Více času na podstatné

 

 
 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Předcházení vzniku odpadů

Potravinové přebytky představují i environmentální a etické aspekty
Redakce Odpadového fóra

Odpad, který nezatěžuje přírodu, a navíc je doslova k nakousnutí
Redakce Odpadového fóra

Udržitelnost bez inovací a změny myšlení nenastartujeme
Redakce Odpadového fóra

Každý z nás je odpovědný za svoji uhlíkovou stopu, tedy i za svoji spotřebu
David Vandrovec

Magenta Experience Center: Místo pro chytré nápady a udržitelné projekty
Zuzana Svobodová

Motivátor X: Aplikace pro snadnější třídění odpadu pro domácnosti a obce
Palkovičová a Klepáč

Dotace na cirkulární ekonomiku: nové dotační období 2021–2027
Kristýna Černobílová

Předcházení vzniku odpadu z pohledu Ministerstva životního prostředí
Jan Maršák

Jak se žije re-use centrům a nábytkovým bankám v Česku?
Dana Kalistová

Upcyklace dřeva s historickým příběhem
Jaroslav Krucký

Alpaka cesta k udržitelnému oblékání
Steffi Šimralová Černá

Environmentální výchova: měřitelné dopady
Jan Činčera, Roman Kroufek

Udržitelný životní styl je otázkou našich priorit a volného času
Michaela Nedvědová

Skvělé zprávy: kontrolní list pro udržitelné stavebnictví je tu!
Regina Hulmanová

Výstavba bioplynových stanic pod taktovkou měst a obcí
Redakce Odpadového fóra

Sezimovo Ústí se pyšní modernizovanou čistírnou průmyslových odpadních vod
Redakce Odpadového fóra

Elektroodpad a jeho následné použití
Daniel Šafář

Jak se recyklační průmysl připravuje na recyklaci solárních panelů
František Vörös

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
Štěpán Jakl

Skladování hořlavin v halách logistických parků bezpečně a předpisově
Petra Veselá

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
14.-15.9. 25. ročník konference Měření emisí a ochrana ovzduší
14.9. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 15.09.2021, 19.10.2021, 20.10.2021, 9.11.2021, 10.11.2021, 7.12.2021, 8.12.2021
15.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 16.09.2021
21.-23.9. Voda, odpady a ovzduší v aktuálních novinkách 2021, nejen pro podnikové ekology
21.9. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY A METODICKÉ POKYNY K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADECH - POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ ONLINE
22.9. Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
Opakování: 23.09.2021, 05.10.2021, 06.10.2021
23.9.

Cirkulář Chytré recyklace aneb V odpadech musíme vidět souvislosti a hledat cirkulární příležitosti

23.9. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH A JEHO PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY - POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ Brno
24.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů
30.9. iKURZ: Nakládání s kovovým odpadem podle nové legislativy - zákona o odpadech 541/2020 Sb. a novými prováděcími předpisy, a to z pohledu praxe
30.9. Aktuální témata lesního hospodářství
Říjen    
5.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech, obalech a vodách
5.10. Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi - zásadní změny v odpadové legislativě nejen pro rok 2021
Opakování: 06.10.2021, 07.10.2021
5.10. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v praxi se zaměřením na aktuální změny
6.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech, obalech a vodách
6.-7.10. Konference účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
13.10. Nanobezpečnost
14.10. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
21.10. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
Opakování: 30.11.2021
26.10. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
Listopad    
2.-3.11. Ochrana ovzduší ve státní správě XV
3.-5.11. 17. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2021
Leden    
27.1. Stavební zákon
Oapkování: 22.2.
 

  

 

Novinky

22.09.2021 21:20

Připomínky: Zpráva o životním prostředí ČR 2020

Témata vycházející ze SPŽP 2030 (1. Životní prostředí a zdraví, 2. Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, 3. Příroda a krajina) jsou ve Zprávě zarámována dalšími tématy, která jsou stěžejní pro stav a vývoj životního prostředí (Planetární meze, Projevy změny klimatu na území Česka, Financování ochrany životního prostředí, Názory a postoje české veřejnosti). S ohledem na harmonogram přípravy Zprávy nejsou některá data, z důvodu metodiky jejich vykazování a zpracování, v době předložení publikace do meziresortního připomínkového řízení k dispozici. Aktualizace dat proběhne v rámci meziresortního připomínkového řízení, nejpozději však do doby předložení Zprávy vládě ČR.

 

Dokument ke stažení:

 

22.09.2021 21:11

Nová legislativa: Autovraky

Ve Sbírce předpisů ČR vychází Vyhláška č. 345/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností. Nová vyhláška nahrazuje stávající vyhlášku č. 352/2008 Sb. Vyhláška upravuje:

 

 

 • obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,
 • náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností,
 • technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností,
 • způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností,
 • technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,
 • části vozidel s ukončenou životností, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány,
 • způsob demontáže nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností a způsob odčerpání provozních kapalin z vozidel s ukončenou životností,
 • rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití zpracovatelem vozidel s ukončenou životností,
 • způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí,
 • podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování,
 • rozsah údajů vedených v Informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností (dále jen „Informační systém“) a
 • náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla.


 

22.09.2021 21:01

EU a USA zahajují iniciativu na snížení emisí metanu

EU se v sobotu 18. září dohodla se Spojenými státy ohledně závazku v oblasti metanu. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je snížit celosvětové emise této látky a která má být oficiálně spuštěna v listopadu tohoto roku na jednání COP 26 v Glasgow. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a americký prezident Joe Biden vyzvali další účastníky COP 26, aby se k iniciativě přidali. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu je metan zodpovědný za polovinu nárůstu celosvětové průměrné teploty o 1,0 °C a je tedy potřeba se zaměřit na jeho snižování stejně jako na emise oxidu uhličitého. Země, které se k iniciativě připojí, se zavážou snížit emise metanu do roku 2030 alespoň o 30 % ve srovnání s rokem 2020. Kromě EU a USA vyjádřily zájem o zapojení do iniciativy také Argentina, Ghana, Indonésie, Irák, Itálie, Mexiko a Velká Británie.

22.09.2021 20:53

Obnovitelné zdroje energie v roce 2020

Souhrnná zpráva Obnovitelné zdroje energie v roce 2020 obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2020 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 12,7 %.

 

 

Dokument ke stažení:

Obnovitelné zdroje energie v roce 2020 [pdf, 3840 kB]

22.09.2021 20:40

Znáte svou uhlíkovou stopu?

Britský velvyslanec v Praze a organizace CI2 představili inovovanou kalkulačku osobní uhlíkové stopy. Nový nástroj, který vznikl díky podpoře britského velvyslanectví v Praze, je určen k tomu, aby si mohl kdokoliv jednoduše spočítat vlastní příspěvek ke globální klimatické změně. Pro vládu Spojeného království je řešení změny klimatu jednou z priorit, a to i s ohledem na rychle se blížící klimatickou konferenci COP26 ve skotském Glasgow. Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na měnící se klima – jedná se o nepřímý ukazatel spotřeby energií, výrobků a služeb a měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě. Uhlíkovou stopu je možné stanovit na různých úrovních – národní, městské, individuální či na úrovni podniku a výrobku. Osobní uhlíková kalkulačka je dostupná ZDE

22.09.2021 20:30

Startuje nová etapa programu Nová zelená úsporám

Rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi, tak by se daly shrnout stěžejní novinky nové etapy programu Nová zelená úsporám, kterou vyhlásilo ministerstvo životního prostředí. V prvních výzvách bude na energeticky úsporné renovace a stavby domů a zcela nově také na jejich adaptaci na měnící se klima k dispozici 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Příjem žádostí bude zahájen 12. října a plynule naváže na program stávající, kde příjem žádostí skončí den před tím. Už nyní ale mají zájemci o dotace k dispozici kompletní podmínky a mohou chystat projekty.

 

 

Dokument ke stažení:

22.09.2021 16:31

Většina zemí EU překračuje limity škodlivých látek v ovzduší, je mezi nimi i ČR

Většina zemí Evropské unie dál překračuje limity koncentrace škodlivých látek v ovzduší, i když situaci dočasně zlepšila opatření proti pandemii covidu-19, díky nimž se mnohde kvalita vzduchu zvýšila. Ve své zprávě to uvedla Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), která v ní prezentuje výsledky měření z roku 2019 a také předběžná data z loňského roku. Česko podle ní patří k zemím, které předloni překročily limity u většiny sledovaných látek včetně oxidu dusičitého (NO2), prachových částic, přízemního ozonu či benzoapyrenu.

Alespoň jeden z limitů pro škodlivé látky loni nedodržela většina zemí EU. Osm států se v roce 2020 nevešlo do ročních limitů pro emise oxidu dusičitého, což byl ale značný pokrok oproti roku 2019, kdy je nesplnilo 18 zemí včetně Česka. Značné zlepšení nastalo i u denních koncentrací polétavého prachu, ty byly loni nad stanoveným limitem v osmi zemích, v roce 2019 to bylo v 16 zemích.

Podle EEA bojují s vysokým množstvím prachu ve vzduchu zejména země ve střední a východní Evropě, kde řada domácností používá k vytápění pevná paliva. Přízemní ozon je zase větší problém v zemích jižní Evropy, protože vzniká kvůli slunečnímu záření a vyšším teplotám. Loni limity pro přízemní ozon překročilo 17 zemí EU.

EEA už loni upozornila na to, že karanténní opatření kvůli covidu v Evropě zlepšila ovzduší, protože v mnoha zemích se kvůli restrikcím významně snížily emise z dopravy a průmyslu.

Znečištění ovzduší je podle Evropské komise nejzásadnějším ekologickým rizikem pro zdraví obyvatel evropského bloku. EEA uvádí, že špatná kvalita ovzduší má v unii každoročně na svědomí kolem 400.000 předčasných úmrtí.

19.09.2021 13:21

Komise k Bečvě schválila závěrečnou zprávu, zveřejněna bude v pondělí

Sněmovní komise k vyšetřování otravy řeky Bečvy schválila v pátek ráno téměř jednomyslně závěrečnou zprávu a požádala předsedu Sněmovny Radka Vondráčka o svolání mimořádné schůze. Novinářům to řekla předsedkyně komise Marie Pěnčíková. Podle ní komise zprávu uvolní v pondělí po korekturách. Závěry nechce prezentovat předtím, než dokument dostanou poslanci. Mimořádná schůze by se podle členů komise měla sejít do konce září.

19.09.2021 13:00

Absence přímých důkazů znemožní vyšetření havárie na řece Bečvě, říká vědec Hruška

Pokus vědců a rybářů se solným roztokem na řece Bečvě nebyl podle odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje porušením vodního zákona. Co se organizátorům letního pokusu podařilo jejich experimentem prokázat? Vladimír Kroc se ptal přírodovědce Jakuba Hrušky, který se na zmíněném pokusu podílel. Více ZDE

19.09.2021 12:44

Nebezpečný odpad může posloužit jako zdroj energie, počítá s tím národní plán obnovy

Vytěžit, zpracovat, použít, vyhodit. Právě takovou strukturu má současná lineární ekonomika, která je však dlouhodobě neudržitelná. Česko se proto spolu s ostatními evropskými státy od ní postupně odklání a zavádí prvky tzv. cirkulárního hospodářství. Řada projektů našla své místo i v národním plánu obnovy. Více ZDE

15.09.2021 21:56

EU navrhuje zákaz vývozních úvěrů pro mezinárodní projekty uhelných elektráren

EU bude tento týden jednat na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ohledně možného zákazu vývozních úvěrů pro mezinárodní projekty uhelných elektráren bez kompenzačních opatření. EU návrh předložila společně s Kanadou, Jižní Koreou, Norskem, Švýcarskem, Velkou Británií a Spojenými státy. Jeho cílem je zejména ekologizovat světovou ekonomiku a zajistit, aby se exportní úvěrové agentury podílely na plnění závazků z Pařížské klimatické dohody. Návrh je také v souladu s výzvou Rady EU z ledna tohoto roku, aby se celosvětově ukončily dotace fosilních paliv, která poškozují životní prostředí.

15.09.2021 21:50

Veřejná konzultace k identifikaci čtyř látek vzbuzujících mimořádné obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci dalších čtyř látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), která bude ukončena 18. října 2021. Látky navržené k identifikaci jako látky SVHC a příklady jejich použití:

 

 • (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) (EC -, CAS -), endokrinní disruptor  pro lidské zdraví (čl. 57f); používá se jako UV filtr v kosmetice a ve výrobcích pro osobní péči; návrh předložilo Dánsko;
 • 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (DBMC) (EC 204-327-1, CAS 119-47-1); látka toxická pro reprodukci (čl. 57c); používá se jako antioxidant nebo stabilizátor při výrobě polymerů, aditivum v gumárenském průmyslu, v mazivech, tucích, lepidlech, tmelech, hydraulických kapalinách a v kapalinách při obrábění kovů; návrh předložilo Dánsko;
 • tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane (EC 213-934-0, CAS 1067-53-4); látka toxická pro reprodukci (čl. 57c); používá se při výrobě polymerů a kaučuku, do roztoků nebo disperzí pro povrchovou úpravu a do tmelů; návrh předložilo Rakousko;
 • S-(tricyclo[5.2.1.0'2,6]deca-3-en-8(or 9)-yl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate (EC 401-850-9, CAS 255881-94-8); látka PBT (čl. 57d);  používá se k formulaci maziv a tuků v  průmyslu; návrh předložila Belgie.

Veřejná konzultace potrvá do 18. října 2021. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce Identifikace látek SVHC na internetových stránkách ECHA, kde jsou k jednotlivým látkám uvedeny další informace.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE