Více času na podstatné

Aktuálně:

Redakce odborného časopisu Odpadové fórum opět mapuje stav odpadového hospodářství v českých městech a obcích. Výsledky dotazníku nám jednak pomohou se základní orientací, jak jednotlivé municipality přistupují k zajištění odpadového hospodářství a současně jak se připravují na budoucí výzvy. Výsledky ankety plánujeme zveřejnit v květnovém čísle časopisu, které se tematicky zaměří na sběr a svoz odpadů. Pokud by byl z vaší strany zájem se na přípravě nejen tohoto čísla podílet prostřednictvím zajímavého a inspirativního příkladu zpraxe, tak budeme moc rádi.

Dotazník je možné vyplnit do 10. dubna 2019, přičemž výsledky ankety vám rádi zašleme na uvedený kontaktní email v dotazníku. Děkujeme moc za spolupráci.

 

Počet odpovědí:

Odpadové forum mimo odpadové problematiky pokrývá i oblast ochrany ovzduší a vod, chemických látek, EIA/SEI, IPPC, hluku a další oblasti souvisejících s dopady činností podniků na životní prostředí. Časopis se zaměřuje na měnící se kontext evropské politiky životního prostředí a přináší komplexní informace, sleduje vývoj legislativy, upozorňuje na povinnosti, dotační příležitosti nebo školení.