Více času na podstatné

Novinky

20.08.2018 17:29

IPPC: Závěry o BAT pro zpracování odpadu

Dne 17. srpna 2018 vyšlo v Úředním Věstníku Evropské unie Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách...
20.08.2018 12:34

ČAOH požaduje daňové zvýhodnění pro recyklované výrobky

V souladu s recyklačními cíli EU a desaterem odpadového hospodářství apeluje Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) na snížení DPH pro recyklované výrobky a na jejich využívání ve...
20.08.2018 12:16

Jak na to, aby vám baterie dobře sloužily a dlouho vydržely

Ne nadarmo se říká: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ A u baterií to platí dvojnásob. Když s nimi budete zacházet, jak se sluší a patří, vydrží vám déle a jejich použití nebude doprovázet...
20.08.2018 11:56

MZe dnes vyhlásilo výzvu k příjmu žádostí o výstavbu vodovodů a kanalizací

Celkem 800 milionů korun rozdělí Ministerstvo zemědělství mezi obce a svazky obcí, které si chtějí postavit vodovodní infrastrukturu. Dotace je určená na vybudování vodovodů, kanalizací, čistíren a...
20.08.2018 08:25

Státní podnik DIAMO dokončuje v Ostravě zajímavý rekultivační projekt

Rekultivační projekty na Ostravsku a Karvinsku jsou v plném proudu. Státní podnik DIAMO aktuálně dokončuje obnovu rybníků v ostravské části Nová Ves, které poškodily poklesy způsobené dřívější...
20.08.2018 07:51

Povinnou revizi kotle na pevná paliva potřebujete až v roce 2019!

Více než tři čtvrtě milionu domácností mělo mít do konce letošního roku hotovou další revizi kotle na tuhá paliva dle zákona o ochraně ovzduší. Na základě zkušeností z roku 2016, kdy proběhly první...
20.08.2018 07:42

Mikroplasty v pitné vodě zůstávají i po úpravě, zjistili vědci

Vědci z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR potvrdili přítomnost plastových mikročástic v pitné vodě ze tří různých úpraven vody v ČR. Mikroplasty byly přítomny ve všech analyzovaných vzorcích, a to jak...
20.08.2018 07:28

Průzkum: Češi třídí plasty, papír i sklo, zlepšili se v bateriích

Plasty třídí pravidelně více 88 procent domácností, papír třídí 86 procent a sklo 84 procent. Naopak bioodpad a oleje třídí vždy nebo téměř vždy zhruba polovina lidí. Proti roku 2016 se Češi výrazně...
16.08.2018 17:47

Připomínky: Návrh vyhlášky o hlukovém mapování

Vyhláška stanovuje základní požadavky pro strategické hlukové mapování, tj. přípravu a tvorbu strategických hlukových map a akčních plánů. Zpracování strategického hlukového mapování je pro Českou...
16.08.2018 17:43

Novela zákona o ochraně ovzduší vyšla ve Sbírce

Pod číslem 172/2018 Sb. vychází ve Sbírce předpisů ČR novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Lhůty pro pravidelné revize domácích kotlů se tak prodlouží o rok na tři roky. Obce také...