Více času na podstatné

Novinky

24.02.2018 12:32

MZe vydalo metodický pokyn pro posuzování možnosti vlivu záměru na stav vodních útvarů

Metodický pokyn navazuje na Metodický pokyn sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydání povolení, souhlasů a...
23.02.2018 14:25

Komise chce vyrobit baterii pro elektromobily vlastnostmi srovnatelnou s dnešními automobily

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas na dnešním Evropském dni průmyslu oficiálně oznámil cenu Evropské výzkumné rady zaměřenou na bezpečné a udržitelné baterie pro elektromobily. Cílem...
23.02.2018 13:52

Developer dostal pokutu 300 tisíc korun za zničení chráněných rostlin a poškození přírody

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 300 tisíc korun developerské společnosti CONMACO MÍSEČKY s.r.o. za zničení části přírody – včetně rostlin zvláště...
23.02.2018 13:50

ČIŽP uložila pokutu 550 tisíc za porušování zákona o obalech

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Plzni uložili pokutu 550 tisíc korun společnosti T.G., a.s. za porušení zákona o obalech. Firma po dva roky...
23.02.2018 13:47

Velvyslanci EU dnes posvětili dohodu s Parlamentem k odpadovému balíčku

Dnes velvyslanci EU schválili prozatímní dohodu o čtyřech legislativních návrzích balíčku týkajícího se odpadů, která byla s Evropským parlamentem dosažena dne 18. prosince 2017....
23.02.2018 08:00

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽP

Ze statistických údajů o produkci odpadů v České republice (zdroj: MŽP, CENIA, ISOH) vyplývá dlouhodobý trend - převážnou většinu z celkové produkce všech odpadů tvoří stavební a demoliční odpady...
22.02.2018 20:53

Připomínky: Novela horního zákona

Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní- zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2009 Sb., o základních...
22.02.2018 20:29

Polsko podle unijního soudu porušilo normy na ochranu ovzduší

Nejvyšší soudní instance Evropské unie rozhodla, že Polsko porušilo unijní předpisy týkající se čistoty ovzduší. Soudní dvůr EU trest neuložil, ale může o něj ještě požádat Evropská komise,...
22.02.2018 20:15

MŽP hledá posilu do odboru odpadů a vod

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výběrové řízení na služební místa Ministerský rada v odboru odpadů a Ministerský rada v odboru ochrany vod. Předpokládaným dnem nástupu je 15. dubna...
22.02.2018 17:28

Pozvánka a program konference RECYCLING 2018

Již 23. ročník tradiční konference o recyklaci stavebních materiálů RECYCLING 2018, kterou pořádá Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů, se bude konat ve dnech 19. a 20. dubna 2018 v...