Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 
Aktuální číslo: STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Cirkulární ekonomika představuje nástroj prevence brownfieldů
Redakce OF

Lumpárna Čáslav „Opravdu se stane město Čáslav centrem nebezpečných odpadů?“
Martin Horský

Zapojení do Květnové výzvy pomáhá městům vytvářet veřejný prostor pro 21. století
Natálie Veselá

Kolik textilu končí v černých nádobách na odpad?
Soňa Klepek Jonášová

Valnou většinu směsného odpadu bylo možné recyklovat
Petr Novotný

Jarní úklidy startují: zbavit se vysloužilých elektrozařízení pomáhají lidem, firmám, školám i obcím služby a projekty REMA Systém
Redakce OF

Software TiramisO: prognóza produkce odpadů v ČR
Radovan Šomplák a Veronika Smejkalová

Jaké jsou možnosti financování a další překážky sociálního podnikání v Česku?
Gabriela Kurková

Bornholm: dánský ostrov s bezodpadovou ambicí
David Christensen, Cecilie Zingenberg, Brian Johansen, Jens Hjul-Nielsen

Bez obnovitelných zdrojů energie se neobejdeme
František Vörös

Jde to i jinak: VUT rozšířilo nabídku propagačních předmětů o udržitelně vyrobené mikiny a trička
Veronika Pijáčková a Petr Kubíček

Na cestě k dobrému klimatickému zákonu
Klára Kocmanová

Expert radí – odpadní vody
Marek Šír

Havárie s nebezpečnými kapalinami: kdo je připraven, není překvapen
Redakce OF

Analýza zakázek supervizí hrazených z prostředků MF ČR na staré ekologické zátěže
Zdeněk Suchánek

ECCOTARP – bezpečně zachytí unikající nebezpečné látky
Veronika Karbanová

Sanace území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa
Radek Červinka, Ondřej Lhotský, Ondřej Urban, Stanislav Kratochvíl

Mokřadní systém jako efektivní technologie čištění důlních vod
Petr Beneš, Dana Kuchovská, Zdeněk Vilhelm, Vlastimil Píštěk, Josef Zeman, Marek Koutný a Josef Švec

In situ chemická redukce zdrojové kontaminace podzemní vody CrVI a Ni
Jiří Kamas, Martin Zigo, Dana Kuchovská, Jiří Kadlčák, Miroslav Minařík a Petr Beneš

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Květen    
30.5. Webinář: Nakládání s autovraky dle aktuálního výkladu MŽP pro ohlašování vozidel kategorie Ostatní do MA-ISOH
30.5. Odpadové hospodářství pod lupou“ – workshop
30.-31.5. 11. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
Červen    
8.6. iKURZ: Obalům na stopě
13.6. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 14. a 15.6.2023
14.6. Fórum udržitelného rozvoje 2023
Srpen    
22.8. Práce s IS ENVITA na PC - základy používání programu
Oapkování: 23.8., 19.9., 20.9., 21.9.2023
30.8. iKURZ: Jak provozovat sběrný dvůr a nebýt v rozporu s legislativou
Září    
5.-6.9. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj“ – MEMPUR 2023
8.9. iKURZ: Biologicky rozložitelné odpady, vč. kalů a jejich specifické nakládání
12.9. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
13.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum-seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 14.9.2023
Říjen    
10.10. Práce s IS ENVITA na PC - pokročilé funkce programu
Opakování: 11.10., 7.11., 8.11., 9.11.
 
  

 

Novinky

25.05.2023 19:23

Konzultace: Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k cíli EU v oblasti klimatu do roku 2040. Účelem tohoto sdělení je zahájit proces, který by měl stanovit cíl v oblasti klimatu do roku 2040 a nasměrovat tak EU k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Sdělení se bude opírat o podrobné posouzení dopadů, které se stane podkladem pro návrh předpisu, jenž daný cíl pro rok 2040 stanoví.

 

 

Dokumentk ke stažení:

EU 63_23 EK Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040

25.05.2023 19:18

Z Nové zelené úsporám můžete od září vyměnit i svůj starý plynový kotel

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR představilo základní parametry dotace na výměnu starých plynových kotlů i zjednodušení podmínek pro podporu fotovoltaiky při zachování stávajících parametrů i maximální výše dotace.

Nová zelená úsporám (NZÚ) vstoupí od září do nového období s větším objemem prostředků (v programu HOUSEnerg Modernizačního fondu je nyní připraveno 55 miliard korun na pokrytí financování NZÚ i NZÚ Light) a se změnami, které ještě více pomohou domácnostem s přechodem na úspornější bydlení. Žadatelé se dočkají navýšení dotačních částek v některých oblastech podpory, zjednodušení podmínek u instalace fotovoltaických systémů a zcela nově získají možnost vyměnit starý plynový kotel za tepelné čerpadlo.

„Od loňského jara se nás dotazují české domácnosti na možnost výměny starých kotlů na plyn, podařilo se nám s Evropskou investiční bankou tuto možnost vyjednat a již od září si zájemci můžou v NZÚ podat žádost o výměnu plynových kotlů a topidel starších než dvacet let za tepelná čerpadla. V novém programovém období Nové zelené úsporám se tím rozšíří dotační portfolio na výměnu tepelných zdrojů – k pevným palivům či elektřině přibyde plyn. Doplňujeme ho v návaznosti na úspěšně nastartovaný trend energetických úspor v domácnostech a v neposlední řadě i kvůli požadavku snižovat celkovou spotřebu plynu v Česku,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podmínkou podpory bude aspoň částečně zateplený dům dosahující minimálně úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budovy. „Pokud dům nesplňuje minimální požadovanou úroveň energetické náročnosti, může domácnost využít kombinaci podpory se zateplením v rámci jedné žádosti o podporu,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „V případě špatně zateplených domů nemusí teplo vyrobené tepelným čerpadlem stačit k dostatečnému tepelnému komfortu a pro obyvatele domu to může znamenat přidané náklady na přitápění elektřinou. Teoreticky by se pak mohlo stát, že by žadatelé platili za elektřinu více, než kdyby topili plynem.“

Majitelé starších plynových kotlů a dalších plynových topidel, jako jsou třeba tzv. WAVky, dostanou příspěvek na výměnu za tepelné čerpadlo. Vybrat si mohou z různých typů čerpadel tak, aby vybrané zařízení co nejlépe vyhovovalo otopné soustavě v jejich domě.

Výměna zdrojů tepla v novém období bude pokračovat za podobných podmínek jako dosud. Novinkou bude o 40 tisíc korun vyšší podpora na tepelná čerpadla typu země-voda s plošným kolektorem. Nová zelená úsporám nově podpoří i individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu. Naopak tepelná čerpadla se zemními vrty již podporována nebudou. Dlouhodobě nejvíce poptávaným úsporným opatřením je dotace na fotovoltaiku. Od října 2021 si o ni požádalo již přes 90 tisíc domácností a zájem neklesá. Aktuálně chodí každý měsíc přes 6 500 žádostí. V nové etapě dojde k zásadnímu zjednodušení – nebude potřeba dokládat projektovou dokumentaci, pouze vyhodnocení úspor a přínosů. Základní podpora se sjednotí bez ohledu na instalovaný měnič, maximální výše dotace 200 tisících korun zůstává zachována.

„Ujišťuji každou domácnost se zájmem o fotovoltaiku, že v podpoře budeme pokračovat jako doposud. V další etapě Nové zelené úsporám se pro žadatele nic zásadního nemění. Základní změnou je zjednodušení administrace žádostí a navýšení dotací na vybraná opatření. Obavy, že od podzimu bude Nová zelená úsporám méně výhodná, případně že bude méně dostupná, nejsou namístě. Naopak, díky přechodu financování pod Modernizační fond budeme moct podpořit více domácností,“ zdůrazňuje Petr Valdman.

Stejně jako dnes mohou žadatelé zkombinovat v jediné žádosti více úsporných opatření a získat motivační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci. „Kromě toho 10% bonifikací zvýhodníme domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích s rozšířenou působností,“ doplňuje ministr Hladík.

Příjem žádostí ve stávající Nové zelené úsporám bude ukončen 30. června 2023, příjem žádostí v nové etapě začne v září 2023. Dotační „prázdniny“ se budou týkat pouze příjmu žádostí. Administrace již přijatých žádostí, dokládání realizace úsporných opatření i vyplácení finančních prostředků budou pokračovat i v letních měsících bez přerušení.

 

Dokument ke stažení:

Prezentace z TK (PDF 435 kB )

 

Čtěte také:

Nová zelená úsporám nabídne výhodnější podmínky pro bytové domy. Na dotace lépe dosáhnou nízkopříjmové domácnosti

25.05.2023 19:16

Pavel podepsal zákon, jenž má snížit počet stanovisek při povolování staveb

Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut jednotného environmentálního stanoviska (JES). Zavede ho nový zákon, který podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Stanovisko bude zahrnovat požadavky na stavbu s ohledem na dopady na životní prostředí až podle devíti platných zákonů. Více ZDE

24.05.2023 07:16

Pozvánka na konferenciu venovanú predchádzaniu vzniku odpadu

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vás 25. mája do Banskej Bystrice pozýva na konferenciu zameranú na predchádzanie vzniku odpadu. Jej cieľom je informovať o najžiadanejšej úrovni hierarchie odpadového hospodárstva a motivovať k jej realizácii. Predchádzanie vzniku odpadu je čoraz silnejšou výzvou pre udržateľný rozvoj, v rámci ktorej je nevyhnutné hľadať riešenia vedúce k obmedzovaniu plytvania cennými surovinami. Počas pestrého programu sa na túto tému pozrieme do hĺbky, ale aj v širších súvislostiach.

Doobedná časť bude téme venovaná vo všeobecnej rovine, vrátane legislatívneho pohľadu, a pozrieme sa na inšpiratívne príklady pri predchádzaní vzniku odpadu v domácnosti, či v podaní predstaviteľov školy, firmy a samosprávy. V poobednej časti sa zameriame na predchádzanie vzniku potravinového odpadu, plytvanie potravinami v sociálnom aj ekonomickom kontexte, a tiež na systémy zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Budeme počuť, ako variť a viesť gastro prevádzku v duchu „Zero Waste“ a nebudú chýbať ani príklady dobrej praxe v snahe o minimalizáciu vzniku potravinového odpadu.

Záverečná moderovaná diskusia bude o potravinovom odpade a plytvaní potravinami, a o tom, ako by sa mohol dať tento nelichotivý trend pribrzdiť.

Tematické zameranie konferencie:

 • dôležitosť PVO
 • legislatíva na úrovni SR a EÚ, týkajúca sa PVO a potravinového odpadu
 • nástroje na presadzovanie PVO (napr. legislatívne, systémové, finančné, a pod.)
 • Zero-Waste doma aj v gastro sektore
 • opätovné použitie, opravy, servis vecí, downcycling, upcycling
 • kuchynský biologicky rozložiteľný odpad
 • predchádzanie vzniku potravinového odpadu, plytvanie potravinami
 • darovanie potravín, potravinová banka
 • príklady dobrej praxe od zástupcov rôznych cieľových skupín

 
Podujatie sa uskutoční 25. mája 2023 o 9.00 hod, v Beniczkého dome v Banskej Bystrici. Účasť je možná fyzicky i online. Pre prihlásenie na on-line vysielanie sa zaregistrujte vyplnením tohto registračného formulára.

 

Pozn.: Česká konference Předcházení vzniku odpadů proběhne 19. 9. 2023 opět v Praze a v nejbližších dnech bude na stránkých konference zveřejněn předběžný program. Registrovat se však lze již nyní. Více informací naleznete na www.predchazeniodpadu.cz

23.05.2023 19:02

Náhradou škody za nedostatečnou kvalitu ovzduší se bude znovu zabývat Nejvyšší soud

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) zčásti vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2022 č. j. 30 Cdo 1749/2022-367, kterým bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu a spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatel se v řízení před obecnými soudy domáhal na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, spočívající v silném stresu a obavách o zdraví své i členů rodiny a celkově zhoršené kvalitě života. Újma vznikla v důsledku nepřijetí účinných opatření ke snížení znečištění ovzduší v místě bydliště stěžovatele pod úroveň zákonných imisních limitů. Obvodní soud pro Prahu 10 žalobu stěžovatele zamítl. Shledal sice vznik nemajetkové újmy i nesprávný úřední postup spočívající v nevydání akčního plánu a Programu zlepšování kvality ovzduší, avšak nárok stěžovatele byl již promlčen. Městský soud v Praze odvolání zamítl. Nejvyšší soud odmítl dovolání pro nepřípustnost z důvodu, že se stěžovatel v dovolání vymezoval proti skutkovým zjištěním odvolacího soudu a uplatnil tak nezpůsobilý dovolací důvod. 

Stěžovatel zejména namítal, že v dovolání nezpochybňoval skutková zjištění odvolacího soudu ani soudu prvního stupně a nijak s nimi nepolemizoval. Podle něj však v důsledku nezákonné nečinnosti příslušných orgánů nebylo v místě bydliště stěžovatele dosaženo takového stavu znečištění ovzduší, který nepřekračuje závazné imisní limity. Nezpochybňuje však, že byla přijata opatření, jejichž cílem bylo zlepšení stavu znečištění ovzduší, ani že v letech předcházejících podání žaloby došlo k postupnému zlepšení stavu ovzduší. Na tom svou argumentaci nestavěl. 

Ústavní soud dospěl k závěru, že Nejvyšší soud odmítnutím dovolání stěžovatele pro nepřípustnost porušil jeho právo na přístup k soudu, tedy právo na soudní ochranu a spravedlivý (řádný) proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Proto rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušil. Nejvyšší soud postavil své odmítavé rozhodnutí na závěrech, které z tvrzení stěžovatele obsažených v dovolání nevyplývají. Podle argumentace stěžovatele před Nejvyšším soudem nebylo dosaženo takového stavu znečištění ovzduší, které nepřekračuje závazné imisní limity. Dovolací námitka tak zjevně nevychází z tvrzení, že v důsledku nepřijetí namítaných opatření se životní prostředí v místě bydliště nezlepšilo. Dovolání stěžovatele mělo být posouzeno jako přípustné a Nejvyšší soud se jím měl věcně zabývat. 

Úkolem Nejvyššího soudu nyní bude posoudit dovolání znovu, přičemž je vázán právním názorem vysloveným v nálezu Ústavního soudu. Z důvodu zásady minimalizace zásahu do činnosti obecných soudů se Ústavní soud rozhodnutími nižších soudů nezabýval. 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 233/23 je dostupný  zde (412 KB, PDF).

 

23.05.2023 19:01

Dopady ESG legislativy do sektoru pojišťovnictví

Tento příspěvek si klade za cíl sumarizovat aktuální legislativní dění v oblasti ESG a ilustrovat konkrétní praktické scénáře, v rámci nichž pojišťovny musí či mohou zvažovat rozdílné ESG přístupy v rámci své současné a budoucí činnosti. Věnuje se také usazení legislativního rámce ESG pravidel do širšího veřejnoprávního a soukromoprávního rámce relevantního pro sektor pojišťovnictví a identifikaci možných sporných aspektů implementace ESG pravidel do chodu pojišťoven. Více ZDE

23.05.2023 19:00

Veřejná konzultace nové klimatické a energetické strategie Česka vázne, Greenpeace ČR nabízí nástroj pro připomínkování veřejnosti

Česko připravuje zásadní strategické dokumenty, které mají popsat cíle a postup v oblasti ochrany klimatu a transformace energetiky. Veřejná konzultace přípravy prvního z nich, nového Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NECP) [1] ale vázne. Ministerstvo průmyslu a obchodu ji spustilo teprve minulý týden. [2] Připravený návrh strategie má přitom Česká republika odeslat Evropské komisi do konce letošního června. Nevládní organizace sdružené v Klimatické koalici zpracovaly na základě formuláře veřejné konzultace shrnutí svých priorit k připravované strategii. Veřejnost ho najde na webové stránce Klimatické koalice. [3]

Kromě veřejné konzultace může nyní veřejnost upozornit také na nedostatky celého procesu. Webový nástroj, který k tomu může využít, připravila organizace Greenpeace ČR. [4]

Veřejná konzultace je povinnou součásti přípravy strategického dokumentu, musí proto splňovat určitá právní kritéria definovaná Evropskou komisí. Ministerstvo průmyslu a obchodu k veřejné konzultaci zatím s tříměsíčním zpožděním oproti původním plánům pouze vydalo tiskovu zprávu a vyvěsilo formulář pro připomínky na webové stránky. Veřejnost o celém procesu přípravy dokumentu ministerstvo dosud vůbec neinformovalo a potřebné informace nebyly zveřejněny ani společně s formulářem. Otázky přitom předpokládají znalost již stávajících, rozsáhlých strategických dokumentů.

Právě spuštěná konzultace obsahující šest otevřených otázek všeobecného charakteru by měla být teprve první fázi veřejného připomínkování. Druhou fázi by mělo být komentování připraveného textu dokumentu. O jeho spuštění a průběhu ale dosud také nejsou k dispozici žádné informace.

Veřejnost má nyní prostřednictvím webového nástroje Greenpeace ČR možnost napsat přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu a dát jim vědět, že má zájem se do aktualizace zásadního strategického dokumentu aktivně zapojit a podat vlastní připomínky.

Příprava nového NECP úzce souvisí také se souběžnou tvorbou nové Politiky ochrany klimatu v ČR (POK) a nové Státní energetické koncepce ČR (SEK). Ty přislíbila vláda aktualizovat do konce roku 2023, jak uvádí ve svém programovém prohlášení.

 

 

Poznámky:

[1] Z anglického National energy and climate plan

[2] https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vyhlasilo-verejnou-konzultaci-k-aktualizaci-vnitrostatniho-planu-cr-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--274140/

[3] https://klimatickakoalice.cz/pro-media/aktuality/vlada-spustila-verejnou-konzultaci-k-vnitrostatnimu-planu-v-oblasti-energetiky-a-klimatu-jak-by-odpovidaly-nase-organizace

[3] https://www.spoluproklima.cz/necp/

 

 

20.05.2023 09:09

Druhá výzva projektu Technologická inkubace zveřejněna

CzechInvest dne 18. května otevřel druhou výzvu úspěšného projektu Technologická inkubace, podávat žádosti bude možné nejpozději od 25. května. Výzva bude otevřena měsíc, tedy do 18. června. Do druhé výzvy, ve které je připraveno celkem 106 mil. korun, se mohou hlásit startupy z oblasti mobility, kreativních průmyslů, cirkulární ekonomiky a ekoinovací a umělé inteligence. Více ZDE

20.05.2023 08:05

Rohlik.cz a Knihobot spouští společný projekt. Při doručení nákupu kurýr převezme i nepotřebné knihy

Převzít si nákup a zároveň poslat dál nepotřebné knihy, aby dělaly radost jinde. To je vize nového projektu dvou velkých českých inovátorů internetových služeb: prodejce potravin Rohlik.cz a knižního secondhandu Knihobot.cz. Ti přicházejí s ojedinělou společnou službou, která umožňuje při převzetí nákupu kurýrovi rovnou svěřit i zásilku nevyužívaných knih pro Knihobot. O nic dalšího se zákazníci starat nemusí, firmy si totiž balíček samy předají a jim jen přijdou peníze na účet. Rohlík navíc výnosy za tuto službu věnuje kompletně na charitativní účely. Více ZDE

20.05.2023 07:52

Energie je pořád levná. Evropané plýtvají cestováním i rychlou jízdou na dálnicích, říká Smil

Politici slibují bohatství a prosperitu, investiční bankéři lákají na zisky z akcií a firma, která neustále neroste, zaostává za konkurencí. Podle řady studií je ovšem myšlenka neustálého růstu chybná a často vede jen k vyšší spotřebě, ne k většímu štěstí. Podle ekonoma Václava Smila si musíme uvědomit, jak moc plýtváme: „Mnoho lidí si to uvědomuje už 50 let. Ale ten cenový signál tam pořád není. Energie je pořád levná,“ tvrdí. Více ZDE

20.05.2023 07:24

Kotel na uhlí už za dva roky nekoupíte. Ministerstvo plánuje novelu zákona

Kotel na uhlí už zřejmě nebude k sehnání. Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zákona o ochraně ovzduší, která sice používání nezakazuje, ale znemožní prodej. Kritici upozorňují, že zákaz způsobí paniku na trhu, zkomplikuje údržbu, výměna bude pro domácnosti znamenat vysoké náklady a opatření stejně ovzduší příliš nepomůže. Více ZDE

 

 

Čtěte také:

MŽP: Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025. Často kladené otázky k zákazu uvádění kotlů na uhlí na trh po roce 2025

20.05.2023 07:20

Pozinkovaná ocel - Řešení pro cirkulární ekonomiku

Evropská iniciativa pro zinkování v udržitelné výstavbě byla zahájena na počátku druhého tisíciletí komplexní analýzou, která v roce 2008 vyústila ve vydání publikace Zinkování a udržitelná výstavba: Příručka pro uživatele. V dubnu 2021vydala EGGA novou publikaci Pozinkovaná ocel a udržitelná výstavba: Řešení pro cirkulární ekonomiku. Jedná se o 80stránkovou knihu, kterou vytvořila malá pracovní skupina členů EGGA a která se věnuje rozvoji odvětví zinkování, přičemž pozinkovaná ocel nadále zůstává základem řešení pro boj se změnou klimatu a pro vybudování cirkulární ekonomiky, která se stala připravovaným cílem i již realizovaným východiskem. Pozinkovaná ocel nabízí celou škálu inovativních řešení, jež optimalizují životnost ocelových konstrukcí a komponent a umožňují jejich využití v rámci cirkulární ekonomiky. Více ZDE

18.05.2023 20:26

„Kam tu řeku pustíme?“ Za změnu toku řeky bez povolení zaplatí firma sto tisíc korun

Jakékoli činnosti, kterými je škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje jedinců zvláště chráněných živočichů, lze realizovat výhradně na základě pravomocné výjimky udělené krajským úřadem. Tohoto nařízení nedbala stavební společnost Stream s.r.o., která při opravě jezu v Úpici bez příslušných povolení orgánů ochrany přírody dočasně změnila proudění řeky Úpy. Za přestupek zaplatí sto tisíc korun.

Zásah spočíval v přehrazení proudné části koryta řeky Úpy a odklonu prakticky veškerého jejího průtoku do okrajové části jezu, kde byl soustředěn do výrazně užšího paprsku, který ústil zpět do stávajícího koryta z boku pod kosým úhlem. „Jez se přitom nachází v úseku řeky, který je biotopem pro zvláště chráněné živočichy, což bylo firmě provádějící opravu jezu známo. Přesto ale společnost bez důvodu předpokládala, že k provádění zásahů nepotřebuje povolení orgánů ochrany přírody,“ vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu Hradec Králové Lukáš Trávníček.

Svou činností firma v lokálním měřítku narušila ekologicko-stabilizační funkce dotčeného úseku vodního toku a současně škodlivě zasáhla do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů jako je mihule potoční, střevle potoční, vranka obecná a mník jednovousý. Z odborného posouzení, které Česká inspekce životního prostředí zadala u Agentury ochrany přírody a krajiny, jednoznačně vyplynulo několik negativních důsledků provedených zásahů. Jednalo se jednak o odplavení místních říčních sedimentů a jejich odnosu dále po toku, což narušilo biotopy zdejšího rybího společenstva, jednak o umístění pískem plněných vaků přehrazujících koryto do míst s výskytem vranek obecných a mihulí potočních, což přinejmenším snížilo jejich úkrytové možnosti, a v neposlední řadě také o akceleraci hloubkové eroze koryta na výtoku z jezu, která narušila ekologicko-stabilizační funkce dotčeného úseku řeky.

Vzhledem k tomu, že ke škodlivému zásahu do biotopu chráněných živočichů i do významného krajinného prvku došlo na relativně malé ploše, povětšinou v minulosti uměle vybudované, jeví se dopad takových zásahů jako lokální. „Inspekce však na druhou stranu nemohla přehlédnout skutečnost, že pokutovaná společnost měla povědomí o přítomnosti zvláště chráněných živočichů v dané lokalitě a jejich zákonné ochraně a že si rovněž jako profesionál, který se zabývá projektováním a stavbami vodních elektráren, měla být vědoma ochrany vodních toků podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ zdůraznil ředitel Trávníček.

Firma se proti rozhodnutí inspekce neodvolala a uložená pokuta nabyla právní moci 12. dubna 2023. V souvislosti se spácháním více přestupků mohla sankce dosahovat až do výše milionu a půl korun.

 

18.05.2023 20:20

Nařízení Komise (EU) 2023/923 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

Bylo zveřejněno nové nařízení Komise ze dne 3. května 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), pokud jde o olovo a jeho sloučeniny v PVC.

Evropská komise přijala nové nařízení zakazující uvádění na trh nebo používání olova v předmětech vyrobených z polyvinylchloridu (PVC). Je tím uzavřen proces, který začal v roce 2016, kdy agentura ECHA předložila dokumentaci podle přílohy XV, která prokazuje, že dochází k uvolňování olova z předmětů vyrobených z PVC. Tyto předměty obsahují stabilizátory na bázi olova, které zvyšují tepelnou stabilitu PVC při jeho výrobě a při výrobě předmětů z PVC a chrání PVC před fotodegradací.

V položce 63 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje několik nových odstavců.

S účinkem od 29. listopadu 2024 olovo a jeho sloučeniny nesmějí být uváděny na trh nebo používány ve výrobcích, které se vyrábějí z polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu (PVC), je-li koncentrace olova rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních PVC materiálu.

Řada odchylek z tohoto omezení je zavedena především pro:

 • výrobky z PVC obsahující recyklovaný měkčený PVC do 28. května 2025;
 • výrobky z PVC obsahující recyklovaný tvrdý PVC do 28. května 2033, je-li koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) nižší než 1,5 % hmotnostních recyklovaného tvrdého PVC;
 • separátory z PVC a oxidu křemičitého v olověných akumulátorech do 28. května 2033 (očekávají se vhodné alternativy).

Nařízení Komise (EU) 2023/923 vstoupí v platnost koncem května 2023.

Texty nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

 

Další informace

Nařízení Komise (EU) 2023/923

Nařízení Komise (EU) 2023/923 [ENG]

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE