příležitost pro zvyšování příjmů českých zemědělců a zároveň posiluje naši ambici v cestě za energetickou soběstačností ČR. Agrovoltaiku považujeme za jeden z obnovitelných zdrojů energie, její místo z pohledu ochrany naší nejcennější půdy si v zemědělství umíme teď představit nad trvalými kulturami - na chmelnicích, ovocných sadech či vinicích. Pokud jsou FV systémy budovány na půdě patřící do zemědělského půdního fondu, je nutno splnit podmínky ochrany půdy definované zákonem, MŽP proto pracuje na přípravě novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, abychom sadařům i pěstitelům chmele a vína mohli otevřít tyto zcela nové možnosti,” zdůrazňuje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly je dobrou zprávou, že MŽP hledá cestu, aby pro projekty na instalaci agrovoltaik ve vybraných případech nebyla nutná platba za odvody. „Tím se zemědělcům podstatně zlevní náklady na celkovou investici, a navíc využijí dotací na fotovoltaiku. Věřím, že celou věc se nám podaří oboustranně vyladit i v nadcházejícím připomínkovém řízení k návrhu novely,“ řekl ministr Nekula.

Oběma rezortům se daří také společné kroky v boji proti suchu, ať už to je navázání na činnost komise Voda-Sucho, příprava koncepčních materiálů jako je metodika k renaturacím vodních toků nebo práce na Národním plánu na zvládání sucha.

„Jsme úspěšní i v řešení konkrétních opatření proti suchu, můžu jmenovat například přípravu vodního díla Skalička, kam s ministryní Hubáčkovou zamíříme tento týden, nebo naši spolupráci při navýšení hladin Novomlýnských nádrží s realizací přírodě blízkých opatření. Ukazuje se, že takové projekty pomáhají i živé přírodě, v tomto případě zlepšení stavu populace chráněného rybáka obecného,“ uvedl Nekula. V propojení obou rezortů se rozbíhá i příprava závlahových soustav na Hustopečsku.

Ministerstvo životního prostředí dále informovalo o přípravách procesu zřízení dvou nových národních parků, a to Národního parku Křivoklátsko a Národního parku Soutok na Moravě a Dyji, kde v obou případech je nezbytná součinnost se Státním podnikem Lesy ČR. Na společné pracovní poradě se také debatovalo o Společné zemědělské politice, problematice vybraných druhů zvláště chráněných živočichů, přípravě novely vodního zákona nebo novely vyhlášky o náhradách újmy včetně ulehčení od byrokratických zátěží pro zemědělce i o dalších krocích v implementaci protierozní vyhlášky.

18.05.2022 19:39

Nová aplikace rozpozná druh stromu, prozradí i to, kolik v létě vypaří vody

Nová mobilní aplikace Tree Check rozpozná druh stromu, prozradí i to, kolik v létě vypaří vody či jak velký stín díky své listové ploše poskytuje. Stromy si navíc mohou uživatelé přidávat do mapy nebo si z nich vytvořit vlastní "herbář". V tiskové zprávě o tom informoval David Kopecký, mluvčí Nadace Partnerství, která se na vývoji aplikace podílela spolu s dalšími organizacemi.

Aplikace díky umělé inteligenci po vyfocení rozpozná, o jaký druh stromu jde. Pracuje na principu 3D scanneru, který využívá vestavěnou kameru v telefonu. Na základě zachycených bodů na fotce také změří obvod kmene stromu a určí jeho charakteristické znaky. Díky tomu uživateli i řekne, kolik tento strom v létě vypaří vody, jak velký stín díky své listové ploše poskytuje a jak moc tedy ochlazuje okolní prostředí. V aplikaci uživatelé sbírají body za návštěvy nových stromů, opakované návštěvy i jejich zalévání. Po nasbírání určitého počtu bodů se jim za odměnu otevřou příběhy o stromech.

"Díky aplikaci chceme lidem přiblížit důležitou roli stromů ve městech. Stromy totiž představují jednu z nejefektivnějších cest k ochlazení ve veřejném prostoru v parných letních dnech," uvedl za nadaci Martin Ander. Měření termokamerami podle něj prokazuje, že se povrchy nestíněných silnic a chodníků rozpalují mnohdy až na 50 stupňů Celsia, oproti tomu v parcích nebo ulicích stíněných budovami a zelení je povrchová teplota výrazně nižší než teplota vzduchu. Za tímto chladicím účinkem stojí jednak stínění korunou s listy a také vypařování vody z listů a půdy okolo stromu.

"Čím větší korunu a listovou plochu strom má, tím víc vody dokáže v horkých dnech odpařit i víc stíní. Rozdíly jsou pak i mezi jednotlivými druhy stromu a záleží i na jejich stáří. Například taková dospělá bříza odpaří 70 litrů vody za den, v tropických dnech to může být až 400 litrů," uvedl Ander. Díky vhodnému umístění stromů či parků tak podle něj lze ovlivňovat teplotu v okolí domu, v ulici či celém městském bloku. Aplikace je ke stažení zdarma.

18.05.2022 19:32

Petiční výbor doporučil ministerstvu zadat analýzy k plošnému zálohování

V úterý 17. května proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR veřejné slyšení k zavedení plošného zálohového systému na nápojové PET lahve a plechovky. Projednání uspořádal petiční výbor PS PČR na základě petice iniciativy Zálohujme.cz, kde se pro zavedení plošného zálohového systému vyslovilo více než 35 tisíc lidí. Petiční výbor po veřejné rozpravě doporučil Ministerstvu životního prostředí, aby připravilo relevantní studie a analýzy k zavedení povinného zálohového systému na PET lahve a plechovky pro další diskusi v Poslanecké sněmovně.

Veřejného slyšení se zúčastnilo asi 50 lidí z řad petentů, poslanců, zástupců profesních institucí i široké veřejnosti. Za iniciativu Zálohujme.cz vystoupili Andrea Brožová, mluvčí iniciativy a Jan Bareš z Trash Hero Czech Republic. Společně upozornili na limity současného systému třídění a recyklace PET lahví a plechovek (nedostatečný zpětný sběr, problém odpadků - litteringu, recyklace PETu do výrobků, které už nelze znovu recyklovat) a popsali benefity cirkulárního nakládání s nápojovými obaly, jehož je zálohování nedílnou součástí (snížení litteringu, uzavření materiálové smyčky v ČR, opakovaná recyklace z lahve do lahve, plnění recyklačních cílů, snížení spotřeby primární suroviny). Ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí Jan Maršák deklaroval, že: “názor ministerstva není k zálohování zamítavý, ale je důležité pečlivě prozkoumat, co zálohování přinese různým subjektům, kterých se dotýká.“

Po zhodnocení diskuze se Petiční výbor usnesl, že by zálohování PET lahví a plechovek mohlo přispět ke snížení znečištění přírody odhozenými PET lahvemi a plechovkami a zajistit navracení cenných surovin do výroby v České republice a jednomyslně doporučil Ministerstvu životního prostředí, aby připravilo relevantní studie a analýzy k zavedení povinného zálohového systému na PET lahve a plechovky pro další diskusi v Poslanecké sněmovně.

„Děkujeme petičnímu výboru za příležitost seznámit veřejnost s výsledky studií a vysvětlit přínosy zálohování. Z odborných studií víme, že by zálohový systém snížil množství PETek a plechovek v přírodě až o 95 % a celkově by dopad výroby a nakládání s nápojovými obaly na životní prostředí zmenšil o 28 %, “ dodala Andrea Brožová.

Pod PETici, která byla 14. února 2022 předána předsedovi Petičního výboru, se podařilo sesbírat přesně 35 596 podpisů vyjadřujících podporu zavedení plošného zálohového systému na nápojové PET lahve a plechovky v ČR. Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě ukazují, že naprostá většina obyvatel Česka podporuje zavedení plošného zálohového systému na PET lahve a nápojové plechovky. Poslední získaná data (září 2019) ukazují, že zálohování těchto druhů nápojových obalů v Česku podporuje 86 % lidí. V kampaních Zálohujme.cz a Greenpeace Czech Republic navíc aktivně vyjádřilo podporu zálohám 250 tisíc obyvatel ČR.

O iniciativě Zálohujme.cz:

Iniciativa usiluje o celospolečenskou debatu o možnostech zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku. Došlo by tak k posílení principů oběhového hospodářství. Hledá možnosti, jak zlepšit sběr nápojových PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující recyklaci „z lahve do lahve“. Více na: www.zalohujme.cz

Zakládající členové: Mattoni 1873, Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT);

Členové: Rodinný pivovar BERNARD, a.s., Sodovkárna Kolín, Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s., KRAKONOŠ, spol. s r.o., Žatecký pivovar, spol. s r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, DUP – družstvo – pivovar Poutník, WTS-J, a.s., Jarošovský pivovar, AGS Trade, s.r.o. (Secco+), Great Expectations, s.r.o., Trash Hero Czech Republic, z.s., Rádio Impuls, RunCzech, Nadace Partnerství, Chaloupky, z.s., Divadlo Aqualung, FO4EST, z.s.,  Klub Českých Turistů – Oblast Karlovarský kraj, RespON, Kofola ČeskoSlovensko, Budějovický Budvar, národní podnik.

 

18.05.2022 19:29

MŽP podpoří projekty z programu LIFE 90 miliony korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje národní výzvu na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu LIFE v oblasti Životní prostředí a oblasti Opatření v oblasti klimatu. Součástí je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace a podpora spolufinancování partnera projektu. Navíc se zvyšuje podpora pro spolufinancování projektů v rámci národní výzvy.

Pro rok 2022 počítá Ministerstvo životního prostředí s podporou 90 milionů korun. Z toho 77 milionů korun na spolufinancování projektů, 3 miliony korun na přípravu projektové dokumentace a 10 milionů korun na spolufinancování partnera projektu.

„Ministerstvo životního prostředí nabízí žadatelům maximální podporu, proto národní výzvu vyhlašujeme každý rok a snažíme se ji pokaždé nějak vylepšit. Ministerstvo je zároveň národním kontaktním místem pro program LIFE v České republice. Díky tomu můžeme poskytnout nejen finanční podporu, ale také možnost konzultací a účast na seminářích, které pořádají kolegové z odboru finančních a dobrovolných nástrojů,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Ministerstvo letos zvýšilo podporu pro spolufinancování projektů v rámci národní výzvy na jeden projekt, případně na jednoho partnera. Hlavního žadatele lze nově podpořit až do výše 15 milionů korun a partnera projektu až do výše 1,5 milionů korun. Maximální míra podpory z konečných způsobilých výdajů zůstává na maximálně 20%, jak v případě hlavního žadatele, tak i partnera projektu. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě vyhlašované Evropskou komisí a předložením projektových návrhů splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE.

V rámci národní výzvy mohou žadatelé získat podporu i na přípravu projektové dokumentace. „Každý rok se snažíme českým žadatelům nabídnout něco navíc. Letos jsme mimo jiné upravili výši podpory na přípravu projektů. Vyšli jsme žadatelům vstříc a při splnění všech podmínek částku navýšili o 40 000 korun. Tedy z loňských 240 tisíc na letošních maximálně 280 tisíc korun na jeden projekt,“ vysvětluje ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

LIFE představuje především vhodný zdroj financování nápadů českých podnikatelů i představitelů malých, středních i velkých firem. Zajímavý je ovšem nejen pro podnikatele, kteří pro realizaci svých nápadů potřebují finanční prostředky, ale také pro neziskové organizace, kraje, města, vysoké školy i vědecko-výzkumné instituce, jejichž snahou je aplikovat výsledky své práce ve výrobě.

Dotazy k vyhlášené výzvě je možné zasílat v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu life@mzp.cz.

Další informace o programu jsou dostupné na webu MŽP nebo programu Life.

 

18.05.2022 19:28

Senát schválil odklad zákazu provozu starých kotlů v domech o dva roky

Staré neekologické kotle na uhlí budou moci lidé používat v domácnostech ještě další více než dva roky. Senát schválil odklad jejich zákazu na září 2024 ve vládní novele, která také ruší povinné přimíchání biosložek do pohonných hmot a omezuje okruh vozidel podléhajících silniční dani. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Současný zákon předpokládá výměnu starých kotlů na pevná paliva, která slouží jako zdroj ústředního vytápění, do konce letošního července. Netýká se kotlů pro přímé vytápění v místnostech. Odklad se týká stacionárních zdrojů ústředního vytápění o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro rodinnou rekreaci.

Vláda odklad zdůvodnila mimo jiné tím, že na trhu existuje omezený počet montážních společností, a možným nedostatkem kotlů, které mají být nově instalovány. Situace se může podle důvodové zprávy zhoršit i například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu.

"Uvedené důvody by při zachování stávajícího stavu mohly znamenat zvýšené riziko nesplnění zákonné povinnosti ve stanoveném termínu, a to u značného množství provozovatelů, mezi něž patří řada nízkopříjmových domácností," stojí ve zdůvodnění. Podle odhadů zbývá vyměnit ještě kolem 200.000 starých neekologických kotlů.

"Posun je vhodný také vzhledem k nejasné situaci ohledně budoucí dostupnosti a ceně zemního plynu," píše se v důvodové zprávě. Výrazné zvýšení cen energií v poslední době může majitele nemovitostí podle vlády přimět k vyšší ochotě investovat do celkových úprav ke snížení energetických nároků budov.

18.05.2022 19:27

Slováci by mohli poradit se zálohováním PET, ministři jednali ve Valticích

Jak zdárně zavést systém zálohování PET lahví v ČR by mohli českým odborníkům poradit jejich slovenští kolegové. I tohle téma bylo jedním z těch, kterými se odborníci zabývají na zasedání Česko-slovenské komise pro spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí ve Valticích na Břeclavsku. Zkušenosti uvítáme, řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) před jednáním se slovenským protějškem Jánem Budajem. Na Slovensku zálohování PET funguje od nového roku. Více ZDE

18.05.2022 19:20

Životní prostředí v Česku je podle analýzy páté nejhorší v Evropské unii

Stav životního prostředí v České republice je pátý nejhorší v Evropské unii, přestože Česko na jeho ochranu vydává z unijních zemí třetí nejvyšší podíl hrubého domácího produktu. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků čtvrtého pilíře Indexu prosperity Česka. Nejhoršího výsledku ze všech států dosáhlo Česko v podílu půdy postižené suchem. Českým lesům se také nedaří zachytávat emise oxidu uhličitého. Více ZDE

15.05.2022 17:17

Bioplynové stanice mohou být Česku užitečné na cestě od ruského paliva, ale až za mnoho let

Jak nahradit závislost na ruském plynu? V Česku je přes pět set bioplynových stanic, které z bioodpadu vyrábějí teplo a elektřinu. Kdyby všechny měly technologie na výrobu biometanu, mohly by pokrýt až pětinu spotřeby celé země. Reálné to ale je až za víc než deset let. Více ZDE

15.05.2022 17:15

Registranti MSP – zkontrolujte velikost vaší společnosti

Pokud jste své látky registrovali jako MSP, zkontrolujte si, zda jste v době registrace nebo její aktualizace uvedli správně velikost vašeho podniku a zda v systému REACH-IT máte nahrané požadované doklady o jeho velikosti.

Agentura ECHA průběžně ověřuje velikost společností, které v době registrace podle nařízení REACH prohlásily, že mají nárok na snížení poplatku pro mikropodnik nebo malý a střední podnik (MSP).

Když zjistíte, že jste nahlásili nesprávně velikost své společnosti, informujte agenturu ECHA do 31. května 2022 prostřednictvím e-mailu sme-verification@echa.europa.eu.

Pokud deklarujete a opravíte velikost vaší společnosti před tím, než ECHA zahájí kontrolu ověřením, nebudete muset platit administrativní poplatek, ale pouze částku zbývající do plné výše správného registračního poplatku.

V případě, že ECHA teprve během ověřování zjistí, že uvedená velikost není správná, budete muset zaplatit částku zbývající do plné výše správného poplatku a administrativní poplatek až do výše 19 900 EUR.

Postup k určení a deklarování správné velikosti společnosti je k dispozici na webových stránkách agentury ECHA.

Důležité je rovněž pravidelně kontrolovat, zda vaše účty v REACH-IT neobsahují zprávy a úkoly od ECHA, aktualizovat registrace a vaše kontaktní údaje.

Dne 9. června 2022 od 11:00 do 13:00 EEST (v ČR 10:00 – 12:00) pořádá ECHA webinář. Dozvíte se, které kroky je potřeba podniknout, abyste se ujistili, že velikost vaší společnosti byla deklarována správně.

15.05.2022 17:08

ČOI i v roce 2021 kontrolovala dodržování zákona o obalech

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly, které byly zaměřené na zákon o obalech. V roce 2021 provedla celkem 3 323 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 110 případech. Za jeho nedodržení pak uložila 71 pokut ve výši 394 000 Kč.
Česká obchodní inspekce v období od 21. června do 31. prosince 2021 provedla akci, při které kontrolovala, mimo ostatní právní předpisy, také dodržování zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Celkem uskutečnila 3 323 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 110 případech. Převážná část kontrol byla prováděna v obchodních řetězcích a centrech, ale i v menších provozovnách a stáncích na tržištích a v tržnicích. Nejčastěji obchodníci porušovali ustanovení § 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, kdy byla spotřebiteli poskytnuta plastová odnosná taška zdarma. Součástí akce byly i kontroly dodržování dalších právních předpisů v dozorové kompetenci ČOI.

Celkem bylo porušení právních předpisů zjištěno při 1 259 kontrolách, což představuje 37,9 % z celkového počtu provedených kontrol.

Kontrolní akce, zaměřená na dodržování zákona o obalech, je zařazena do plánu dozoru nad trhem i v roce 2022.

Zjištěné nedostatky

Porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, bylo zjištěno ve 110 případech, z tohoto počtu konkrétně:

  • v 96 případech byl porušen § 3, kdy plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení
  • 4, kdy osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží
  • ve 4 případech bylo kvalifikováno porušení § 5 odst. 1 písm. b), kdy osoba uvádějící obal na trh je povinna průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4 zákona o obalech
  • ve 2 případech byl porušen § 9 odst. 5, podle kterého osoba uvádějící na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech prodejem spotřebiteli v provozovně, je povinna zajistit, aby tyto vratné zálohované obaly byly v této provozovně vykupovány po celou provozní dobu.

U některých kontrolních zjištění bylo v rámci jedné kontroly porušeno více ustanovení zákona o obalech.

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno v 1 430 případech.

Nejčastěji, ve 432 případech, nebyl spotřebitel informován o ceně prodávaných výrobků (§ 12). Dále ve 420 případech obchodník nedodržel zásady poctivost prodeje (§ 3), ve 209 případech nebyl vydán na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby, nebo tento doklad neobsahoval požadované náležitosti (§ 16).

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila od 21. června do 31. prosince minulého roku 975 pokut v celkové hodnotě 6 334 000 Kč. Jedná se o částku za porušení všech zákonů a nařízení během této kontrolní akce.

Za porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, uložila 71 pokut ve výši 394 000 Kč.

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE