Více času na podstatné

Novinky

11.12.2018 17:46

Nový výzkum: emise metanu z hospodářských zvířat nemají žádný prokazatelný vliv na klima

Agrobiolog a vědecký výzkumník Dr. Albrecht Glatzle, autor více než 100 vědeckých prací a dvou učebnic, publikoval nový výzkum, který ukazuje, že emise metanu z chovu hospodářských zvířat nemají...
11.12.2018 17:42

Společnosti musí poskytnout více informací o nanomateriálech

ECHA důrazně vyzývá registranty chemických látek uváděných na trh v nanoformách, aby se důkladně seznámili s posledními legislativními změnami příloh nařízení REACH.     Nařízením Komise...
11.12.2018 17:40

Evropská komise spouští alianci pro recyklaci plastů

Evropská komise dnes spustila alianci klíčových zúčastněných stran pokrývajících celý hodnotový řetězec výroby plastu, která se zaměří na snížení plastového odpadu, zvýšení podílu recyklovaného...
11.12.2018 07:07

Pokud někdo doma spaluje odpad, existuje metoda, jak mu to prokázat?

Článek popisuje aktuální přístup legislativy ČR ke spalování odpadů v domácnostech, dále popisuje vznik a princip metody pro odhalování spalování nebo spoluspalování odpadů. V závěru článku je...
10.12.2018 14:44

Legislativní novinka: Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem

Ve Sbírce předpisů pod číslem 281/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a...
10.12.2018 14:35

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování 3 chemických látek

Dne 3. 12. 2018 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 3 chemických látek. Všechny 3 chemické látky již harmonizovanou klasifikaci a označování...
10.12.2018 13:37

Firma opět nelegálně nakládala s odpady, inspektoři jí uložili další pokutu, tentokrát 600 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Brně uložili pokutu 600 tisíc korun společnosti Autodoprava Matějka, s. r. o. Firma porušovala provozní řády...
07.12.2018 18:02

Energetické využití a recyklace nejsou konkurenční procesy. Naopak – oba konkurují skládkování

Dne 3. prosince 2018 se konal seminář s názvem Trendy v nakládání s odpady. Na semináři zazněly příspěvky akademiků z VŠCHT Praha, VUT Brno i pracovníků Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Ústavu...
07.12.2018 13:35

Doplnění informací k článku Novela zákona o vodách a platba záloh od ledna 2019

Upřesňujeme Vám informace o povinnosti platby záloh na poplatky: za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody (původní článek ZDE). Od konce...
05.12.2018 20:03

Stát proti žumpám. Úřady budou rozdávat pokuty a přibude papírování

Od ledna začne platit novela vodního zákona, která má změnit ledabylé nakládání s odpadní vodou. Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl. Pokud objem...