Více času na podstatné

Novinky

19.04.2018 14:51

Legislativní novinky - Věstník EU

V Úředním věstníku Evropské unie byla zveřejněna (L 99) dvě Nařízení která mění mění přílohu XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,...
19.04.2018 14:45

Připomínky: Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR na léta 2019-2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, připravil on-line konzultaci k novému návrhu materiálu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v...
19.04.2018 13:26

ECHA zveřejnila výzvu ke shromáždění informací o záměrném používání částic mikroplastů ve výrobcích

Výzva ke shromáždění informací navazuje na požadavek Evropské komise z ledna t. r., aby agentura ECHA připravila návrh na omezení záměrně přidávaných částic mikroplastů do všech druhů výrobků. Ze...
18.04.2018 21:03

Město Písek plánuje energeticky využívat čistírenské kaly

Rada města Písek na svém dubnovém zasedání schválila návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na investiční akci „Stanice energetického využití kalu a biomasy, I. etapa – ČOV...
18.04.2018 20:51

Europoslanci potvrdili nové cíle pro recyklaci a komunální odpad

Evropský parlament dnes podpořil ambiciózní recyklační cíle v rámci legislativy o odpadu a oběhovém hospodářství tak, jak se na tom dohodl s Radou EU. Na základě právních aktů by se...
18.04.2018 16:20

Otevíráme registrace na další ročník kurzu celoživotního vzdělávání oběhového hospodářství. První ročník přinesl již první výsledky v praxi!

V září roku 2017 do školních lavic Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha zasedli první studenti kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství, který Fakulta organizuje společně s...
18.04.2018 07:05

Zpráva z benchmarkingu za rok 2016

V roce 2017 realizovalo Ministerstvo zemědělství v souladu s platnou Metodikou benchmarkingu dva benchmarkingové projekty: Benchmarking vlastnických subjektů 2016 a Benchmarking provozovatelských...
18.04.2018 06:46

Nové číslo Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo další číslo Věstníku MŽP ČR. Aktuální číslo obsahuje: Metodický pokyn sekce vodního hospodářství MZe a sekce technické ochrany životního prostředí MŽP k...
17.04.2018 14:34

Evropský parlament podpořil revizi směrnice o energetické náročnosti budov

Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil revizi směrnice o energetické náročnosti budov, jejímž cílem je do roku 2050 snížit množství emisí skleníkových plynů souvisejících s...
17.04.2018 14:16

Balíček k oběhovému hos­po­dářství - šance, kterou nesmíme promarnit

Na konci roku 2017 bylo dosaženo politické dohodyna z nění nového balíku legislativních úprav v oblastinakládání s odpady, tzv. balíčku k oběhovému hospodářství, tento kompromis byl následně...