Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 
Aktuální číslo: STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Elektrárny Opatovice počítají v rámci modernizace i se ZEVO
Redakce OF

Příběh 30 let profesionální práce v oblasti ekologie
Anna Márová

Omezovat skládkování se v Česku zatím stále nedaří
Martin Hájek

Řešením pro komunální odpady může být cementářská pec
Tereza Kejla

Na co se zaměřit při výběru techniky pro základní přípravu paliv z odpadů?
Tomáš Hamšík

Mono-spalování čistírenských kalů jako cesta ke kritické surovině
Matěj Hušek, Jaroslav Moško, a Michael Pohořelý

Expert radí – Termický rozklad a termická depolymerizace materiálů
Miloslav Bačiak

Energetické využití výstupních produktů po termochemické recyklaci
Jaroslav Pátek a Miloslav Bačiak

Těžba v souladu s cirkulární ekonomikou
Redakce OF

Chladit a mazat recyklátem už není sen, nicméně recyklační bariéry přetrvávají
Jana Bábiková

Projekt COLOR CIRCLE: efektivní podpora cirkulární ekonomiky ve Středočeském kraji
Helena Roušalová a Milena Lakomá

Voda, která drží stavbu nad vodou
Redakce OF

Předdemoliční audit: zajištění udržitelnosti a efektivnosti demolice s maximálním využitím materiálů a druhotných surovin
Jan Otýs

ESG: od změti zkratek po unikátní návod na reporting od Frank Bold
Frank Bold

Offsetový program Urban Tree Offset Initiative mění stromy ve městech na finanční aktivum. Pomáhá tak boji proti klimatické změně
Žaneta Tušerová

Analýza potenciálních úspor energií, nákladůživotního cyklu budov a environmentálních dopadů při využívání dřeva ve stavebnictví
Jitka Beránková,Luboš Drahňovský a Antonín Novotný

Jak pokračuje elektromobilita
František Vörös

Startuje sběrová soutěž pro Zelené firmy: společnosti mohou díky vysloužilému elektru získat odměnu
Markéta Kohoutková

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Červen    
13.6. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 14. a 15.6.2023
8.6. Info webinar o kurzu REACH manažer 2023 (ZDARMA)
14.6. Fórum udržitelného rozvoje 2023
28.6. iKURZ: Obalům na stopě
29.6. iKURZ: Mobilní zařízení pro sběr versus obchodník - rozdíly, výhody a povinnosti podle nové legislativy
Srpen    
22.8. Práce s IS ENVITA na PC - základy používání programu
Oapkování: 23.8., 19.9., 20.9., 21.9.2023
30.8. iKURZ: Jak provozovat sběrný dvůr a nebýt v rozporu s legislativou
Září    
4.9. REACH Manažer 2023
5.-6.9. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj“ – MEMPUR 2023
8.9. iKURZ: Biologicky rozložitelné odpady, vč. kalů a jejich specifické nakládání
12.9. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
13.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum-seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 14.9.2023
Říjen    
10.10. Práce s IS ENVITA na PC - pokročilé funkce programu
Opakování: 11.10., 7.11., 8.11., 9.11.
 
  

 

Novinky

08.06.2023 18:39

Připomínky: Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Předložený materiál je transpozicí směrnice EP a Rady (EU) 2023/959, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a směrnice EP a Rady (EU) 2023/ 958, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letectví k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního opatření. Předkládaný návrh se zaměřuje na revizi systému „ETS 1“, a to zejména tím, že v návaznosti na ustanovení transponovaných směrnic: mění nastavení požadavků na využití výnosů z dražeb emisních povolenek, rozšiřuje systém EU ETS také na námořní dopravu a konsoliduje celkové množství povolenek v sektoru letectví a postupně ukončuje přidělování bezplatných povolenek (od roku 2026 by měla být zavedena dražba všech leteckých povolenek) a v rámci rozšíření působnosti na lety mimo EU zajišťuje integraci systému EU ETS s postupy pro program CORSIA “.

 

Dokument ke stažení:

 

08.06.2023 16:06

Praha a Středočeský kraj mají první kontaktní místo pro sociální podnikání – SPoint

Ode dneška začal v Praze fungovat SPoint – první místo pro všechny, kteří se zajímají o sociální podnikání. Pokrývat bude celou oblast hlavního města a středních Čech. SPoint sídlí v Podnikatelském a inovačním centru HMP ve Škodově paláci v Jungmannově ulici, které spravuje Pražský inovační institut. Poradenství pro zájemce o sociální podnikání je bezplatné a poskytují ho odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

„V SPointu získají sociální podnikatelé bezplatné poradenství a konzultace, informace o finančních zdrojích, podporu při rozvoji podnikatelských nápadů. SPoint bude dále nabízet vzdělávání a školení, spolupráci při propagaci sociálního podnikání a v neposlední řadě i možnost networkingu a sdílení zkušeností,“ řekla Anna Brabcová, ředitelka odboru integrace na trh práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Právě sociální podniky se zabývají veřejně prospěšnými službami s dopadem na sociální soudržnost, zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce nebo aktivitami, které jsou prospěšné životnímu prostředí či zlepšují kvalitu života ve městě.

„Jsem moc rád, že se hlavní město mohlo do projektu MPSV zapojit a že bylo jako kontaktní místo pro Prahu a střední Čechy vybráno právě Podnikatelské a inovační centrum pod Pražským inovačním institutem. Potenciál sociálních podniků zlepšovat kvalitu života ve městě je velký a doufám, že kontaktní místo zde v Podnikatelském a inovačním centru k jejich dalšímu rozvoji v metropoli přispěje,“ uvedl Daniel Mazur, radní HMP pro Smart City, IT, vědu a výzkum.

Pražský SPoint není jediným místem, kam si mohou sociální podnikatelé přijít pro podporu. Již v úterý 13. června se slavnostně otevře SPoint v Ústí nad Labem, jehož regionálním partnerem je Inovační centrum Ústeckého kraje. Následovat budou SPointy v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a následně i v dalších regionech.

„Demografický vývoj je neúprosný, všechna města budou mít v sociální oblasti velké výzvy. Ty může efektivně pomoci řešit i rozvoj sociálního podnikání v Praze a středních Čechách. V tomto projektu vidím proto příležitost pro Pii posilovat spolupráci mezi malými a velkými firmami a subjekty sociálního podnikání,“ konstatoval Tomáš Lapáček, ředitel Pražského inovačního institutu.

Dlouhodobě prosazuje regionální zacílení podpory sociální ekonomiky TESSEA, organizace zastřešující sociální podniky z celé ČR. „Právě SPoint pro Prahu a střední Čechy takové pojetí představuje, z čehož máme radost. Vítáme i regionální centra v dalších krajích,“ řekl ředitel TESSEA Karel Machotka. „Umístění SPointu do Podnikatelského a inovačního centra pod Pražským inovačním institutem považujeme za významné pro spolupráci v podnikání v Praze a ve Středočeském kraji. TESSEA je připravena se zapojit do poradenství a vzdělávání o sociálním, ekonomickém a environmentálním přínosu sociální ekonomiky,“ dodal Karel Machotka.

Vznik SPointu vítá také organizace Deklarace odpovědného podnikání. „Posláním naší organizace je zejména přibližování tématu sociálního podnikání veřejnosti, odborníkům i legislativcům. I proto Deklarace podporuje vznik SPointu, jehož cílem je podpora sociálních firem i zájemců o sociální podnikání,“ dodal Zdeněk Kosour, mluvčí Deklarace odpovědného podnikání z. s., který je také ředitelem sociálního podniku Kolibřík CSR.

SPointy vznikají v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), který odstartoval v dubnu 2023 a navázal na úspěšný projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Projekt RESP vychází jak z potřeb sociálních podniků, tak i expertů, kteří se sociálním podnikáním dlouhodobě zabývají. Snaží se reagovat na nové důležité okolnosti, jimiž je zejména Akční plán pro sociální ekonomiku. Vedle vzniku regionálních poradenských center má projekt RESP i další aktivity, které mají za cíl podpořit rozvoj sociálního podnikání v Česku. Vzniká Institut sociálního podnikání, jehož cílem je vytvořit systémové řešení vzdělávání v celé sféře sociálního podnikání v ČR. Připravuje se také mapování a analýza prostředí pro rozvoj sociálního podnikání a důležitým úkolem je i osvěta, mainstreaming a propagace.

Regionální koordinátorkou SPointu pro Prahu a střední Čechy je Jana Řehořková, zkušená sociální podnikatelka a jedna ze dvou zakladatelek pražského sociálního podniku Hračkotéka. K dispozici pro konzultace, vzdělávání a podporu bude v kanceláři SPointu (Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy, přízemí Škodova paláce, ulice Jungmannova 35/29). Zájemci si mohou domluvit i schůzku na tel. 777 549 361 nebo e-mailem na jana.rehorkova@mpsv.cz.

Partnery pražského SPointu jsou Pražský inovační institut, v jehož event prostoru – Podnikatelského a inovačního centra – SPoint sídlí, a dále TESSEA ČR, z. s., která zastřešuje sociální podniky z celé ČR.

 

08.06.2023 16:03

Prodej zboží s etickou certifikací Fairtrade v ČR loni vzrostl: každý Čech vypil v průměru 16 šálků “férové” kávy

V loňském roce vzrostly na českém trhu prodeje všech klíčových komodit  s  etickou certifikací Fairtrade. Ta označuje produkty, za něž pěstitelé dostali odpovídající odměnu a které vznikly bez zapojení dětské práce a ničení životního prostředí. Nejvíce se u nás prodalo opět fairtradového kakaa. Mírný nárůst zaznamenal i prodej fairtradové kávy: při přepočtu na šálky kávy vypil každý obyvatel ČR loni v průměru téměř 16 espress připravených z férové suroviny. Skokanem roku se stala fairtradová bavlna, jejíž prodej vzrostl o 205 %. Fairtradový příplatek za zboží prodané v ČR, tedy peníze navíc, které pěstitelé vynakládají na rozvoj komunit a zlepšení efektivity pěstování, se zvýšil o téměř pětinu na 44,7 milionů Kč.

„Nárůst prodejů certifikovaných produktů jsme zaznamenali i přesto, že naše očekávání velmi brzdila makroekonomická situace. Vliv růstu cen a poklesu reálných mezd v důsledku války na Ukrajině a vysoké inflace se v dynamice růstu prodejů sice projevil, přesto se v ČR prodalo více fairtradových komodit než o rok dříve,” říká Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko. „To nás samozřejmě těší, protože prodej fairtradových výrobků je pro pěstitele ze zemí Afriky, Asie  a Latinské Ameriky v této době ještě důležitější než jindy. Fairtrade totiž pomáhá posilovat jejich odolnost vůči krizím, ať už jde o krizi klimatickou nebo nečekané ekonomické výkyvy, jaké představují například pandemie nebo aktuální válečný konflikt,” dodává L. Kadaně.

Ke zmíněné vyšší odolnosti pěstitelů a jejich připravenosti na krize přispívá mimo jiné garantovaná minimální výkupní cena, dlouhodobé kontrakty nebo fairtradový příplatek, tedy peníze, které dostanou nad rámec výkupní ceny a využívají je jak ke zvýšení efektivity pěstování, tak k budování základní infrastruktury, jako jsou zdroje pitné vody nebo výstavba či vybavení škol. „Tyto prostředky mohou navíc pěstitelé využívat i k zavádění takových opatření, která jim pomáhají vyrovnávat se s klimatickou změnou. Příkladem je například obměna kávovníků nebo jiných plodin za odolnější odrůdy,” vysvětluje L. Kadaně. Za fairtradové produkty, které si loni koupili čeští zákazníci, získala družstva pěstitelů v zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky na fairtradovém příplatku přes 44,7 milionu korun, tedy o 19 % více než v roce 2021.

Nárůst prodejů certifikovaného zboží v ČR přičítá L. Kadaně několika faktorům: „Jednak se rozrůstá skupina lidí v ČR, kteří známku FAIRTRADE znají a zároveň ví, co za ní stojí. Věřím, že v tomto hraje roli i naše komunikace a osvětové a vzdělávací aktivity. Dalším faktorem je vysoká angažovanost obchodníků, kteří fairtradové produkty zařazují do sortimentu, případně podporují jeho prodej. Jejich motivací může být mimo jiné i to, že certifikace Fairtrade jim pomáhá plnit některé povinnosti, které jim bude stanovovat legislativa.”

Společensky odpovědné chování od firem do značné míry očekávají sami zákazníci nebo spotřebitelé: „Téměř polovina Čechů, konkrétně 45 procent, považuje společenskou odpovědnost firem za důležitý faktor při výběru zboží či služby. Polovina populace, a to konkrétně 52 %, je také ochotna si za společenský produkt připlatit. 56 % Čechů patří do segmentu, který nazýváme “Pohodlná většina.” Tito lidé zastávají k udržitelnosti pozitivní postoj, snaží se žít udržitelně, ale nechtějí příliš omezovat své zvyky a pohodlí," popisuje výsledky výzkumu udržitelného spotřebitelského chování CSR & Reputation Research Martina Popenková, konzultantka Ipsos pro výzkumy z oblasti ESG a CSR.

 

Podíl fairtradové kávy na celkové spotřebě dosáhl 4,5 procenta

Fairtradové kávy, která je jakousi vlajkovou lodí Fairtrade, se loni na našem trhu prodalo 1 399 tun, tedy o 6 % více než v roce 2021. Jde o hmotnost nepražených zrn, která odpovídá zhruba 1119 tunám pražené zrnkové kávy. Z tohoto množství fairtradové kávy by se dalo připravit více než 160 milionů šálků espressa. To pro lepší představu znamená, že každý obyvatel ČR včetně nemluvňat vypil v roce 2022 téměř 16 šálků fairtradové kávy. Vztaženo k celkové spotřebě kávy v ČR, kterou udává Český statistický úřad (2,4 kg na osobu a rok), činí podíl fairtradové kávy 4,48 % (v roce 2020 to bylo zhruba 4,2 %). 

Mezi největší prodejce fairtradové kávy v ČR patří Tchibo Praha, Unipetrol Benzina v rámci svých provozoven Stop café na čerpacích stanicích Benzina, dále Lidl ČR, který nabízí fairtradovou kávu Lidl2go v rámci nápojových automatů ve svých provozovnách, OMV ČR v rámci konceptu Viva café. Fairtradovou kávu však nabízí i řada kaváren a lokálních pražíren, například Fair & Bio pražírna, síť kaváren mamacoffee a řada dalších.

 

Z fairtradových komodit se tradičně nejvíce prodalo fairtradového kakaa, o více než 205 % rostl prodej fairtradové bavlny 

O sedm procent vzrostla v roce 2022 na českém trhu spotřeba fairtradového kakaa, prodalo se ho celkem 4 536 tun, převážně ve formě čokolády, cukrovinek, zmrzlin a snídaňových cereálií. Lídrem  v prodeji fairtradového kakaa je společnost Lidl. Další je společnost Kaufland, která si prohodila místo s tentokrát třetím největším prodejcem fairtradového kakaa, společností Penny Market.

Z konkrétních produktů se nejvíce prodávaly lentilky Duhovky, mandle v hořké čokoládě, tmavá čokoládová poleva, hořká čokoláda a belgické pralinky.

Skokanem roku se staly prodeje fairtradové bavlny. Po loňských 174 tunách letos vidíme nárůst     o 205 procent na 529 tun. V letošním roce je největším prodejcem společnost Vossen, která dodává ručníky a osušky, za ní následuje Lidl, který nabízí svým zákazníkům nákupní tašky z fairtradové bavlny. Třetím největším prodejcem fairtradové bavlny se stala společnost Penny Market, která rovněž nabízí nákupní tašky z fairtradové bavlny.

 

Třetinový nárůst u fairtradových růží, mírně rostly prodeje fairtradových banánů a třtinového cukru

Teprve v roce 2020 se na českém trhu objevily dvě celosvětově významné fairtradové komodity: banány a květiny, které se u nás dříve prodávaly pouze sporadicky. Řezaných fairtradových květin se prodalo 4 271 170 stonků, což představuje meziroční nárůst o 32 %. Největší podíl na tomto objemu má řetězec Lidl a následují prodeje v Kauflandu.  

Fairtradových banánů se v ČR a na Slovensku prodalo v loňském roce 724 tun, jedná se o 4% nárůst. Nejvíce se na tomto objemu podílí řetězec Kaufland, dále je zákazníci naleznou v banánových džusech Pfanner nebo ve zmrzlině Ben & Jerry´s společnosti Unilever. Vzhledem k tomu, že v únoru se bio fairtradové banány staly součástí stálého sortimentu řetězce Lidl, lze čekat další významný nárůst jejich prodejů v ČR.

Fairtradového třtinového cukru se loni v ČR spotřebovalo 166 tun (nárůst o 10 %). Lídrem v této oblasti je nově společnost Lidl, která prodává čokolády Way To Go s fairtradovým cukrem, následuje společnost Unilever, která v ČR prodává zmrzlinu Ben & Jerry´s s obsahem fairtradových surovin (kromě cukru jde například o kakao a vanilku).

Známku FAIRTRADE znají dvě třetiny obyvatel ČR

Nezisková organizace Fairtrade Česko a Slovensko si v květnu tohoto roku nechala od společnosti Median opět po roce zpracovat průzkum, v němž zjišťovala znalost certifikace Fairtrade a známky FAIRTRADE. Pokud jde o povědomí o známce FAIRTRADE, podle průzkumu ji zná 66 % českých spotřebitelů, 40 % respondentů uvedlo, že přesně ví, co toto označení znamená. Spontánní znalost tohoto označení průzkum zjistil u 16 procent respondentů. Jednalo se o druhé nejčastěji spontánně uváděné označení informující o původu zboží nebo zaručující naplnění určitých podmínek při výrobě (vyšší znalost zaznamenalo označení KLASA a na třetím místě se umístilo Bio). Otázka mapující spontánní znalost označení a certifikátů zaměřených na zlepšování pracovních podmínek v rozvojových zemích letos opět potvrzuje dominantní pozici značky Fairtrade v tomto segmentu ji uvedla téměř třetina dotázaných (32 %).

 

Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE

Známka FAIRTRADE označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování členů komunity.

 

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv.

Již od roku 2004 pracujeme na zvyšování informovanosti o principech a smyslu systému Fairtrade. V České republice a na Slovensku zastupujeme globální organizaci Fairtrade International, jsme garantem vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobky a podporou uvědomělé spotřeby napomáháme k tomu, aby se fairtradové výrobky v co nejvyšší míře dostávaly do obchodní sítě v ČR a na Slovensku. Vedle spolupráce s obchodníky působíme také na širokou veřejnost, a to prostřednictvím aktivit, na kterých se podílíme, jako jsou kampaně Fairtradová města, Fairtradové školy nebo happening Férová snídaně. Více na www.fairtrade.cz.

07.06.2023 10:35

Peru plánuje zařadit těžební průmysl mezi sektory cirkulární ekonomiky

Peru chce aplikací modelu cirkulární ekonomiky zvýšit produktivitu, konkurenceschopnost země a zlepšit ochranu životního prostředí. Mezi sektory jako zemědělství, životní prostředí, výroba, zahraniční obchod a cestovní ruch zařadí také těžební průmysl. Hlavní cíle by měl nastínit „Národní cestovní program cirkulární ekonomiky“.

Ministerstvo energetiky a těžebního průmyslu registrovalo ke konci minulého roku cca 6.900 případů porušení pravidel ochrany životního prostředí. Jednalo se především o hromadění toxického odpadu souvisejícího s těžbou nerostných surovin. Např. každá tuna mědi, nejdůležitější suroviny peruánského těžebního průmyslu, generuje mezi 350 a 600 t hlušiny. Čtyři největší těžební společnosti vyprodukovaly v r. 2021 cca 500 milionů tun odpadu.

Ministerstvo životního prostředí MINAM se proto rozhodlo zařadit těžební průmysl mezi sektory cirkulární ekonomiky, jako jsou zemědělství, životní prostředí, výroba, zahraniční obchod a cestovní ruch. Kromě snížení dopadu na životní prostředí by se mohla vytěžená hlušina využít např. jako palivo, stavební materiál, hnojivo, plastové díly apod.

MINAM v minulém roce chtělo připravit ambiciózní Národní plán cirkulární ekonomiky, ale turbulentní politická situace omezila původní záměr a aktuálně je připravován dokument užšího, obecnějšího rozsahu – Národní cestovní program cirkulární ekonomiky. Na jeho obsahu spolupracují také firmy z jednotlivých sektorů.

MINAM chce pozvat odborníky ze zemí, které mají dobré zkušenosti s využitím odpadů z těžby a použít moderní technologie na jejich zpracování.

Jako jistý problém vidí odborníci vzdálenost dolů, tj. nejpravděpodobnějších míst zpracování odpadu, od koncových zákazníků. Cena dopravy by mohla snížit komparativní výhodu peruánských subjektů.

07.06.2023 07:45

Zpětný odběr PET lahví a plechovek spotřebitele oslovil. Za tři měsíce testování vrátili přes čtvrt milionu obalů

Systém zálohování PET lahví a plechovek může úspěšně fungovat i v českém prostředí. Ukázalo to jeho pilotní testování ve třech prodejnách Kaufland a stejném počtu obchodů Lidl. Zákazníci v nich během tří měsíců výměnou za slevové kupony odevzdali zhruba 260 tisíc nápojových obalů. Projekt zároveň přinesl data o tom, jak systém dále vylepšit před tím, než bude v České republice zaveden do praxe celoplošně. Lidl a Kaufland budou nyní podle svého vyjádření v testování dál pokračovat. Zálohové automaty nainstalují do vybraných prodejen v dalších městech. K vybraným prodejnám v Praze, Brně, Plzni, Olomouci a Šternberku tak přibudou i provozovny v Karlových Varech, Ústí nad Labem, Zlíně nebo Pardubicích. Více ZDE

06.06.2023 07:08

Konferencia PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU - videozáznam

V rámci konference Predchádzanie vzniku odpadu 2023 byly prezentovány nejnovější trendy a příklady dobré praxe v oblasti prevence odpadů a plýtvání zdroji. Konferenci pořádala Slovenská agentúra životného prostredia ve spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky dne 25. května 2023 v Banské Bystrici a byla určena pro odbornou i širokou veřejnost.

Konference se skládala ze několika tematických bloků. Úvodní blok se zabýval legislativním a strategickým rámcem pro prevenci odpadů na evropské i národní úrovni. Druhý blok ukázal, jak lze předcházet vzniku odpadů a plýtvání zdroji v různých sektorech, jako jsou domácnosti, školy, firmy nebo veřejná správa. Zbývající bloky se zaměřily na problematiku potravinového odpadu a plýtvání potravinami v sociálním i ekonomickém kontextu a nechyběla ani diskuse okolo systémů sběru a využití kuchyňského biologicky rozložitelného odpadu. Závěr konference tvořila moderovaná diskuse s vybranými řečníky na téma jak zpomalit plýtvání potravinami.

Součástí konference bylo také spuštění nových internetových stránek cílených právě na prevenci - https://predchadzajmeodpadu.sk, kde je možné najít informace, tipy a inspiraci pro snižování odpadů a plýtvání zdroji. Celý záznam z konference je možné sledovat na Youtube kanálu SAŽP.

Pokud vás téma zajímá, dne 19. 9. 2023 proběhne v Praze již 9. ročník konference Předcházení vzniku odpadů 2023. Registraci a další informace naleznete na stránkách www.predchazeniodpadu.cz.

04.06.2023 13:47

Legislativní novinka: Zákon o jednotném environmentálním stanovisku

Ve Sbírce předpisů ČR vyšel Zákon č. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku. Tento zákon upravuje postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispění k udržitelnému rozvoji při rozhodování v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona nebo navazujícím řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Text zákonu ZDE

 

 

Související předpisy:

  • Zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku
  • Zákon č. 152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
04.06.2023 13:21

Příběh 30 let profesionální práce v oblasti ekologie

Společnost ASTON – služby v ekologii, s.r.o., se stala jednou z nejvýznamnějších společností v oblasti ekologických služeb na českém trhu, což dokazuje i její pravidelné umisťování v žebříčcích největších firem v České republice a získávání prestižních ocenění v oblasti životního prostředí.

Společnost Aston – služby v ekologii, slavící letos 30. výročí svého vzniku, byla založena 13. dubna 1993 Jiřím Smržem, který získal koncesní listinu pro provozování činnosti v oblasti nakládání s odpady. Z malých začátků se společnost vyvinula v respektovanou organizaci nabízející širokou škálu ekologických služeb.

Není třeba říkat, že to nebyla procházka růžovým sadem, ale náročná práce se spoustou překážek. Systematickým výcvikem všech zaměstnanců společnosti, počínaje vrcholovým managementem, se podařilo vytvořit prostředí, které garantuje profesionální manažerské a provozní praktiky.

Společnost dnes poskytuje širokou škálu služeb: nakládání s nebezpečnými odpady, třídění a zpracování druhotných surovin, recyklace stavebních odpadů, zneškodňování odpadů kategorie „N“ ve vlastních zařízeních, čištění odpadních vod, odstraňování staveb s obsahem azbestu, čištění a monitorování kanalizace TV kamerou, odsávání kalů z hloubek až 15 m a ze vzdálenosti až 100 m, revize jímek a nádrží včetně odběru vzorků a v neposlední řadě také poradenství, konzultace a administrativně-legislativní služby v odpadovém hospodářství. Všechny tyto služby jsou poskytovány v souladu s platnými předpisy a s důrazem na ochranu životního prostředí.

Investice a modernizace

Společnost také pravidelně investuje do modernizace svého technologického parku a nákupu nových vozidel. Poslední výrazná rozšíření technologií na zpracování odpadů a obnova vozového parku proběhly v letech 2019–2022, kdy byl zaveden také nový systém sledování a řízení kvality, což vedlo ke zlepšení průběhu a výsledků poskytovaných služeb.

Stále větší výzvou je čištění odpadních vod z průmyslu. V roce 2004 společnost zakoupila a nedávno, v roce 2022, dokončila opravu deemulgační čistírny odpadních vod v Sezimově Ústí. Tato modernizovaná stanice je také vybavena technologií Flottweg Z4D-3, která umožňuje oddělování pevných částic ze suspenzí a třídění pevných látek z tekutin. Zařízení je schopné upravovat různé druhy odpadních vod a přizpůsobit se chemickým procesům odstraňování odpadů. Investice do této modernizace dosáhla výše 25 milionů korun, což představuje největší investiční akci v historii společnosti.

V budoucnosti je důležité, aby firmy v průmyslu využívaly obnovitelné zdroje energie a minimalizovaly množství vznikajících odpadů. Podle zakladatele společnosti, pana Jiřího Smrže, se očekává stále větší automatizace a efektivita procesů čištění odpadních vod. Moderní technologie umožňují rychlejší a účinnější čištění s minimálním odpadem. Také se očekává nárůst využívání obnovitelných zdrojů energie a rozsáhlejší recyklace vody. Firmy se budou snažit minimalizovat vznikající odpady a využít je v dalších výrobních procesech.

Vize a vytrvalost

Do budoucna chce společnost vytrvat ve svém úsilí vynakládaném ve prospěch spokojenosti občanů této republiky, svých obchodních přátel, současných i potencionálních zákazníků. Sleduje nové trendy a technologie a cíleně se zaměřuje na řešení nových výzev a přispívání k udržitelnější budoucnosti. Díky své bohaté historii a rozsáhlým znalostem je společnost ASTON – služby v ekologii připravena i nadále tvořit pozitivní dopad v oblasti ekologie po mnoho dalších let.

Společnost ASTON – služby v ekologii působí v celé České republice a zaměstnává více než 50 lidí. Je rozdělena do čtyř divizí se sedmi regionálními pracovišti v Praze, Táboře, Sezimově Ústí, Plané nad Lužnicí, Písku, Nýrsku a Sudoměřicích. Roční tržby se blíží částce 300 milionů korun. Oslava 30. výročí je tak důkazem vize, vytrvalosti a také dobré práce spolehlivého týmu.

 

04.06.2023 13:12

Ekologičtější oděvní a textilní průmysl v EU

Ve čtvrtek 1. června přijal Parlament opatření pro strategii EU pro udržitelný a oběhový textil. V rámci textu opatření se jedná o textilní výrobky, které jsou prodávané v EU s požadavkem, aby byly trvanlivější, snadněji se znovu používaly, opravovaly a recyklovaly. V rámci jejich výroby by měl být kladen důraz na dodržování lidských, sociálních a pracovních práv, na životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat v celém dodavatelském řetězci. Poslanci dále chtějí, aby se pomocí těchto opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni ukončila tzv. rychlá móda. Mimo jiné jsou požadovaná jasná pravidla, která by zabránila greenwashingu ze strany výrobců a došlo by tak k posílení postavení spotřebitelů při ekologickém přechodu a regulací ekologických tvrzení. Spotřebitelé by měli mít k dispozici více informací, aby se mohli rozhodnout pro udržitelný způsob výroby.

04.06.2023 13:03

Sněmovna odmítla razantněji zvýšit horní hranici poplatku za odpad

Sněmovna odmítla razantněji zvýšit horní hranici poplatku, který mohou obce vybírat od obyvatel za komunální odpad. Úpravu skupiny koaličních poslanců dnes nedoplnila ani ve dvojím hlasování do vládní novely, jež mění vyměřování poplatků. Lázeňská města budou moci podle schválené předlohy vybírat pobytový poplatek i v případě lázeňské péče, která je plně hrazená ze zdravotního pojištění včetně platby za ubytování. Novela nyní zamíří k posouzení do Senátu. Více ZDE

04.06.2023 12:59

Požár skládky v Hradčanech: vysilující boj hasičů trval přes šest hodin

Šestnáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, stejný počet velkokapacitních cisteren. Více než šest hodin trvající zásah, při kterém si hasiči sáhli na dno svých sil. Tak vypadalo v sobotu hášení požáru skládky nebezpečného odpadu v Hradčanech na Přerovsku. Více ZDE

04.06.2023 12:57

Pět korun za PET láhev nebo plechovku. Plast a hliník nejsou odpad

Česko připravuje zákon, který umožní plošné zálohování PET lahví a hliníkových obalů. Recyklace totiž podle ministerstva životního prostředí nestačí. Teprve nedávno něco podobného zavedli na Slovensku. Tam úspěch tohoto kroku předčil očekávání. Kdy se se zálohováním začne také v České republice? Více ZDE

31.05.2023 08:16

Soutěž ve sběru vysloužilého elektra se mění na Ekoedu. Nově ocení hned 10 nejlepších školek a škol

Školy zapojené do projektu Zelená škola se mohou od června 2023 opět utkat v oblíbené soutěži ve sběru vysloužilých elektrozařízení, kterou organizuje společnost REMA Systém. Letos se představí pod novým jménem Ekoedu a místo tří vítězů ocení hned pět škol a pět školek s největším sběrem v přepočtu na žáka. Vítězové získají tablety od partnera soutěže společnosti Vodafone Czech Republic. Změřit síly ve sběrové soutěži mohou školy do konce září 2023.

Už 1. června 2023 startuje již šestý ročník soutěže Ekoedu, kterou školáci dříve znali pod názvem EkoEDA. Soutěž pořádá společnost REMA Systém pro školy zapojené do projektu Zelená škola a je zaměřena na sběr vysloužilých elektrozařízení. Její hlavní myšlenkou je vést děti a mládež k zodpovědnému nakládání se starým elektrem, a především k předcházení vzniku odpadu obecně. „Soutěžit se letos bude opět ve dvou kategoriích, a to v kategorii mateřské školy a v kategorii základní, střední a speciální školy. Vyhodnocování soutěže bude probíhat osvědčenou formou, kdy se stanoví průměrná hmotnost celého sběru školy v přepočtu na jednoho žáka. Díky této metodě nebudou znevýhodněny ani malotřídky a zapojit se mohou opravdu všichni,“ uvádí Petr Kubernát za společnost REMA Systém.

Letošní ročník soutěže Ekoedu kromě změny v názvu přinesl i několik dalších novinek. Místo tří vítězů v každé kategorii bude tentokrát oceněno hned pět nejlepších školek a pět nejlepších škol. Na ty pak místo voucherů pro nákup elektroniky čekají výhry v podobě tabletů od partnera soutěže společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. Soutěž bude probíhat do 30. září 2023 a školy se do ní mohou zapojit i v jejím průběhu. Výsledky budou vyhlášeny 17. října, výhry pak školy obdrží nejpozději do 30. listopadu. Kompletní pravidla soutěže jsou k dispozici na webu www.rema.cloud v sekci Zelená škola.

V minulém ročníku vysbíraly školy přes 40 tun odpadního elektra

V minulém ročníku soutěže, který probíhal od 1. září 2021 do 30. března 2022, odevzdali žáci zapojených škol téměř 41 tun vysloužilých elektrozařízení. V kategorii mateřských škol zvítězila Mateřská škola Dušníky, kde se vysbíralo téměř 900 kilogramů na žáka. V kategorii základních, středních a speciálních škol se na první příčce umístila Základní škola a Mateřská škola Skorošice se sběrem přes 277 kilogramů na žáka. Celkem se zapojeným mateřským školám podařilo odevzdat 22 589 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Základním, středním a speciálním školám poté 18 142 kilogramů.

Zelená škola vzdělává hravou formou

Projekt Zelená škola aktuálně sdružuje už více než 560 subjektů, kterým společnost REMA Systém umožňuje zapojit se zcela bezplatně. Školy mohou pro své žáky využívat i certifikovaný vzdělávací program Odpad není k zahození, který kombinuje zábavné pracovní listy a online interaktivní hry. Děti se tak hravou formu učí o problematice recyklace elektroodpadů. Učitelé mohou díky kvalitní metodice program snadno aplikovat do výuky.

 

O společnosti REMA Systém

Hlavními aktivitami společnosti REMA Systém jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, jde například o pračky, lednice, televizory, počítače, tiskárny, mobilní telefony a další přístroje. Ve spolupráci se společností REMA Battery navíc umožňuje i zpětný odběr odpadních baterií a akumulátorů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými elektrospotřebiči. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci odpadních elektrozařízení.

Podrobné informace najdete na adrese www.rema.cloud, informace k projektu Chytrá recyklace naleznete na www.chytrarecyklace.cz.

 

25.05.2023 19:23

Konzultace: Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k cíli EU v oblasti klimatu do roku 2040. Účelem tohoto sdělení je zahájit proces, který by měl stanovit cíl v oblasti klimatu do roku 2040 a nasměrovat tak EU k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Sdělení se bude opírat o podrobné posouzení dopadů, které se stane podkladem pro návrh předpisu, jenž daný cíl pro rok 2040 stanoví.

 

 

Dokumentk ke stažení:

EU 63_23 EK Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE