Více času na podstatné

Provozovatel webu:

 

České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. CEMC slouží jako zdroj informací o eko- efektivnosti a jako katalyzátor stimulující zavádění environmentálního managementu. CEMC je členem mezinárodní sítě pro environmentální management (INEM), Spolku pro interdisciplinární a mezinárodní management (VIIM) a Českého národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC).

- jsme provozovateli databáze o environmentálních službách a nového Portálu pro podniky, podnikatele a živnostníky - www.tretiruka.cz
- jsme organizátory vzniku Asociace autorizovaných osob EIA/SEA
- jsme Centrem technické normalizace pro oblast řady norem spadajících pod ISO 14001 - CEMC je od 1.1.2009 pověřeno Národním normalizačním orgánem (NNO) vykonávat činnost Centra technické normalizace (CTN) v oblasti environmentálního managementu, tj. norem řady ČSN ISO 14001. V rámci pověření CTN sleduje vývoj normotvorné činnosti v rámci světového a evropského prostoru, spolupracuje s tuzemskými uživateli norem s cílem jejich názory uplatnit v připomínkovém řízení při tvorbě nových norem. Spolupracuje s Technickou normalizační komisí (TNK 106) a NNO. Rovněž poskytuje informační, vzdělávací a další odborné činnosti uživatelům technických norem.

CEMC nabízí své služby v oblasti: REACH, IPPC, EMS, ODPADŮ, legislativy a norem, atd.
CEMC vydává: Odpadové fórum / Alternativní energie

 

Kontakt:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25

Praha 10 - PSČ 101 00

www.cemc.cz

info@tretiruka.cz

IČO: 45249741

DIČ: CZ45249741

Autorská práva:

Creative Commons License
www.tretiruka.cz, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte www.tretiruka.cz jako zdroj s prolinkem včetně loga webu, děkujeme

Upozornění:

Web Portál www.tretiruka.cz provozujeme a informace uvádíme v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti, nicméně za toto neručíme. Veškeré používání webu či informací z něj jsou pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí toho, kdo je používá, vzdáváme se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.

Naši uživatelé:

Živnostníci

Malí a střední podnikatelé

Občané

Zaměstnanci státní správy a samosprávy

Odborníci

 

Politika webu: 

- přiblížit a vysvětlit problematiku složek ŽP cílové skupině

- reagovat na aktuální témata včetně legislativních změn

- podat podnikatelům pomocnou ruku

- umožnit svobodné prezentace osobních názorů a zkušeností

- mediálně podporovat důležité environmentální a jiné akce