Více času na podstatné

Novinky

08.07.2020 13:57

Vrchlabí se koncem roku stane prvním uhlíkově neutrálním závodem společnosti ŠKODA AUTO

Jako první závod společnosti ŠKODA AUTO na celém světě bude mít vrchlabský závod na výrobu komponentů ještě v tomto roce uhlíkově neutrální výrobu. Největší úspory emisí oxidu uhličitého umožňuje...
08.07.2020 09:25

Za nesprávný provoz bioplynové stanice uložili inspektoři ČIŽP pokutu 120 tisíc korun

Výrobně obchodní družstvo Kadov, které v rámci Bioplynové stanice Kadov, AŽV Lnářský Málkov provozuje dva stacionární zdroje znečišťování ovzduší – „výrobu bioplynu“ a „kogenerační jednotku“,...
08.07.2020 09:03

Nařízení Komise (EU) 2020/878 ke změně přílohy II nařízení REACH

Nové nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 bylo zveřejněno v Úředním věstníku 26. 6. 2020. Evropská komise zveřejnila...
08.07.2020 07:57

Ochrana půdy: otázka přežití pro lidstvo

Lidstvo stojí před nutností zvýšit objem živin v orné půdě, omezit poškozování půd a poskytnout dostatečné množství zdravého jídla pro rychle rostoucí populaci. Čtyři roky poté, co Organizace...
08.07.2020 07:54

V Kalifornii vyroste továrna měnící odpad na čistý vodík

Ropa, uhlí, zemní plyn, to všechno jsou zdroje energie, které každý den uvádí do pohybu kolos lidské populace. Bez nich by se zastavila doprava, zhasla by světla, vychladla topení a nefungoval by...
08.07.2020 07:52

Kvůli nesprávné recyklaci elektroniky se vyhazují drahé kovy za miliardy

Environmentální i zdravotní rizika, plýtvání, problém pro budoucí generace. Svět produkuje čím dál více elektronického odpadu. Podle zprávy OSN v roce 2019 vyprodukoval rekordních 53,6 milionů tun...
03.07.2020 18:28

Bisfenol A v termografickém papíru je postupně nahrazován bisfenolem S

Předpokládá se, že do roku 2022 bude 61 % veškerého termografického papíru v EU na bázi bisfenolu S (BPS). Na žádost Evropské komise ECHA od roku 2017 monitoruje vývoj v oblasti termopapíru na trhu...
03.07.2020 18:25

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 21. srpna 2020. Oba návrhy předložilo Německo. Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované...
03.07.2020 18:22

Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 3 látky toxické pro reprodukci a jeden endokrinní disruptor. Kandidátský seznam nyní obsahuje 209 látek. Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky vzbuzující...
30.06.2020 17:53

Revize nařízení CPR

Evropská komise vyzývá v souvislosti s přezkumem nařízení CPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a...