Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

22.02.2011 07:22

Upozorňujeme, že 3. ledna 2011 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 337/2010 Sb. (ke stažení v PDF) o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. Předpisem se ruší vyhlášky č. 355/2002 Sb. a  509/2005 Sb.

 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

27.04.2015 17:43

ČR má jedny z nejvyšších poplatků za vypouštění odpadních vod mezi novými členskými státy EU

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) porovnalo poplatky za vypouštěné...
27.04.2015 15:36

SMOČR: Na dotace související s vodou dosáhne méně měst a obcí kvůli přísnějším podmínkám

I když v novém programovém období pro čerpání evropských dotací bude na zlepšování kvality pitné...
27.04.2015 13:50

Šlechtová: Díky dnešnímu usnesení vlády není ohroženo čerpání z EU fondů

Není ohroženo čerpání evropských dotací na nové programové období v souvislosti s novým...
 

To musíte využít!