Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM

Aktuální číslo: UPRAVA, ZPRACOVÁNÍ A RECYKLACE ODPADŮ
 

Kávová sedlina a plast: udržitelné spojení, které byste nečekali
Redakce OF

Podzim ve znamení dotací na cirkulární projekty
Jaroslav Kopecký

Monitoring skládek komunálního odpadu pomocí moderních metod dálkového snímkování
Olga Brovkina, František Zemek, Miroslav Pikl a Lukáš Slezák

Odpadové hospodářství obcí v roce 2022
Milan Havel

Recyklovaný textil proměňuje veřejné prostory měst
Jana Dvořáčková

Zálohování v praxi aneb udržitelnost ve flašce a plechovce
Redakce OF

Vdechněte nový život použitým věcem: snadný provoz re-use center s využitím informačního systému ENVITA od společnosti INISOFT
Jan Jiří Drahota

Biologická konverze oxidu uhličitého z bioplynu na biomethan
Zdeněk Varga, Petr Beneš, Martina Siglová, Miroslav Minařík, Jana Zábranská a Dana Pokorná

Třídicí linky odpadů
Petr Hynek

Stavební projekty stále zapomínají na recyklát
Redakce OF

Recyklace odpadních fotovoltaických panelů
Barbora Štěpánová a Vojtěch Musil

V Česku se recykluje jen 60 % elektroodpadu, neodevzdané staré elektro je uniklou příležitostí
Markéta Kohoutková

Je možné prospěšně využít kaly z ČOV v lese nebo ve městě?
Valerie Vranová, Erika Fialová a Aleš Kučera

Udržitelnost na talíři: Sdílené chladnice jako součást nového životního stylu
Redakce OF

Opravna provozovny na dotřídění odpadu v Plané nad Lužnicí zlepší manipulaci s odpady a také pracovní podmínky
ASTON

Peletizace popílku z regeneračního kotle produkovaného při výrobě buničiny
Jan Spudil a Štěpán Hýsek

Mezinárodní výzkum pomáhá obnově bývalých těžebních lokalit
Lenka Hanušová

Globální oteplování a elektromobilita
František Vörös

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Listopad    
21.11. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024
22.11. Práce s IS ENVITA na PC - základy používání programu
22.11. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
23. 1.  ENVIshop 2023 
23.11. iKURZ: Jak správně provozovat sběrný dvůr a nebýt v rozporu s legislativou
28.11. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
28.-29.11. 12. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
29.-30.11. konference Copernicus Forum a Inspirujme se
30.11. NOVINKY BOZP S VÝHLEDEM NA ROK 2024
Prosinec    
1.12. iKURZ: práce s modulem OLPNO v IS ENVITA i z pohledu legislativních povinností
7.12. Práce s IS ENVITA na PC - základy používání programu
6.12. Práce s IS ENVITA na PC - pokročilé funkce programu
8.12. Práce s IS ENVITA na PC - základy používání programu
13.12. WEBINÁŘ: Jak v IS ENVITA v modulu EKO – KOM vytvořit čtvrtletní výkaz o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích
14.12. WEBINÁŘ: Jak na tvorbu oznámení obcím o převzetí odpadů od občanů (příloha č. 19 vyhl. č. 273/2021 Sb.)
Leden    
16.1. Práce s IS ENVITAE na PC – pokročilé funkce programu
Opakoivání: 17.1.
16.1. ISPOP HLÁŠENÍ ZA ROK 2023
17. 1. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
19.1. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2023 z IS ENVITA do ISPOP
Opakování: 2.2. a 23.2.
24.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2023 z IS ENVITA do ISPOP
Opakování: 25.1., 6.2., 7.2., 13.2.,14.2., 15.2. a 21.2.
26.1. iKURZ: Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 srovnání bilance a převod dat do IS ENVITA, tvorba a odeslání ročního hlášení o odpadech za rok 2023 do ISPOP
30.1. Webinář: Jak na hlášení za autovraky v programu ENVITA za rok 2023 do ISPOP
Únor    
8.2. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2023 z IS ENVITA do ISPOP
13.2. Hlášení do ISPOP a odpadová legislativa
15.2. NOVINKY V OBLASTI MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ
Březen    
5.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování - IRZ vznik ohlašovací povinnosti za r. 2023
7.3. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady v roce 2024 včetně novelizace vyhlášky č. 273/2021 Sb. vyhláškou č. 445/2022 Sb.
12.3. iKURZ: Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
14.3. iKURZ: ekolog a BOZP a jejich součinnost při plnění požadavků legislativy ochrany životního prostředí
19.3. iKURZ: Jak nakládat s kovovým odpadem v roce 2024 v souladu s požadavky legislativy
     
20.3. Komplexní pohled na nakládání s odpady v roce 2024 pro provozovatele zařízení a obchodníky
Opakování: 21.3.
22.3. iKURZ: Soustřeďování komunálního odpadu a jeho tříděných složek ve firmě ve vazbě na s požadavky zákona o odpadech pro implementaci do praxe
26.3. iKURZ: modul ILNO v IS ENVITA v legislativních souvislostech
Duben    
9.4. iKURZ: Mobilní zařízení pro sběr versus obchodník rozdíly, výhody a povinnosti podle nové legislativy
11.4. iKURZ: Nakládání s asfalty – nová vyhláška dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
11.4. MĚŘENÍ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ - NOVINKY 2024
     
16.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum
Opakování: 17.4.
23.-24.4.  Dny teplárenství a energetiky 2023
24.4. Odpadové hospodářství měst a obcí
Květen    
14.5. Práce s modulem OLPNO, ILNO a evidence odpadů v IS ENVITA
 
  

 

Novinky

28.11.2023 16:34

OPŽP: Nové výzva podpoří třídící systémy pro separaci odpadů

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 22. 11. 2023 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 60. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027. Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.5, Opatření 1.5.6 (Podpora třídících a dotřiďovacích systémů, včetně úpravy, pro separaci ostatních odpadů) jsou v informačním systému koncového příjemce přijímány od 6. 12. 2023 (9:00) do 29. 2. 2024 (20:00). Podrobnosti ZDE

28.11.2023 15:20

Rumunsko spouští největší centralizovaný zálohovací systém na světě

Rumunsko spouští největší centralizovaný zálohový systém na světě s téměř 80 000 sběrnými místy. Připojuje se tak k dalším 13 zemím EU, které spustily systémy zálohování (DRS) s cílem zvýšit míru sběru a recyklace jednorázových nápojových obalů. Rumunský zálohový systém bude sbírat plastové, skleněné a kovové nápojové obaly o objemu od 0,1 do 3 litrů. Záloha za jednu láhev bude 0,5 rumunského lei (přibližně 0,1 €).

Všechny právnické osoby, které v Rumunsku vyrábějí, dovážejí nebo prodávají nápoje v jednorázových obalech, jsou povinny zapojit se do zálohového systému. Oficiální spuštění systému se uskuteční 30. listopadu 2023. Zálohový systém v Rumunsku je celosvětově nejkomplexnější centralizovaný systém záloh. Jeho vytvoření čelilo složitým výzvám v několika aspektech, včetně nastavení zařízení, integraci softwaru a zajištění vhodných lokalit pro regionální centra.

Provozovatelem systému je RetuRO, konsorcium složené z několika soukromých subjektů (sdružení výrobců a prodejců nápojů) s menším zastoupením veřejné správy (rumunské ministerstvo životního prostředí, vod a lesů). RetuRO bude spravovat přibližně sedm miliard nápojových obalů ročně, což pomůže Rumunsku zlepšit míru recyklace, která je v současnosti jedna z nejnižších v Evropě.

 

Celý životní cyklus DRS, chráněný duševním vlastnictvím


 

25.11.2023 18:42

Nové metodické sdělení odboru cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP k povinnostem výrobců jednorázových plastových výrobků a obcí

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vydává toto metodické sdělení pro upřesnění postupu při uzavírání smluv o úhradě nákladů obcí s výrobci na nakládání s volně pohozeným odpadem z jednorázových plastových výrobků (littering). Více ZDE

25.11.2023 18:40

Největší ledovec na světě se po třiceti letech rozpohyboval. Míří do jižního Atlantiku, tam roztaje

Ledovec s názvem A23a se od antarktického pobřeží odlomil v roce 1986, ale rychle se uzemnil nedaleko pobřeží ve Weddellově moři a stal se z něj ledovcový ostrov. Svou velikostí téměř 4000 kilometrů čtverečních je osmkrát větší než Praha, tloušťka ledovce pak dosahuje asi 400 metrů. V posledních letech byl zaznamenán jeho pohyb a nyní hrozí, že vypluje z antarktických vod, informuje BBC. Více ZDE

25.11.2023 18:31

Rohlík spouští pilotní zálohování z domova. Jako první online prodejce v Česku

Převzít nákup a odevzdat použité PET lahve k recyklaci – to nově mohou udělat zákazníci Rohlíku při každém nákupu. Největší český online prodejce potravin totiž spustil testovací systém zpětného sběru PET lahví, tzv. zálohování. Jako první a jediný internetový retailer a rovnou v ostrém provozu po celém Česku. Nečekat na legislativní úpravu, která má vstoupit v účinnost za dva roky, se společnost rozhodla nejen kvůli svým zákazníkům. Chce především urychlit pozitivní dopad zálohování na životní prostředí. Více ZDE

23.11.2023 18:39

MŽP: Díky verzi 2.0 programu Prostředí pro život zacílíme environmentální výzkum na budoucnost ČR

Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost nabídne nastavení programu pro aplikovaný environmentální výzkum - Prostředí pro život 2 (PPŽ2), který navazuje na současný program Prostředí pro život . Původní program byl schválený v roce 2019 a zaměřil se na tři oblasti: podporu veřejné správy, technologický výzkum a dlouhodobé perspektivy. PPŽ2 na něj naváže v letech 2024-2033. Na těchto deset let je na něj vyhrazena podpora ve výši 11,15 mld. korun. Program Prostředí pro život (PPŽ) spravuje Technologická agentura ČR, garantem obsahu je Ministerstvo životního prostředí.

„V navazujícím programu podpory aplikovaného výzkumu Prostředí pro život 2 chceme využít velkou absorpční kapacitu environmentálního výzkumu v ČR a také získat konkrétní výstupy a výsledky k naplnění ambiciózních cílů Zelené dohody pro Evropu,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Program byl připraven na základě Aktualizované koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050.

Hlavním jeho cílem je zkvalitnit veřejnou správu v ochraně životního prostředí, klimatu a udržitelného rozvoje, dále přinést nová technologická, technická a další řešení tak, aby Česká republika patřila mezi země s co nejmenším ohrožením životního prostředí. Snahou programu je rozšiřovat poznání ve stěžejních oblastech ochrany životního prostředí, klimatu, biodiverzity a udržitelného rozvoje společnosti. Program pro život přispívá ke kvalitnímu a bezpečnému životnímu prostředí, klimatické neutralitě EU, rozvoji oběhového hospodářství a převodu hospodaření se zdroji na cirkulačnímu princip, podpoře udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti ČR (technologické a environmentálně příznivé), ochraně biologické rozmanitosti, k obnově přírodních ekosystémů, ekologické stabilitě přírody a krajiny a jejich ochraně a šetrnému využívání a k tvorbě politik a nástrojů zejména v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu.

Program Prostředí pro život (PPŽ) spravuje Technologická agentura České republiky a garantem jeho obsahu je Ministerstvo životního prostředí. Za dosavadní běh programu Prostředí pro život bylo již vyhlášeno sedm výzev na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život ve více než stovce témat prospěšných pro životní prostředí Česka. Témata se týkala například hodnocení ekosystémových služeb, snižování znečistění ovzduší v městský oblastech, ale i emisí z chovu hospodářských zvířat nebo z dopravy, datování sesuvů a predikce dalšího vývoje svahových nestabilit, obnovy přirozených rozlivů v říčních nivách a také vývoje lesních ekosystému po požáru jako podklad pro péči o zasažená území v Národním parku České Švýcarsko. Sedm konsorciálních projektů na 5-6 let pak představuje zásadní posílení znalostní základny a platformu pro efektivní spolupráci špičkových výzkumných organizací k naplňování Státní politiky životního prostředí. PPŽ již podpořil celkem 143 projektů, a to částkou více než 2,7 miliardy korun.

23.11.2023 18:15

Jak motivovat recyklátory, když neznáme složení obsahu žlutých popelnic? Jasná výzva pro EKO-KOM

V úterý 21. listopadu 2023 se uskutečnil již 8. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii. Účast byla rekordní, publikum živé, o zajímavé diskuse tedy opět nebyla nouze.

Pořádek v chemii

Hned na úvod vysvětlil ve své přednášce Ing. Kuncl z Inisoft Consulting s.r.o., proč je tak důležité mít pořádek v chemických látkách: „Seznam látek neřešíme kvůli látkám samotným, ale kvůli návazné legislativě, se kterou bezprostředně souvisí. Kvůli zákonu o vodách, zákonu o prevenci závažných havárií a kvůli celému systému bezpečnosti práce“.

Chemie je věda složitá a práce s chemickými látkami vyžaduje neustálé sledování chemické legislativy, která se dynamicky aktualizuje. S novinkami seznámila účastníky odbornice na REACH a CLP Ing. Jirátová z Výzkumného ústavu organických syntéz. K chemickým látkám patří i F-plyny, které většinou řešíme v souvislosti s ovzduším. Proto se jim v tomto bloku věnovala Mgr. Mašíčková z MŽP a seznámila účastníky konference s novými povinnostmi při používání zařízení s F-plyny, které určila novela zákona a nová vyhláška o F-plynech a revize nařízení EP.

 

Debata po tomto bloku byla živá, dotkla se všech nových témat a nechyběl ani častý dotaz na odpovědnost za aktualizaci bezpečnostních listů. Jak odpověděla Ing. Vokurková: „Aktuální bezpečnostní list má povinnost dodat dodavatel, ale v praxi to tak většinou nefunguje. Takže je na vás, abyste si je od dodavatele vyžádali, při případné kontrole se pak vykážete alespoň vaším požadavkem a případný postih by pak měl jít za dodavatelem“.

Kontroverzní obaly

I v obalech musí být pořádek, proto Bc. Tichý z Inisoft Consulting s.r.o. vypíchnul důležitost správného nastavení toků obalů ve firmě a komunikace ekologa s oddělením obchodu, jakosti, logistiky nebo IT, aby i vykazování produkce obalů bylo co nejsnazší. Jaká úskalí mohou nastat při samotném vykazování, pak nastínil p. Přikryl z EKO-KOM. Debata se pak stočila i k ekomodulaci, resp. definici špatně recyklovatelných materiálů a znevýhodňování těchto produktů. Jak řekl p. Přikryl: „Ekomodulační kroky jsou zvýhodněny pouze PET lahve z důvodu větší poptávky a vyšší ceny za tento materiál.“ Logicky pak vyvstala otázka: „A co ten zbytek? Je vůbec veřejně dostupná materiálová analýza plastu, který se nachází ve žlutých popelnicích? Jak chcete motivovat recyklátory, když tato informace chybí?“ Co na to EKO-KOM, vyslyší tuto výzvu?

 

ESG reporting a uhlíková stopa

Pořádku jsme se věnovali i celé odpoledne při vysvětlování systému ESG reportingu a jeho narůstající důležitosti. Když se na vás během 1 odpoledne navalí tolik nových termínů jako NFRD, CSRD, LCA, EPD, Scope 1, 2 a 3 a další, jde z toho až hlava kolem. Ale účastníci konference se velmi rychle zorientovali a na závěr proběhla i k tomuto tématu velmi živá debata, nad jejímž vedením převzal kontrolu RNDr. Třebický z CI3 a na chvíli tak zastoupil skvělého moderátora celého dne Ing. Lanka.

 

 

Váš zájem o nová témata, která jsou nad rámec vašich aktuálních povinností, nás jako organizátory konference těší úplně nejvíce. Velmi děkujeme i za kladné ohlasy účastníků, za které moc děkujeme a některé vybíráme:

 • Konference jsem se zúčastnil letos poprvé a musím říct, že jsem byl nadšený jednak s průběhem konference, s tématy a s fundovanými lektory.
  Pavel Matějíček, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
 • Jeden z nejlepších seminářů, jež jsem absolvovala. Perfektní organizace, dobrý výběr přednášejících i témat.
  anonymní
 • Konference byla podnětná, plná zajímavých témat a přednášejících. V podstatě žádná oblast mi nechyběla a byla jsem ráda, že odpolední část byla o nefinančních reportech.
  anonymní
 • Konference se mi líbila, účastním se každý rok, pomáhá mi v práci.
  anonymní

VIII. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii

Organizátor: Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o. a jím provozovaný portál ENVIprofi.cz

Organizační garant a kontakt pro media: Kristýna Lanová:  lanova@dashofer.cz

Účast: 100 registrovaných účastníků prezenčně, 80 on-line

Moderátor konference: Ing. Tomáš Lank

Partneři konference: CASEC s.r.o., Inisoft consulting s.r.o, HAPPY END CZ, a.s., ENVI GROUP s.r.o., Sources-Matters.r.o.

Mediální partneři:

portály - www.tretiruka.cz, www.prumyslovaekologie.cz, www.enviweb.cz,

časopisy - Odpadové fórum, Průmyslová ekologie, Stavebnictví a Technický týdeník 

23.11.2023 13:51

Pozvánka na konferenci: Výroba potravin 2024

Rádi bych Vás pozvali již na 5. ročník konference Výroba potravin. Celý program sleduje aktuální dění v oblasti potravinářství. Program bude rozdělen do tří ucelených bloků: Udržitelnost, Kvalita potravin a legislativa, Systémy řízení v potravinářství.

Jedna z přednášek prvního bloku se bude zabývat dnes tak diskutovanou problematikou  vlivu obalů na životní prostředí. Lektorka se zde zaměří na  metodu LCA – Life Cycle Assessment. Jedná se o nejvýznamnější analyticko-informační nástroje, s jehož pomocí lze posoudit dopady vybraného produktu, resp. produktového systému na životní prostředí. V další přednášce u obalů ještě zůstaneme a zaměříme se na Rizika spojená s cirkularitou obalů pro potraviny. Další přenáška tohoto bloku se bude týkat možnosti dotací na "zelené energie", kde lektor odpoví na otázku: Co a jak lze čerpat?

V dalším bloku se zaměříme na kvalitu potravin a její legislativní ošetření. V jedné z prezentací budou představeny výsledky SZPI ve vztahu jak ke „klasickým“ kontaminantům jako jsou těžké kovy, PCB, dioxiny nebo mykotoxiny, tak aktivity u kontaminantů, které se začaly sledovat teprve v posledních letech, jako jsou akrylamid, THC nebo opiové, pyrrolizidinové a tropanové alkaloidy. A jak se vyvíjí problematika značení výživových hodnot na přední straně obalu? Odkryje další přednáška tohoto bloku.

V závěrečném bloku si řekneme, co je nového v systémech řízení v potravinářství. Zaměříme se na požadavky GFSI standardů, prodiskutujeme aktuální způsoby falšování a rozdělíme si je do kategorií.

Závěr každého bloku bude vyhrazen na diskuzi.

Konference se koná: 30. listopadu 2023
Místo konání: Hotel Grandium Praha nebo on-line
Registrujte se ZDE.

 

22.11.2023 19:53

OPŽP: Aktualizovaný harmonogram výzev

Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 61. výzvy na rok 2024, zkrácení ukončení příjmů žádostí výzvy č. 43 a prodloužení příjmů žádosti výzev č. 16, 32 a 41. Výzva č. 61 na energetické využívání odpadů bude vyhlášena až v roce 2024. S ohledem na nutnost přípravy výzvy je posunuto datum vyhlášení na 17. 1. 2024, datum zahájení příjmu žádostí na 31. 1. 2024 a datum ukončení příjmu žádostí na 26. 4. 2024

U výzvy č. 43 (Čistírny odpadních vod a kanalizace) došlo z důvodu vyčerpání alokace výzvy ke zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí z 31. 10. 2023. na 20. 9. 2023.

U dalších tří výzev byl prodloužen příjem žádostí z důvodu nedočerpání alokace výzvy. U výzvy č. 16 (Rekultivace starých skládek) se příjem žádostí prodlužuje z 18. 11. 2023 na 18. 11. 2024. U výzvy č. 32 (Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině) se příjem žádostí prodlužuje z 20. 9. 2023 na 4. 1. 2024. U výzvy č. 41 (Prevence škod způsobených šelmami a dravci) se příjem žádostí prodlužuje z 31. 10. 2023 na 31. 8. 2024.

 

Dokument ke stažení:

Harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2023

22.11.2023 18:22

Parlament přijal nová pravidla pro snižování, opakované použití a recyklaci obalů

Evropský parlament dnes přijal postoj k novým pravidlům EU pro obaly, která mají řešit neustále rostoucí množství odpadu a podpořit opakované použití a recyklaci. Kromě celkových cílů pro snížení množství obalů navržených v nařízení (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) chtějí poslanci stanovit konkrétní cíle pro snížení množství plastových obalů (10 % do roku 2030, 15 % do roku 2035 a 20 % do roku 2040). Více ZDE

22.11.2023 18:20

Oprava místo koupě nového výrobku se má usnadnit

Evropský parlament v pondělí drtivou většinou hlasů podpořil právo na opravu výrobků. Navrhuje možnost zapůjčení náhradních zařízení po dobu opravy nebo povinnost výrobců dát nezávislým opravářům k dispozici originální náhradní díly. Teď to bude prosazovat v jednání s ministry členských zemí a Evropskou komisí. Více ZDE

 

 

Související tisková zpráva Evropského parlamentu:

Nový právní předpis má motivovat k opravě zařízení, namísto jejich výměny

20.11.2023 11:19

Konec podzimu se blíží a my můžeme pozorovat, jak stromy postupně shazují své listy

Spadané listí a další rostlinný opad jsou důležitou součástí přírodního koloběhu živin. Díky činnosti půdních organismů se opad rozloží a živiny se opět stávají přístupné pro rostliny a další organismy. Zatímco většina opadavých dřevin u nás shodí listí na podzim a jen některé, jako např. duby, si je podrží až do jara, u bylin je tomu jinak. Vědci z Botanického ústavu AV ČR vypozorovali, že u 97 % druhů bylin a travin se alespoň část odumřelých listů či stonků drží nad zemí až do konce zimy. To má významný dopad nejen na koloběh živin, ale i na intenzitu spásání, riziko požárů a další klíčové ekosystémové procesy.

Jev, kdy stonky či listy rostlin na podzim neopadají, se nazývá marcescence. Pokud odumřelé části rostlin nespadnou na zem, zůstanou mimo dosah rozkladačů a neobohatí tak půdu o živiny. Na stojící odumřelou (tj. marcescentní) rostlinu ale působí sluneční záření, které jí (fotodegradací) naruší tkáně, změní jejich chemické složení a zvýší rozložitelnost v půdě.

„Marcescence u bylin vypadá většinou tak, že celá rostlina po odumření zůstane nadále stát. Tato stojící odumřelá biomasa ovlivňuje nejen koloběh živin, ale i intenzitu pastvy, riziko požárů a další klíčové ekosystémové procesy. Navzdory tomuto významu byl dosud jev spíše přehlížen, zejména u bylin mírného pásma. Nevědělo se ani, jak je marcescence u bylin běžná či za jakých podmínek,“ říká Ondřej Mudrák z Oddělení funkční ekologie Botanického ústavu AV ČR.

Pro zaplnění této mezery provedli vědci z Botanického ústavu se svými spolupracovníky rozsáhlý výzkum, v němž na pokusné zahradě pěstovali 127 bylin a travin mírného pásu a měřili u nich velikost listů, obsah živin v listech a podíl marcescentní biomasy z celkové odumřelé hmoty. Další údaje o všech pokusných druzích získali z databází.

Zjistili, že téměř všechny druhy (97 %) si odumřelou hmotu udržovaly v marcescentním stavu. Vysoký podíl neopadané biomasy měly vyšší rostliny s malou listovou plochou a velkým obsahem uhlíku v listech a druhy typické pro stanoviště postižená silným narušením. Vyšší rostliny mohou lépe nastavit své tkáně slunci, jehož záření způsobuje rozklad některých látek. Jde např. o lignin, který pomáhá rostlinám zajistit vzpřímenou polohu. Menší listy s vyšším obsahem uhlíku v listech je zase snazší mechanicky udržet na rostlině. K čemu to ovšem může rostlinám sloužit?

„Skutečnost, že je marcescence u bylin mírného pásma všeobecně rozšířená, zejména mezi čeleděmi běžnými v travinných ekosystémech, naznačuje, že je v ekologii travních porostů důležitá. Odumřelé části rostlin jsou během zimy významným zdrojem píce pro velké býložravce a rozklad ligninu pomocí světelného záření pravděpodobně zvyšuje jejich stravitelnost. Velcí býložravci na oplátku zase potlačují růst stromů a udržují stanoviště pro přežití světlomilných rostlin,“ vysvětluje Ondřej Mudrák.

Marcescence proto mohla hrát roli v koevoluci travinných ekosystémů a velkých býložravců. Výskyt tundry, kterou v paleolitu spásali mamuti a další velcí býložravci, byl ostatně podle jiných výzkumů závislý na vysoké míře slunečního záření.

Častější výskyt rostlin s vysokou mírou marcescence na narušených stanovištích zase naznačuje její význam při obnově po narušení. Fotodegradací pozměněná rostlinná hmota může být rychleji rozložena v jarním období, kdy jsou živiny nejvíce potřeba. Dlouho stojící rostliny také mohou být zdrojem semen a podporovat tak osídlení narušených míst. Pro jednoznačné závěry by však byly potřeba další studie a pokusy, které by hypotézy testovaly.

Publikace
Mudrák O., Angst Š., Angst G., Veselá H., Schnablová R., Herben T & Frouz J. 2023: Ecological significance of standing dead phytomass: Marcescence as a puzzle piece to the nutrient cycle in temperate ecosystems. Journal of Ecology 111, 2245-2256. doi:10.1111/1365-2745.14174.

 

19.11.2023 10:02

Výstraha vědců: mikroplasty už se dostaly i do mraků. Ovlivní počasí i teploty na Zemi

Vzduch, voda, půda, potraviny a dokonce i krev - mikroplasty se dostaly prakticky všude na Zemi a nyní se na tento seznam dostaly i mraky, napsal zpravodajský server The Guardian. Kousky plastových částic byly nedávno objeveny nad východní Čínou a nový výzkum ukázal, že tyto mikroplasty mohou ovlivňovat tvorbu mraků a počasí. Více ZDE

19.11.2023 10:00

Svět čelí záplavě plastu. Omezit množství odpadu recyklací se nedaří, je tedy třeba zredukovat produkci

Svět čelí záplavě plastového odpadu. OSN chystá dohodu, která by měla pomoci problém řešit. Rostou ale obavy, že výrobci plastů a společnosti produkující spotřební zboží by mohli ovlivnit její konečnou podobu. Americká rozhlasová stanice NPR ve svém článku rozebírá vliv fosilního průmyslu na vyjednávání o nové dohodě. Více ZDE

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE