Více času na podstatné

Archiv článků

24.04.2017 18:55

Program pro občany DEŠŤOVKA odstartuje ve čtvrtek

Na tiskové konferenci ve čtvrtek 27. dubna 2017, která se koná v Brně v rámci probíhajících Stavebních veletrhů Brno 2017, představí ministr Brabec spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR Petrem Valdmanem detailní podmínky zcela nového dotačního programu, který je zaměřený...
24.04.2017 12:02

Výzkum: Význam CSR pro společnost i pro firmy roste

Podle aktuálního výzkumu agentury Ipsos se stále více Čechů zajímá o aktivity firem z hlediska CSR – společenské odpovědnosti. 35% populace si spontánně vybaví konkrétní společensky odpovědnou firmu, před rokem to bylo jenom 24%.  Odpovědnou firmu jsou pak lidé 2-3x ochotnější doporučit svému...
24.04.2017 09:59

Nová legislativa EU - změna přílohy REACH

V úředním Věstníku Evropské unie vyšlo Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení...
24.04.2017 08:26

Nová studie Komise se zaměřuje na potenciál bioplynu jako čistého zdroje energie

Nová studie Evropské komise zkoumá využití bioplynu - plynu vyrobeného z organického odpadu - jako zdroje energie v Evropě a ukazuje, že dosud dosáhl svého plného potenciálu. Vzhledem k tomu, že EU pracuje na svých ambiciózních energetických a klimatických cílech pro roky 2020 a 2030, bioplyn může...
23.04.2017 14:46

Česko má přes 300 nabíjecích míst pro elektromobily

V Česku je více než 300 nabíjecích míst pro elektromobily, každoročně jich přibývá několik desítek. Vyplývá to z statistik Asociace elektromobilového průmyslu, které má ČTK k dispozici. Oslovení provozovatelé i odborníci se shodují na tom, že počet těchto míst poroste. Investice do rozvoje mají...
23.04.2017 08:15

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení

Metodika SZÚ je vydávána s cílem sjednotit přístupy původců odpadu, oprávněných osob, správních a kontrolních orgánů k problematice předcházení vzniku, využívání a odstraňování odpadu  ve skupině 18 00. Metodika navazuje na  metodické doporučení MŽP z roku  2007 a ...
22.04.2017 07:40

Dnes Hyde Park Civilizace k tématu Den Země

Vymírají živočišné druhy, roste počet lidí, ubývá deštných pralesů i ledovců, zvyšuje se celková teplota. Jak se chováme ke své planetě? A jak bychom se měli chovat? Hyde Park Civilizace na Den Země - s profesorem Pavlem Kindlmannem z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR; profesorem Karlem...
21.04.2017 20:49

Češi mnohem častěji zajímá příroda ve spojení s nejrůznějšími pikantnostmi

Každoročně 22. dubna, kdy se slaví Den Země, proběhne řada akcí k oslavám planety a všichni chtějí vědět, jak ji chránit. Jak se však Češi zajímají o životní prostředí po zbytek roku? Hodně napověděly pojmy, které vyhledávají na internetu. Například dotazů téma „třídění odpadu” se v posledním roce...
21.04.2017 20:00

SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému

Máte již uzavřenou smlouvu o dílo na realizaci projektu a nejdou vám do monitorovacího systému IS KP14+ vložit podklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)? Nebo vám v monitorovacím systému cokoliv nefunguje a brzdí se tak zahájení realizace a financování vašeho projektu? Pak přijďte na Státní...
21.04.2017 17:14

MŽP: Díky podpoře MŽP je rok 2016 pro české projekty v programu LIFE rekordní

Program LIFE již čtvrt století poskytuje podporu projektům v oblasti životního prostředí a klimatu v Evropské unii. Od roku 1992 bylo v EU zrealizováno více než 4 600 projektů za 5 miliard eur. V České republice bylo v programu LIFE od roku 2004 , kdy jsme vstoupili do EU, schváleno 14 projektů,...