Více času na podstatné

Novinky

17.05.2021 18:57

Zelená dohoda pro Evropu: Rozvoj udržitelné modré ekonomiky v Evropské unii

Evropská komise dnes navrhuje nový přístup k udržitelné modré ekonomice v EU pro průmyslová odvětví a odvětví související s oceány, moři a pobřežím. Udržitelná modrá ekonomika má zásadní význam pro...
17.05.2021 18:27

MŽP nabízí 12 milionů českým partnerům v programu LIFE 2014-2019

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE. Výzva LIFE Partner je určena partnerům hlavních příjemců v...
17.05.2021 18:03

Vláda schválila Národní plán obnovy s investicemi za 200 miliard Kč

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun, dnes schválila vláda. Na twitteru o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Z EU by měl...
17.05.2021 17:51

Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů

Termín povinnosti zavedení sběru bioodpadů, kterou mají všechny členské státy EU do 30. 12. 20231, se kvapně blíží a všichni s nervozitou vyhlíží podobu Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady,...
17.05.2021 17:18

Jak na skládkách mizí peníze: Stát selhal, říká starosta, který bojuje o stamiliony

Drtivá většina nebezpečného odpadu končí na skládkách bez zpoplatnění, to už v roce 2012 potvrdil Nejvyšší kontrolní úřad, od té doby s tím ale stát nic neudělal, říká starosta Čáslavi Vlastislav...
12.05.2021 18:53

Společnost Ekopur nevhodným způsobem provozovala zařízení určené k nakládání se zdravotnickými odpady

Česká inspekce životního prostředí provedla v dubnu roku 2018 kontrolu nakládání sodpady ve firmě Ekopur v Hosíně na Českobudějovicku. Kvůli některým pochybením, jež byly v rozporu se zákonem o...
12.05.2021 18:43

Senátorka Seitlová k šetření havárie na Bečvě: právní nedostatky, organizační slabiny i personální selhání

Z šetření Jitky Seitlové vyplývají organizační slabiny, nedostatky v právních předpisech a zásadní personální selhání, jejichž důvody jsou nejasné. Zabezpečení provázaného systému opatření při...
12.05.2021 18:35

Připomínky: Návrh nařízení k nové platformě pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k nové platformě pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Právní předpisy EU týkající se obnovitelných zdrojů energie stanoví mechanismy...
12.05.2021 18:31

Připomínky: Návrh Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027

OPŽP je jedním z programů realizovaných v rámci politiky soudržnosti pro období 2021— 2027. Cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému...
12.05.2021 18:17

Zelená dohoda pro Evropu: Komise chce dosáhnout nulového znečištění ovzduší, vody a půdy

Evropská komise dnes přijala akční plán EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy, které je stěžejním cílem Zelené dohody pro Evropu a hlavním tématem letošního Zeleného týdne EU. V akčním plánu...