Více času na podstatné

Archiv článků

30.05.2017 12:04

Prognózy na další desetiletí: sucho, vysoké teploty i jiný charakter krajiny

To, co bylo doposud 20leté sucho, bude podle prognóz nejspíš v příštích dekádách suchem běžným, vyskytujícím se jednou za pět let. „Musíme počítat s tím, že období sucha budou trvat déle a také povodně mohou být extrémnější,“ upozornil Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globálních změn...
30.05.2017 09:48

VŠCHT otvírá nový kurz, o podrobnostech jsme si povídali s Vladimírem Kočím

Před dvěma lety se na VŠCHT začal vyučovat předmět Oběhové hospodářství, zároveň v letošním roce Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze otvírá na toto téma nový kurz. O podrobnostech jsme si popovídali s doc. Ing. Vladimírem Kočím, PhD., MBA.     Proč se VŠCHT...
30.05.2017 09:28

Senát projedná novelu stavebního zákona

V rámci sedmé schůze Senátu ČR, která bude zahájena zítra dne 31. května, se budou senátoři zabývat i novelou zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem). Novelu, která má podle MMR zjednodušit a zrychlit povolovací procesy, schválili začátkem dubna poslanci s řadou...
30.05.2017 08:38

ECHA zveřejnila pokyny pro nanomateriály

Zveřejněné dokumenty (5) pomohou registrantům při přípravě registrační dokumentace chemických látek vyráběných nebo dovážených v nanoformě/nanoformách pro poslední registrační termín v roce 2018. Všechny dokumenty byly připraveny Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA)...
30.05.2017 08:13

REACH: Pokyny pro nanomateriály - aktualizace

Evropská agentura pro chemické látky připravila a zveřejnila nové pokyny pokrývající oblast nanomateriálů. Zveřejněné dokumenty mají napomoci při registraci látek obsahující nanoformy v posledním registračním termínu, tedy do konce května 2018. Změny a aktualizace:   Dodatek k kapitole R.6...
29.05.2017 14:27

Firma dostala pokutu za opakované neplnění emisního limitu látek vypouštěných do ovzduší

Pokutu 140 tisíc korun dostala společnost, která provozuje termické čistící zařízení. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě prokázali, že v období od srpna do listopadu 2016 opakovaně neplnila emisní limit pro tuhé znečišťující látky vypouštěné...
29.05.2017 12:32

Česko zná vítěze prestižního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN

Poslední květnovou sobotu se na slavnostním večeru v pražském Černínském paláci udělily historicky první Ceny SDGs, prestižní ocenění za společenskou odpovědnost a udržitelnost. Česká republika se tak stala jednou z prvních zemí na světě, kde se ceny za naplňování Cílů udržitelného...
29.05.2017 09:09

Podnikatel vyvezl za hranice Česka 290 tun odpadů bez potřebných dokladů. Dostal pokutu 100 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 100 tisíc korun podnikateli, který provozuje zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Podnikatel vyvezl z České republiky celkem 290 tun zejména plastových odpadů, aniž by měl se zahraničními příjemci odpadů uzavřené...
29.05.2017 07:54

Reakce: Zero waste není individuální zpracování a likvidace odpadu

Ladislav Jakl  zveřejnil za Institut Václava Klause komentář  k zero waste. Autorky blogu czechzerowaste.cz, které se konceptu zero waste věnují, chtějí otevřeným dopisem upozornit, že to, co v něm jako zero waste koncept pan Jakl popisuje, není to, co je v odborné, veřejné i blogerské...
29.05.2017 07:34

Státy G7 se na ochraně klimatu nedohodly

Šest ze sedmi zemí skupiny nejvyspělejších ekonomik světa (G7) se v sobotu na summitu v Itálii zavázalo podporovat naplňování pařížské dohody o ochraně klimatu. Pouze USA se k tomuto závazku v závěrech summitu v italské Taormině nepřipojily. Informovala o tom s odvoláním na závěry summity agentura...