Více času na podstatné

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Energetické využívání odpadů

 

Tuhá alternativní paliva jako šance pro náhradu fosilních paliv
Redakce Odpadového fóra

Energetika na rozcaestí = šance pro ZEVO (konečně)?
Jana Hladová

Perspektiva energetického využití odpadu v ČR
Martin Hájek

Energetické využití odpadu a alternativních paliv z pohledu statistiky
Miloslav Modlík

Analýza: Ekonomické dopady zálohování PET lahví a plechovek na obce v ČR
Aleš Rod

Zaspali jsme, inovativní ekotechnologie jsou východiskem!
Daniel Uherek

Metodika cirkulárního veřejného i soukromého nakupování
Redakce Odpadového fóra

Farma Člupy – další zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina
Šárka Gorgoňová

Módní gigant na cestě k cirkulárnímu business modelu
Redakce Odpadového fóra

Stane se evropský textilní průmysl do roku 2030 cirkulárním?
Stepan Vashkevich, Benjamin Hague

Víte, jak správně skladovat nebezpečné látky?
Petra Veselá

Příroda si zaslouží úklid nejen na Den Země
Redakce Odpadového fóra

Vídeňská ČOV zahřeje až 112 000 domácností
Redakce Odpadového fóra

Centrum Expertů
Michael Pohořelý

Elektromobily se potýkají s krizí
František Vörös

Chemická recyklace plastového odpadu
Jaroslav Pátek

Voda získaná ze vzduchu se dá pít
EuroClean, s.r.o.

ThermoValue – výzkum hodnotového řetězce produktů termického rozkladu a vývoj metody na jejich certifikaci
Vojtěch Brož

Uhlíková stopa termochemického rozkladu směsných odpadních plastů pomocí LCA
Tatiana Trecáková, Vladimír Kočí

ATS systémy – udržateľná technológia na odstraňovanie polutantov z kontaminovaných vôd
Vladimíra Tarbajová, Dalibor Húska, Pavel Chaloupský

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Červen    
14.6. Podstatné změny v evidenci odpadů a nové povinnosti pro provozovatele zařízení - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 15.6.2022, 19.7.2022, 20.7.2022, 6.9.2022, 7.9.2022, 8.11.2022, 9.11.2022
15.6. Webinář: Přeshraniční přepravě odpadu a prosba o zveřejnění na webu
21.6. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
21.6. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 22.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 16.08.2022, 17.08.2022
23.6. Jak na cirkulární design výrobků?
Srpen    
16.8. Zásadní změny v evidenci odpadů pro původce - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 17.8.2022, 20.9.2022, 21.9.2022, 22.9.2022, 11.10.2022, 12.10.2022
 
 

 

  

 

Novinky

28.06.2022 20:23

Jak EU bojuje s trestnou činností proti životnímu prostředí

Trestná činnost proti životnímu prostředí se stala jednou z nejvýnosnějších forem organizované trestné činnosti na světě, která má značný dopad nejen na životní prostředí, ale také na lidské zdraví. Je velmi lukrativní, ale je obtížné ji odhalit, stíhat a trestat. Vzhledem k těmto faktorům je pro organizované zločinecké skupiny velmi atraktivní. Více ZDE

28.06.2022 20:16

Vítkovice uvedly do provozu 1. veřejnou vodíkovou plnicí stanici v ČR

Společnost Vítkovice, a. s., dnes v Ostravě uvedla do provozu první veřejnou vodíkovou plnicí stanici v České republice. Její vybudování trvalo dva měsíce a přišlo zhruba na 14 milionů korun, řekl předseda představenstva Vítkovic Rodan Broskevič. Plnička určená pro osobní vozidla se nachází ve Vítkovicích u vjezdu do výrobního areálu společnosti Cylinders Holding. Více ZDE

28.06.2022 19:43

Pro vyšší využití potenciálu cirkulární ekonomiky potřebujeme správně nastavenou legislativu i podporu rozvoje recyklačních kapacit

Cirkulární ekonomika je hnací motor pro inovace a jednou z cest k udržitelnosti. V Česku dlouhodobě nejsou dostatečné recyklační kapacity, chybí celkově vyšší podpora těchto aktivit ze strany státu i větší osvěta. Svaz průmyslu upozorňuje například na nedořešenou definici toho, co je odpad a co už výrobek, která komplikuje využití recyklátů do nových výrobků. Stát by měl také více podporovat rozvoj oběhového hospodářství například při stanovování prostředků v programech podpory či zelenými zakázkami pro veřejné instituce. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na to upozornil na semináři pro firmy, který hostila společnost DAIKIN.

Evropská unie si stanovila ambiciózní cíl recyklovat do roku 2035 celkem 65 % veškerého komunálního odpadu. Dle údajů MŽP Česká republika v roce 2020 materiálově využila 39 % komunálního odpadu. Má tedy například oproti Německu, které už jich nyní recykluje přes 65 %, co dohánět. 

„Cirkulární ekonomika a využívání odpadů se již dostaly do slovníků politických stran i konkrétních politiků. Rozvoj regulace nebo podpora státu tomu ne vždy plně odpovídá. Opětovně použité materiály šetří energii i primární zdroje, už z toho je jasné, že by to měla být jedna z priorit nás všech. Firmy si uvědomují, že se to může u řady komodit do budoucna vyplatit i ekonomicky, především při dnešním nedostatku plastů, kovů a dalších materiálů. Aby byl tento systém funkční, potřebujeme přemýšlet nad celým byznysem inovátorsky: řešit design produktů, financování i dodavatelský řetězec,” říká Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Stát hodlá podpořit tuto oblast například v rámci programů OP ŽP nebo OP TAK. V rámci cirkularity MPO vyhlásilo první výzvu také z Národního plánu obnovy na úspory vody a plánuje v dohledné době vyhlásit výzvu na cirkulární řešení v podnicích. Ocenit lze i programy podpory aplikovaného výzkumu pod TA ČR, které přináší konkrétní výsledky výzkumu a vývoje do praxe a ve kterých je třeba pokračovat.

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH NEZJEDNODUŠIL ROZVOJ RECYKLAČNÍHO PODNIKÁNÍ

V Česku platí od 1. ledna 2021 nový zákon o odpadech.  Zlepšení podmínek pro rozvoj recyklačního podnikání ale v řadě ohledů nepřinesl. Zkomplikoval například pohled na to, co je odpad a co už ne. Kvůli nejasné definici podniky často neví, v jakém režimu s danou surovinou nakládat. Pro odpad totiž platí jiná pravidla než pro výrobky například v logistice, v některých případech si navíc firmy nově musí zabezpečit i povolení od MPO k provozu zařízení k využití odpadů. V minulosti stačilo pouze vyjádření krajského úřadu.

Na významnost bariéry upozorňují firmy napříč komoditami od recyklace chladiv pro větrání a elektroniku, přes automobilový sektor, zpracovatele pneumatik až po směsné plasty. „Pokud firma například vyrábí produkty z pryžového granulátu, který vznikl rozemletím pneumatik, je jasné, že se pro podnik jedná o surovinu k výrobě. Podle nového zákona je to stále odpadní produkt. Odpad vyžaduje zvláštní nakládání při převozu a firma navíc musí nyní žádat MPO o rozšíření provozního řádu, i když z granulátu výrobek vytváří řadu let. Za Svaz průmyslu jako jeden krok k řešení navrhujeme připravit komoditně definované vyhlášky na odpad a surovina pro další výrobu,” říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Obdobně je to i u chladiv. Budovy a jejich energetické systémy dnes hrají hlavní roli ve snižování globálních emisí skleníkových plynů. Při výměně stávajících systémů pro chlazení a vytápění budov za energeticky efektivnější je znovuzískáváno chladivo, které lze po regeneraci opětovně využít při výrobě nových systémů. „Pro cirkulární ekonomiku chladiv existuje v ČR mezinárodní platforma Retradeables podporovaná z evropského dotačního programu Life 3R. Použitá chladiva zde mohou jejich majitelé prostřednictvím elektronické burzy prodat zpracovatelům, kteří je technologicky regenerují na úroveň kvality nového chladiva a vrátí je zpět na trh k opětovnému použití. Tím lze ušetřit značné množství nových chladiv. Pojďme tedy odstranit veškeré překážky, včetně legislativních bariér, abychom mohli zvýšit využití recyklovaných a regenerovaných chladiv namísto jejich současné likvidace jako odpadu,“ říká Tomáš Habel, Environment Readiness Officer společnosti Daikin ČR.

STÁT BY MĚL V PODPOŘE CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY PŘIDAT

Svazu průmyslu se podařilo jako první krok k cestě za oběhovým hospodářstvím do nového zákona o odpadech prosadit např. zvýšení poplatků za skládkování z 500 korun na 1850 korun za tunu odpadu. Pouze taková motivace ale nestačí. V Česku je potřeba zejména vybudovat dostatečné recyklační kapacity a rozšířit trh s recyklovanými výrobky. To může podpořit i stát.

Firmy vědí, že v recyklačním podnikání může být v ČR vyšší potenciál, ale stát k tomu musí vytvářet vhodné podmínky, a to stabilní a vstřícnou legislativou, podporou výzkumu a vývoje, pozitivními ekonomickými nástroji, osvětou či větším využíváním tzv. zelených veřejných zakázek, které preferují recyklované materiály. „Firmy často naráží na to, že s dobrým produktem z recyklovaných surovin neuspějí ve veřejných zakázkách kvůli vyšší ceně. Recyklované plastové výrobky přitom budou podporovány v rámci operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. Přednost produktům splňujících podmínky využití recyklovaných surovin by měl stát dávat nejen v tomto programu, ale plošně,” popisuje Petr Jonák, člen představenstva SP ČR.

Stát může také efektivně pomoci správným a jednoduchým nastavením výzev programů podpory, jako je např. Národní plán obnovy, OP ŽP či OP TAK. V NPO je vyčleněna na recyklaci 1 miliarda korun, v OP TAK 2,5 miliardy korun. „Programy se sice správně zaměřují i na oblasti cirkulární ekonomiky, nicméně na výstavbu recyklačních zařízení a zajištění dalších opatření k vyšší cirkularitě je potřeba mnohem více prostředků, než jsou schválené alokace,” říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE OSVĚTA

Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal na téma recyklace seminář, který hostila společnost DAIKIN ve svém plzeňském výrobním závodě. Odborníci z firmy DAIKIN, MŽP, Státního fondu životního prostředí ČR, MPO, Technologické agentury ČR, Svazu chemického průmyslu ČR, platformy CYRKL, Asociace recyklátorů elektroodpadu a společnosti Deloitte představili možnosti recyklace jako šance na trvale udržitelný rozvoj. SP ČR chtěl touto cestou zdůraznit důležitost využívání druhotných surovin, zvýšit osvětu i propojovat subjekty. „Je potřeba dostat do širšího povědomí, že odpad není věc, kterou se zbavíme tím, že ji vyhodíme na skládku, ale je to cenná surovina, která se dá opět využít a finančně zhodnotit,” uzavírá Petr Jonák.

 

27.06.2022 21:36

Certifikace EU Ecolabel pro tiskárny

Tiskárny SEVEROTISK a SVOBODA PRESS jako první v Evropě úspěšně recertifikovaly své produkty v kategorii „tištěný papír“ podle nových kritérii EU Ecolabel. Pro certifikovaný tisk se používají například šetrnější inkousty a certifikaci musí mít i samotný papírový substrát. Tiskoviny musí být snadno recyklovatelné, což ověří testy odstranitelnosti tiskových barev a adheziv. Tiskárny plní přísné emisní limity a minimalizují svou spotřebu energie i objem odpadu z výroby.

27.06.2022 21:31

Setkání k dotačním výzvám, které položí základ pro komunitní energetiku, můžete sledovat živě

Energetická soběstačnost a rozvoj komunitní energetiky v Česku budou hlavním tématem online setkání k novým výzvám z Modernizačního fondu. Řečníci srozumitelnou formou představí smysl a hlavní výhody komunitní energetiky pro obce a města a představí nové možnosti dotační podpory. Diskusi je možné sledovat živě v pátek 1. července 2022 od 10:00 hodin, více ZDE

27.06.2022 21:21

Státy EU se shodly na zvýšení cílů pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Státy Evropské unie se dnes shodly na zvýšení cílů pro podíl obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnost pro rok 2030, které jsou součástí dosud největšího balíku klimatických návrhů. Podle návrhu odsouhlaseného ministry energetiky má EU na konci desetiletí vyrábět 40 procent energie ze solárních, větrných a dalších klimaticky šetrných zdrojů. Zároveň se má o devět procent snížit spotřeba energie. Více ZDE

27.06.2022 21:05

První udržitelná hypoteka je tu!

V Nizozemí představila Triodos Bank první hypotéku, jejíž úroková sazba se odvíjí od materiálů, které jsou pro výstavbu použity. Banka tak činí nový krok, aby byl trh s bydlením udržitelnější. Více ZDE

27.06.2022 20:58

Jídlem plýtváme hlavně doma. Prodejci by se měli inspirovat v Německu, říká ředitelka potravinové banky

Věra Doušová je ředitelkou Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj. „Mám ráda život a ničeho se nebojím předem. Každá dobrá věc musí dobře dopadnout.“ Tak zní krédo Věry Doušové. V roce 2018 získala cenu Laskavec. Kde se v ní vzala touha pomáhat lidem? „Myslím, že je to přirozená lidská potřeba. Ale někdy mají lidé tolik starostí, že na tohle jim nevyjde čas. Snažím se žít s radostí a nějak se mi to daří. Možná, že mám jenom štěstí,“ usmívá se. Více ZDE

27.06.2022 20:55

Češi třídí, ale odpad ze žlutých popelnic se často nedá znovu použít

Recyklace především u plastů se v Česku moc nedaří a vyhozené umělé hmoty se často dají použít jen jednou. A to v tom lepším případě, říká profesor Vladimír Kočí. Profesor stojí v čele nově vzniklého Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie při VŠCHT, který se zabývá dopadem výrobků na životní prostředí během jejich celého životního cyklu. Více ZDE

23.06.2022 19:58

CHLP: Jednání výborů RAC a SEAC / SVHC / CLH

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 224 záznamů chemických látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. N-(hydroxymethyl)acrylamid (EC 213-103-2, CAS 924-42-5) je další látkou, která byla zařazena na Kandidátský seznam (dále KS). Důvodem pro zařazení jsou její karcinogenní a mutagenní účinky. Látka se nejvíce používá jako monomer pro polymerizaci, jako fluoroakrylátový kopolymer, v barvách a nátěrech.

Po zařazení látek do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Společnosti jsou odpovědné za řízení rizik těchto chemikálií a musí svým zákazníkům a spotřebitelům poskytnout dostatek informací, aby je mohli bezpečně používat.

  • Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1 % hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům.
  • Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců od jejího zařazení podat oznámení agentuře ECHA. Dodavatelé látek zařazených na Kandidátský seznam, (samotných nebo ve směsích) mají povinnost dodat svým zákazníkům bezpečnostní list.
  • Podle rámcové směrnice o odpadech musí společnosti uvádějící předměty na trh EU oznamovat výrobky do databáze SCIP, pokud předměty obsahují látky SVHC v koncentracích vyšších než 0,1 % hm.

Kandidátský seznam nyní obsahuje 224 záznamů, celkový počet zařazených látek je však vyšší, protože některé položky zahrnují skupiny chemických látek.

Informace o všech povinnostech a souvisejících nástrojích najdete na internetových stránkách ECHA.

Dokument ke stažení:

Další informace

 

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 4 látky:

V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 15. srpna 2022. ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

  • 1,1-dichloroethylene; vinylidene chloride (EC 200-864-0, CAS 75-35-4), návrh předložila Francie;
  • 2-ethylhexanoic acid, monoester with propane-1,2-diol (EC 285-503-5, CAS 85114-00-7), návrh předložilo Španělsko;
  • tetrahydrofurfuryl methacrylate (EC 219-529-5, CAS 2455-24-5), návrh předložilo Rakousko;
  • bixlozone (ISO); 2-(2,4-dichlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one (EC -, CAS 81777-95-9), návrh předložilo Nizozemí;

Pro tuto látku byl použit kombinovaný formát. Další informace poskytují pokyny Evropské komise k účinným látkám a přípravkům na ochranu rostlin a návrh hodnotící zprávy na stránce úřadu EFSA.

Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 15. srpna 2022 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce konzultace CLH na stránkách ECHA.

 

Hlavní body z červnových jednání výborů RAC a SEAC:

Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanoviska k deseti návrhům harmonizované klasifikace a označení (CLH), včetně glyfosátu a stříbra. Uzavřel také své konečné stanovisko k návrhu ECHA na omezení olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a v rybolovu. Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k tomuto návrhu odsouhlasil návrh svého stanoviska, k němuž bude 29. června 2022 zahájena šedesátidenní konzultace.
 
Pokud jde o glyfosát, RAC souhlasil se zachováním jeho současné klasifikace jako látky způsobující vážné poškození očí a toxické pro vodní organismy. Další podrobnosti jsou k dispozici ve zprávě. Pokud jde o omezení olova, RAC i SEAC návrh podporují, ale navrhují určité úpravy. Některé úvahy výboru SEAC vyžadují více informací, aby bylo možné učinit závěr o možných dopadech omezení.
 

Výbor SEAC přijal stanovisko k návrhu Norska na omezení Dechlorane Plus s tím, že omezení je vhodným celoevropským opatřením k řešení zjištěných rizik a navržená omezení by mohla být přiměřená z hlediska přínosů a nákladů pro společnost. Mezi různými možnostmi však existují rozdíly z hlediska mezní nákladové efektivnosti. Výbor RAC přijal své stanovisko k tomuto omezení v březnu 2022.

Výbor RAC uzavřel své stanovisko podporující návrh ECHA na omezení 2, 4-dinitrotoluenu (2,4-DNT) ve výrobcích (předmětech). Výbor SEAC rovněž podporuje omezení ve svém návrhu stanoviska. Návrh by účinně zakázal dodávky a používání této látky ve výrobcích dovážených na trh EU. 2,4-DNT může způsobovat rakovinu a od roku 2011 je zařazen na seznam látek podléhajících povolení. Šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC byla zahájena 15. června a potrvá do 15. srpna 2022.

Výbory RAC a SEAC také odsouhlasily deset stanovisek k žádostem o povolení a dvě stanoviska ke zprávám o přezkumu od společností, které chtějí obnovit svá povolení.

Stanoviska výborů RAC a SEAC budou v blízké době k dispozici na jejich internetových stránkách.

 

Další informace:

 
 
Zdroj: MPO

 

 

 

 

23.06.2022 19:55

V Kněžicích platí za teplo 16 let stejně, plánují lokální distribuci elektřiny

Lidé v Kněžicích na Nymbursku platí díky systému centrálního vytápění za teplo 16 let stejnou částku, 310 korun za gigajoule. Místní bioplynová stanice funguje od roku 2006, kdy vznikla jako 13. v Česku, dnes je jich zhruba 450. Obec s 530 obyvateli stála technologie na využití obnovitelných zdrojů energie 138 milionů korun. Většinu nákladů pokryla dotace, na zbytek ve výši 43 milionů si obec vzala úvěr. Návratnost investice do kotelny na biomasu a bioplynové stanice na zpracování odpadů, díky níž se stala obec z větší části energeticky soběstačná, byla 14,5 roku. ČTK to řekl starosta obce Milan Kazda. Více ZDE

 

Mohlo by vás zajímat:

 

 

 

23.06.2022 19:50

Europoslanci napodruhé schválili reformu emisního trhu

Evropský parlament na druhý pokus schválil reformu systému emisních povolenek, na níž se jako na klíčové součástí plnění klimatických závazků nezvykle rozdělení zákonodárci neshodli na předchozí červnové schůzi. Podle odsouhlaseného návrhu má bezplatné přidělování povolenek postupně skončit v letech 2027 až 2032. Poslanci se shodli také na parametrech dvou dalších úzce souvisejících norem, zavedení takzvaného uhlíkového cla a vytvoření sociálně klimatického fondu. O konečném znění reformy budou europoslanci od podzimu vyjednávat s členskými státy, jejichž pozici bude koordinovat české předsednictví. Více ZDE

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE