Více času na podstatné

Novinky

03.12.2020 14:25

Jak je na tom cirkulární byznys v Česku? Odpověď poskytuje nová publikace Cirkulární Česko 3

Fotovoltaika za korunu, znovupoužitelné obaly, výrobky z recyklovaného plastu i využití odpadních plynů. To je několik z celkem osmi příběhů cirkulární ekonomiky v české praxi, které představují...
03.12.2020 14:12

Novela ZZVZ zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání

Poslanecká sněmovna PČR, po vrácení Senátem, schválila 1. prosince novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se od 1.1.2021 de facto zavádí...
01.12.2020 19:15

Připomínky: Návrh vyhlášky o energetickém posudku

Předložený návrh vyhlášky o energetickém posudku navazuje na návrh vyhlášky o energetickém auditu. Oba tyto návrhy prováděcích právních předpisů nahradí stávající vyhlášku č. 480/2012 Sb., o...
01.12.2020 19:01

Emise skleníkových plynů se loni snížily o 3,7 %

Evropská komise zveřejnila zprávu o pokroku v oblasti klimatu za loňský rok, která ukazuje, jak se EU dařilo snižovat emise skleníkových plynů. Podle výsledků se emise meziročně snížily o 3,7 %,...
01.12.2020 16:58

V boji s „černými pasažéry“ v oblasti elektroodpadu snad pomůže vznikající Akt o digitálních službách

Evropské organizace zodpovědné za recyklaci elektroodpadu hledí s nadějí k připravovanému legislativnímu balíčku označovanému jako Akt o digitálních službách (tzv. Digital Services Act). Ten usiluje...
01.12.2020 16:53

Nový odpadový balíček čeká už jen na podpis prezidenta

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes znovu hlasovala o novém odpadovém zákoně, návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností, změnovém zákoně a novele zákona o obalech. Ve všech případech se...
30.11.2020 20:01

Nové číslo Odpadového fóra nabídne opět fantastické čtení!

Zatím co nové odpadové zákony čekají znovu na projednání v dolní komoře Parlamentu ČR - dle návrhu 72. schůze PSP ČR by mělo proběhnout jejich znovuprojednání již zítra odpoledne, tak nové číslo...
30.11.2020 19:45

ERÚ oznámil regulované ceny elektřiny a plynu pro rok 2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen elektřiny a plynu na další rok. Cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku přinášejí...
30.11.2020 19:15

Připomínky: Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o odpadech, jehož...
30.11.2020 19:11

Připomínky: Zpráva o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR + Zpráva o kvalitě života a její udržitelnost

Předkládaná Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti s podtitulem Vyhodnocení naplňování Strategického rámce Česká republika 2030 se věnuje prvnímu vyhodnocení zastřešujícího dokumentu, který...