Více času na podstatné

Archiv článků

23.01.2017 14:39

Připomínky: Návrh novely zákona o hospodaření energií

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo novelu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Návrh zákona legislativně upravuje zvyšování energetické účinnosti v ČR, podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti budov. Změny se dotknou i...
23.01.2017 13:57

Přípravy konference TVIP 2017 vrcholí

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017 letos proběhne ve dnech 21. – 23. března v Hustopečích u Brna. TVIP 2017 je odborná konference zastřešující tradičně dvě tematicky specializovaná odborná setkání: symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci APROCHEM. Přihlášky účasti...
23.01.2017 09:43

CHLP novinky: Aktualizované pokyny a rozšíření Kandidátského seznamu

ECHA zveřejnila v závěru roku 2016 aktualizované Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP v českém jazyce. ECHA dále zveřejnila aktualizované Pokyny pro sdílení údajů a v neposlední řadě na Kandidátský seznam byly zařazeny další 4 látky. Více v článcích rubrice CHLP ZDE
23.01.2017 09:40

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP v českém jazyce

Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (dále pokyny), verze 2, byly kompletně zrevidovány a obsahují příslušné změny z druhého, čtvrtého a pátého přizpůsobení nařízení CLP technickému pokroku, jakož i změny, které přineslo přizpůsobení technickému pokroku tohoto...
23.01.2017 09:39

Na Kandidátský seznam byly zařazeny další 4 látky

Na Kandidátský seznam zařadila ECHA další čtyři látky vzbuzující velmi velké obavy. Návrhy na identifikaci těchto látek SVHC předložila Francie, Švédsko, Německo a Rakousko. Jedná se o následující látky: 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) EC 201-245-8: látka je klasifikována jako...
23.01.2017 09:37

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny pro sdílení údajů

Pokyny pro sdílení údajů (dále pokyny), verze 3.0 (zveřejněné 30. 11. 2016) byly kompletně zrevidovány a odráží příslušné změny, které přineslo Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/9 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením REACH. Verze 3.1 Pokynů zveřejněná...
23.01.2017 09:16

ČIŽP pokutovala za REACH a za nelegálně odebranou vodou k zasněžování

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 250 tisíc korun pardubické společnosti za to, že českým ani evropským úřadům neposkytla informace o nebezpečných chemických směsích, které uváděla na trh v České republice. Jednalo se o několik čistících prostředků ze Švýcarska...
23.01.2017 08:00

Protierozní vyhláška má začít platit již v polovině tohoto roku

Vláda aktuálně vytváří speciální vyhlášku, která zemědělcům určí, kolik tun ornice mohou z konkrétního pole za rok maximálně ztratit. Kontrolovat to budou úředníci obcí s rozšířenou působností. Limity pro tyto „přípustné ztráty“ se co čtyři roky budou zpřísňovat. Roli bude hrát, v jaké lokalitě...
23.01.2017 07:41

Téměř 10 miliard na ochranu přírody a krajiny nepřineslo výrazné zlepšení, uvedl NKÚ. MŽP jeho závěr odmítá

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a užití peněz na ochranu a péči o přírodu a krajinu v letech 2013 až 2015. Peníze přidělovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) z fondů EU v rámci operačního programu Životní prostředí 2007–2013 (OPŽP) a také ze státního rozpočtu v rámci...