Více času na podstatné

Novinky

23.10.2018 13:57

Pitná voda v EU má být kvalitnější i dostupnější Společnost Včera

Evropský parlament bude dnes hlasovat o směrnici, která má zlepšit přístup k nezávadné pitné vodě, zvýšit důvěru spotřebitelů ve vodu z kohoutku a díky tomu omezit plastový odpad z balené...
23.10.2018 13:50

ČIŽP pokutovala e-shopy, které nezákonně vybíraly poplatky za odběr starých elektrospotřebičů

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Liberci řešili letos několik případů, kdy provozovatelé e-shopů od zákazníků nezákonně vybírali poplatky...
23.10.2018 13:36

Stát na výzkum a vývoj přispěl poprvé částkou převyšující 30 miliard korun

V roce 2017 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku rekordních 90,4 mld. Kč a meziročně vzrostly o 10,3 mld. Kč. Přesto byl podíl těchto výdajů na HDP ve výši 1,79 % nižší než v letech 2013...
23.10.2018 13:14

ČT24: Války o vodu se zřejmě blíží. Vědci vytvořili mapu míst, kde hrozí největší riziko

Pokud se bude svět i nadále oteplovat podobným tempem, jako předvídá OSN, hrozí světu sucho. A to výrazně zvýší pravděpodobnost nejrůznějších konfliktů o vodu, tvrdí nová studie. Podařilo se jí...
23.10.2018 12:59

MMR: Míra spolufinancování EU se po roce 2021 výrazně sníží

Míra spolufinancování Evropské unie na evropských dotacích se v programovém období 2021 až 2027 u většiny projektů sníží ze současných 85 procent na 55 procent. Současné pravidlo N+3 se změní na...
22.10.2018 14:40

Statistice životního prostředí je 25 let

Český statistický úřad dnes ve svém pražském sídle otevřel výstavu věnovanou čtvrtstoletí statistiky životního prostředí. Výstava na jedenácti panelech mapuje jednotlivé oblasti sledování...
22.10.2018 14:37

Připomínky: Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2019

Při přípravě návrhu Plánu byly zohledněny úkoly uvedené ve Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021 a dále byly do návrhu Plánu promítnuty legislativní úkoly vyplývající z...
22.10.2018 14:33

Změna nařízení REACH, přílohy XVII, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A či 1B

Příloha XVII nařízení REACH stanoví omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů. Komise vyvinula kritéria pro identifikaci předmětů, které obsahují...
22.10.2018 14:32

ECHA aktualizovala informace pro podnikatele o dopadech vystoupení Spojeného království z EU ve vazbě na nařízení REACH

ECHA aktualizovala otázky a odpovědi, které poskytují podnikatelským subjektům doporučení jak postupovat při plnění povinností vyplývajících z nařízení REACH po vystoupení Spojeného...
22.10.2018 14:29

Ministerstvo zemědělství poskytne 100 milionů korun na závlahy

Ochrana úrody při extrémním suchu i půdy před erozí, to jsou výhody závlah, s jejichž pořízením pomůže pěstitelům Ministerstvo zemědělství. Právě začalo přijímat žádosti o příspěvek na jejich...