Více času na podstatné

Přihláška exkurze - TVIP 2017

Termín konání: 22. března 2017, 14 - 18 hod. Pokud není uvedeno jinak, doprava autobusem (odjezd 14 hod. od hotelu Centro) a vstup zdarma. Více informací a aktuální přehled volné kapacity viz. "Infromace pro účastníky".