Více času na podstatné

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - PREVENCE VZNIKU ODPADŮ / CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 

 • Česko představuje SWAPerskou velmoc
 • Nebojme se být „smart“
 • Využití cirkulární ekonomiky v textilu
 • Díky Bezobalu nevzniklo téměř 30 tun odpadu
 • Rádoby nádoby – rozvoz ve vratných obalech
 • Praha roztáčí cirkulární kolotoč, tak si držte klobouky
 • Pět let Z pokoje do pokoje
 • Plýtváme méně jídlem a uzavíráme obalovou smyčku
 • Unikátní výzkum ukázal, kolik potravin se vyhodí v závodních jídelnách a rychlém občerstvení
 • Digitální podnik budoucnosti: Místo, kde se neplýtvá
 • Cirkulární Evropa řízená z České republiky
 • Leden 2021 přinese do podnikové ekologie legislativní smršť
 • Podnikový ekolog už nestojí osamoceně opodál
 • Je čas začít utrácet veřejné prostředky cirkulárně aneb o zelených veřejných zakázkách
 • Chemická recyklace plastových odpadů
 • Předcházení vzniku odpadů v obcích
 • Cirkulární ekonomika aneb nic není odpad, ale surovina. Budoucnost nebo utopie?
 • Cíle sběru pro televize, lednice a zářivky vyřeší problém s elektroodpadem v obcích
 • Obnova prvků vzácných zemin pomocí mikrořas
 • Technologie Wetland+ pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy
   

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
30.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Říjen    
1.10. Aktuální témata lesního hospodářství
1.10. Towards New Materiality:
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
 • SENSORY EXPERIENCE 26. 11. 2020
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
1.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
6.10. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Termín opakování: 7.10.2020, 25.11.2020, 26.11.2020
 
6.10. Legislativa ochrany ovzduší – základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v roce 2020
Opakování: 7.10.2020
13.10. Připravovaný zákon o odpadech
14.10. Poskytování informací veřejnosti a subjektům údajů. Jak se bránit zneužívání práv?
15.-16.10. RECYCLING 2020
20.-21.10.

CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Listopad    
2.11. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 3.11.2020
3.11. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 4.11.2020
11.-12.11. CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
12.11. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů efektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění
24.11. Odpovědnost za škodu v životním prostředí, ekologická újma - Praha
25.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování
Opakování: 26.11.2020
Prosinec    
2.12. Novela vodního zákona v návaznosti na novelu stavebního zákona jak se nás dotkne „suchá“ novela
Opakování: 3.12.2020
 

  

 

Novinky

29.09.2020 18:02

Pokyny k příloze VIII nařízení CLP jsou nyní k dispozici ve 23 jazycích EU

Aktuální verze Pokynů k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví podle přílohy VIII nařízení CLP je nyní k dispozici ve 23 jazycích EU. Příští aktualizace těchto pokynů bude obsahovat také změny, které přinesla druhá novelizace přílohy VIII. Tato nová verze prochází v současné době formální konzultací a její návrh je již k dispozici na webových stránkách ECHA. Více informací k dispozici ZDE. Probíhající konzultace pokynů k nařízení CLP jsou dostupné ZDE.

 

Zdroj: CENIA, česká informační agentura životního prostředí

29.09.2020 17:57

OPŽP: Aktuální harmonogram výzev ke stažení

Státní fond životního prostředí informuje, že došlo k aktualizaci harmonogramu výzev pro rok 2020. Aktuální verzi dokumentu si lze stáhnout ZDE.

29.09.2020 17:55

Připomínky: Novela zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení

Nová právní úprava krizového zákona je navrhována v návaznosti na novelu ústavního zákona o bezpečnosti, kde dochází na ústavní úrovni k zakotvení stavu nebezpečí. Změnou v případě stavu nebezpečí je nejen jeho zakotvení v ústavním  zákoně o bezpečnosti, ale i možnost vyhlášení tohoto stavu vládou, a to pro celé území České republiky či jen pro jeho část. S ohledem na nové kompetence vlády je tak nezbytné, aby v krizovém zákoně byly upraveny podrobnosti vyhlášení stavu nebezpečí, a to především, která práva a svobody lze v době stavu nebezpečí omezit a které lze povinnosti uložit.

 

Dokument ke stažení:

 
29.09.2020 17:48

MŽP chce inspirovat firmy i veřejnou správu k odpovědným nákupům

Ministerstvo životního prostředí minulý týden spustilo iniciativu #nakupujemeodpovědně. Cílem této iniciativy je motivace firmem, veřejné správy i jednotlivců, aby nakupovali s rozmyslem a přemýšleli o dopadu svého nákupu na životní prostředí i společnost. Na webu ČR 2030 najdou všichni zájemci metodiky, které vysvětlí, jakým způsobem mohou firmy nebo úřady zadávat veřejné zakázky a vytvářet strategie odpovědných nákupů.

Jde například o doporučení, jak vyzrát na šetrný provoz budov, výpočetní techniku nebo používání kancelářského papíru. Firmy a úřady, které přijmou dobrovolný závazek, mohou využívat logo #nakupujemeodpovědně a díky tomu ukázat svým klientům, že jsou společensky odpovědní a dávají přednost produktům a službám šetrným k životnímu prostředí!

Nakupovat odpovědně mohou i jednotlivci, kterým pro lepší orientaci ve výrobcích šetrných k životnímu prostředí pomáhají ekoznačky. Při nákupech hledejte na obalu produktů Ekoznačku, značení EMAS, nebo Fairtrade.

 

Další informace:

 

Kontakt ke kampani #nakupujemeodpovědně

barbora.hirschova@mzp.cz

29.09.2020 17:46

Průzkum: pro Čechy má ekologie přednost před vyšší zaměstnaností

Přes tři čtvrtiny Čechů tvrdí, že ochrana přírody má mít přednost i v případě, že by vedla k mírnému poklesu ekonomického růstu a zaměstnanosti. Opačného názoru je 18 procent obyvatel Česka. Vyplývá to z průzkumu americké agentury Pew Research Center, jehož výsledky byly zveřejněné dnes. Průzkum se zabývá názory obyvatel 20 zemí světa na vědu a na aplikované výsledky vědeckého bádání.

Velmi silnou důvěru má ve vědce a jejich počínání 42 procent Čechů, což je o několik procent více než průměr v ostatních zemích (36 procent). Na rozdíl od situace v jiných zemích vědcům důvěřuje více osob s pravicovým politickým názorem než s levicovým.

Česká republika patří mezi země, jako Německo, Švédsko či Itálie, kde jsou vědci nejdůvěryhodnější profesní skupinou. V ČR pak následují vojáci (29 procent), novináři (10 procent), vládní činitelé a významní byznysmeni (oba 8 procent).

Pro 75 procent respondentů je důležité či hodně důležité, aby Česko patřilo mezi lídry ve světové vědě. Přes 40 procent respondentů si myslí, že už dnes ČR dosahuje nadprůměrných vědeckých výsledků, a jen šest procent respondentů uvedlo, že ČR je v této oblasti podprůměrná. V technologické oblasti si 33 procent českých respondentů myslí, že jejich země dosahuje nadprůměrných výsledků. Osm procent uvedlo, že země je v této oblasti podprůměrná.

Výzkum se zabýval také názory na některé aplikované výsledky vědeckého bádání. Polovina dotazovaných míní, že zapojení robotů do výroby je pro společnost pozitivní, opačného názoru je 28 procent účastníků výzkumu. Rozvoj umělé inteligence označuje za pozitivní 43 procent respondentů, opak si myslí 36 procent lidí.

Češi také podporují očkování děti. Podle přibližně 60 procent respondentů má očkování dětí proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám malé nebo žádné vedlejší důsledky a jeho přínos v prevenci je vysoký. Sedm procent považuje přínos vakcíny za malý či žádný a 11 procent má riziko vedlejších důsledků za vysoké.

Přes 60 procent Čechů považuje za nebezpečné potraviny, při jejichž výrobě byly použity pesticidy a více než polovina respondentů pokládá za nebezpečné i geneticky modifikované potraviny.

Podle 77 procent respondentů má mít ochrana životního prostředí přednost také v případě, že by vedla k nižšímu ekonomickému růstu či ztrátě některých pracovních míst. Naopak 18 procent uvedlo, že by prioritu měla mít tvorba nových pracovních míst i za cenu omezených následků na životní prostředí. Většina respondentů si také myslí, že vláda dělá příliš málo pro zmenšení následků klimatických změn, čtyři procenta respondentů jsou pak názoru, že vláda dělá "příliš moc". Přes 70 procent respondentů uvádí, že klimatické změny mají nějaký či velký dopad na jejich životy.

Americká agentura Pew Research Center uskutečnila průzkum ve 20 zemích světa. V České republice byl průzkum realizován mezi říjnem 2019 a březnem 2020 na reprezentativním vzorku 1404 respondentů. Statistická chyba činí 4,1 procenta.

24.09.2020 19:16

Komise vydala hodnocení směrnice o průmyslových emisích, revizi chystá příští rok

Evropská komise vydala hodnocení směrnice o průmyslových emisích z roku 2010, které se chystá v příštím roce revidovat v souvislosti s úpravou cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu. Z hodnocení vyplývá, že směrnice měla velmi pozitivní vliv na snižování znečištění ovzduší emisemi z továren, menšího pokroku se ale podařilo dosáhnout v oblasti dekarbonizace a zapojení do oběhového hospodářství. Pozitivně je také hodnoceno nastavení modelu, kdy jsou environmentální standardy tvořené ve spolupráci s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami. Hodnocení poslouží pro zmíněnou revizi, která by měla být zveřejněna do konce příštího roku. V následujících týdnech bude k tématu spuštěna také veřejná konzultace.

 

Mohlo by vás zajímat:

Komise chce snížit emise z letecké dopravy - Evropská komise navrhla modernizaci regulatorního rámce iniciativy jednotné evropské nebe, která si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů z letecké dopravy. To by se mělo podařit díky úpravám správy letového provozu nad Evropou a nalezením lepších letových tras. Podle Komise by se díky tomu mohlo podařit snížit emise z letecké dopravy až o 10 %. Kromě toho navrhuje Komise omezit přetížení leteckého prostoru díky lepší správě leteckého provozu, zlepšit využívání dat z letecké dopravy nebo podpořit vývoj, testování a zavádění inovativních řešení.

24.09.2020 19:15

Institut Cirkulární Ekonomiky spouští INCIEN Akademii

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) po pěti letech propagace tématu cirkulární ekonomiky v Česku konsoliduje svou vzdělávací a osvětové aktivity a zahajuje činnost INCIEN Akademie. Její kurzy jsou navržené pro jak pro veřejnost, tak školy, firmy i města a obce a nabízí výukové programy, školení nebo webináře dle potřeb zájemců.

Cílem INCIEN Akademie je zvyšovat povědomí o principech a fungování cirkulární ekonomiky které se stalo základním řešením pro naplnění evropské Zelené dohody (Green Deal). Právě cirkulární ekonomika nabízí mnoho možností nejen pro firmy, ale i pro samosprávy a české školství a je klíčem k hospodářské obnově po ekonomické recesi vzniklé v důsledku pandemické krize. Vzdělávací aktivity jsou připraveny tak, aby odpovídaly potřebám a znalostem dané skupiny zájemců.

INCIEN proto od října spouští nový online kurz Cirkulární zadávání. „Začlenění cirkulárních principů do veřejných nákupů je klíčem, jak dostat cirkulární ekonomiku do praxe. Navazujeme tak na Memorandum o veřejném cirkulárním zadávání. To jsme dle nizozemského vzoru začali podepisovat s firmami a institucemi, které se hlásí k odpovědnému nákupu. Očekáváme, že Memorandum do tří měsíců podepíše nad 50 subjektů,“ říká Soňa Jonášová jako odborný garant tématu. Kurz se zaměří na možnosti využití recyklátů, právní principy veřejného zadávání, funkční spolupráci v procesu zadávání a příklady dobré praxe. Toto téma je zejména v zahraničí velmi aktuální, ale v Česku ještě stále příliš málo diskutované. V praxi pak cirkulární požadavky v zakázkách zcela chybí. Podrobné představení kurzu představíme v následujících dnech na našich sociálních sítích.

Environmentální vzdělávání je základ udržitelného rozvoje

Důležitou součástí Cirkulární akademie je také představovat téma ekologie a cirkulární ekonomiky dětem. Akademie nabízí aktivity pro děti předškolního věku a žáky základních škol, kterým také ukazuje, že cirkulární ekonomika může být řešením mnoha problémů současného světa. „Jsou to právě děti, kdo jsou nositelé základních společenských změn a mají největší potenciál do budoucna něco změnit. Ačkoliv u nás existují mnohé strategie pro ekologickou výchovu, pro většinu škol to není priorita. Inovativní výuka, vnímání souvislostí a praktická řešení je něco, co INCIEN Akademie nabízí,“ dodává Dagmar Milerová Prášková, která v Institutu projekt vede.

Informace o INCIEN Akademii a přehled nabízených aktivit najdete na tomto odkazu. Program online kurzu Cirkulární zadávání a link na přihlašování je na této stránce. Jakékoliv další dotazy a zájem o jednotlivé aktivity můžete směřovat na email dagmar@incien.org.
 

24.09.2020 19:10

Za odběr podzemní vody bez povolení uložili inspektoři ČIŽP firmě pokutu přes 270 tisíc korun

Společnost OLZA, spol. s r. o. porušila vodní zákon. Od ledna 2017 do listopadu 2019 odebírala podzemní vody ze studny ve svém areálu na pozemku v k. ú. Jablunkov bez povolení k nakládání s vodami. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě jí za to uložili pokutu 272 620 korun.

Odběr vody je zajištěn z veřejného vodovodu na základě smlouvy, v areálu se nachází i vlastní zdroj podzemní vody – studna, z níž v roce 2004 povolil odběr na 10 let Městský úřad Jablunkov. „Firma ale nepožádala o prodloužení povolení, a tak v roce 2015 jeho platnost skončila. Do doby zahájení naší kontroly společnost o nové povolení k nakládání s vodami nepožádala, přestože vodu nadále odebírala,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě. Podle vodního zákona lze za přestupek spáchaný odběrem podzemních vod bez povolení uložit pokutu ve výši násobku sazby 70 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod, nejvýše však deset milionů korun.

Společnost OLZA, spol. s r. o. působí v areálu v Jablunkově od roku 2004. Její hlavní výrobní aktivitou je lisování a tváření kovů za studena především pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

Firma se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala k Ministerstvu životního prostředí. To ale její odvolání zamítlo a sankci potvrdilo. Ta nabyla 1. září 2020 právní moci.

24.09.2020 19:09

Firmy na odložený konec skládkování reagují dobrovolným závazkem

Již několik desítek firem se připojilo do dobrovolného závazku neskládkovat své odpady po roce 2024. Vyjadřují tak jasné stanovisko, že původně platný termín chtějí zachovat i přes jeho odložení Poslaneckou sněmovnou dne 18. září. Mnoho dalších firem se každý den přidává na stránce www.zerolandfillcommitment.com.

Klíčovou myšlenkou iniciativy bylo ukázat, že každá jednotlivá firma se může podílet na lepším zacházení s materiály. Právě ze strany společností končí na skládce velké množství často zcela zbytečně skládkovaného odpadu. Do dohody se hned několik hodin po spuštění přihlásily desítky firem, jako je IKEA, Stabilplastik a nebo Toray Textiles Central Europe a.s. Velký zájem o problematiku ukazuje, že společnosti byly často připraveny na původně oznámený termín, tedy rok 2024, a přebírají za své produkty a výrobu osobní zodpovědnost.

„Posunutí konce skládkování je nešťastné pro využívání materiálů v Česku, podporu cirkulární ekonomiky, i pro stav životního prostředí jako celku. Na skládky dnes míří také velké množství odpadu od firem, ve kterých se s ním ale dá ještě pracovat,“ uvedl Cyril Klepek, zakladatel Cyrkl.com a autor iniciativy. „Závazek má symbolický charakter, a právě první firmy na seznamu mohou být inspirací pro ostatní v tom, jak lépe nakládat se zdroji. Budeme moc rádi za další příznivce,” doplnil Klepek.

Proč se společnosti k výzvě připojují? Často je to díky celofiremnímu zasazení se o cirkulární odpadové hospodářství. V něm se firmy snaží předcházet skládkování a spalování, a přes minimalizaci vzniku, znovupoužití a efektivní recyklaci snižovat environmentální stopu své produkce.

 

24.09.2020 19:08

Výbory ECHA se vrátily k omezení více než 1 000 chemických látek senzibilizujících kůži používaných v oděvech a jiných výrobcích

SEAC podporuje návrh Francie a Švédska omezit používání látek senzibilizujících kůži v oděvech, obuvi a dalších předmětech. Zabrání to vzniku kožních alergií. Očekávané přínosy společností v EU budou nejméně 708 milionů EUR ročně. SEAC podporuje návrh Francie a Švédska omezit používání látek senzibilizujících kůži v oděvech, obuvi a dalších předmětech. Zabrání to vzniku kožních alergií. Očekávané přínosy společností v EU budou nejméně 708 milionů EUR ročně.

Výbor SEAC přijal konečné stanovisko k návrhu Francie a Švédska omezit látky senzibilizující kůži ve výrobcích textilních, kožených, kožešinových a ze syntetické kůže, které jsou uvedeny na trh poprvé. Navazuje to na stanovisko Výboru pro posuzování rizik (RAC) z března 2020. Oba výbory dospěly k závěru, že nejvhodnějším prostředkem k řešení rizik pro občany EU je celounijní omezení. Kromě toho SEAC dospěl k závěru, že očekávané přínosy a náklady spojené s návrhem budou pro společnost pravděpodobně přiměřené.

Senzibilizace kůže vede k celoživotní citlivosti na určitý alergen. V současné době rostou obavy ze senzibilizace kůže v důsledku expozice chemickým látkám v textilních a kožených výrobcích. V Evropském hospodářském prostoru se problém týká až 5 milionů lidí a každoročně se objeví až 180 000 nových případů.

Navrhované omezení se týká látek klasifikovaných podle nařízení CLP jako látky senzibilizující kůži, jako jsou sloučeniny šestimocného chromu, sloučeniny niklu a kobaltu. Rovněž je navrženo omezit některá barviva, u nichž se předpokládá senzibilizující účinek na kůži, přestože nemají harmonizovanou klasifikaci. Návrh zavádí spojení s nařízením CLP, což znamená, že omezení by se automaticky vztahovala na každou látku, která bude v budoucnu klasifikována jako senzibilizátor kůže. V takovém případě SEAC doporučuje přechodné tříleté období mezi klasifikací a podmínkami účinnosti omezení, aby se výrobci mohli přizpůsobit.

Pokud toto omezení přijme Evropská komise, zabrání to mnoha novým kožním alergiím a zároveň se zmírní příznaky u lidí, kteří je již mají. Očekává se, že evropské společnosti ušetří nejméně 708 milionů EUR ročně na snížených nákladech na zdravotní péči, ztrátách produktivity (např. v důsledku pracovní neschopnosti) a ztrátách dobrých životních podmínek (snížená kvalita života v důsledku alergie). Náklady na suroviny pro nahrazení chemických látek budou podle odhadu až 23,8 milionu EUR ročně. Další náklady budou spojeny s přeformulováním, testováním a prosazováním.

Po přijetí výborem SEAC budou stanoviska RAC i SEAC, jakož i návrh Francie a Švédska zaslány Evropské komisi, která přijme rozhodnutí společně s členskými státy EU.

Na zasedáních výborů RAC a SEAC v září byly rovněž projednány žádosti o povolení, další návrhy na omezení a harmonizovanou klasifikaci a označování. Hlavní závěry byly:

 • SEAC přijal konečné stanovisko k návrhu ECHA omezit uvádění kyanamidu vápenatého používaného jako hnojivo na trh. Navrhované omezení by mělo chránit vodní a půdní organismy v evropských povrchových vodách a půdách před produkty přeměny kyanamidu vápenatého.
 • SEAC přijal konečné stanovisko k návrhu ECHA na omezení pěti solí kobaltu, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR). Těmto solím kobaltu je v současné době vystaveno odhadem 35 000 pracujících EU.
 • SEAC přijal konečné stanovisko k návrhu ECHA na omezení formaldehydu v předmětech, silničních vozidlech a letadlech.
 • SEAC obdržel rovněž aktuální informace o připomínkách obdržených během konzultace k navrhovanému omezení agentury ECHA, které se týká záměrně přidávaných mikroplastů. Šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC skončila 1. září 2020 a bylo obdrženo 211 připomínek. Očekává se, že SEAC přijme konečné stanovisko v prosinci 2020.
 • Oba výbory přijaly svá stanoviska k žádostem o povolení pro 12 použití oktylfenol- a nonylfenol ethoxylátů.
 • Výbor RAC přijal 15 stanovisek k harmonizované klasifikaci a označování.


Podrobné informace o závěrech obou výborů jsou k dispozici v příloze.

Stanoviska budou již brzy k dispozici na internetových stránkách výborů RAC a SEAC.

 

Další informace:

Příloha ke zprávě [PDF][EN]

24.09.2020 19:02

Rada chce legislativní změny, které podpoří šetrné budovy

Vláda by měla přijmout legislativní změny, které podpoří výstavbu energeticky šetrných budov. Tato výstavba bude motorem opětovného nastartování ekonomiky ze současné krize. Z jednotlivých opatření jsou to například snížení DPH, požadavky pro využívání druhotných surovin nebo podpora výstavby na brownfieldech. Na setkání s novináři to uvedli zástupci České rady pro šetrné budovy.

"Stavebnictví má obrovský multiplikační efekt, a proto by se mohlo stát motorem restartu ekonomiky. Je ale nezbytné stavět moderně, udržitelně. Šetrná výstavba a renovace budov nám totiž kromě nastartování ekonomiky může pomoci také přiblížit se ke klimatickým cílům, které si stanovila Evropa," uvedla výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

Změnit by se podle ní měl také například systém zadávání veřejných zakázek tak, aby hlavním parametrem nebyla jen nejnižší pořizovací cena, ale náklady v dlouhodobém provozu. "Do kritérií pro zadávání veřejných zakázek by bylo vhodné zavést požadavky pro využívání druhotných surovin a výrobků. Je také třeba odstranit bariéry pro opětovné využití stavebního odpadu," doplnila Kalvoda.

Česká rada pro šetrné budovy sepsala své požadavky do deklarace, kterou chce předat premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Do dneška ji podle Kalvody podepsalo více než 80 firem z oboru šetrného stavebnictví i nečlenských organizací a firem, které celkově dosahují tržby přes 100 miliard korun a zaměstnávají více než 35.000 lidí.

Česká rada pro šetrné budovy spojuje společnosti a organizace z oblasti šetrného stavebnictví, jde o projektanty, architekty, dodavatele materiálů a technologií, stavební firmy a developery. Chce podněcovat domácí trh k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Jejím cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplné prostředí s vyšší kvalitou života. Aktuálně má více než 80 členů.

23.09.2020 09:09

Nepropásněte přihlašování do soutěže o nejlepší diplomku v oblasti životního prostředí

Psali jste letos svoji bakalářskou nebo diplomovou práci o životním prostředí? Pak byste rozhodně neměli přehlédnout soutěž s názvem Czech Envi Thesis, která mezi studentskými pracemi vybírá ty nejzdařilejší z oblasti společenských věd. A s nimi také mladé talenty bojující za přírodu. Přihlašování prací jde právě do finále, končí 30. září. 

Do loňského ročníku se přihlásilo přes dvě desítky studentských prací. Ve finálovém kole pak porotu složenou ze zajímavých osobností z oboru nejvíce zaujala Kateřina Tumová se svojí prací o využívání šedé vody pohledem zkušeností investorů. „I když nemám ráda soutěžení, bylo to pro mě skvělé setkání lidí, kteří se v daném oboru pohybují,“ ohlíží se zpětně vítězka prvního ročníku, která za největší přínos soutěže považuje příležitost představit a diskutovat práce a jejich výsledky s veřejností. „Potěšilo mě, když se ozval někdo, kdo si moji diplomku našel a napsal mi, že se tam dozvěděl spoustu užitečných informací a že pro něj byla přínosem a doptával se na další informace. Ozvali se mi také z médií se žádostí o rozhovor či s nabídkou článku“, dodává Kateřina Tumová.

Přihlášky do letošního ročníku organizátoři sbírají od června. Finálové kolo poté proběhne 3. prosince v Ústí nad Labem. Stejně jako loni studenty kromě sdílení svých prací, prestiže a možnosti navázání nových kontaktů láká také finanční odměna a možnost absolvovat mediální školení.  „Nedávno se mi ozvala jedna slečna, která uvažovala o přihlášení do Czech Envi Thesis. Ptala se přímo na soutěž, jestli se má přihlásit a jaké to bylo. Tak jsem jí to doporučila, ať se určitě přihlásí,“ dodává Kateřina Tumová odvahu budoucím soutěžícím.

Dle organizátorů se ani letos hlavní cíl soutěže Czech Envi Thesis nemění. „Je jím především podpořit talentované studenty zabývající se problematikou životního prostředí ze společenskovědního pohledu a propagovat jejich práce,“ shrnuje hlavní pořadatel soutěže Jan Macháč z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Pokud patříte mezi ty, kteří letos obhájili práci na téma životního prostředí ze společenskovědního pohledu, seberte odvahu a přihlaste se do konce září na www.czechenvithesis.cz.

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE