Archiv článků

03.12.2016 14:43

Hon na auta s naftovými motory pokračuje. Čtyři světová metropole je chystají zakázat

Tokyo zakázalo používání naftových vozidel na přelomu tisíciletí. V plném rozsahu začalo opatření platit v roce 2003. Nyní se k japonskému hlavnímu městu zřejmě připojí další metropole. Ty si slibují, že kromě snížení emisí zmíněných látek přispějí také k řešení globálního...
02.12.2016 17:59

Indie uvedla do provozu největší solární elektrárnu na světě

Solární park v jihoindickém státě Tamilnádu má výkon 648 megawattů. Se svým výkonem tak předstihla kalifornskou Solar Star. Výstavba dva a půl milionu modulů na ploše deset čtverečních kilometrů trvala jenom osm měsíců. Stavbu financovala distribuční společnost Adani, která tvrdí, že je největším...
02.12.2016 17:39

ČHMÚ vydal publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015“

Dnešního dne vychází souhrnný materiál ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015“. Většina imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší má od roku 2000 klesající trend, i když méně výrazný než v 90. letech...
02.12.2016 13:19

Obce měly největší zájem o dotace na pořízení domovních kompostérů

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, které nabídly žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. O dotace byl obrovský zájem, který převýšil i stanovenou alokaci. Za...
02.12.2016 12:07

Indie uvedla do provozu největší solární elektrárnu na světě

Solární park v jihoindickém státě Tamilnádu má výkon 648 megawattů. Se svým výkonem tak předstihla kalifornskou Solar Star. Výstavba dva a půl milionu modulů na ploše deset čtverečních kilometrů trvala jenom osm měsíců. Stavbu financovala distribuční společnost Adani, která tvrdí, že je největším...
02.12.2016 11:05

Poslanci schválili ve třetím čtení novelu zákona o ochraně ozonové vrstvy

Dne 29.11. ve 14 hodin byla zahájena 53. schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci by měli projednávat ve třetím čtení novelu zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech či problematiku ochrany přírody a krajiny. Na programu je i ratifikace Pařížské dohody...
02.12.2016 09:09

Návrh strategického rámce Česká republika 2030 k připomínkám

Česká republika 2030 je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštím půldruhém desetiletí. Jeho naplnění by mělo vylepšit kvalitu života a nasměrovat Českou republiku k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické...
02.12.2016 08:41

NOVÉ DOTACE: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny

Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj na projekty pořízení územních studií krajiny mohou zároveň čerpat desetiprocentní dotaci z Národního programu Životní prostředí a tím pokrýt celkové náklady na jejich...
01.12.2016 20:42

Bilanční schůzka: Brabec by měl dokončit posudky EIA a ratifikaci pařížské dohody

Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal ve čtvrtek 1. prosince 2016 v rámci bilanční schůzky s ministrem životního prostřední Richardem Brabcem. Prioritními úkoly ministra bude vydání stanovisek EIA pro prioritní dopravní stavby, ratifikace Pařížské dohody a příprava dalších opatření proti...