Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM - KVĚTEN

 


 

Cirkulární ekonomika a elektroodpad

Nebojme se cirkulární ekonomiky, na každý problém existuje řešení! Cirkulární ekonomika tak opět nechybí v novém čísle. Tentokrát se pochopitelně věnujeme otevření Cirkulárního HUBu v Praze, jejím bariérám, nedostatku písku, jako druhé suroviny, kterou společnost spotřebovává nejvíce. Seznámíme vás s tématem bioekonomiky a cirkulární ekonomiky. Hlavním tématem je elektroodpad. Přechodovým článkem tak nemůže být jiné téma než opravitelnosti. V tématu čísla najdete příspěvky k problematice recyklace fotovoltaických panelů, představujeme linku na zpracování elektroodpadu nebo zařízení na jeho drcení, ohlížíme se za systémy rozšířené odpovědnosti výrobců elektrozařízení, hodnotíme nakládání s elektroodpadem za minulá léta a mnoho dalšího. Za odpady do světa se poprvé podíváme do Afriky a Švédska. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Říjen    
16.10.

ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

16.10. Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší - novela zákona o ochraně ovzduší, metodické pokyny a stanoviska, zkušenosti z praxe
16.10. Práce a příprava na roční hlášení s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 17.10.
16.-17.10. CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD
23.10. Konference Počítáme s vodou 2018
23.10. Nakládání s vodami od 1. 1. 2019 – novela zákona v praxi
Opakování: 24.10.
23.10. PROBLEMATIKA OCHRANY OVZDUŠÍ - Akreditováno MV - Hradec Králové
25.10. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle
25.10. Seminář Aktuální otázky řízení skládek 2018
30.10. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY - Základní přehled povinností v ochraně ŽP - Brno
Listopad    
1.11. Školení Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu
1.11. 13. ročník konference SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ - Praha
3.11. "Maximální minimum pro původce odpadů" - 1. část
 2. část: 10.11.
6.11. Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi
7.11.

GDPR - nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů - praktické informace HRADEC KRÁLOVÉ

8.11. Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí
8.11. Aktuální legislativa nakládání s odpady a obaly
8.11. iKURZ : Odpadní oleje a jejich evidence
9.10. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 10.10.2018, 11.10.2018
6.11. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001
8.11.

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 1. TERMÍN

10.11. "Maximální minimum pro původce odpadů" -  2. část
13.11.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

14.11. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
15.11.

Skládkový workshop Liberec – Žitava listopad 2018

15.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2019 - Hradec Králové
15.11.

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

20.11.

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

20.11. Povinnosti v podnikové ekologii - III. ročník konference
22.11. Analytika odpadů
20.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 21.11.2018, 22.11.2018
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations
27.11.

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

27.11. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY
27.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
28.11.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

29.11. Seminář Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2018
29.11.

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

     
Leden    
22.1. Rekvalifikační kurz - PODNIKOVÝ EKOLOG

 

  

 

Co nás zaujalo?

10.10.2018 08:46

Nejvhodnější drtič pro elektroodpad

Elektronika nás obklopuje ve stále větší míře. Dříve nám zajišťovala pouze nezbytnou komunikaci. Když začaly první televize, byly černobílé a sousedé se scházeli u jedné televize v ulici, aby shlédli zprávy nebo důležitý fotbalový zápas. Televize se modernizovala, najednou tu byla barevná a ta...
10.10.2018 08:12

Moderní technologie pro zpracování elektroodpadu

Moderní elektronika, se kterou se setkáváme den co den, od rána do večera, patří mezi rychloobrátkové zboží. To přirozeně vyvolává vysoký tlak na zdroje a primární suroviny. Recyklace elektroodpadu tak hraje významnou roli pro minimalizaci dopadů do životního prostředí a zároveň i k nastartování...
03.09.2018 12:40

Pomohou dotace skutečné recyklaci, nebo jen vyšší míře třídění?

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo dvě výzvy v rámci OPŽP, které jsou zaměřené na projekty v odpadovém hospodářství. Dle aktuálního harmonogramu a našich informací jde o jedny z posledních výzev v tomto programovém období. O dotace v rámci...
03.09.2018 12:39

Možné je konat již teď

O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu. Příprava nové legislativy v návaznosti na oběhový balíček k odpadovému hospodářství probíhá. V průběhu tohoto roku Ministerstvo životního...

Portály Zajímej.se, Třetí ruka a časopis Odpadové fórum nabízejí velmi zvýhodněnou nabídku pro firmy, které chtějí informovat o aktivitách související s tématem cirkulární ekonomiky. Více na info@tretiruka.cz

Novinky

19.10.2018 21:26

Asociace: Lidé letos vyprodukují 50 milionů tun elektroodpadu

Lidstvo letos vyprodukuje 50 milionů tun elektroodpadu, polovinu tvoří osobní zařízení jako počítače, obrazovky, mobilní telefony, tablety a televizory. Zbytek jsou větší domácí spotřebiče, například pračky, lednice, přímotopy nebo mobilní klimatizační jednotky. Vyplývá to z dat evropské asociace kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum.

Sdružení na sobotu 13. října vyhlásilo Mezinárodní den elektroodpadu, jehož hlavní myšlenkou je podpora recyklace a osvěta mezi veřejností. K výzvě se přidalo 20 členských zemí asociace včetně České republiky i externí organizace. Ve společné tiskové zprávě to minulý týden uvedly společnosti Asekol a Elektrowin a projekt Recyklohraní.

Z elektroodpadu se celosvětově každoročně podaří recyklovat zhruba pětina. Až 40 milionů tun tak skončí na skládkách, je spáleno či se stane předmětem nezákonného obchodování.

"Bohužel i v Evropské unii, která je celosvětovým lídrem v oblasti recyklace elektroodpadu, se podaří recyklovat pouhých 35 procent. To vede ke zbytečným ztrátám cenných a nedostatkových surovin, a tím i k environmentálním, zdravotním a společenským problémům," uvedl evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella.

Z elektrospotřebiče lze podle společností recyklovat až 80 procent materiálu. Vyřazený spotřebič je zdrojem druhotných surovin, mezi které patří například lehké kovy, zejména hliník. "Získat hliník recyklací si vyžádá pouhou desetinu nákladů proti těm, které je třeba vynaložit na těžbu primární suroviny," uvádí zpráva s tím, že elektroodpad v Evropě roste tempem tři až pět procent ročně.

V Česku lze odevzdávat elektrozařízení či staré baterie na tisících sběrných místech, jež musejí být podle zákona zřízena v obcích či městských částech s více než dvěma tisíci obyvateli. Česko se k Mezinárodnímu dni elektroodpadu připojilo přes projekt Recyklohraní, který dlouhodobě podporuje environmentální vzdělávání na školách. "Letošní školní rok začal již 11. ročník projektu. Zapojilo se téměř 3700 škol ze všech krajů," uvedla ředitelka obecně prospěšné společnosti Recyklohraní Hana Ansorgová. Projekt podporují společnosti Asekol a Elektrowin, které zajišťují zpětný odběr elektroodpadu.

 

Zdroj: ČTK

19.10.2018 11:26

Situace v teplárenství je velmi vážná a vyžaduje okamžité řešení

Členové Teplárenského sdružení ČR se na setkání dne 18. října v Praze shodli, že situace v teplárenství je velmi vážná, vyžaduje okamžité řešení a vyzvali orgány státní správy, vládu a Parlament České republiky, aby se situací v teplárenství začaly urychleně zabývat.

Teplárenství čelí dlouhodobě ekonomické diskriminaci ve srovnání s lokální výrobou tepla. Tato deformace trhu se nyní vyhrotila kvůli reformě trhu s emisními povolenkami, kterou schválila Evropská rada v únoru letošního roku. Cena povolenky na emise skleníkových plynů vzrostla během jednoho roku téměř čtyřikrát. Ještě na začátku září 2017 se pohybovala kolem 5 Euro, zatímco v současnosti osciluje kolem 20 Euro. Většina analytiků přitom pro příští rok očekává další růst ceny povolenky na cca 25 Euro.

Teplárny dostávají část povolenek na výrobu tepla bezplatně. Jejich množství se však každoročně snižuje a pro příští rok dosahuje přibližně třetinu množství roku 2013. Teplárny si tak v současné době musí valnou většinu potřebných povolenek kupovat na trhu. Povinnost nákupu povolenek se vztahuje na zařízení od 20 MW instalovaného tepelného příkonu využívající fosilní paliva. V teplárenství je nákupem povolenek zasažena téměř veškerá výroba tepla v uhelných teplárnách a přibližně 60 % výroby tepla v teplárnách na zemní plyn. Dohromady se jedná o dodávky tepla pro 3,5 milionu obyvatel.

„Řada tepláren se v důsledku nárůstu ceny povolenek může dostat do vážných potíží. Nejvíce ohrožené jsou menší teplárny na uhlí v majetku obcí, které se propadají do červených čísel,“ varoval Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, a.s. a člen výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

Provozovatelé tepláren investovali v letech 2013 až 2017 více než 20 miliard korun do ekologizace svých provozů a významně snížili emise oxidu siřičitého, oxidu dusíku a prachu do ovzduší. Rozhodujícím znečišťovatelem jsou v současné době lokální topeniště a kotle v domácnostech.

Podle Státní energetické koncepce z roku 2015 je jedou z priorit udržet co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit. Narovnání podmínek účinných soustav zásobování teplem a individuálních výroben tepla v oblasti zpoplatnění externalit (emise znečišťujících látek, oxidu uhličitého apod.) požaduje také Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, který schválila vláda 17. října 2018.

„Podle Státní energetické koncepce a dalších strategických dokumentů se má zpoplatnění emisí mezi velkými a malými zdroji vyrovnávat. V praxi se ale děje pravý opak a pomyslné nůžky se stále více rozevírají. Teď už to přesáhlo únosnou mez a řada tepláren se dostává do neudržitelné situace. Státní energetická koncepce není v praxi vůbec naplňována,“ upozornil ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Předmětem diskuse na setkání členů byla samozřejmě i možná řešení složité situace tepláren. Členové Teplárenského sdružení ČR se shodli, že dlouhodobým systémovým řešením je odpovídající zpoplatnění spotřeby fosilních paliv v zařízeních, která nejsou zahrnuta do systému emisního obchodování. Než se však podaří toto dlouhodobé řešení prosadit, je třeba přijmout i krátkodobá a střednědobá opatření, která umožní zajistit bezproblémové dodávky tepla v letošní zimě a v příštím roce. Orgány státní správy, vláda i Parlament České republiky by se situací v teplárenství měly začít urychleně zabývat.

„Shodli jsme se na nezbytných krocích, které bude Teplárenské sdružení České republiky prosazovat. Jde o přežití oboru a zajištění spolehlivých a cenově únosných dodávek tepla pro 3,5 milionu lidí. Srovnání ekonomických podmínek nám stát slibuje od roku 2012 a děje se pravý opak. Teď už nemůžeme čekat, potřebujeme rychlá opatření pro zmírnění dopadu do hospodaření tepláren i do cen pro zákazníky v příštím roce,“ uvedl Tomáš Drápela.

 

Města s dodávkou tepla zatíženou nákupem povolenek s vyznačením převládajícího druhu paliva pro výrobu tepla.

 

 

19.10.2018 11:15

Ekologové podali podnět inspekci na prošetření tří těžebních firem

Hnutí Duha podalo k České inspekci životního prostředí (ČIŽP) podnět k prošetření tří firem těžících hnědé uhlí kvůli možnému porušení zákona o ekologické újmě. Severočeské doly ze skupiny ČEZ a Vršanská uhelná a Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy podle právní analýzy firmy Frank Bold neplní povinnost finančně se zajistit pro případ akutních problémů, jako je zamoření vody a půdy při nehodě. Hnutí Duha to dnes sdělilo v tiskové zprávě. Severočeské doly se k tomu nechtěly vyjádřit a skupina Sev.en Energy uvedla, že předpisy plní. Obě těžařské skupiny ČTK sdělily, že budou s ČIŽP spolupracovat.

Podle zákona o ekologické újmě je provozovatel povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů především na preventivní a nápravná opatření pro případ ekologické újmy. "Provozovatelé mají povinnost pro tento účel provést hodnocení rizik. Z tohoto posouzení rizik je potom patrné, jaká má být výše finančního zajištění," píše se ve zprávě.

Finanční zajištění nemusí řešit provozovatel, který buď svou činností může způsobit újmu s náklady na nápravu nižšími než 20 milionů korun, nebo je registrovaný v Programu EMAS (systém environmentálního řízení a auditu), případně zahájil činnosti potřebné k zaregistrování, a nebo který má certifikovaný systém environmentálního řízení podle souboru norem ČSN EN ISO 14000, případně zahájil činnosti potřebné k získání certifikace, uvádí zákon.

"V souladu s oznámením naše společnost poskytne pověřeným inspektorům veškerou nezbytnou součinnost potřebnou k výkonu kontroly a současně se do skončení kontroly k této věci dále nebudeme vyjadřovat," uvedl na dotaz ČTK Roman Kozák ze společnosti Severočeské doly.

"V provozech Sev.en Energy platí, že oblasti ochrany ŽP věnujeme tu nejvyšší pozornost a beze zbytku plníme příslušná nařízení a zákony. Dlouhodobě také spolupracujeme se špičkovými odborníky v oblasti ekologie a dalších přírodních věd," uvedla mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Holding poskytne součinnost ČIŽP, dodala.

V České republice povrchově těží hnědé uhlí čtyři společnosti. Podle ekologů plní povinnosti dle zákona o ekologické újmě pouze Sokolovská uhelná, zatímco ostatní společnosti nemají certifikaci ani nezřídily fond. Česká inspekce životního prostředí podle Hnutí Duha může udělit pokutu až milion korun.

 

 

Zdroj: ČTK

18.10.2018 07:41

Česko bez azbestu

S cílem snížit nebezpečí vzniku závažných onkologických onemocnění v důsledku inhalace azbestových vláken navrhuje Česká asociace pro odstranění azbestu, z.s., aby byly provedeny níže uvedené projektové činnosti, úpravy příslušných legislativních předpisů a byly v České republice vytvořeny podmínky pro finanční podporu pro provádění sanace azbestové zátěže v souladu s platnou legislativou.

 

1. Vypracovat odbornou kvantifikaci dosud existující azbestové zátěže na celém území České republiky.

2. U všech objektů dokončených před rokem 2005 před plánovaným odstraněním staveb, před prováděním změn dokončených staveb či před prováděním udržovacích prací, vyžadovat provedení inspekce zjištění výskytu a stanovení azbestu.

3. Popsat závazným způsobem požadavky na řádnou sanaci azbestové zátěže pro provádění údržbových prací, úprav dokončených staveb a pro odstraňování staveb včetně uložení azbestového odpadu na příslušné skládky. S těmito požadavky seznámit odbornou i širokou veřejnost formou informační kampaně.

4. Zajistit přísnou kontrolu závazných požadavků na řádnou sanaci azbestové zátěže a její uložení na příslušné skládky.

5. Provést screening horninového prostředí a kamenolomů v České republice, kde se prokazatelně vyskytují azbestové minerály.

6. Implementovat do příslušných legislativních předpisů moderní hygienické limity pro všechny typy prostředí a stanovit povinnost provádění inspekce účinnosti sanace azbestu.

7. Založit veřejně přístupný a státem garantovaný rejstřík oprávněných osob k provádění inspekcí a sanace azbestu.

8. Seznámit veřejné instituce, vč. krajských, městských a obecních úřadů o nutnosti zahrnout inspekce na zjištění výskytu a stanovení azbestu do požadavků zadavatele výběrových řízení před plánovaným prováděním udržovacích prací, změn dokončených staveb a před odstraňováním staveb.

9. Založit dotační titul nebo jiný finanční nástroj pro podporu řádné sanace dosud existující azbestové zátěže v souladu s legislativou ČR a EU.

10. Vytvořit dlouhodobý program sanace azbestové zátěže pro území celé České republiky, jehož součástí bude úprava příslušných legislativních předpisů, vytvoření finančních zdrojů, vzdělávání a informování odborné i široké veřejnosti, monitorování realizace programu, podpora vědeckých a výzkumných činností, včetně hodnocení a výzkumu zdravotních rizik souvisejících s expozicí respirabilními azbestovými vlákny.

 

Čtěte také:

Petice žádá ochranu před azbestem. Stát by měl být přísnější na firmy, které s tímto materiálem pracují (LN, 13.10.2018)

18.10.2018 07:31

Teplárny se bojí krachů kvůli drahým povolenkám

Drahé emisní povolenky dělají určitě radost ekologům. Na jejich vysokou cenu ale začínají jako jedny z prvních firem doplácet české teplárny. Ty stále velkou měrou spoléhají v prvé řadě na spalování uhlí. Růst plateb za vypouštění zplodin by je mohl přijít na miliardy korun. Podle současných pravidel je nemohou započítat zákazníkům do cen. Brání jim v tom rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z roku 2013. ERÚ určuje, které náklady mohou firmy započíst, a které ne. Největší znečišťovatelé mohou odběratelům tepla zaúčtovat jen něco přes polovinu nákladů na povolenky. Více ZDE

 

Zdroj: iHNED.cz

17.10.2018 18:05

Zprávy o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR

Zprávy o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR jsou připravovány na roční bázi  na základě usnesení vlády č. 827 ze dne 19. října 2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Tyto zprávy předmětně souvisí se Státní energetickou koncepcí ČR, která byla schválena v květnu 2015.

Hlavním účelem těchto zpráv je předložit informace o stavu plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR v souladu s jejím hlavním posláním, kterým je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR. Státní energetická koncepce ČR je vrcholovým strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí.

 

Dokument ke stažení:

 

17.10.2018 17:37

Vláda přijala strategii pro udržitelný rozvoj

Na schválení dokumentů s názvem Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 a Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj Česká republika čekala řadu let. Většina členských států EU přitom již v realizaci Agendy 2030 dávno pokročila a témata udržitelného rozvoje a klimatické změny jsou v jejich národních parlamentech základními kritérii pro posuzování nové legislativy. Lídry v této oblasti jsou především skandinávské země. V České republice většina politiků při svém rozhodování bohužel stále preferuje krátkodobé ekonomické aspekty. Právě proto jsou obě dnes Vládou ČR přijaté strategie nesmírně důležité. V Poslanecké sněmovně nyní dostanou argumenty pro udržitelný rozvoj váhu, kterou mají i ve světě.

 

 

Autor: Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí

16.10.2018 13:52

Veřejná konzultace: Veřejná konzultace k revizi nařízení zřizujícímu Evropský a inovační technologický institut (EIT) a k přijetí Strategického programu inovací pro roky 2021-2027

Evropská komise vypsala konzultaci k revizi nařízení zřizujícímu Evropský inovační a technologický institut (EIT) a k přijetí Strategického programu inovací pro roky 2021-2027. Cíl konzultace jsou:

 

 

Evropský a inovační institut (EIT) cílí na potřeby různých skupin ve veřejném i soukromém sektoru. Mezi ně patří například univerzity, odborné vyšší vzdělávací instituce, lokální a regionální vlády, vládní orgány, velké podniky, malé a střední podniky, nevládní organizace, výzkumné organizace a další zúčastněné strany.

Komise si klade za cíl posbírat názory zúčastněných stran a občanů EU na výzvy v oblasti výzkumu a inovací ve vztahu k činnosti Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a na další cíle a možnosti v jeho budoucím strategickém vývoji.

Výsledek konzultace poskytne informace k posouzení dopadu návrhu Komise na Strategický program inovací institutu pro roky 2021-2027 a revizi nařízení zřizujícího Evropský inovační a technologický institut (EIT).

 

Další informace ZDE

 

16.10.2018 13:37

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 7 chemických látek

Veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 7 chemických látek zahájila ECHA dne 8. 10. 2018. K jednotlivým návrhům se lze vyjádřit prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného na webových stránkách ECHA v tabulce (sloupci detaily) sekce veřejné konzultace/předchozí konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování (zde) v termínu do 7. prosince 2018. Připomínky budou následně publikovány na webových stránkách ECHA.

ECHA očekává připomínky k harmonizované klasifikaci a označování následujících chemických látek:

  • Mecoprop-P (ISO) [1] and its salts; (R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionic acid [1] and its salts (EC 240-539-0; CAS 16484-77-8)
  • Imidacloprid (ISO); (E)-1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine (EC -; CAS 138261-41-3)
  • Azamethiphos (ISO); S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O,O-dimethyl thiophosphate (EC 252-626-0; CAS 35575-96-3)
  • Diflufenican (ISO); N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxamide; 2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)nicotinanilide (EC -; CAS 83164-33-4)
    Upozornění ECHA: tato veřejná konzultace běží souběžně s konzultací návrhu hodnotící zprávy připravené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Více informací o účinné látce a studiích zahrnutých do CLP harmonizační zprávy lze nalézt na konzultační webové stránce EFSA.
  • Tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate; tetrakis(2,6-dimethylphenyl) 1,3-phenylene bis(phosphate) (EC 432-770-2; CAS 139189-30-3)
  • 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (EC 220-666-8; CAS 2855-13-2)
  • 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (EC 204-327-1; CAS 119-47-1)
 
 
Zdroj: MPO
16.10.2018 13:29

Klíčové vodárenské systémy v ČR nutně potřebují strategické investice a plán systémové obnovy

Asociace vlastníků vodárenské infrastruktury a Ministerstvo zemědělství hledají cesty, jak obnovit zastaralé vodárenské systémy. Asociace připravila odhad prostředků potřebných na obnovu v období 20 let (2020–2039) pro 10 vodohospodářských soustav ČR. Celková potřeba finančních zdrojů na obnovu přivaděčů vodárenských soustav za období 20 let bude přibližně 15 až 20 miliard korun.

Systémovou obnovu budou potřebovat i dalších skupinové vodovody, na což bude nutné vynaložit celkem až 25 miliard korun. Postupná obnova by měla začít v roce 2020 s tím, že do té doby by probíhala projektová a inženýrská příprava.

Velké vodárenské soustavy využívající zdroje podzemní a povrchové vody mají zásadní význam pro zajištění dostatku pitné vody pro obyvatelstvo. Obnova páteřních vodárenských systémů, zejména velkoprofilových trubních přivaděčů je klíčová a může být i vhodným nástrojem pro řešení sucha v některých regionech. Výhodou vodárenských soustav je vysoká spolehlivost dodávky vody, možnost spolupráce více vodních zdrojů i možnost jejich centrálního řízení s cílem optimalizace využívání vodních zdrojů.

Nejméně deset vodárenských soustav a oblastních skupinových vodovodů dnes zásobuje více než 50 % obyvatel ČR. Všechny tyto klíčové vodárenské systémy byly vybudovány v 60. a 80. letech minulého století a jejich životnost je již více než za polovinou. S ohledem na stáří vodárenských soustav je podle vlastníků infrastruktury nezbytně nutné začít plánovat její strategickou obnovu ve spolupráci se státem. Právě proto se nyní vlastnické společnosti těchto klíčových vodárenských soustav spojily do jedné asociace, která zahájila jednání s Ministerstvem zemědělství a začala na základě výzvy ministra zemědělství Miroslava Tomana připravovat podklady k přípravě strategie obnovy velkých vodárenských soustav.

„Ministerstvo zemědělství považuje obnovu vodárenských soustav a jejich propojování za jednu z priorit vodního hospodářství i kvůli tomu, jak důležité jsou v boji proti suchu. Budeme proto hledat dostatečné finanční zdroje, aby se náklady na obnovu plně nepromítly do vodného a stočného,“ uvedl ministr Toman.

„S vědomím skutečnosti, že zejména v minulém století nebyly využity žádné vlastní finanční zdroje vlastníků (před odstátněním oboru především zdroje Krajských NV), ani veřejné finanční zdroje ve prospěch systémové obnovy těchto vodárenských soustav, lze v současné době konstatovat velkou zanedbanost jejich technického stavu. Je proto nejvyšší čas orientovat pozornost na zajištění jejich udržitelného stavu s ohledem na předpokládanou celkovou životnost infrastruktury vodárenských soustav cca 70 až 80 let,“ říká předseda rady asociace Petr Žejdlík, předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti.

 

16.10.2018 13:20

Obnovitelné zdroje energie v roce 2017

Souhrnná zpráva Obnovitelné zdroje energie v roce 2017 obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Výsledky vychází především ze zpracování resortního statistického výkazu Eng (MPO) 4-01 a dalších šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jakožto i z dat převzatých ze statistik a databází Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého statistického úřadu (ČSÚ) a dalších.

Při sestavování této zprávy byla použita principiálně stejná metodika jako pro ročníky předchozí, data jsou tedy plně srovnatelná. Metodika statistiky jednotlivých typů OZE je vždy uvedena v úvodech jednotlivých kapitol.

Data publikovaná v této studii jsou plně srovnatelná s daty publikovanými Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) a Eurostatem. Údaje pro mezinárodní organizace jsou připravována MPO ve spolupráci s ČSÚ na základě národní statistiky a následně zasílána IEA / Eurostatu. Je však nutno připomenout odlišnou metodiku této mezinárodní statistiky pro teplo spotřebované pro vlastní potřebu v závodních výrobnách, které není uváděno v celkové výrobě tepelné energie a objevuje se pouze v konečné spotřebě (viz podrobněji metodika Eurostatu). Tento metodický rozdíl je třeba brát v úvahu při využívání dat z publikací Eurostatu a při porovnání námi uvedených údajů.

Základní souhrnné výsledky za rok 2017 jsou: Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2017 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 11,1 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích činil 10,5 %.

 

Dokument ke stažení:

Obnovitelné zdroje energie v roce 2017 [pdf, 2430 kB]

16.10.2018 13:17

Novela vodního zákona a poplatky za odběr podzemních vod

Dalším důkazem nepromyšlené vodohospodářské regulace ze strany Ministerstva životního prostředí je úprava správy poplatků za odběry podzemních vod. Podle zákona o vodách je odběr podzemních vod za účelem výroby vody pitné zpoplatněn.

Výjimku ze zpoplatnění tvoří pouze případy, kdy odběr na území jedné obce nebo vojenského újezdu nepřekračuje objem 6 000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku. Až do konce letošního roku je podle vodního zákona správcem poplatků za odběr podzemních vod Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Jednotliví odběratelé platí poplatky za odběr podzemních vod ČIŽP na základě platných zálohových výměrů a následných poplatkových hlášení. Novelou vodního zákona však přechází od nového roku administrace správy těchto plateb nově na Státní fond životního prostředí, přičemž samotnou správu placení poplatku bude vykonávat místně příslušný celní úřad. Novela však vůbec neřeší odpovědnost za vydávání zálohových výměrů na rok 2019.

Tato skutečnost je dána zejména absencí přechodných ustanovení, která by pro vlastní stanovení pověřovala nového příjemce poplatků za odběr podzemních vod, tedy Státní fond životního prostředí. Předkladatel novely vodního zákona, Ministerstvo životního prostředí, tuto otázku přechodu administrace správy poplatků za odběr podzemních vod vůbec nevzalo v potaz. Stávající zálohové výměry na odběr podzemních vod pro ČIZP jsou i nadále v platnosti, a jednotliví odběratelé by tak měli i pro příští rok platit ČIŽP, přestože k tomu ČIŽP již od nového roku nebude mít zákonné zmocnění. Přestože Ministerstvo životního prostředí bylo na tento problém v souvislosti s vydáním novely upozorněno, není otázka vyřešena a všechny dotčené strany včetně státní správy jsou vystaveny značné právní nejistotě. Schválená novela vodního zákona a následná nečinnost MŽP tak znamená, že tisíce odběratelů podzemních vod mají sice ze zákona povinnost platit za odebrané množství, jen není patrné, které části státní správy, na základě čeho a kdy……

 

 

Autor: Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Zdroj: www.nase-voda.cz

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE