Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - LEDEN

 


 

Tématem ledna jsou nebezpečné odpady. Pro čtenáře jsme připravili odborné texty k systému ohlašování nebezpečných odpadů (SEPNO), legislativě, skladování a jejich dopravě. Zajímavý pohled přináší téma mezinárodního obchodu s odpady. Jakou úloha hrají zařízení MBÚ v odklonu odpadů ze skládek? To bylo téma lednové Polemiky.

Přinášíme konkrétní příklady cirkulární ekonomiky ve společnosti Sanofi / Zentiva nebo představujeme výsledky průzkumu využití recyklovaných plastových materiálů v Evropě. Mimo odpadové témata se věnujeme novele emisní vyhlášky č. 415/2012 Sb., vlivu novely zákona o IRZ na ohlašovací povinnosti, anebo znečištění ovzduší jako součást každodenního života.

V nové rubrice Úhel pohledu jsme se podívali na logiku zákona o vodovodech a kanalizacích. „Česko potřebuje moderní přístup k odpadům“ uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dany Balcarové v rubrice Ohlasy čtenářů. K rozhovoru jsme pozvali ředitele úseku vývoje a inovací UniCRE Ing. Jiřího Hájka. Anotaci čtěte ZDE

 

Vybíráme z obsahu:

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Leden
16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2018 - Jihlava, Znojmo, České Budějovice, Brno
Opakování: 18.01.2018, 25.01.2018, 30.01.2018
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
18.1.

Chemická legislativa 2018

19.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE FIRMÁCH

23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

24.-25.1.

NIMBY efekt - investoři, město, občané

30.1.-1.2. AKTUALIZAČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY - Hradec Králové
Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
2.2. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
6.2.

Vodárenská biologie 2018

7.2. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
28.2.

Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství

Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

7.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3.

Odpadní voda a energie

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

9.3. iKURZ: Práce s modulem OLPNO a elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
14.3. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
8.-12.4.

Biomasa 2018

17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Květen    
22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018

 

  

 

Novinky

19.01.2018 19:03

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad

Záměr novelizovat zákon o odpadech a zvýšit umělý poplatek za skládkování finančně zatíží obce. Pocítí to rodiny. Obce chtějí třídit, recyklovat a snižovat náklady, uvádí Sdružení místních samospráv ČR v dnešní tiskové zprávě.

Sdružení místních samospráv ČR disponuje informacemi o připravovaném poslaneckém pozměňovacím návrhu k novele zákonu o odpadech. Tímto způsobem změny zákona o odpadech však nebudou mít možnost obce, kterých se to nejvíce dotkne, uplatit svoje připomínky v rámci veřejného připomínkování. To zdůrazňuje předseda pracovní skupiny pro životní prostředí Karel Ferschmann: „Zákon o odpadech tímto může být změněn bez možnosti otevřeného veřejného připomínkování, bez jakékoli analýzy dopadů na obce a města, i bez možnosti vypořádání připomínek.“

Základním bodem snah na změnu zákona o odpadech je opakovaně prosazované výrazné zvýšení skládkovacích poplatků, jejichž plátci jsou obce a města. Důvodem je záměr navýšit cenu všech ostatních a levnějších způsobů nakládání s odpady na úroveň nákladů na výstavbu spaloven a spalování odpadu. Namísto toho bývá za důvod označována potřeba rychlého zákazu skládkování v ČR – a to k roku 2024, s odkazem na Evropskou unii.

Navrhované čtyřnásobné zdražení bylo naposledy odmítnuto ve vládním návrhu zákona o odpadech, když ani na počtvrté neprošlo Legislativní radou vlády ČR. Jedním z hlavních důvodů byla absence dostatečné analýzy ekonomických dopadů na obce a města a analýzy nezbytnosti navrhovaného zdražení. Základní skutečností je, že hlavní dopady zdražení zatíží obce a města, jakožto původce komunálních odpadů, potažmo občany jako poplatníky. Na konci roku 2016 se odmítavým způsobem postavilo proti ministerstvem navrhovanému zásadnímu zdražení a dalším bodům více než 800 obcí a měst formou petice.

Základním cílem, který se však v budoucí novele pravděpodobně opět objeví, je finální částka skládkovacího poplatku ve výši cca 2000 Kč/t místo současných 500 Kč/t. K tomuto poplatku se pak načítají také náklady na svoz a technologickou úpravu, což obce již nyní hradí svozovým společnostem. Předseda Ferschmann k tomu dodává, že „obce se mohou brzy ocitnout v nepříjemné situaci, kdy budou nuceny zdražovat odpadové hospodářství pro své občany.“

Sdružení místních samospráv ČR proto na základě současných informací odmítají zvýšení skládkovacího poplatku a změnu zákona o odpadech v tomto duchu.

 

 

Zdroj: Tisková zpráva Sdružení místních samospráv ČR

19.01.2018 16:20

Komise pozvala 9 ministrů životního prostředí na 30. ledna do Bruselu

Komisař Karmenu Vella pozval 9 členských zemí do Bruselu na ministerský summit s cílem vyřešit problém znečištění životního prostředí. Summitu, který se uskuteční 30. ledna, by se měla účastnit ČR spolu s Německem, Španělskem, Francií, Itálií, Maďarskem, Rumunskem, Slovenskem a Velkou Británií. Všechny tyto země čelí proceduře pro porušení práva EU z důvodu porušování domluvených limitů pro znečištění ovzduší a čelí tak v dalším kroku postoupení případu k Soudnímu dvoru EU. Členské státy by měly na zasedání prokázat, že přijmou adekvátní kroky, které aktuální stav vyřeší včas. Komise rovněž přijala Akční plán pro zajištění dodržování předpisů v této oblasti. Plán představuje soubor specifických opatření, která členským státům pomohou podporovat, sledovat a prosazovat dodržování environmentálních předpisů EU.

 

Zdroj: CEBRE

19.01.2018 15:38

Systém elektronické evidence přepravy nebezpečného odpadu – aktuální informace

Agenda elektronického ohlašování přepravy nebezpečného odpadu je v současné době připravena, a to v samostatném modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zvaném Systém evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO).

Informační systém SEPNO slouží primárně pro plnění povinností dle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na jehož základě byl také zřízen, a je dostupný na webové stránce www.sepno.cz. Na portálu jsou zveřejněny manuály, návody a informace související s výkonem agendy a prací v systému SEPNO. V aplikaci nalezne uživatel veškeré potřebné nástroje pro splnění povinnosti v souladu s legislativou. Po přihlášení do aplikace je dostupný webový formulář – elektronická forma Ohlašovacího listu (OL), a nástroje pro úkony spojené s evidencí OL, tzn. vyplnění a odeslání OL, včetně kontroly správnosti vyplnění, zrušení ohlášené neuskutečněné přepravy, změnu nepotvrzené přepravy a potvrzení přepravy.

 

SEPNO startuje 2. května: MŽP vydalo Sdělení k termínu oficiálního spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).  Od 1. února 2018 bude přístup do elektronického SEPNO umožněn osobám, jichž se bude povinnost ohlašovat přepravu NO týkat, aby měly dostatečnou možnost důkladně se seznámit s jeho fungováním. Oficiální provoz pak bude zahájen dne 2. května 2018. Po oficiálním zahájení systému nemají příjemci povinnost zpětně ohlásit přepravy proběhlé nebo zahájené před 1. květnem 2018 a SEPNO ani nebude takové dohlášení umožňovat.


 

Důležité je uvést, že s přechodem na elektronickou evidenci se mění pouze forma ohlašování, věcný obsah povinností, které je třeba hlásit, se nemění. Legislativně je obsah hlášení stále upraven přílohou č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdější předpisů. Text vyhlášky i její přílohy, která obsahuje kromě ohlašovacího formuláře i informace ke způsobu vyplňování ohlašovacího listu, lze nalézt v účinném znění na webových stránkách www.mzp.cz, v sekci „Odpadové hospodářství“ pod odkazem „Legislativa a metodické pokyny“.

Ohlašování vnitrostátní přepravy nebezpečného odpadu se tedy nadále řídí pravidly stanovenými v zákoně o odpadech a ve výše zmíněné vyhlášce. Elektronický formulář na webových stránkách wwww.sepno.cz slouží jako prostředek k ohlášení údajů dle příslušných právních předpisů.

Zpětné ohlašování přepravy nebezpečného odpadu v SEPNO

upraven sdělením odboru odpadů MŽP ze dne 12. prosince 2016. Povinné osoby plnily v roce 2017 ohlašovací povinnost dle § 40 odst. 8 zákona o odpadech v režimu přerušení provozu elektronického systému. Toto ustanovení kromě nastavení postupu během samotné přepravy požaduje, aby příjemce odpadů ohlásil do tří dnů po obnovení provozu elektronického systému všechny přepravy nebezpečných odpadů realizované po dobu přerušení provozu.

K problematice zpětného ohlašování přepravy do tří dnů dle režimu § 40 odst. 8 zákona o odpadech vydal odbor odpadů MŽP stanovisko ze dne 30. října 2017 (všechna sdělení jsou k dispozici na webových stránkách www.mzp.cz v sekci „Odpadové hospodářství“ pod odkazem „Legislativa a metodické pokyny“).

Režim § 40 odst. 8 zákona o odpadech je nastaven pro krátkodobé přerušení provozu elektronického systému. Doba, po kterou nebyl provoz elektronického systému zahájen, se postupně v průběhu roku 2017 prodlužovala. Situace, kdy provoz elektronického systému nebyl zahájen po dobu celého kalendářního roku, neodpovídá situaci, kterou upravuje § 40 odst. 8 zákona o odpadech.

 

Celý článek čtěte v aktuálním vydání časopisu Odpadové fórum - ZDE

19.01.2018 13:15

V Pardubicích soutěžili nejlepší mladí chemici pěti krajů

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 se v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích uskutečnilo regionální finále 11. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. 28 finalistů z 21 základních škol změřilo své síly v laboratorních dovednostech a poté se zúčastnilo praktické ukázky netradičních pokusů. Společnost Synthesia připravila pro učitele inspirativní exkurzi v nejmodernějších provozech.

Soutěž odstartovala v říjnu loňského roku a její základní kola probíhala v pěti krajích: Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Libereckém a v Kraji Vysočina. Celkem se klání zúčastnilo více než 5 000 žáků devátých tříd ze 158 základních škol. „Letošní konkurence byla obrovská a probojovat se dvěma koly testování teoretických znalostí až do finále představuje velký úspěch. Dnešní finalisté prokázali nejen nadstandardní vědomosti, ale také značnou dávku talentu, což je opravňuje k tomu, aby se chemie stala jejich budoucím studijním oborem,“ konstatuje ředitel pořádající SPŠCH Jan Ptáček.

Finále prověřilo praktické dovednosti soutěžících. Úkolem mladých chemiků bylo vypracovat dvě laboratorní úlohy, zaměřené na tepelný rozklad hydrogenuhličitanu sodného a stanovení obsahu krystalické vody v síranu měďnatém. Po 90 minutách práce v laboratoři žáci hodnotili zadání jako zajímavé a přiměřené jejich schopnostem. „Finále jsem se nejdřív bála, ale ukázalo se, že zbytečně. S postavením chemické aparatury nám pomohli asistenti a pak už záleželo na každém z nás, jak si s úlohami poradí. Mně šly dobře výpočty a rovnice, zato v doplňování triviálních názvů jsem pár chyb udělala. Celkově mám ze sebe dobrý pocit, netroufám si ale odhadnout, jaké místo obsadím,“ zhodnotila svůj výkon Markéta Zavoralová z Masarykovy základní školy v Poličce.

Souběžně s děním v laboratořích probíhal i doprovodný program pro učitele s názvem Kurz netradičních pokusů. Lektoři SPŠCH představili pedagogům řadu efektních experimentů, kterými lze zpestřit výuku chemie. Hlavní roli v nich hrály plyny kolem nás a jejich fascinující proměny. „Chemie je sice věda racionální, ale cesta k ní vede přes pozitivní emoce a pocity okouzlení. A právě ty dokážou nejlépe navodit působivé pokusy,“ vysvětluje Jan Ptáček a dodává, že stejný kurz absolvovali i soutěžící žáci.

Finálový den završila odpolední exkurze pro učitele ve společnosti Synthesia. „Naše společnost stála před jedenácti lety u zrodu soutěže a každoročně se snaží nabídnout účastníkům finále zajímavý program. V letošním roce jsme se zaměřili na učitele chemie, pro které jsme si připravili prohlídku nejmodernějších výrobních prostor kyseliny dusičné a sírové. Cílem exkurze bylo představit současnou podobu chemické výroby, která se v učebnicích pro základní školy nevyskytuje. Učitelům jsme jako dárek rozdali nápadité výukové materiály, které vznikly v naší společnosti, a ti měli možnost je v průběhu exkurze porovnat s realitou přímo v provoze. Učitel informovaný o nejaktuálnějších trendech technologie výroby může mnohem lépe motivovat žáky k dalšímu studiu chemie,“ vysvětluje personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková.  

Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola proběhne 4. dubna 2018 v pardubickém ABC klubu na Olšinkách. „Akce bude mít charakter zábavného odpoledne s přitažlivým doprovodným programem. Pro žáky i učitele jsme připravili nejen četná taneční a pódiová vystoupení, ale také ukázky chemických pokusů, kosmetický salon vizážistů nebo závěrečnou diskotéku. Úspěšní mladí chemici se mohou těšit na velmi atraktivní ceny, které jim předají zástupci partnerů soutěže,“ přibližuje za organizátory Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing.

Slavnostním vyhlášením výsledků ale soutěž ještě nekončí. Šest nejlepších žáků z našeho regionu postoupí do celostátního finále, které 12. června 2018 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Vítěz celostátního finále se stane žákovským mistrem republiky v chemii.

Více informací na: www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz

19.01.2018 12:57

E15: Česku hrozí za špinavé ovzduší žaloba z Bruselu

Na konci ledna bude český ministr životního prostředí Richard Brabec vysvětlovat v Bruselu, proč Česko pořád neplní unijní limity pro prach a oxidy dusíku v ovzduší. Na dvouhodinovou schůzku si ho pozval komisař pro životní prostředí Karmenu Vella. S Brabcem by do Bruselu měli dorazit i ministři z dalších osmi států, proti kterým Evropská komise vede řízení o neplnění unijní směrnice o kvalitě ovzduší. Více ZDE

 

 

Zdroj: E15

19.01.2018 08:59

Jarní škola geologického ukládání CO2

Evropský výzkumný projekt ENOS, jehož spoluřešitelem je i Česká geologická služba, pořádá ve dnech 14. – 19. května 2018 Jarní školu geologického ukládání CO2. Týdenní kurz se koná v lokalitě Latera nedaleko Říma. Je určen pro doktorandy, začínající výzkumníky, mladé vědce a pokročilé studenty se zaměřením na geologické vědy, environmentální a nízkouhlíkové technologie. Uzávěrka přihlášek je 9. února 2018.

 

Dokument ke stažení:

Podrobnější informace o Jarní škole

19.01.2018 08:43

Fórum pro dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2018 o ustavení skupiny odborníků pro otázky dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí (2018/C 19/03). Skupina se bude nazývat „Fórum pro dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí“.

Tato skupina by měla pomoci vypracovat pokyny týkající se osvědčených postupů při zajišťování souladu s požadavky v oblasti životního prostředí, další podpůrné dokumenty, včetně dokumentů týkajících se odborných dovedností a znalostí a posuzování vnitrostátních systémů a rovněž osvěty a šíření informací v oblasti zajišťování souladu s požadavky právních předpisů a správy v oblasti životního prostředí.

Skupina by měla rovněž pomáhat koordinovat a monitorovat provádění opatření ke zlepšení dodržování předpisů a správy v oblasti životního prostředí a pomáhat Komisi při přípravě iniciativ a legislativních návrhů souvisejících s otázkami širší správy v oblasti životního prostředí.

Skupina se bude skládat z odborníků členských států EU a zástupců stávajících celoevropských profesních sítí zabývajících se problematikou zajišťování souladu s právními předpisy a správou v oblasti životního prostředí.

 

Dokument ke stažení:

Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2018 o ustavení skupiny odborníků pro otázky dodržování právních předpisů a správu v oblasti životního prostředí

 

19.01.2018 07:46

35% cíl pro energetickou účinnost poškodí ekonomický růst

Evropská asociace průmyslových a obchodních komor EUROCHAMBRES odmítla 35% závazný cíl v oblasti energetické účinnosti, který včera schválil Evropský parlament na svém zasedání. Komory se domnívají, že příliš ambiciozní cíle by mohly uškodit ekonomickému růstu a volají po vyjednavačích v trialogu, aby v konečné fázi přistoupili k reálnějším cílům.

 

 

Čtěte také:

EP si stanovil cíle pro ekologičtější a efektivnější využívání energie (18.1.2018)

 

Zdroj: CEBRE

 

18.01.2018 17:37

HORIZONT ČT24: Evropská plastová krize

AVÍZO Daň za igelitové tašky. Poplatek za kelímky na kávu a slevy za vlastní hrnek. Zálohy na vratné plastové láhve. Jak se ubránit stále rostoucímu množství odpadu? Evropská plastová krize jako téma dnešního pořadu Horizont v půl desáté na ČT24.

18.01.2018 17:06

Duel: Vláda se nepřidá k polské žalobě. Zajistí to Čechům čistší vzduch, ale dražší teplo?

Česko se nepřidá k žalobě Polska proti zpřísnění limitů znečištění ovzduší, které loni schválila Evropská komise. Vláda o tom rozhodla na včerejším zasedání. Ekologové verdikt vítají, průmysl naopak nezakrývá zklamání. Proti sobě ve věci stála i ministerstva průmyslu a na druhé straně obchodu a životního prostředí. Dal tak kabinet nakonec přednost čistějšímu životnímu ovzduší, nebo se tím znehodnotily už vynaložené investice a energie zdraží? V Duelu diskutoval Jan Rovenský z hnutí Greenpeace a ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek. Záznam ZDE

Zdroj: www.seznamzpravy.cz

 

18.01.2018 12:55

SFŽP: Proplácení žádostí o platbu v OPŽP 2014–2020 je obnoveno

Státní fond životního prostředí ČR zahájil financování projektů na základě předložených zjednodušených žádostí o platbu v OPŽP 2014+ (ŽoP), které mohou příjemci dotace podávat prostřednictvím IS KP 14+ podle termínů uvedených ve Finančních plánech projektu.

Finanční plán projektu je nutné udržovat po celou dobu administrace projektu aktualizovaný. Žádáme proto příjemce dotace, aby jej aktualizovali tak, že plánovaný a skutečný termín podání  ŽoP jsou v rozmezí maximálně 30 kalendářních dní, jak se stanovuje v Pravidlech pro Žadatele.

S ohledem na četné dotazy dále informujeme, že v souladu se zákonem 218/2000 Sb. a s vyhláškou č. 367/2015 Sb. je příjemce povinen zaslat poskytovateli dotace (resp. SFŽP ČR jako zprostředkujícímu subjektu) finanční vypořádání. Projekty spolufinancované z prostředků EU se podle uvedené vyhlášky vypořádávají jednorázově ve stanovených termínech a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen. Tyto projekty, jimž byly poskytnuty prostředky ve výši již uskutečněných výdajů formou ex-post nebo kombinovaných plateb, se tak považují za finančně vypořádané.

Finanční vypořádání za rok 2017 nemusí posílat žadatelé, kteří dostali prostředky v režimu ex-post anebo v případě kombinovaných plateb. Jedná se o všechny projekty s výjimkou projektů zahrnutých ve specifickém cíli 2.1, jejichž finanční vypořádání se dokládá jen v případě, že již byly všechny náklady plně zúčtované prostřednictvím Žádostí o platbu.

 

 

Zdroj: SFŽP

18.01.2018 12:07

Hnutí Duha vyzvalo ministra Brabce ke zvýšení poplatků za skládkování odpadů

Hnutí DUHA vyzvalo dnes ministra životního prostředí Richarda Brabce otevřeným dopisem, aby v právě projednávané novele zákona o odpadech (Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008, termín připomínek 24. ledna 2018) zvýšil poplatek za skládkování odpadů, doplnil jej slevou pro obce s vysokou mírou recyklace a upravil nevhodně definovaný zákaz skládkování neupravených odpadů od roku 2024. Právě těmito opatřeními může nyní výšit recyklaci na úkor skládkování a spalování odpadu, uvádí Hnutí Duha.

Ekologická organizace dále vyzývá ministra, aby upravil nevhodně definovaný zákaz skládkování odpadů od roku 2024. Hnutí DUHA je přesvědčeno, že jediným logickým řešením je změna parametru zákazu skládkování odpadů z dosavadní “výhřevnosti” na “biologickou stabilitu odpadů”.

 

Dokument ke stažení:

Dopis_ministru_Brabcovi_odpadovy_zakon_18_1_2018.pdf

 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE