Více času na podstatné

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Energetické využívání odpadů

 

Tuhá alternativní paliva jako šance pro náhradu fosilních paliv
Redakce Odpadového fóra

Energetika na rozcaestí = šance pro ZEVO (konečně)?
Jana Hladová

Perspektiva energetického využití odpadu v ČR
Martin Hájek

Energetické využití odpadu a alternativních paliv z pohledu statistiky
Miloslav Modlík

Analýza: Ekonomické dopady zálohování PET lahví a plechovek na obce v ČR
Aleš Rod

Zaspali jsme, inovativní ekotechnologie jsou východiskem!
Daniel Uherek

Metodika cirkulárního veřejného i soukromého nakupování
Redakce Odpadového fóra

Farma Člupy – další zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina
Šárka Gorgoňová

Módní gigant na cestě k cirkulárnímu business modelu
Redakce Odpadového fóra

Stane se evropský textilní průmysl do roku 2030 cirkulárním?
Stepan Vashkevich, Benjamin Hague

Víte, jak správně skladovat nebezpečné látky?
Petra Veselá

Příroda si zaslouží úklid nejen na Den Země
Redakce Odpadového fóra

Vídeňská ČOV zahřeje až 112 000 domácností
Redakce Odpadového fóra

Centrum Expertů
Michael Pohořelý

Elektromobily se potýkají s krizí
František Vörös

Chemická recyklace plastového odpadu
Jaroslav Pátek

Voda získaná ze vzduchu se dá pít
EuroClean, s.r.o.

ThermoValue – výzkum hodnotového řetězce produktů termického rozkladu a vývoj metody na jejich certifikaci
Vojtěch Brož

Uhlíková stopa termochemického rozkladu směsných odpadních plastů pomocí LCA
Tatiana Trecáková, Vladimír Kočí

ATS systémy – udržateľná technológia na odstraňovanie polutantov z kontaminovaných vôd
Vladimíra Tarbajová, Dalibor Húska, Pavel Chaloupský

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Srpen    
16.8. Zásadní změny v evidenci odpadů pro původce - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 17.8.2022, 20.9.2022, 21.9.2022, 22.9.2022, 11.10.2022, 12.10.2022
Září    
13.9 Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 14.9.2022, 15.9.2022, 4.10.2022, 5.10.2022, 19.10.2022, 20.10.2022, 8.11.2022, 9.11.2022, 10.11.2022, 23.11.2022, 24.11.2022
13.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
16.9. iKURZ: Nakládání s odpady ze stavebnictví a podstatné změny v jejich evidenci od 1. 1. 2023
Říjen    
5.10 Povinnosti v podnikové ekologii v praxi - novinky v legislativě ochrany životního prostředí
13.10. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 30.11.2022, 7.12.2022, 8.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 15.12.2022
14.10. iKURZ: Nakládání s odpady ze zdravotnictví ve světle nových povinností
25.10. iKURZ: Jak nakládat s kovovým odpadem a co vše se mění ve vedení evidence od 1. 1. 2023
     
Listopad    
1.11. Obecní systémy odpadového hospodářství - obecně závazná vyhláška o obecním systému OH a o zpoplatnění komunálního odpadu, kontrolní činnost a další kompetence obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
3.11. iKURZ: Nakládání s autovraky po 1. 1. 2023 - zásadní změny pro provozovatele autovrakovišť
29.11. iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, vč. kalů podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů BRO, vč. kalů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
     
Leden    
18.1. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 19.1.2023, 31.1.2023, 1.2.2023, 2.2.2023, 7.3.2023, 8.3.2023
 
 

 

  

 

Novinky

10.08.2022 17:50

Připomínky: Pesticidy – udržitelné využívání

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k udržitelnému využívání pesticidů. Pravidla podporují menší objem použití pesticidů prostřednictvím: integrované ochrany rostlin před škůdci a     alternativ chemických pesticidů. Tato iniciativa přezkoumá, do jaké míry bylo těchto cílů dosaženo a jak by bylo možné používání pesticidů dále snížit a přispět tak k tomu, aby byly splněny cíle strategie „od zemědělci ke spotřebiteli“ a cíle Zelené dohody pro Evropu.

Dokument ke stažení:

10.08.2022 17:48

Připomínky: Návrh vyhláškyvyhl., kt. se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je reálný nedostatek zemního plynu a následně dalších fosilních paliv vzhledem k vojenské agresi Ruské federace, jakožto hlavního vnějšího dodavatele zemního plynu, vůči Ukrajině. Navrhovaná vyhláška si klade za cíl snížení spotřeby zemního plynu a dalších fosilních paliv v budovách při omezení nebo úplném ukončení dodávky zemního plynu do ČR, a tedy vede k úsporám energie včetně úspor na zemním plynu, při zachování minimálních požadavků na tepelnou pohodu a dodávku teplé vody.

Dokument ke stažení:

 

10.08.2022 12:40

V Německu roztočili první větrnou elektrárnu s recyklovatelnými lopatkami

Téměř před rokem představila společnost Siemens Gamesa nový produkt s všeříkajícím názvem RecyclableBlade – první listy větrné turbíny, které lze recyklovat. Dnes už se jejich RecyclableBlades točí na větrných elektrárnách projektu Kaskasi, který provozuje RWE 35 km od ostrova Heligoland v Severním moři. Více ZDE

10.08.2022 12:34

Konec jednorázových plastů dnes schválil Senát

Senát dnes schválil zákon zakazující jednorázové plasty v České republice. Poté, co ho prezident podepíše, by měl začít platit v průběhu podzimu. Nová legislativa zahrnuje hned několik typů opatření – od úplného zákazu výrobků, přes omezení jejich spotřeby až po povinné příspěvky výrobců na úklid obcí a měst.
 
 „V Senátu dnes slavíme velký úspěch, schválili jsme nový zákon o jednorázových plastech, díky kterému se nám podaří snížit množství odpadů, které dnes nesmyslně končí na skládkách. Výrobky, které zcela zakazujeme, mají už dnes řadu alternativ a díky tomu můžeme ročně uspořit milióny kusů plastových výrobků. Kromě toho zákon pomáhá i obcím, které budou mít díky němu nárok na příspěvek na úklid veřejných prostor,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků převádí do českého práva evropskou směrnici o jednorázových plastech (směrnice 2019/904 k omezení plastového odpadu v mořích a oceánech a podpoře cirkulární ekonomiky).

Přímo zákaz uvádění na trh se týká jen části vybraných jednorázových výrobků z plastu. Jde o plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů.

Návrh ale především pomáhá dalšímu snižování odpadů. Jen díky němu by se měla ročně snížit spotřeba daných plastových výrobků o zhruba 1,77 mld. kusů. Řada výrobků může být navíc používána opakovaně jako jsou třeba zálohované kelímky na nápoje, jiné se zase budou více využívat recyklované materiály.

Zákon o jednorázových plastech by měl výrobcům přinést i nové povinnosti. Z pohledu zákazníků jsou hlavní dvě. První z nich je povinnost informovat kupující o správném zacházení s odpady. To se týká odpadů z hygienických pomůcek a tabákových výrobků. Novinkou plynoucí z návrhu zákona je také povinnost pro výrobce značit výrobky z plastů. Značení se bude týkat cigaret s filtry, samostatných filtrů, vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek a kelímků.

Návrh zákona posiluje rovněž tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Výrobci například cigaret s filtrem se budou podílet na úklidu odpadů z jejich výrobků v obcích. Radnice tak získají finanční příspěvky na úklid.

Ministerstvo životního prostředí považuje za důležité rovněž finančně podporovat přechod na alternativy jednorázových plastových výrobků. Z nového programového období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 tak poputuje celkově na podporu přechodu na oběhové hospodářství 7,1 miliardy korun.

Související:

Experti: Náhrada za jednorázový plast by neměla být opět na jedno použití

08.08.2022 16:18

Taxonomie v praxi: Banky mění produkty. Co bylo zelené, už zelené není

Dosažení klimatické neutrality EU se neobejde bez soukromých zdrojů, i proto je finanční sektor klíčovou součástí přechodu k zelené ekonomice. Ačkoliv banky v posledních letech berou dopad investic na životní prostředí stále více v úvahu, nadále financují i „špinavé“ aktivity. Může to změnit nová evropská taxonomie? Více ZDE

08.08.2022 13:34

Bioplasty nejsou vždy ekologičtější volbou, ukazuje experiment z FCH VUT

„Bioplasty nejsou zázračný materiál, který spasí životní prostředí,“ vysvětluje doktorand Jakub Fojt z FCH VUT. „Musíme se naučit je správně používat, aby nepřinášely víc negativ než pozitiv.“ Přispět k tomu má i série laboratorních experimentů, při kterých výzkumníci porovnávali vliv biodegradabilních mikroplastů a konvenčních PET mikroplastů na vlastnosti půdy. Více ZDE

08.08.2022 13:08

Kalifornská firma vyrábí stavební bloky z nerecyklovatelných plastů. Poslouží k výstavbě zdí i přístřešků

Americký startup ByFusion bojuje proti rostoucímu plastovému odpadu tím, že z něj vyrábí kvádry podobné klasickým betonovým blokům. Výsledkem je plnohodnotný a vysoce odolný stavební materiál. Ten lze využít například k výstavbě přístřešků a opěrných zdí. Společnost chce tímto způsobem do roku 2030 zrecyklovat 100 milionů tun odpadu. Doufá také, že se její technologie rozšíří do celého světa. Více ZDE

 

07.08.2022 17:53

Do konce roku 28 výzev. Operační program Životní prostředí se rozjíždí na plné obrátky

Klíčové dokumenty Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021-2027 schválil dne 4.8. na zasedání Monitorovací výbor. Vyhlašování prvních výzev se proto může spustit už 15. srpna. Do konce letošního roku jich Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR plánují vyhlásit dvacet osm, a to ze všech šesti cílů programu pokrývajících energetické úspory, OZE, klima, voda, odpady a přírodu.

„Pro podporu projekty v oblasti životního prostředí obcí, měst a dalších veřejných subjektů je OPŽP zcela zásadním programem. Je podanou rukou municipalitám při se zavádění energetických úspor a s posilování vlastní energetické soběstačnosti. Operační program Životní prostředí je také nepostradatelný v oblasti realizace klimatických opatření, zejména co se týče adaptace krajiny a sídel na probíhající klimatické změny,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Pro žadatele je v rámci OPŽP 2021-2027 připraveno z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) celkem 61 miliard korun.

„Nejvíce peněz je určeno na zajištění přístupu k vodě a hospodaření s vodou (14,1 mld. korun), významná alokace směřuje též do projektů zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (12,2 mld.). Další finance poputují na ochranu přírody, včetně zeleně ve městech (10,6 mld.) a adaptace na změnu klimatu a prevenci katastrof (10,2 mld.). Investice bude směřovat také do odpadového hospodářství (7,1 mld.) a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů (7 mld.),“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Více nesoutěžních výzev, jednodušší administrace a nový web

Většina chystaných výzev bude průběžná. Znamená to, že příjemcům podpory, jejichž projekty splní dané podmínky, bude poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost, a to až do přidělení celé alokace v rámci konkrétní výzvy. Dotace tak bude po splnění podmínek de facto nároková. Ve vybraných oblastech budou moci navíc příjemci podpory využít paušální sazby na financování nákladů svých projektů a také do jednoho projektu (v rámci jedné žádosti) zahrnout opatření z různých specifických cílů.

Se startem nového programového období se Operační program Životní prostředí dočkal i svého nového webu. Na adrese www.opzp.cz najdou zájemci o podporu kompletní přehled plánovaných výzev do konce tohoto roku, stejně tak jsou jim zde k dispozici všechny potřebné dokumenty týkající se programu a jeho jednotlivých specifických cílů. Na webu nechybí ani galerie inspirativních projektů realizovaných v průběhu předchozího programového období OPŽP.

07.08.2022 17:51

OBRAZEM: Největší skládky světa. Místa, která na dovolené vidět nechceme

Recyklace se globálně dočká méně než pětina ze dvou miliard tun ročně vyprodukovaného odpadu. Zbytek je ukládán na masivních skládkách. Pro lidi v okolí znamenají hrozbu, ale často také jedinou možnost obživy. Zabírají desítky hektarů, vytvářejí malá pohoří. Které skládky patří k těm největším na světě? Více ZDE
 

07.08.2022 17:48

Trvale udržitelné zemědělství je cesta k omezení dopadů potravinových krizí

Bez trvale udržitelného zemědělství bude lidstvo jen těžko překonávat společenské i ekologické krize a narazí na planetární limity, za kterými už dochází k degradaci systémů, na jejichž fungování lidstvo závisí. Vědci z celého světa přinášejí návrhy a příklady, jak se k udržitelné produkci potravin dostat a co doopravdy znamená. Současné zemědělské systémy totiž stojí za většinou problémů, se kterými pak bojují. Více ZDE

05.08.2022 10:59

Španělská umělkyně proměňuje organický odpad v keramiku a textil

Cynthia Nudel je španělskou umělkyní, která je přesvědčená, že prostřednictvím svého umění může změnit svět k lepšímu. Snaží se svou prací znovu propojit lidskou bytost a přírodu, a to prostřednictvím neustálého objevování nových přístupů a možností. Pro svou tvorbu si vybírá pouze přírodní materiály jako potravinový odpad, škroby, želatinu či řasy a razí heslo, že „Je možné tvořit i bez ničení." V současné době pracuje především na tvorbě biokeramiky z vaječných skořápek, která schne v pokojové teplotě. Vytváří ale i alternativy k plastům či kůži. Více ZDE

05.08.2022 10:32

Cirkulární stavebnictví ve veřejných zakázkách

Zavádění principů znovu využívání existujících materiálů je ve stavebnictví klíčové, v budoucnosti hrozí výrazný problém dostupnosti zdrojů, jako například nedostatek kameniva kvůli vyčerpání lomů. Cestou k posílení materiálové nezávislosti států i firem je jednoznačně cirkulární ekonomika. Více ZDE

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE