Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

22.02.2011 07:22

Upozorňujeme, že 3. ledna 2011 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 337/2010 Sb. (ke stažení v PDF) o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. Předpisem se ruší vyhlášky č. 355/2002 Sb. a  509/2005 Sb.

 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

05.03.2015 07:01

Vláda schválila Národní akční plán pro chytré sítě

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který...
04.03.2015 21:39

Zpráva Eurostatu o plnění strategie Evropa 2020

Evropský statistický úřad Eurostat zveřejnil 2. března 2015 statistickou publikaci týkající se...
04.03.2015 20:49

Evropská výzva pro předkládání inovativních projektů

KIC Inno Energy, evropská společnost pro inovace, vzdělávání a obchodní příležitosti...
 

To musíte využít!