Více času na podstatné

Vybrané články

10.05.2018 09:18

Systém třídění odpadů je potřeba změnit

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Dnešní systém, který je čtyřicet let starý, neodpovídá současnému složení odpadů ani potřebě jejich materiálového a energetického využití, uvedl v rozhovoru generální ředitel SUEZ Využití zdrojů a.s. Zdeněk Horsák.   Ze zhruba deseti let co, mají...
30.04.2018 09:44

Nové Odpadové fórum je plné rad, jak snížit množství komunálních odpadů

V rozsáhlé polemice radí jak Ministerstvo životního prostředí tak odborné svazy a instituce obcím, jak se konkrétně připravit na rok 2024. České bariéry pro cirkulární ekonomiku popsala ředitelka Institutu Cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Paní ředitelka považuje za důležité, aby v následujícím...
13.04.2018 17:41

O třídění odpadu a lidech, na které se zapomíná

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Když se píše o třídění odpadu, technicky se mluví o nádobách a svozu, obchodně o odbytu surovin, právně o vyhláškách či poplatcích a ekonomicky o nákladech, ale skoro nikdy se nepíše o lidech, kteří odpad třídí. Přitom třídění odpadu je závislé na...
06.04.2018 09:18

Polemika k recyklaci a využití komunálního odpadu

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   V ČR se poslední dobou ozývají názory apelující na budování třídicích zařízení na směsné komunální odpady. Je však třeba být obezřetný. Tyto hlasy se totiž často ozývají od provozovatelů skládek, kteří v tom mohou hledat cestu, jak obcházet zákaz...
05.04.2018 09:40

Od teorie k praxi: rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR mohou podpořit tzv „Green deals“

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Při hledání řešení, jak podpořit potenciál cirkulární ekonomiky v České republice, jak překonat legislativní bariéry a zároveň podpořit mezioborovou spolupráci, může jako příklad dobré praxe posloužit inovativní přístup z Nizozemska. Již několik let země...
03.04.2018 13:47

POLEMIKA: Využívání sedimentů na povrchu terénu

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Při novele vyhlášky č. 294/2005 Sb. došlo k úpravě přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., mimo jiné z důvodu nakládání se sedimenty. Redakce Odpadového fóra se ptá: „Pokud v sedimentu pro využití mimo ZPF překročím 1 – 3 parametry z tabulky č. 10.3...
28.03.2018 16:26

POD LUPOU: Technologické zkoušky

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   OTÁZKA: Jsme malá firma, která se mimo jiné věnuje nakládání s odpady, včetně obchodu s nimi. Konkurence je značná a proto se snažíme zajistit vlastní technologický výzkum, který by v případě úspěchu přerostl v novou moderní technologii zpracování odpadů...

Aktuální číslo:

Havarijní připravenost a zpětný odběr

Sběr a svoz odpadů

V rozsáhlé polemice radí jak Ministerstvo životního prostředí tak odborné svazy a instituce obcím, jak se konkrétně připravit na rok 2024. České bariéry pro cirkulární ekonomiku popsala ředitelka Institutu Cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Paní ředitelka považuje za důležité, aby v následujícím roce vznikla koncepce, která bude protínat nejen životní prostředí, rozvoj průmyslu a obchodu nebo zemědělství, ale zahrne i ostatní sektory a nastíní i nástroje včetně fiskálních. Podle generálního ředitele SUEZ Využití zdrojů a.s. Zdenka Horsáka je potřeba změnit systém třídění odpadů, který je čtyřicet let starý a neodpovídá současnému složení odpadů ani potřebě jejich materiálního a energetického využití. Nad financováním technologických změn v odpadovém hospodářství v souvislosti s omezováním skládkování se zamýšlí Jaroslav Vodáček z EY. V novém čísle nechybí výsledky rozsáhlého průzkumu mezi obcemi na téma odpadové hospodářství ani příklady a odborné články s pomoci obcím snížit produkované množství odpadů. V příštím čísle se budeme věnovat energickému využívání odpadů. Anotace čísla ZDE