Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem květnového čísla je energetické využívání odpadů. V čísle najdete například příspěvek, který se věnuje roli energetického využití odpadů po roce 2024, nebo na téma spalovny nemocničního odpadu a dále rozhovor s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem. Další tématem je textil a odpad. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Červen    
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
21.6. OPŽP 2014-2020 PRO PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
26.6. Fakta o vodě (PSP ČR)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
25.7. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 26.7., 27.7., 22.8., 23.8.
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9.
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

20.06.2017 08:18

Vědci: Globální změna klimatu představuje vážnou hrozbu pro kávový průmysl

Globální změna klimatu podle vědců představuje vážnou hrozbu pro kávový průmysl. V Etiopii, která patří k předním světovým producentům kávy, by se tak značná část kávových plantáží mohla během příštích několika desítek let stát pro pěstování kávy nevhodná. S odkazem na studii publikovanou vědci v Británii o tom informoval zpravodajský web BBC.

Studie, na které pracoval tým vědců v Královských botanických zahradách v Británii, uvádí, že do 100 let se mohou téměř dvě třetiny etiopských kávových plantáží v důsledku klimatických změn stát nevhodné pro pěstování této rostliny. Naopak ve vysoko položených oblastech by se kávě podle vědců mohlo dařit a dost možná by i lépe chutnala. Vědci proto doporučují rychlou reakci na zhoršující se podmínky. Více ZDE

 

 

Zdroj: ČTK

20.06.2017 07:37

EURO: Konec éry uhlí se blíží. Těžba i spotřeba klesá už třetím rokem

Spotřeba uhlí ve světě již třetím rokem klesá. Podle údajů v nové energetické ročence koncernu BP loni klesla spotřeba o 1,4 procenta po snížení o 2,7 procenta o rok dříve. K velmi rychlému odklonu od nejméně ekologického paliva dochází v Británii a Spojených státech, ale za bodem zlomu je spotřeba nejspíš už i v Číně. Více ZDE

 

 

Zdroj: EURO

20.06.2017 07:19

Exxon Mobil hlásí průlom ve vývoji biopaliva z řas

Průlom ve vývoji biopaliva z řas ohlásily společnosti Exxon Mobil Corp a Synthetic Genomics Inc. Po osmi letech objevily způsob, jak více než zdvojnásobit množství tuků produkovaných řasami. Potenciální alternativa fosilních paliv tak udělala zásadní krok ke komerční životaschopnosti, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení firem.

"Řasy mohou být životaschopným, obnovitelným zdrojem energie řádově v objemu ropy," řekl viceprezident společnosti pro výzkum a vývoj Vijay Swarup. Řasy rychle rostou, nebojují o potravu a mohou žít ve všech typech klimatu a poloslaných vod, vysvětlil Swarup. Obě firmy zdůraznily, že k zahájení výroby v komerčním měřítku je ještě daleko.

Řasy mohou v zásadě produkovat sedmkrát víc energie na akr (4047 metrů čtverečních) než dává ethanol na bázi kukuřice, který je dnes hlavním zdrojem biopaliv, poznamenal list Financial Times.

Vědci zkoumali způsob, jakým buňky řas štěpí uhlík - z oxidu uhličitého - a vyrábějí tuky. Řasy přeměňují oxid uhličitý na tuky obdobným způsobem, jako lidské tělo převádí na tuky cukry. Vědci dokázali řasy geneticky modifikovat tak, aby byly s to přeměnit na tuky 40 procent oxidu uhličitého, zatímco původně to bylo 15 procent. "A teď budou muset udělat další krok a zjistit, jak tento proces urychlit a jak buňky v řasách posílit," řekl Swarup.

Energetický průmysl zkoumá možnosti využití řas už od 70. let. Předchozí pokusy zvyšování koncentrace tuků v řasách ztroskotaly na tom, že buňky přetížené tuky přestaly růst.

Výzkum výroby biopaliva z řas už řada firem vzdala. Partnerství ExxonMobil a Synthetic Genomics z roku 2009, do něhož firmy vložily 600 milionů dolarů, však vydrželo. Ropný gigant Exxon v posledních deseti letech spolu s partnerskými firmami zvyšuje investice do vývoje palivových článků, bionafty a dalších alternativních zdrojů energie.

 

Zdroj: ČTK

20.06.2017 07:13

Na ministerstvu financí vzniká nový tým, který se zaměří na kontroly vodohospodářských firem

Tuzemské vodohospodářské firmy si budou muset zvykat na častější a důslednější státní dohled. Na ministerstvu financí vznikl speciální tým lidí, který bude provádět cenové kontroly těchto společností. Ty má už nyní na starosti finanční správa. "Na rozdíl od ní jsou naši kontroloři více specializovaní v oboru vodovodů a kanalizací," řekla Monika Bačová z ministerstva financí. Oba kontrolní útvary budou při dohledu vzájemně spolupracovat. Více ZDE

 

 

Zdroj: iHNED.cz

19.06.2017 17:21

Ministři životního prostředí EU diskutovali o legislativních návrzích pro snižování emisí skleníkových plynů

Ministři životního prostředí EU dnes diskutovali o legislativních návrzích pro snižování emisí skleníkových plynů v odvětví mimo evropský systém obchodování s emisemi EU ETS. V reakci na nedávné rozhodnutí americké administrativy o vystoupení Spojených států z Pařížské dohody také znovu potvrdili svůj závazek tuto dohodu plně implementovat. Ministři na svém pravidelném jednání Rady pro životní prostředí rovněž přijali závěry k Akčnímu plánu pro přírodu, lidi a hospodářství, jehož cílem je posílit provádění evropského práva v oblasti biologické rozmanitosti.

Pařížská dohoda po odstoupení USA

Ministři se dnes v kontextu nedávného rozhodnutí o vystoupení Spojených států amerických z Pařížské dohody o ochraně klimatu vyjádřili k aktuálnímu vývoji a postoji členských zemí EU. Česká republika v tomto ohledu podobně jako další členské státy Evropské unie a také většina zemí světa lituje rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od Pařížské dohody. „Spolu s kolegy z ostatních členských států jsem dnes potvrdil náš společný závazek dále spolupracovat a začít uvádět do praxe Pařížskou dohodu,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Richard Brabec. Zároveň dodává, že dle jeho názoru nemůže být dohoda znovu otevřena k dalšímu vyjednávání, jak navrhla administrativa USA. Naopak zásadní je nyní přijmout pravidla pro její implementaci.

„Potenciální největší dopad vystoupení Spojených států z Pařížské dohody je ten, že USA jsou významným přispěvatelem do různých mezinárodních fondů, prostřednictvím kterých jsou v rozvojových státech financována nezbytná adaptační opatření, stejně jako opatření ke snižování emisí skleníkových plynů. A pomáhají také se šířením čistých nízkouhlíkových technologií. Jestliže tedy dojde k významnému krácení finančních příspěvků ze strany Spojených států, tak to samozřejmě může znamenat značný problém,“ dodává ministr Brabec.

Snižování emisí skleníkových plynů mimo EU ETS a posílení ochrany biodiverzity

Mezi hlavní témata dnešního jednání ministrů evropské osmadvacítky patřila ale zejména debata o legislativních návrzích pro snižování emisí skleníkových plynů v odvětvích mimo emisní obchodování, tedy z oblastí, jako je doprava, zemědělství, budovy či odpady. „Oceňuji pokrok, kterého bylo doposud dosaženo v projednávání těchto legislativních návrhů. Dosažení včasné shody je důležité i pro zahájení provádění našich již odsouhlasených cílů, jak na úrovni EU, tak mezinárodní,“ komentuje závěry jednání ministr Brabec. Dva legislativní návrhy, jejichž cílem je dosáhnout plnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, které si EU vytyčila do roku 2030, předložila Evropská komise loni v červenci. U obou návrhů, jak nařízení ke sdílení úsilí, tak k zahrnutí a pohlcování emisí z půdy a lesnictví (LULUCF) do rámce pro oblast energetiky a klimatu do roku 2030, byl od té doby na půdě Rady učiněn značný posun. Stále však zůstává několik otázek k dořešení předtím, než bude možné zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem. „Zejména v oblasti LULUCF jsme však již velmi blízko přijatelného kompromisu. V otázce sdílení úsilí bychom měli lépe zohlednit snahy států jako ČR, které své emise v těchto odvětvích snížily včas, a tak předčasně splní stanovené cíle k roku 2020,“ upřesňuje ministr Brabec.

„Pokroku je potřeba dosáhnout také v další naší prioritě, a to ve vyjednávání revize směrnice EU ETS. Jsme uprostřed trojstranných diskusí s Evropským parlamentem a věříme, že stávající a nadcházející předsednictví nás brzy dokáže dovést k nalezení shody tak, abychom zajistili předvídatelnost pro investiční prostředí v průmyslu a energetice,“ doplňuje ministr Brabec. Na konci června předá Malta pomyslné předsednické žezlo v Radě EU spolu s aktuálně projednávanými návrhy Estonsku.

Dalším bodem jednání byla ochrana přírody. Ministři schválili závěry Rady, ve kterých vítají nedávno zveřejněný Akční plán EU pro přírodu, lidi a hospodářství [5]. Jeho cílem je zlepšit ochranu přírody a biologické rozmanitosti v EU ve prospěch jejích občanů i ekonomiky. „Akční plán obsahuje velmi široké spektrum průřezových opatření pro naplňování směrnic "o ptácích" a "o stanovištích". Na jednu stranu mají poskytnout členským státům podklady a nástroje pro další úsilí při zlepšování stavu stanovišť a druhů. Na druhou stranu je v mnoha ohledech od členských států vyžadována nezbytná součinnost,“ vysvětluje ministr Brabec a ujišťuje, že Česká republika tento požadavek na součinnost zodpovědně přijímá. Cílem akčního plánu by měla být především pomoc členským státům v prosazování cílů směrnic a poskytnutí opory a argumentace pro jejich vymáhání.

19.06.2017 15:07

IKEA chce zásadně snížit plýtvání potravinami

Cílem iniciativy IKEA s názvem Food is Precious (Jídlo je vzácné) je snížit do konce fiskálního roku 2020 plýtvání jídlem ve vlastních potravinářských provozech o 50 %. Chytré optimalizační řešení, kdy se měří množství jídla, které přijde nazmar, a zjišťují se jeho zdroje, umožňuje pracovníkům IKEA nacházet rozumná řešení, jak plýtvání jídlem zamezit. Až dosud zavedlo 20 % obchodních domů IKEA řešení, jehož výsledkem je 176 000 ušetřených porcí jídla. Jedním z těchto obchodních domů je i IKEA Praha Černý Most. Každoročně si na jídle v IKEA pochutná 650 milionů hostů v téměř 400 obchodních domech na 48 trzích.

Každý den podlehne zkáze nebo se vyhodí přibližně jedna třetina všech celosvětově vypěstovaných či vyrobených potravin. To představuje zhruba 1,3 miliardy tun vyplýtvaných potravin ročně, přičemž každý devátý člověk světové populace hladoví. Jedna čtvrtina jídla, které v současné době celosvětově podlehne zkáze nebo se vyhodí, by dokázala nasytit 870 milionů hladovějících lidí.

Jednou z klíčových hodnot IKEA je šetrné nakládání se zdroji. Jídlo je natolik cenné, že jím nelze plýtvat. Prostřednictvím chytrého optimalizačního řešení se v restauracích, bistrech a prodejnách Švédských specialit IKEA plýtvání jídlem měří a eviduje. Chytré optimalizační řešení sestává z dotykové obrazovky spojené s plošinovou váhou, na níž stojí nádoba na odpad, aby se množství potravinářského odpadu dalo zjistit. Získané údaje napomáhají nalézt způsoby, jak vyhazování potravin zamezit.

Celkově je cílem IKEA snížit do konce srpna 2020 plýtvání jídlem v potravinářských provozech IKEA o 50 %. Do května 2017 zavedlo systém proti plýtvání potravinami 84 obchodních domů IKEA, tedy 20 % všech obchodních domů IKEA. Objem potravinářského odpadu se tak doposud snížil o 79 200 kg, což odpovídá uspořeným 341 000 kg CO2 a to zas 473 letům mezi Stockholmem a Londýnem. Tento systém se na trhy IKEA zavádí postupně, od prosince 2016. Patří mezi ně i IKEA Praha – Černý Most.

Průzkum provedený při zavádění mezi spolupracovníky ukázal, že více než 70 % zaměstnanců, kteří pracují s potravinami, naplňuje iniciativa hrdostí a 50 % podniká opatření proti plýtvání potravinami i doma.

„První výsledky iniciativy Food is Precious jsou velmi povzbudivé. Díky aktivní účasti zaměstnanců a systému měření objemu odpadu jsme už nyní, po několika měsících, svědky až 30% snížení množství vyplýtvaného jídla. Vývoj pečlivě sleduji a doufám, že může být výzvou pro ostatní, aby také začali uvažovat o jídle jako cenném bohatství,“ říká Michael La Cour, ředitel IKEA Food Services AB.

Michael La Cour je dnes ustanoveným členem koalice Champions 12.3 – partnerství významných osobností z vládních a podnikatelských kruhů, mezinárodních organizací, výzkumných institucí a občanských společností, které se snaží urychlit pokrok v dosahování cíle č. 12.3 (z Cílů udržitelného rozvoje /SDG/) týkajícího se plýtvání potravinami.

„Členové komise Champions 12.3 vedou svět k tomu, aby se zaměřil na ztráty potravin a plýtvání. Síla této jedinečné koalice spočívá v tom, že sdružuje pozornost přitahující lídry z celé škály sektorů, a může tak mít vliv na celosvětové dodávky potravin prostřednictvím motivace a názorných důkazů, že snížení ztrát potravin a omezení jejich plýtvání je možné a nezbytné,“ říká Liz Goodwin, vědecká pracovnice a ředitelka sekce pro ztráty potravin a plýtvání potravinami při Institutu pro světové zdroje, který je společným sekretariátem Champions 12.3. Jako členka koalice Champions jsem nadšená, že se Michael a IKEA zapojili do našich řad.

„V České republice jsme zavedli opatření proti plýtvání potravinami v obchodním domě IKEA Černý Most. IKEA je společnost, které záleží na lidech a naší planetě a chceme jít cestou zodpovědného podnikání. Neustále proto pracujeme na tom, aby množství odpadu z jídla bylo co nejnižší. Zavedení této inciativy je jedním z dalších kroků, který nám pomůže identifikovat oblasti, kde je prostor jeho množství ještě více snížit,“ uvádí Gergely Miskolczi, manažer IKEA FOOD Česká republika, Maďarsko a Slovensko. „Začátkem roku 2018 plánujeme program zavést i do zbývajících třech obchodních domů IKEA v České republice,“ doplňuje Gergely Miskolczi.

Obchodní domy IKEA na celém světě ročně navštíví téměř jedna miliarda lidí. Díky celosvětovému vlivu IKEA máme skvělou příležitost inspirovat lidi, aby změnili způsob uvažování o plýtvání jídlem a zapojili udržitelnost do každodenního způsobu života – v souladu s vizí IKEA, jíž je vytvářet lepší každodenní život pro velkou většinu lidí. Prostřednictvím sortimentu bytového zařízení IKEA mohou zákazníci nalézt řešení, jak snáze třídit odpad a zbytky jídla uchovat déle čerstvé v nádobách na potraviny

19.06.2017 10:30

Pozvánka: Izraelské zkušenosti v nakládání s vodou

Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí pořádají dne 21.6.2017 seminář na téma „Izraelské zkušenosti, možnosti spolupráce a investiční příležitosti v oblasti vodohospodářských technologií“. Seminář se uskuteční  Mramorovém sálu budovy České spořitelny v Praze. Na akci je nutné se registrovat - ZDE. Seminář bude v anglickém jazyce bez tlumočení.

 

 

Dokument ke stažení:

Seminář Voda 2017 dne 21. června 2017 – POZVÁNKA

19.06.2017 09:49

Evropský parlament: Shrnutí červnové plenárního zasedání

Označování energetické účinnosti, snižování emisí CO2, sdílená ekonomika byly mezi hlavními body zasedání Evropského parlamentu, které proběhlo minulý týden.

Ve středu Parlament projednával rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa odstoupit od Pařížské dohody. „Jednoduše řečeno je rozhodnutí americké administrativy chybou. Díky spolupráci se zeměmi po celém světě můžeme našim občanům zajistit čistší a bezpečnější planetu,“ řekl předseda Parlamentu Antonio Tajani během rozpravy. K tématu viz také rozhovor s předsedkyní výboru pro životní prostředí Adinou-Ioanou Vălean.

V tentýž den poslanci přijali nařízení o společném úsilí ke snižování skleníkových plynů. Tato legislativa umožní rozdělit celkový cíl EU na závazné vnitrostátní cíle a to i pro odvětví, na něž se nevztahuje systém EU pro obchodování s emisními povolenkami. Je to konkrétní krok, jak dostát závazkům vyplývajícím z Pařížské dohody o změně klimatu. Podle těchto předpisů musí odvětví jako doprava, zemědělství nebo zpracování odpadu do roku 2030 snížit emise o 30% ve srovnání s výchozí úrovní v roce 2005.

Parlament v úterý podpořil zavedení nové stupnice od A do G pro přehlednější označování energetické účinnosti domácích spotřebičů. Zjednodušené označení by spotřebitelům mělo usnadnit volbu úsporných přístrojů a díky tomu snížit účty za energii. Mohlo by se začít uplatňovat od konce roku 2019.

Ve čtvrtek poslanci přijali usnesení týkající se ekonomiky sdílení, kde žádají jasná pravidla, spravedlivou hospodářskou soutěž a dodržování práv zaměstnanců. Týká se to společností, které poskytují on-line platformy propojující poskytovatele služeb a spotřebitele. Tento sektor rychle roste, ale jsou s ním také spojené obavy o špatné pracovní podmínky.

Poslanci zpochybnili hodnocení bezpečnosti glyfosátu, nejrozšířenějšího herbicidu, během diskuse se zástupci Evropské komise v úterý, přičemž někteří dokonce vyzývají, aby byl glyfosát postupně vyřazen.

19.06.2017 09:07

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 2. TERMÍN

Užitečnéseminaře.cz se vás dovolují pozvat na  seminář „NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ“, který se uskuteční již tento čtvrtek 22. června 2017 v Praze. Jedná se o druhý termín semináře, který byl zařazen důvodu velkého zájmu (informace k prvnímu termínu najdete ZDE).

Seminář reaguje i na aktuální přijetí změnového zákona k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich účinného od 1. července 2017. Změnový zákon rovněž mění v oblasti přestupků (správních deliktů) vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích.

Ke dni 1. 7. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který zavádí jednotnou právní úpravu správněprávní odpovědnosti fyzických a právnických osob a zakotvuje jednotná procesní pravidla vedoucí k uplatnění této odpovědnosti.

„Nový přestupkový zákon“ je přelomovou normou, neboť má vést k sjednocení právní úpravy v oblasti správněprávní odpovědnosti, která je doposud velice roztříštěná a nepřehledná. Zákon bude mít, jakožto norma subsidiární, podpůrná, dopady do sankčních řízení vedených podle speciálních zákonů. Výjimkou není ani vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích.

Seminář bude zaměřen na stručné seznámení s novým zákonem, důraz bude nicméně kladen zejména na jeho dopady do správněprávní odpovědnosti a vedení sankčních řízení na úseku vodního hospodářství.

 

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

 

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

1. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON – STRUČNÉ SEZNÁMENÍ, ČASOVÁ, ÚZEMNÍ A OSOBNÍ PŮSOBNOST, NOVÁ TERMINOLOGIE, SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, ZMĚNY A NOVÉ INSTITUTY ZAKOTVENÉ PŘESTUPKOVÝM ZÁKONEM

3. DRUHY SPRÁVNÍCH TRESTŮ A JEJICH UKLÁDÁNÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A DOPADY PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA DO TÉTO OBLASTI

4. POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A ZMĚNY V POSTUPU PO NABYTÍ ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

5. ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH SANKČNÍHO ŘÍZENÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘÍZENÍ PO NABYTÍ ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

6. ZVLÁŠTNÍ DRUHY ŘÍZENÍ PODLE PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA A MOŽNOST JEJICH APLIKACE VE SPRÁVNÍM TRESTÁNÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

7. ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU, ODVOLÁNÍ A ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PO PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU DNES A PO ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

8. DISKUZE A ZÁVĚR

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Veronika Vytejčková, Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., Ambruz & Dark/ Deloitte Legal, dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství

 

DALŠÍ INFORMACE:

Termín: čtvrtek 22. června 2017, přednášky 9:00 - 15:00 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác

Cena: 1653,- Kč bez DPH

 

 

Více na www.uzitecneseminare.cz

19.06.2017 08:48

Kolik elektřiny vyrábí Evropa pomocí větru?

Odhaduje se, že 315 000 z 3,1 milionu gigawatthodiny hrubé elektřiny vyrobené v roce 2016 v Evropské unii (EU) pochází z větrné energie. Jinými slovy, v roce 2016 představoval vítr 10% celkové elektrické energie vyrobené v EU. Je to pětkrát více než v roce 2005 (2%). Jako takový je vítr čtvrtým zdrojem elektrické energie v EU po konvenční tepelné (49%), jaderné (26%) a vodní (12%) energii.

V členských státech EU zaznamenalo Dánsko zdaleka největší podíl větrných elektráren na celkové hrubé výrobě elektřiny o 43% v roce 2016. Poté následovaly Litva (27%), Irsko (21%), Portugalsko 20%), Španělsko (18% %) A Spojené království (14%).

Naopak na druhém konci byl příspěvek větru na výrobu elektřiny malý na Maltě, ve Slovinsku, na Slovensku a v České republice (všechny s podílem pod 1%) a velmi nepatrný v Lotyšsku a Maďarsku (oba 2%). Stejně jako ve Francii, Lucembursku a Finsku (přibližně 4%).

 

 

V porovnání s rokem 2005 se přínos větru k celkové hrubé výrobě elektřiny zvýšil ve všech členských státech EU, které využívají vítr jako zdroj elektrické energie. Nejvyšší nárůsty byly zaznamenány v Litvě (od 0% do 27%, nebo + 27 procentních bodů - pp) a Dánsku (+24 pb), před Portugalskem (+17 pb), v Irsku (+16 pb) (+13 pb), Španělsko a Německo (oba +11 pb).

 

 

Zdroj: Eurostat

19.06.2017 08:12

Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla

Novou výzvu k předkládání žádostí o dotace na malé fotovoltaické elektrárny vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo pro místní rozvoj zase upravilo podmínky stávající výzvy - bytové domy mohou čerpat dotace na fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla a další zdroje. Obě novinky byly vyhlášeny v pátek 16. června (odpoledne).

V Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu půjde čerpat dotace na fotovoltaiku coby samostatné opatření v rámci prioritní osy 3.2. Úspory energie. Tím dochází k podstatné změně - dosud šly čerpat peníze na fotovoltaické elektrárny pouze pokud byly prováděny společně s dalšími opatřeními ke snížení spotřeby energie. Dotace půjde čerpat na systémy s nebo bez akumulace.

Vedle pozitivních úprav hodnotících kritérií je jedním z dalších přínosů snížení minimální výše dotace z půl miliónu na 300 tisíc korun, což umožní dosáhnout na dotaci menším podnikům s menší spotřebou a tedy i menší fotovoltaickou elektrárnou. Zájemci mají na podání žádosti 4 měsíce, mohou je předkládat do poloviny září.

V Integrovaném operačním programu (IROP), který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj, došlo k úpravě technických podmínek běžící 37. výzvy, ze které lze čerpat dotace na fotovoltaické systémy, solární kolektory, tepelná čerpadla a další zdroje tepla například kotle na biomasu či jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Zásadní zpráva je, že úsporné bytové domy mohou nově čerpat dotace na fotovoltaické systémy i coby samostatné opatření.

Po úpravách podmínek pro domácnosti v Nové zelené úsporám avizovaných před dvěma týdny Ministerstvem životního prostředí se tak otvírají dveře k většímu posílení energetické soběstačnosti a výrobě levnější, čisté elektřiny i pro podniky a bytové domy.

 

Další informace:

 • Detailní informace o nové výzvě v programu OPPIK - ZDE
 • Detailní informace o upravené výzvě v programu IROP - ZDE
19.06.2017 08:01

Další sokolí potěr v rámci Skupiny ČEZ

sokol - Počerady

Sokolího bratrance či sestřenici má v Elektrárně Počerady nedávno mediálně sledovaný ledvický junior. V úterý 14. června to osobně zjistil ornitolog Václav Beran, který monitoruje výskyt ohroženého sokola stěhovavého v lokalitách elektráren Skupiny ČEZ.

„V budce je jedno vejce a jedno vylíhlé mládě. Ještě nevím, zda je to kluk či holka, protože je zhruba pět dní staré. To znamená, že pokud sokolí pár nebude vyrušen něčím nepředvídaným, tak je tu ještě malá šance, že by se mohlo něco vyklubat i z druhého vejce. Určité procento naděje tu je, byť podle mne zřejmě bude vejce neoplozené,“ konstatoval Václav Beran, jinak také zoolog a kurátor zoologické sbírky Muzea města Ústí nad Labem a coby ornitolog spolupracovník ALKA Wildlife, o. p. s. Neopomněl ani okomentovat jídelníček počeradských sokolů. „ Našel jsem nahoře zbytky racka chechtavého, sluky lesní, jejíž výskyt v této lokalitě je poměrně vzácný, dvou kosů a samozřejmě holubů.“

Na ochoz komína se ornitolog vydá znova kvůli okroužkování sokolíka. „Samozřejmě musím počkat, až trochu zesílí a dokáže se udržet na vlastních nohou. Ten pravý čas mi prozradí fotografie pořízené fotopastí. Každopádně jsem teď vedení elektrárny požádal, aby případné současné aktivity spojené nějakým způsobem s údržbou komína či lezeckým cvičením tamních profesionálních hasičů na nějaký čas odložili. Prakticky až do okroužkování, by sokolí rodinka neměla být nějak rušena.“

V dohledné době čeká Václava Berana ještě návštěva Elektrárny Prunéřov. Zde chce umístit na ochozu komína rovněž fotopast a hlavně zjistit, jak na tom sokolí pár je. Musel si totiž stejně jako vloni vybojovat své místo na slunci se samicí raroha velkého. Zatímco vloni po jejím odletu se mu jako jedinému ze 17 párů hnízdících na výškových stavbách v ČR již úspěšně zahnízdit nepodařilo, letos to vypadá, že ano. „Při poslední kontrole jsme zahlédli hlavičku malého mláděte, takže sice prunéřovští sokoli hnízdí opožděně, ale přece. Kolik mají mláďat, ale zatím nevíme,“ říká Václav Beran.

Ještě ve 40. letech 20. století byla populace sokolů stěhovavých na našem území velmi silná, její ústup měl však přímou souvislost s plošným užíváním aromatického organochloridu DDT

v zemědělství a celosvětovým poklesem sokolí populace. Od 60. let v České republice sokoli hnízdili velmi nepravidelně či vůbec. Příznivější trend se zejména díky programům na aktivní podporu opětovného nárůstu sokolí populace začal objevovat až o dvacet let později. Dravec se tak po dlouhých letech, během nichž prakticky vyhynul, vrací zpět do Čech ze sousedního Německa. Protože tam jsou pro něj přirozená hnízdiště i ta v průmyslových a městských aglomeracích již obsazena, snaží se zahnízdit jinde.  Středem jeho pozornosti se tak logicky staly i výškové stavby v elektrárenských komplexech Skupiny ČEZ.

Od roku 2011, kdy byla na ochozu chladicí věže Elektrárny Tušimice umístěna vůbec první kovová sokolí budka v České republice, se již na výškových elektrárenských stavbách (komínech či chladicích věžích) Skupiny ČEZ podařilo sokolům odchovat 47 mláďat, čímž se bez nadsázky staly největším hnízdištěm kriticky ohroženého druhu. Podle ornitologa Berana patří ČEZ bezesporu i mezi průkopníky ochrany sokola stěhovavého v průmyslových lokalitách. Teprve poté následovaly instalace dalších budek na jiných průmyslových stavbách v republice a probíhají dodnes.

„V roce 2016 byl přitom na celém území ČR doložen výskyt 89 párů sokolů, z toho 17 na výškových stavbách. Na 70 lokalitách bylo hnízdění doloženo přímým nálezem snůšky nebo mláďat a na 5 bylo hnízdění předpokládáno. Ze všech nalezených hnízd, včetně budek na výškových stavbách tak vloni vylétlo minimálně 121 mláďat. Zbylých 14 párů bylo hodnoceno jako teritoriální pár, z nichž prokazatelně10 nehnízdilo, a u zbylých čtyř máme nedostatek dat. Jeden pár měl teritorium na našem území, ale hnízdil bezprostředně za státní hranicí,“ uzavírá statistikou Václav Beran.

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o oc hraně zemědělské půdy před erozí, VÍCE (T: 27.6.2017)
 • Novela vyhlášky o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů, VÍCE (T: 14.6.2017)

 

Novinky - červen 2017

 •  

Vláda - 21.6. 2017

 • Zpráva o hospodaření Státního fondu životní prostředí ČR za rok 2016  
 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/10 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny“  
 • Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
 • Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/01 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Senát - 31.5. 2017 (7. schůze)

 • Stavební zákon

PSP ČR - 16.5. 2017 (57. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
 • 6x Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV (REACH)
 • Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE