Více času na podstatné

Novinky

20.06.2018 21:19

Bochemie začne vyrábět kosmetiku z použitého fritovacího oleje

V Česku se začne vyrábět kosmetika a další chemické přípravky z použitého fritovacího oleje. Novou továrnu na recyklaci odpadního oleje postaví ve svém areálu za zhruba 14 milionů eur (cca 362...
20.06.2018 15:03

ČIŽP provedla vloni téměř 15 900 kontrol a uložila pokuty za více než 113 milionů korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 864 kontrol, což je o 19 méně než v roce 2016 (15 883) a uložila 2655 pravomocných pokut (o 100 méně než v roce 2016) v celkové výši 113...
20.06.2018 14:55

Nenechte si ujít záznam z diskuse na téma: Cirkulární ekonomika

Podívejte se na záznam diskuse, kde se k tématu Cirkulární ekonomika a redesign produktů, služeb či obchodních modelů jako cesta růstu vyjádřili Pavel Telička (místopředseda Evropského parlamentu),...
20.06.2018 14:39

Instituce se dohodly na nové podobě správy energetické unie

Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady dnes dosáhli politické dohody ohledně správy energetické unie. Členské státy budou mít nově za úkol předložit Komisi návrh národních strategií...
20.06.2018 14:06

Veřejná konzultace k aktualizaci záznamů u ftalátů v příloze XIV

ECHA zahájila veřejnou konzultaci ke změně  přílohy XIV nařízení REACH z důvodu dodatečné identifikace čtyř ftalátů jako látek  SVHC s účinkem poškozujícím endokrinní systém pro lidské...
20.06.2018 14:04

Výzva pro společnosti, které zaregistrovaly zavedené chemické látky v souladu s nařízením REACH

Kontaktní skupina ředitelů (DCG), která je tvořena zástupci ECHA, Evropské komise a průmyslových asociací (podrobněji viz příloha), zveřejnila doporučení pro registranty zavedených chemických látek....
20.06.2018 14:01

Zmeškali jste konečný termín registrace zavedených chemických látek podle nařízení REACH?

Dne 31. května 2018 byla poslední šance k odeslání registrační dokumentace v EU vyráběných nebo do EU dovážených zavedených chemických látek (dále látek) v množstvích 1 - 100 t/rok. Jestliže...
20.06.2018 13:52

Legislativní novinka EU: Změna směrnice o energetické náročnosti budov a účinnosti

  V Úřední věstníku Evropské unie byla zveřejněna (L156) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU...
20.06.2018 13:48

Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017

Vláda České republiky na svém jednání dne 13. června 2018 vzala na vědomí materiál „Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017“. Výroční zpráva je oficiální a komplexní...
20.06.2018 13:24

Revoluční biotechnologie HYDAL změní světový problém s plasty

Ve středu 20. června se v prostorách Infocentra OSN v Praze uskutečnila tisková konference, na které byla poprvé v ČR představena zcela unikátní biotechnologie s názvem HYDAL. Jde o...