Více času na podstatné

Vybrané články

19.01.2018 15:29

Systém elektronické evidence přepravy nebezpečného odpadu – aktuální informace

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Agenda elektronického ohlašování přepravy nebezpečného odpadu je v současné době připravena, a to v samostatném modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zvaném Systém evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO). Informační...
16.01.2018 08:47

Označování výrobků podle nařízení CLP a dohody ADR

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Nebezpečný výrobek (látky, směsi, předměty, zboží) ve svém životním cyklu podléhá několika legislativním nařízením, které určují, jak má být daný výrobek označen. Zaměříme se na etiketu dle nařízení CLP a povinnosti, které určuje Evropská dohoda o...
15.01.2018 08:50

Skladování nebezpečných odpadů aneb jak inteligentně zvládnout chaos

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Příčinou vzniku nebezpečných odpadů je převážně chemická a průmyslová výroba. Na začátku do ní vstupují poměrně přesně definované a označené suroviny s vypracovanými bezpečnostními listy, kde jsou uvedena známá i předpokládaná rizika. Na konci výroby je...
12.01.2018 11:22

Medzinárodný obchod s odpadom a jeho dopady na vybrané ekonomiky

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Celková globálna tvorba tuhého komunálneho odpadu dosahuje približne 2 miliardy ton ročne. Svetová produkcia odpadu sa za posledných 10 rokov zdvojnásobila a do roku 2025 očakávame jej nárast na 2,5 miliardy ton1. Vo všeobecnosti, čím je vyšší ekonomický...
11.01.2018 10:11

Právní úprava v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Pod pojmem nebezpečný odpad si každý představí ledacos. Všichni si ale pravděpodobně uvědomujeme, že pro nakládání s takovým odpadem je, s ohledem na míru, jakým může ohrožovat životní prostředí, potřeba zvláštního přístupu. Cílem tohoto článku je...
10.01.2018 08:29

Odpadní biomasa jako náhrada fosilních paliv?

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Evropská unie se snaží vymanit ze závislosti na fosilních palivech i skrze podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. V budoucnu je tak potřeba počítat s postupným navyšováním podílu biosložek druhé generace v motorových palivech. To s sebou přináší...
08.01.2018 09:00

Polemika: Úloha MBÚ v odklonu odpadů ze skládek

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Od roku 2024 bude zakázáno ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. V rámci připravovaného balíčku k oběhovému hospodářství bychom měli recyklovat více jak polovinu množství odpadu a zásadně omezit skládkování....

Aktuální číslo:

Tématem ledna jsou nebezpečné odpady. Pro čtenáře jsme připravili odborné texty k systému ohlašování nebezpečných odpadů (SEPNO), legislativě, skladování a jejich dopravě. Zajímavý pohled přináší téma mezinárodního obchodu s odpady. Jakou úloha hrají zařízení MBÚ v odklonu odpadů ze skládek? To bylo téma lednové Polemiky.

Přinášíme konkrétní příklady cirkulární ekonomiky ve společnosti Sanofi / Zentiva nebo představujeme výsledky průzkumu využití recyklovaných plastových materiálů v Evropě. Mimo odpadové témata se věnujeme novele emisní vyhlášky č. 415/2012 Sb., vlivu novely zákona o IRZ na ohlašovací povinnosti, anebo znečištění ovzduší jako součást každodenního života.

V nové rubrice Úhel pohledu jsme se podívali na logiku zákona o vodovodech a kanalizacích. „Česko potřebuje moderní přístup k odpadům“ uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dany Balcarové v rubrice Ohlasy čtenářů. K rozhovoru jsme pozvali ředitele úseku vývoje a inovací UniCRE Ing. Jiřího Hájka. Anotaci čtěte ZDE