Více času na podstatné

Expert CEMC ETVCZ na EU ETV:

Ing. Jiří Študent

Vedoucí ověřovacího orgánu

euetv@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

Mob.: 602 617 614

Rozsah naší akreditace:

Inspekční orgán č. 4055 CEMC ETVCZ je akreditován osvědčením č. 49/2021 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jako orgán typu A v oblastech Materiály, odpady a zdroje a Úprava, čištění a monitorování vody.

 

Ke stažení/download:

Osvědčení CEMC ETVCZ

Certificate of accreditation CEMC ETVCZ

 

UPOZORNĚNÍ: Program EU ETV byl z rozhodnutí EK s konečnou platností ukončen k 31.12.2023. V této souvislosti České ekologické manažerské centrum ukončilo činnost inspekčního orgánu č.4055 CEMC ETVCZ. V případě, že uvidíme možnost angažovat členy expertní skupiny vytvořené kolem tohoto programu včas je budeme individuálně informovat.

Nabízíme komplexní služby v systému EU ETV:

 • Technickou pomoc při registraci vaší inovativní technologie do evropské databáze ověřených inovativních technologií prostřednictvím metodiky EU ETV;
 • CEMC je akreditován ČIA jako inspekční orgán č.4055 CEMC ETVCZ k ověřování inovativních technologií s pozitivním dopadem na životní prostředí v technologické oblasti „Materiály, odpady a zdroje“; "Úprava, čištění a monitorování vody".
 • Ověřování inovativních technologií provádíme od roku 2016, jsme dosud jedinou organizací na území ČR a SR, která tuto akreditaci získala.

Co znamená ověřování environmentálních technologií (ETV)?

Nezávislé expertní posouzení a ověření prohlášení o výkonnosti technologie a jejím přínosu pro životní prostředí. Zejména u inovací je to v podstatě jedna z mála možností, jak získat reference a objektivně prokázat její výkonnostní parametry. Výsledkem procesu ověřování je ověřené Prohlášení výrobce o výkonostních vlastnostech technologie, Protokol o ověření, Logo evropského systému EU ETV vč. registrace do evropské databáze ověřených environmentálních inovativních technologií. Tedy trumfy potřebné pro váš úspěch, které konkurence postrádá.

 

Jaký je potenciál ověřování environmentálních technologií?

 • Výsledky ověřování garantují soulad s příslušnými právními a environmentálními předpisy, standardy a požadavky praxe;
 • Mohou být využity při zadávání veřejných zakázek k podpoře nabídek s ověřenou technologií;
 • Jsou významným argumentem k přesvědčení investorů o spolehlivosti výkonových parametrů;
 • Nahrazují opakování demonstrací pro cílové uživatele;
 • Pro vyhlašovatele podpůrných programů je EU ETV jistotou, že ověřené technologie jsou kvalitní, protože cílí na zahraniční trh. Počet ověřených technologií je důkazem o přínosnosti daného programu.

 

Pro koho je určeno ověřování environmentálních technologií?

 • Pro výrobce a dodavatele technologií reprezentující inovativní přístup k řešení environmentálních problémů;
 • Pro všechny, kteří hledají cestu k objektívnímu prokázání výhod své technologie;
 • Pro exportéra hledajícího nové trhy - obdobný, vzájemně uznatelný nástroj již dlouhodobě využívá Kanada, USA, Japonsko, Filipíny, Korea a nově i Čína;
 • Pro uživatele hledajícího nejlepší dostupné řešení na trhu.

EU ETV - AKTUÁLNĚ:

24.01.2018 13:41

Invitation to the 4th ETV Stakeholder Forum

EK prostřednictvím pěti nezávislých organizací prověřila účinnost dobrovolného nástroje na podporu zavádění inovací do praxe, kterým je Environmental...
18.01.2017 14:58

ETV newsletter – 3 roky podpory inovací

Lednový newsletter upozorňuje na ukončení pilotní fáze ETV programu, který bude v tomto roce vyhodnocen a na základě tohoto hodnocení nastaven...
15.11.2016 12:52

Využijte „Inovační vouchery“ k ověření svých technologií podle EU ETV a pronikněte na zahraniční trhy

V návaznosti na seminář Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, připravované výzvy na podporu VaVaI věnovaný novinkám...