Více času na podstatné

Archiv článků

24.07.2017 13:04

Ústavní soud rozhodne o kontrolách domácích topenišť

Ústavní soud v úterý vyhlásí, jak rozhodl o návrhu pravicových poslanců na zrušení několika pasáží zákona o ochraně ovzduší. Poslancům vadí to, že úřady mohou kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích. Spatřují v tom vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí, a to nejen ve vztahu k majitelům...
24.07.2017 12:37

Vláda schválila koncepci ochrany před suchem. STAHUJTE!

Vláda schválila společnou státní koncepci ochrany před suchem, která stojí na 5 základních pilířích. Koncepce počítá například s informační platformou o suchu a nedostatku vody, rozvojem a posilováním vodních zdrojů, se zvýšením retenčních a akumulačních schopností krajiny. Důležitou roli budou...
24.07.2017 11:41

Požádat o dotaci na udržení vody v krajině bude možné až do ledna 2018

Státní fond životního prostředí (SFŽP) dnes oznámil, že došlo k prodloužení termínu pro příjem žádostí u výzev č. 50 a 51 do 5. ledna 2018. Výzva č. 50 je zaměřena na zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, výzva č. 51 je cílena na...
24.07.2017 10:58

MPO hledá posilu do oblasti energetiky a energetické účinnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce energetika, státní instituce zastřešující legislativní a metodické prvky v oblasti energetiky a úspor energie, oznamuje, že bude v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašovat...
24.07.2017 09:38

Příští rok půjde ze státního rozpočtu 26 miliard na podporované zdroje energie

Počítá s tím návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018. Podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má vláda České republiky...
24.07.2017 08:05

HN: Český plán, jak na sucho: přehrady, mokřady a do lesů zpátky koně

Výjimečný materiál, jenž zatím nejdůkladněji shrnuje recepty na boj proti suchu, dnes projedná vláda. Text, který vypracovali experti ministerstva životního prostředí, ukazuje, jak se v příštích letech bránit zejména ubývání vody a ničení zemědělské půdy. Více...
24.07.2017 08:00

Vláda má na programu sucho, environmentálního značení, výkupy kovů či světelné znečištění

Vláda by měla dnes dle zveřejněného návrhu programu projednat návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (schváleno, více ZDE). Dále má vláda v plánu projednávat Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017 (schváleno), světelné znečištění,...
24.07.2017 07:49

Novela stavebního zákona vychází ve sbírce

Novela zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony vychází ve sbírce pod číslem 225/2017 Sb. (částka č. 82/2017 Sb.). Novela má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Novela...
21.07.2017 13:16

Azbest je potřeba více kontrolovat

ROZHOVOR Nebezpečí azbestu je známé a jeho používání je zakázáno od roku 1995, i přesto podle slov Ing. Zoji Guschlové, Ph.D. je většina případů odstraňování azbestu v České republice v rozporu se zákonem. Zoja Guschlová, která je konfrontována se situací v oblasti azbestu v České republice jako...
21.07.2017 13:10

Rozhovor: Azbest je potřeba více kontrolovat

  Nebezpečí azbestu je známé a jeho používání je zakázáno od roku 1995, i přesto podle slov Ing. Zoji Guschlové, Ph.D. je většina případů odstraňování azbestu v České republice v rozporu se zákonem. Zoja Guschlová, která je konfrontována se situací v oblasti azbestu v České republice jako...
Array