Více času na podstatné

Novinky

11.11.2019 20:16

Listopadová Priorita přináší informace nejen o první norské výzvě

Norské fondy vyhlásí v listopadu první dotační výzvu, jejím cílem je přizpůsobení se změně klimatu. Ve výzvě nazvané po hlavním městě severského království je připraveno 26 milionů korun. Na...
11.11.2019 20:09

Za odstranění odpadů na místě k tomu neurčeném uložila ČIŽP firmě pokutu osm milionů korun

Firma TORESO CB s.r.o. porušila zákon o odpadech tím, že v průběhu roku 2016 uložila na pozemek v k. ú. Mýto v Čechách přes 82 tisíc tun stavebních odpadů, které od roku 2015 přijímala od stavebních...
11.11.2019 19:28

EU vydala v roce 2018 téměř 22 mld. euro na boj proti klimatickým změnám

Ze závěrů pátečního jednání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti vyplývá, že se příspěvky EU a členských zemí na podporu snižování emisí v rozvojových zemích a dopadů klimatických změn od...
11.11.2019 18:41

Veřejná konzultace k Vnitrostátnímu plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu byl připraven na základě požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu....
11.11.2019 10:13

Tichá skládková loupež

Na české skládky se ukládají spousty odpadu „zadarmo“, tedy aniž za to skládkovací firma zaplatí příslušným obcím a Státnímu fondu životního prostředí. Jak je to možné? Odpad se prostě označí jako...
11.11.2019 09:57

Plastový odpad končí místo v Číně na skládce

Evropa nemá dostatek zařízení, aby se o svůj plastový odpad postarala sama. Poté, co Čína zakázala jeho dovoz, končí stále častěji na skládkách a ve spalovnách. Češi prázdné plastové lahve většinou...
11.11.2019 09:38

Na přechod k zelené energetice získá Česko stovky miliard

Boj s globálním oteplováním se stupňuje a Evropská unie postupně plánuje omezit jakoukoli produkci oxidu uhličitého. Členské státy z východní Evropy ale často naříkají, že na potřebné změny a...
11.11.2019 09:26

Kdo netřídí odpad, zaplatí víc peněz, plánuje vláda

Poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky vzroste a obce budou moci více motivovat své občany, aby více třídili, píše ČTK. To jsou hlavní opatření, která zavede nová odpadová...
08.11.2019 16:26

Termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2019

Státní fond Životního prostředí žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o...
08.11.2019 16:25

Společnost opakovaně neumožnila kontrolu podle odpadového zákona, inspektoři jí uložili dvě pokuty za celkem 350 tisíc korun

Dvě pokuty v celkové výši 350 tisíc korun uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze společnosti ALPENA NATURA s.r.o. za neumožnění kontrol. V...