Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

22.02.2011 07:22

Upozorňujeme, že 3. ledna 2011 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 337/2010 Sb. (ke stažení v PDF) o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. Předpisem se ruší vyhlášky č. 355/2002 Sb. a  509/2005 Sb.

 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

31.01.2015 10:03

LN: Česko začne měřit smrtící dým z kamen

Zvyšuje výskyt nádorů, bronchitid u předškoláků či kardiovaskulárních onemocnění. Řeč je o...
30.01.2015 15:46

MŽP vyhlásilo novou výzvu. Žádat můžete i v oblasti odpadů, úspor energií a využití tepla

NOVÉ DOTACE Zkvalitnění nakládaní s odpady je jedna z oblastí na kterou je možné nově získat...
30.01.2015 14:11

Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2014?

Na řadě míst opět došlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro suspendované...
 

To musíte využít!