Více času na podstatné

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Environmentální poradenství a dotace

Trh se sběrovým papírem: po deseti letech opět krize, Materiálové využití recyklovaného dřeva v České republice, Jak je to ve skutečnosti s dobrovolnými zálohami? Miláno na cestě sběru a využívání gastroodpadu, Tradiční politikaření aneb poplatky za odpady, ale realita úplně jinde a v neposlední řadě dalších velmi zajímavých článků k tématu environmentálního poradenství a dotací. přehled obsahu ZDE

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Únor    
25.2. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2019 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
25.2. workshop SEDIMENTY A ZEMINY 2020 - Brno  
27.2. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Březen    
3.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
4.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
10.3. AKTUALIZAČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY - Hradec Králové
19.-20.3. Kaly a odpady 2020
24.-26.3. Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2020
24.3. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 25.3., 28.4., 29.4., 27.5., 28.5.
26.3. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
Duben    
7.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 8.4.
15.4. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ…NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) - PRAHA
21.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 22.4., 26.5., 27.5., 15.9., 16.9., 10.11., 11.11., 8.12.
21.4. VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY – PRAHA
23.4. Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu
28.4. VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY – OLOMOUC
28.-29.4. Dny teplárenství a energetiky
Květen    
5.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
13.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
19.5. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 20.5.
28.5. Efektivní řízení příjmů v OH obce
Červen    
1.-2.6. 25. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
16.6. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 17.6.
 

  

 

Novinky

19.02.2020 16:19

Ohlašování do ISPOP v roce 2020

V pondělí 17.2.2020 (legislativou stanovený termín 15.2.2020 vycházel tento rok na sobotu, splnění povinnosti tak bylo možné ještě nejbližší následující pracovní den) uplynul termín pro vybrané ohlašovací povinnosti do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti odpadů a vod.

K 17.2.2020 bylo do ISPOPu zasláno celkem 130 931 hlášení, z toho se 98 377 hlášení týkalo agendy odpadů. V prvním týdnu ohlašování (k 5.1.2020) bylo přijato 78 hlášení, v posledním týdnu včetně 17.2. bylo přijato 54 135 hlášení.

Ohlašovatelům byla poskytována telefonická podpora, a to vždy v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin. V týdnu od 10.2. do 14.2. byla telefonická podpora rozšířena na každý pracovní den ve stejném čase. Od začátku ledna bylo odbaveno 1 120 hovorů, z toho 681 hovorů v posledním týdnu ohlašování.

Kromě telefonické podpory je ohlašovatelům k dispozici i písemný helpdesk EnviHELP, na kterém bylo od začátku ledna přijato 1 491 dotazů. Vyřešeno jich bylo 1 462, za poslední týden přišlo 364 dotazů a vyřešeno jich bylo 369.

19.02.2020 15:30

Výrobce letadel provozoval lakovnu v rozporu se zákonem na ochranu ovzduší. Dostal pokutu 120 tisíc korun

Inspektoři z oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili pokutu 120 tisíc korun výrobci letadel ZLIN AIRCRAFT a. s. se sídlem v Otrokovicích. Firma provozovala elektrickou vypalovací pec v lakovně bez povolení provozu, dále dostatečně často neměnila filtry s aktivním uhlím sloužící k zachycování emisí a v roce 2018 nedodržela každoroční interval pro jednorázové měření emisí celkového organického uhlíku. Porušila tak zákona na ochranu ovzduší.

Inspektoři při kontrole v červnu 2019 zjistili,že lakovna používala elektrickou vypalovací pec bez příslušného povolení provozu. V peci se vypalovaly výrobky, které byly nalakovány nátěrovými hmotami v lakovací a sušící kabině, která je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Tím pádem se zdrojem znečišťování ovzduší stala i elektrická pec jako součást technologického vybavení lakovny, kterou je možné provozovat jen na základě povolení provozu.  ČIŽP dále zjistila, že na dvou vzduchotechnických výstupech vedoucích z pece do venkovního ovzduší nebyly změřeny emise celkového organického uhlí k prokázání plnění emisních limitů.

Firma dále porušila dvě podmínky povolení provozu lakovny, když nedodržela počet předepsaných výměn aktivního uhlí v patronách, které jsou umístěné v lakovací a sušící kabině a neudržovala požadovanou teplotu odpadní vzdušiny vedoucí do filtrů s náplní aktivního uhlí. „V rámci kontroly jsme zjistili, že v lakovací a sušící kabině probíhá sušení při teplotách v rozmezí od 30 do 60 °C, přičemž požadovaná teplota je maximálně do 25° C. Vyšší teploty způsobí, že uhlí do sebe nenasytí  těkavé organické látky, které pak spolu s ním v podobě odpadní vzdušiny unikají do okolního ovzduší. Tím dochází k navýšení znečištění emisemi,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Rozhodnutí nabylo právní moci 22. ledna 2020.

19.02.2020 15:21

Pražané loni vytřídili 421 tun kovových obalů

Třídění kovových obalů se postupně stává normou. V loňském roce bylo v metropoli sebráno 421 tun. To je téměř stejný objem, jaký pražské svozové společnosti svezly od druhé poloviny roku 2016 do prosince 2018. Plechovky a kovové obaly z celého hlavního města končí ve Vysočanech. Pražské služby zde provozují poloautomatickou linku schopnou roztřídit železné a neželezné kovy. Díky tomu lze bezmála sto procent odevzdaných plechovek vrátit do oběhu.

Zatímco dříve se kontejnery nejvíce plnily během letních měsíců, poslední dva roky zažívají největší nápor v závěru roku.  „V listopadu jsme na třídicí lince zpracovali 42, 5 tuny kovových obalů. V prosinci to bylo ještě o dvě stě kilogramů více,“ říká tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Ve stejném období roku 2018 se pracovníci společnosti potýkali se zhruba polovičním objemem.  

Prognózy největší metropolitní svozové společnosti počítají s tím, že čísla porostou i v dalších letech. Podle Many za tím stojí popularita tohoto typu obalu mezi výrobci nápojů a rostoucí počet šedých nádob rozmístěných po městě. Aktuálně se jich v ulicích nachází 1252. Naprostou většinu tvoří kontejnery o kapacitě 1100 litrů.

Malé 240litrové nádoby, stejně jako kontejnery o kapacitě 3000 nebo 2150 litrů, jsou zastoupeny desítkami kusů. „Hlavní město bude ve spolupráci se svozovými společnostmi dále navyšovat počet stání vybavených šedým kontejnerem,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček a dodává: „naším cílem je do roku 2025 recyklovat více než polovinu hliníku, který se na území hlavního města vyhodí. To je ostatně plán členských zemí EU. Jedině tak zabráníme tomu, aby se z kovových obalů nestalo dvojče plastu.“

Tlakové obaly do kontejneru nepatří
Druhý život kovových obalů začíná ve Vysočanech na automatické třídicí lince. Pracovníci linky z pásu nejprve odstraní obaly, které zde nemají, co dělat. „Nejčastěji se jedná o tlakové nádoby od sprejů, tlakové nádobky od kosmetiky, obaly od motorových olejů a dalších nebezpečných či chemických látek. Nepatří sem ani prázdné plynové kartuše od turistických vařičů a v žádném případě zde nesmí končit hasicí přístroje. Tyto produkty patří na sběrné dvory,“ varuje Mana.

Není plechovka jako plechovka
Následně kovové obaly putují do linky vybavené dvěma magnetickými separátory. Ty se starají o oddělení železných a neželezných obalů. Mezi ty například patří hliník, měď nebo zinek. První separátor je permanentní magnet umístěný nad dopravníkem, který sbírá magnetické obaly a prostřednictvím pryžových unášečů je odhazuje do připravené nádoby.

Neželezný odpad putuje dále po pásu k druhé fázi třídění. V té je pomocí separátoru pracujícího na bázi vířivých proudů oddělen hliníkový odpad, který směřuje do násypky lisu navazujícího na linku. Zbytkové nečistoty automaticky padají do nádoby, která je umístěna pod separátorem.

Do komplexního systému třídění komunálního odpadu byl sběr kovových obalů zařazen přesně před třemi lety. Třídění této komodity doplnilo dlouhodobě zavedený sběr papíru, skla, plastu, nápojových kartonů a bioodpadu. Aktuálně Pražské služby ve spolupráci s pražským magistrátem testují pilotní svoz gastroodpadu.

Množství vytříděných kovových obalů:

 • 2016: 21 tun (od srpna 2016)
 • 2017: 143, 56 tun
 • 2018: 261, 81 tun
 • 2019: 421, 02 tun


 

19.02.2020 13:55

AquaticPollutants Call 2020 - výzva pro výzkum znečištění vodních zdrojů je otevřena

Mezinárodní výzva zaměřena na podporu výzkumu v oblasti znečištění vodních zdrojů AquaticPollutants Call 2020 se otevřela dnem 17. února 2020.

Cílem ERA-NET cofundu AquaticPollutants je prostřednictvím společné výzvy podpořit mezinárodní projekty zaměřené na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví a životní prostředí.

Účelem výzkumných projektů bude analyzovat rozšíření těchto nečistot a patogenů a popsat jejich vliv při průniku do ekosystémů a hromadění v potravinovém řetězci. V konečném důsledku tak výzva umožní vytvořit strategie a technologie, které by mohly pomoci zabránit tomuto šíření. Výzva je určena pro výzkumné a inovační projekty, které zavádí integrované a mezioborové přístupy ke zvládnutí daných rizik.

Témata výzvy:

 • Téma 1 – Environmental behaviour of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (“Measuring”)
 • Téma 2 – Risk Assessment and Management of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment (“Evaluating”)
 • Téma 3 – Strategies to reduce emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine) (“Taking Actions”)


Seznam zemí*: Belgie (BELSPO, F.R.S.-FNRS, FWO), Brazílie (CONFAP), Česká republika (TACR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (EPA), Itálie (ARPA, MUR), Izrael (CSO-MOH), Jihoafrická republika (WRC), Kypr (RIF), Moldavsko (NARD), Německo (JÜLICH), Norsko (RCN), Polsko (NCBR), Portugalsko (FCT), Rumunsko (UEFISCDI), Řecko (GSRT), Skotsko (SCOTENT), Španělsko (AEI, ISCIII), Švédsko (FORMAS, Sida), Tchaj-wan (MoST), Tunisko (MHSER), Turecko (TUBITAK)

*seznam aktuální ke dni 17. 2. 2020

 

Pro hledání partnerů můžete použít odkazy na webové stránce zde.

Pro zapojení do výzvy je potřeba:

 • vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium,
 • navrhnout téma společného projektu,
 • zvolit koordinátora projektu,
 • společně podat projekt do mezinárodního systému,
 • poslat TA ČR povinné přílohy českého uchazeče.

 

Lhůta pro příjem návrhů projektů potrvá do 16. dubna 2020.

Pro české uchazeče, kteří podávají svůj návrh projektu prostřednictvím mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci daného ERA-NET cofundu stanovuje obecná pravidla dokument Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech.

Ke každé mezinárodní výzvě zveřejňujeme tyto 3 výše zmíněné dokumenty, které jsou pro českého uchazeče klíčové:

Více informací naleznete na stránkách https://aquaticpollutants.ptj.de/ nebo https://www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/call-2020-2/, kde bude zveřejněna i příručka pro české uchazeče.

 

19.02.2020 13:50

Otestujte databázi SCIP pro sledování škodlivých chemických látek ve výrobcích

Společnosti mohou nyní otestovat databázi SCIP týkající se výrobků obsahujících látky SVHC z Kandidátského seznamu. Konečná databáze bude spuštěna koncem roku 2020 a společnosti budou muset předkládat informace od ledna 2021.

SCIP je databáze, která byla zřízena podle rámcové směrnice o odpadech (WFD) a obsahuje informace o látkách SVHC v předmětech jako takových nebo ve složených předmětech (výrobcích).

Prototyp SCIP umožní firmám seznámit se s databází a vyzkoušet si, jak předložit oznámení. Uživatelé mohou předložit testovací údaje a poskytnout tak zpětnou vazbu agentuře ECHA, aby mohla vylepšit konečnou verzi, která bude spuštěna koncem roku 2020. Všechna předložená testovací data budou pak před jejím spuštěním vymazána.

Od 5. ledna 2021 budou muset společnosti uvádějící předměty na trh EU podávat agentuře ECHA oznámení do SCIP, pokud předměty obsahují látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) v koncentracích vyšších než 0,1% hmotnostních.

Společnosti musí do databáze SCIP poskytnout:

 • informace, které umožní identifikovat předmět;
 • název, koncentrační rozmezí a lokalizaci látky SVHC v předmětu;
 • případně další informace o bezpečném používání předmětu včetně informací k zajištění řádného nakládání s předmětem ve fázi odpadu.
Informace bude možné předložit již koncem roku 2020. Sledování nebezpečných chemických látek v předmětech je posun směrem k udržitelnějšímu oběhovému hospodářství. Ještě před recyklací materiálů je potřeba znát, které výrobky obsahují škodlivé chemické látky. Tyto informace poskytne zpracovatelům odpadů databáze SCIP a pomůže tak zvýšit bezpečnost nových produktů. Cílem je podpora nahrazování nebezpečných chemických látek v předmětech. Informace v databázi budou zpřístupněny zpracovatelům odpadů a spotřebitelům. Databáze SCIP zajistí, aby informace o předmětech obsahujících látky SVHC byly dostupné po celý životní cyklus výrobků a materiálů, a to i ve stadiu odpadu.
 

 

Zdroj: MPO
 

19.02.2020 13:45

Názory: Píšou poslancům podklady skládkaři?

Během projednávání zákona o odpadech vystoupila na 40. schůzi Poslanecké sněmovny dne 31. ledna také paní poslankyně Jana Černochová (ODS). Její příspěvek je pozoruhodný především z jednoho důvodu: prakticky ve všech bodech vychází z písemných podkladů České asociace odpadového hospodářství, která v Česku dlouhodobě bojuje za oddálení konce skládkování využitelných odpadů a taktéž proti zvyšování skládkovacích poplatků. To vše se snahou zachovat skládkovací byznys pro nadnárodní společnosti, kterým z této činnosti každý rok pramení miliardové zisky. Více ZDE

13.02.2020 16:57

Přihlaste se do 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Soutěž je určená všem výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy, žákům a studentům všech typů škol, mimoškolním zařízením, ale nově i neziskovým organizacím, svazů, asociacím, sdružením, spolkům apod.

V jednotlivých kategoriích spolu budou soutěžit projekty podporující odpovědný přístup k využívání surovin. Může se jednat o kreativní zpracování výrobků s ukončenou životností z papíru, plastů, kovů, skla, dřeva, textilu ad., o inovativní způsoby využití druhotných surovin ve výrobní nebo stavební činnosti a řadu dalších aktivit podporujících oběhové hospodářství.
 

Soutěž je členěna do 7 kategorií:


I. Podnikatelské výrobní subjekty

Pro firmy vyrábějící produkty s obsahem druhotných surovin, nebo technologie pro jejich získávání nebo vyvinuly know how s tímto zaměřením.

II. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví

Pro společnosti, které využívají druhotné suroviny v rámci stavební činnosti.

III. Obce, města, kraje, instituce veřejné správy

Pro obce, města, kraje a další, kteří při své činnosti, ve svých projektech a při zadávání veřejných zakázek aúpd. preferují  druhotné suroviny nebo výrobky je obsahující.

IV. Studenti VŠ

Pro studenty VŠ, kteří dokázali navrhnout technologie pro získání druhotných surovin z materiálů a výrobků s ukončenou životností, nebo navrhli nové výrobky s obsahem druhotných surovin, nebo mají jiné chytré nápady jak nahradit primární zdroje.

V. Studenti VOŠ, SŠ, SOU

Pro studenty SŠ, jimž se povedlo kreativně zpracovat výrobky a materiály, které by jinak skončily jako odpady, a v nové podobě je vrátit do užívání.

VI. Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit

Pro žáky ZŠ, ZUŠ, DDM nebo dalších organizací volnočasových aktivit, kteří mají zajímavé nápady, jak využít různé předměty a výrobky po ukončení životnosti, aby neskončily jako odpad v kontejnerech a nakonec na skládce nebo spalovně.

Novinkou je změna kategorie č. VII.:

VII. Cirkulární počin

Pro podnikatelské subjekty, veřejnou správu, neziskové organizace a další subjekty, které v rámci své činnosti různými způsoby přispívají k podpoře cirkulární ekonomiky (např. realizují vzdělávací a osvětové akce, soutěže, organizují výměny věcí, sdílejí dopravu a další podobné aktivity).

 

Přehled kategorií soutěže včetně kritérií pro hodnocení naleznete zde.

 

Přihlášky do všech kategorií se přijímají do 15. dubna 2020. Ze všech účastníků, jejichž přihlášky a přílohy budou splňovat stanovená kritéria, vyberou odborné poroty 5 nejlepších, ti budou pozváni do Senátu na slavnostní oceňování vítězů v průběhu měsíce června tohoto roku.

 

Kontakt na pořadatele soutěže:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
E-mail: druhotnasurovina@czechinvest.org

https://druhotnasurovina.cz/

 

13.02.2020 16:47

Program KAPPA: Zveřejnění dokumentů k 1. veřejné soutěži

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 ve spolupráci s Research Council of Norway první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (Program KAPPA) financovaného z Fondů EHP a Norska.

TA ČR tímto zveřejňuje Smlouvu/Rozhodnutí o poskytnutí podpory včetně příloh Souhlas dalšího účastníka se Smlouvou o poskytnutí podpory a Podmínky poskytnutí podpory v programu KAPPA, které nahrazují stávající Všeobecné podmínky v6.

Dále TA ČR zveřejňuje aktualizovanou Příručku pro uchazeče a české verze Zadávací dokumentace a dokumentů spojených s vyhlášením.

Při uzavírání Smlouvy o účasti na řešení projektu (Partnership Agreement) doporučuje TA ČR využití vzoru vycházejícího z programu Horizont 2020.  Dále také uvádí mezi doplňující dokumentací Pokyn pro výzkumné programy 2014-2021 (Guideline for Research Programmes 2014-2021).

Veškeré dokumenty naleznete pod veřejnou soutěží ZDE.

Vzhledem k blížícímu se konci soutěžní lhůty jsme pro vás připravili nové video, které vám usnadní orientaci v základních informacích o programu.

13.02.2020 16:44

Nařízení Komise (EU) 2020/171 - aktualizace přílohy XIV nařízení REACH

Koncem února 2020 vstoupí v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 11 látek podléhajících povolení pro určitá použití.

Nové nařízení Komise (EU) 2020/171 ze dne 6. 2. 2020, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, stanoví další látky, které budou podléhat povolení pro určitá použití.

Jedná se o následující látky s uvedením kritérií pro zahrnutí do přílohy XIV a příklady použití:

 • 1,2-benzendikarboxylová kyselina, dihexylester, rozvětvený a lineární (ES 271-093-5, CAS 68515-50-4): toxický pro reprodukci (kategorie 1B), použití jako změkčovadlo;
 • dihexyl-ftalát (ES 201-559-5, CAS 84-75-3): toxický pro reprodukci (kategorie 1B), použití jako změkčovadlo;
 • 1,2-benzendikarboxylová kyselina, dialkylestery (alkyly C6-C10); 1,2-benzendikarboxylová kyselina, směsné decyl-, hexyl- a oktyldiestery s obsahem dihexyl-ftalátu ≥ 0,3 % (ES 201-559-5) (ES 271-094-0; 272-013-1, CAS 68515-51-5; 68648-93-1): toxický pro reprodukci (kategorie 1B); použití jako plastifikátor do PVC, lepidla;
 • trixylyl-fosfát (ES 246-677-8, CAS 25155-23-1): toxický pro reprodukci (kategorie 1B), použití do maziv, hydraulických kapalin, v kapalinách pro zpracovávání kovů a při výrobě plastů;
 • perboritan sodný; kyselina perboritá, sodná sůl (ES 239-172-9; 234-390-0): toxický pro reprodukci (kategorie 1B), použití do detergentů a bělících přípravků;
 • peroxymetaboritan sodný (ES 231-556-4, CAS 7632-04-4): toxický pro reprodukci (kategorie 1B), použití do detergentů a bělících přípravků;
 • 5-sek-butyl-2-(2,4-dimethylcyklohex-3-en-1- yl)-5-methyl-1,3-dioxan [1], 5-sek-butyl-2- (4,6-dimethylcyklohex-3-en-1-yl)-5-methyl- 1,3-dioxan [2] (zahrnující kterýkoli z jednotlivých stereoizomerů [1] a [2] nebo jakoukoli jejich kombinaci): vPvB, použití jako vůně do mýdel a detergentů;
 • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-pentylfenol (UV-328) (ES 247-384-8, CAS 25973-55-1): PBT, vPvB, použití jako UV filtr např. do výrobků z plastů, do lepidel a těsnění;
 • 2,4-di-terc-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl) fenol (UV-327) (ES 253-037-1, CAS 36437-37-3): vPvB, použití jako UV filtr;
 • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(terc-butyl)-6- (sek-butyl)fenol (UV-350) (ES 253-037-1, CAS 36437-37-3): vPvB, použití jako UV filtr;
 • 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-terc-butylfenol (UV-320) (ES 223-346-6, CAS 3846-71-7): PBT, vPvB, použití jako UV filtr.


U každé látky je uvedeno nejzazší datum podání žádosti o povolení (od srpna 2021 do května 2022) a dále datum, od kterého je její používání a uvádění na trh zakázáno (datum zániku). Po stanoveném datu můžou být látky uvedeny na trh nebo používány pouze je-li pro konkrétní použití uděleno povolení.

Příloha XIV nařízení REACH obsahuje v současné době již 54 látek.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

 

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2020/171

Nařízení Komise (EU) 2020/171 - ENG

 

 

Zdroj: MPO

13.02.2020 13:39

Veřejný a soukromý sektor bude společně spolupracovat v oblasti zadávání cirkulárních veřejných zakázek. Podpis první cirkulární dohody se blíží

Veřejné zakázky skýtají velký prostor pro zapojení principů cirkulární ekonomiky. Ročně je na ně v Česku vynaloženo více než 600 miliard korun. Zástupci ministerstev spolu s představiteli firem, územních celků či neziskových organizací se nyní chystají podepsat tzv. cirkulární memorandum Green Deal, kterým se zaváží společně prozkoumat možnosti aplikace cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek.

Obsahem dohody bude realizovat během jednoho roku pilotní projekty, které budou obsahovat požadavky cirkulárních kvalitativních kritérií, jako například opravitelnost, obsah recyklátu nebo recyklace šedých vod. Následně proběhne vzájemná analýza, jaké přínosy tyto poptávky přinesly. V rámci EU již tyto dohody fungují a Česká republika má nyní příležitost přidat se k těm evropským státům, u kterých již Green Deals pomáhají odpovědněji zadávat veřejné zakázky.

Cílem memoranda Green Deal je stimulovat český trh k udržitelnému využití vzácných surovin, opětovnému použití materiálů a předcházení vzniku odpadu. Pilotní projekty pomůžou veřejným zadavatelům i dalším subjektům podílejícím se na procesech veřejného investování, získat praktické zkušenosti, dovednosti a znalosti v oblasti cirkulárního nákupu.

 

Dokument Green Deal Memorandum: Cirkulární zadávání veřejných zakázek projednali minulý týden, v úterý 4. února, Institut cirkulární ekonomiky, zástupci ministerstev a další klíčoví aktéři, kteří mají o pilotní projekt zájem. Po jeho finálních úpravách bude stanoven březnový termín, kdy zájemci dohodu podepíšou. Na březnovém setkání vystoupí také zahraniční odborník Joan Prummel, který bude účastníky celý rok projektem provázet. Ten také koncept poprvé v ČR představil před dvěma lety na půdě Velvyslanectví nizozemského království a vloni na něj navázal celodenním praktickým workshopem na Ministerstvu zemědělství. Joan Prummel představí na setkání příklady dobré praxe, které fungují v Holandsku, a to jak na úrovni státu a samosprávy, tak všech, kteří investují veřejné prostředky ve veřejném zájmu s akcentem na účelnost a hospodárnost.

„Každý z účastníků Memoranda se zaváže k realizaci alespoň jednoho pilotního projektu s prvky cirkulárního zadávání a vzájemnému předávání zkušeností s ostatními účastníky na společných workshopech a seminářích. Zadavatelé i dodavatelé pak vyhodnotí podmínky možného pokračování spolupráce po skončení pilotního projektu. Dalším rozměrem je o výzvách a výsledcích celého projektu informovat širokou i odbornou veřejnost, a nastavit tak trend preference kvality a dalších aspektů udržitelnosti nad cenou,“ říká Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky, jednoho z iniciátorů Memoranda Green Deal.

Koncept Green Deal vznikl v Nizozemí, a jedná se o metodu testování inovativních udržitelných řešení v praxi díky vzniku unikátních konsorcií fungujících na bázi dobrovolných dohod. Konkrétní dohoda zaměřená na stejné téma jako dnes v Česku úspěšně fungovala mezi roky 2013 a 2016 a na jejím konci stálo 80 pilotních projektů sloužících jako inspirace pro praxi cirkulárních veřejných zakázek. Stal se i inspirací pro Institut cirkulární ekonomiky, který v České republice otevřel veřejnou diskuzi k aplikaci cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek, a spojil k jednomu „stolu“ soukromou i veřejnou správu.

„Věříme v zapojení ministerstev, samosprávy i neziskových organizací, jako např.: MŽP, MPO, MPSV, MZe, v zapojení Prahy, Liberce či Jihlavy ze strany měst a taktéž Dopravního podniku Hlavního města Prahy či zástupců Regionální rozvojové agentury Pardubice. Dohodu mají zájem podepsat také advokátní kanceláře, jako je Kroupa&Helán či Havel&Partners, které jsou důležitými subjekty dodávajícími platformě cenné právní rady. Seznam je pestrý, a proto budou zajímavé i pilotní projekty, které budou jednotliví partneři během roku realizovat,” dodává Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky.

K podpisu se například přidá i nadnárodní potravinový koncern Nestlé, který má v Česku několik výroben. „Je to pro nás skvělá příležitost, jak reagovat na současnou neutěšenou situaci ohledně nízké míry recyklace plastu, která nás dlouhodobě trápí. Věříme, že proměna veřejných zakázek je mocnou cestou, jak začít uzavírat materiálové toky,“ říká Vratislav Janda, ředitel pro korporátní záležitosti ze společnosti Nestlé Česko a Slovensko.

 

 

O INCIEN

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., je nezisková organizace pracující na šíření myšlenky cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) v České republice. INCIEN byl založen v roce 2015 a od té doby vzdělává, pořádá diskuzní večery, semináře i konference zabývající se problematikou odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky. Současně realizuje vlastní projekty ve spolupráci s firmami, školami, obcemi i veřejnou správou. Aktivně přenáší a aplikuje know-how v tomto oboru z ostatních evropských zemí. Cirkulární ekonomika je základním stavebním kamenem pro přechod z lineární spotřeby surovin a prosazuje vnímání odpadů jako zdroje, jenž šetří finance i životní prostředí. Více informací najdete na www.incien.org.

11.02.2020 15:08

Souhrnná energetická bilance státu v metodice Eurostatu za léta 2010–2018

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí v Odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Ministerstva průmyslu a obchodu připravilo Souhrnnou energetickou bilanci státu v metodice Eurostatu za léta 2010–2018.

Tato bilance byla připravena na základě dat zasílaných do Eurostatu prostřednictvím ročních mezinárodních energetických dotazníků sestavených z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého statistického úřadu a upravena především pro potřeby tvorby Národního energeticko-klimatického plánu a pro potřeby dalších státní institucí tak, aby byla zajištěna co největší vypovídací schopnost prezentovaných dat a jejich časová konzistentnost.

Publikace obsahuje zjednodušené souhrnné energetické bilance za jednotlivé roky 2010–2018, časové řady za roky 2010–2018 podle paliv, časové řady za roky 2010–2018 – primární zdroje/konečná spotřeba a porovnání Indikátorů Evropa 2020–2030 a hodnot souhrnné energetické bilance.

Interaktivní datová příloha obsahuje podrobná data a umožňuje volit různé parametry (např. jednotky, druhy paliv, konkrétní odvětví, atd.) a podle nich provádět výběry a přepočty.

 

Dokument ke stažení:

 

11.02.2020 15:02

IEA: Růst emisí souvisejících s energií se loni zastavil

Celosvětový objem emisí oxidu uhličitého souvisejících s produkcí energie loni po dvou letech růstu zůstal beze změny zhruba na 33 miliardách tun. Oznámila to dnes Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Upozornila, že růst se zastavil navzdory pokračující expanzi světové ekonomiky.

Růst globálních emisí se podle IEA zastavil zejména díky poklesu emisí při výrobě elektřiny ve vyspělých zemích, za kterým stojí rostoucí úloha obnovitelných zdrojů, přechod od uhlí k zemnímu plynu a vyšší produkce jaderných elektráren.

"Musíme tvrdě pracovat, abychom zajistili, že rok 2019 zůstane v paměti jako definitivní vrchol globálních emisí, a nikoli pouze jako přestávka v růstu," uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. "Máme k tomu potřebné energetické technologie a musíme je všechny využít," dodal.

Výrazný pokles emisí ve vyspělých ekonomikách v loňském roce podle IEA kompenzoval pokračující růst v jiných částech světa. Za ním stály zejména asijské země, které zvyšují výrobu elektřiny z uhlí.

Emise v energetickém sektoru ve vyspělých zemích sestoupily zpět na úrovně z konce 80. let, kdy byla spotřeba elektřiny zhruba o třetinu nižší než v současnosti, upozorňuje IEA. Ve Spojených státech emise klesly o 140 milionů tun, což odpovídá téměř třem procentům. V Evropské unii se snížily o 160 milionů tun, což je o pět procent.

11.02.2020 06:51

Jak financovat cirkulární ekonomiku? Malé firmy mohou mít výhodu

Dlouhodobé fungování oběhového hospodářství musí být pro firmy ziskové. Problematický je pro ně především náročný přechod na nový způsob s nevyzkoušenými obchodními modely. Kromě bank nebo fondů rizikového kapitálu se neobejdou ani bez podpory státu. Více ZDE

10.02.2020 19:55

EU: Životní prostředí v lednu 2020

EP podpořil Zelenou dohodu pro Evropu a žádá ještě ambicióznější cíle, Rada chce více prosazovat v rámci diplomacie ochranu klimatu.

 

 

EP podpořil Zelenou dohodu pro Evropu a žádá ještě ambicióznější cíle

Poslanci vyzývají ke zvýšení cíle týkajícího se snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na 55 %. EP podporuje ambiciózní plán udržitelných investic. Zemědělství, obchod, správa ekonomických záležitostí a další oblasti politik EU mají být vnímány a analyzovány v kontextu Zelené dohody.

EP 16. 1. 2020 přijal poměrem hlasů 482:136:95 nelegislativní usnesení týkající se Zelené dohody pro Evropu, kterou EP představila během mimořádného prosincového plenárního zasedání předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová. Poslanci vítají Zelenou dohodu pro Evropu a podporují ambiciózní plán udržitelných investic, které by měly pomoci financovat přechod na uhlíkově neutrální hospodářství. Zároveň však poukazují na nutnost zajistit adekvátní prostředky pro mechanismus pro spravedlivou transformaci. EP požaduje, aby se unijní cíl redukce skleníkových plynů do roku 2030, aktuálně stanovený na 40 % úrovně roku 1990, zvýšil na 55 %.

Komise avizovala záměr navrhnout zvýšení stanoveného cíle snižování emisí na 50 – 55 %. Poslanci také prosazují zavedení dalšího přechodného cíle, a to pro rok 2040, který by měl EU pomoci dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Tyto cíle by podle poslanců měly být schváleny v dostatečném časovém předstihu před konferencí OSN o změně klimatu COP26 v listopadu 2020. EP zároveň ve snaze zohlednit odlišné ambice třetích zemí v oblasti klimatu vyzval k přijetí mechanismu kompenzačních opatření na hranicích EU, která by v souladu s pravidly WTO zabraňovala úniku uhlíku.

Poslanci se zavázali pozměnit všechny legislativní návrhy tak, aby byly v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu. Komise by podle poslanců měla předložit návrhy na změnu právních předpisů v oblasti klimatu a energetiky nejpozději do června 2021. Jejich součástí by mělo být zvýšení cílů v oblasti energetické účinnosti, jakož i zavedení závazných vnitrostátních cílů a zvýšení unijních cílů v oblasti obnovitelné energie, uvádí schválený text.

 

Rada chce více prosazovat v rámci diplomacie ochranu klimatu

Pro úspěch při řešení změny klimatu má podle Rady zásadní význam posílená a pokračující mezinárodní angažovanost. Rada zdůrazňuje, že při spolupráci se třetími zeměmi je důležité uplatňovat individualizované přístupy a zároveň zohlednit nezbytnost spravedlivé a sociálně vyvážené transformace, která realizaci opatření v oblasti klimatu umožní.

Rada 20. 1. 2020 přijala závěry o diplomatické činnosti v oblasti klimatu a znovu potvrdila politický význam opatřením v oblasti klimatu. V roce 2020 bude klima jednou z priorit také vnější politiky EU. Rada v závěrech připomíná, že změna klimatu představuje ve všech zemích a regionech existenciální hrozbu pro lidstvo i biologickou rozmanitost a vyžaduje rychlou kolektivní reakci.

Pro zvýšení úrovně celosvětových ambicí v oblasti klimatu má klíčový význam vedoucí úloha EU spočívající v tom, že jde sama příkladem. EU si je vědoma toho, že změna klimatu znásobuje hrozby pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost a dotýká se zejména těch, kteří jsou nejvíce ohroženi a nejvíce zranitelní, že zesiluje environmentální tlaky a riziko katastrof, přispívá ke ztrátě zdrojů obživy a nutí obyvatelstvo k přesídlení.

Rada zdůrazňuje, že EU musí naléhavě vybízet třetí země, aby spolu s ní zintenzivnily své úsilí, a v tomto úsilí je podporovat prostřednictvím všech nástrojů vnější politiky EU. V závěrech je rovněž zdůrazněno, že ve věci opatření v oblasti klimatu je třeba zintenzivnit informační činnosti zaměřené na partnerské země a regionální organizace. Rada vyzvala vysokého představitele, Komisi a členské státy, aby do června 2020 společně vypracovali strategický přístup k diplomatické činnosti v oblasti klimatu, v němž budou stanoveny konkrétní operativní návrhy, jak dále postupovat. Tento úkol má být podporován sítí zelené diplomacie EU, což by mělo zajistit plnou součinnost s diplomatickou činností EU v oblasti energetiky.


 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE