Více času na podstatné

Provozovatel webu:

 

České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. CEMC slouží jako zdroj informací o eko-efektivnosti a jako katalyzátor stimulující zavádění environmentálního managementu. CEMC spolupracuje s mezinárodní sítí pro environmentální management (INEM) a dalšími mezinárodními organizacemi působícími v oblasti eco-managementu. Členem CEMC je i Spolek pro interdisciplinární a mezinárodní management (VIIM).

- jsme provozovateli Portálu pro podniky, podnikatele a živnostníky - www.tretiruka.cz
- jsme členy Technické normalizační komise TNK 106 pro oblast řady norem spadajících pod ISO 14001. Spolupracuje s tuzemskými uživateli norem s cílem jejich   názory uplatnit v připomínkovém řízení při tvorbě nových norem. Rovněž poskytuje informační, vzdělávací a další odborné činnosti uživatelům technických norem.

- jsme v ČR jediným inspekčním orgánem č.4055 CEMC ETVCZ pro hodnocení inovací s pozitivním přínosem pro životní prostředí s využitím evropské metodiky EU ETV. Metodika je shodná ISO 14034.

CEMC nabízí své služby v oblasti: REACH, IPPC, EMS, ODPADŮ, legislativy a norem, ETV hodnocení inovací atd.
CEMC vydává: Odpadové fórum; Waste Forum

 

Kontakt:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25

Praha 10 - PSČ 101 00

tel: 274 784 417, www.cemc.cz, info@tretiruka.cz

IČO: 45249741

DIČ: CZ45249741

Autorská práva:

Creative Commons License
www.tretiruka.cz, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte www.tretiruka.cz jako zdroj s prolinkem včetně loga webu, děkujeme

Upozornění:

Web Portál www.tretiruka.cz provozujeme a informace uvádíme v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti, nicméně za toto neručíme. Veškeré používání webu či informací z něj jsou pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí toho, kdo je používá, vzdáváme se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.

Naši uživatelé:

Živnostníci

Malí a střední podnikatelé

Občané

Zaměstnanci státní správy a samosprávy

Odborníci

 

Politika webu: 

- přiblížit a vysvětlit problematiku složek ŽP cílové skupině

- reagovat na aktuální témata včetně legislativních změn

- podat podnikatelům pomocnou ruku

- umožnit svobodné prezentace osobních názorů a zkušeností

- mediálně podporovat důležité environmentální a jiné akce