Více času na podstatné

IX. ročník konference PVO 2023


Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na nový ročník konference Předcházení vzniku odpadů 2023. Již 9. ročník se uskuteční 19. září 2023 v Praze, a to opět hybridní formou (on-line i prezenčně). Účastníci se mohou těšit opět na kvalitní a inspirativní program reflektující nejaktuálnější dění v oblasti prevence a opětovného využití odpadů.

 

NA CO SE ZAMĚŘÍME LETOS?

Program je sice v samém počátku příprav, ale rádi bychom zaměřili letos pozornost na blížící se novou povinnost pro obce v duchu povinného sběru odpadního textilu od roku 2025.

Čím dál více se i v ČR skloňuje zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky. I toto téma tedy nemůže chybět. Podíváme se na vize ministerstva životního prostředí, zkušenosti z nedalekého zahraničí nebo pilotní projekty.

Samozřejmě nebudou chybět ani tradiční témata jako jsou potravinové odpady, bioodpady, re-use centra a opravárny, minimalizace obalů a ekodesign, která se představí v tematicky zaměřených blocích nebo v podobě nových inovativních projektů.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • IX. ročník Konference PVO2023 se uskuteční 19. 9. 2023, těšíme se na vás! Pro vybrané účastníky bude opět vložné za online přenos zdarma.
 • Program konference je v přípravě. Máte-li zajímavý námět na příspěvek, dejte nám vědět na cemc@cemc.cz.
 • Akci bude opět moderovat Vladimír Kořen – publicista, moderátor a bývalý starosta města Říčan.

 • Videozáznam z minulého ročníku
 
KOMU A K ČEMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena úplně všem, kteří se zajímají o téma předcházení a opětovné použití odpadů, a kteří vítají a chtějí rozvíjet i v České republice oběhové hospodářství. Nejčastěji se konference účastní pracovníci působící v odpadovém hospodářství z řad firem i samospráv. Na konferenci se potkáte se zástupci klíčových resortů a organizací (MŽP, MPO, KÚ, kontrolní orgány apod.), představiteli obcí, firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskových organizací. Konference je ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů.

 

JAKÉ PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCI ODEZNÍ?
Program konference se připravuje a bude zveřejněn na přelomu května/června 2023. Máte-li zajímavý námět na příspěvek, dejte nám prosím vědět na cemc@cemc.cz, rádi zvážíme jeho zařazení do odborného programu konference.
 
19. 9. 2023 KONFERENCE PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2023
RÁMCOVÝ PROGRAM
8.45 hod. REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9.15 hod. PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ A ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Vladimír Kořen
Vladimír Študent, České ekologické manažerské centrum, z.s.
9.30 hod. I. BLOK - AKTUÁLNÍ TÉMA
Obaly, bezobalové nakupování, zavedení zálohového systému nápojových obalů v ČR
11.30 hod. PŘESTÁVKA A PREZENTACE PARTNERŮ
12.00 hod. II. BLOK - PŘÍKLADY SPRÁVNÉ PRAXE A JINÉ ZAJÍMAVÉ PROJEKTY
13.30 hod. PŘESTÁVKA A PREZENTACE PARTNERŮ
14.30 hod. III. BLOK - PREVENCE A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ VE MĚSTECH A OBCÍCH
Povinný sběr odpadního textilu
16.00 hod. IV. BLOK - POTRAVINOVÉ ODPADY
17.30 hod. UKONČENÍ KONFERENCE
 
 
KOLIK STOJÍ VLOŽNÉ?

Jako u minulých ročníků je cílem pořadatele co nejvíce šířit příklady správné praxe, a proto i letos nabízí všem městům a obcím, neziskovým organizacím, nebo školám shlédnutí konference zcela zdarma. Vložné je potřeba uhradit v případě zástupců z řad firem nebo v případě zájmu o osobní účast na konferenci, a to kvůli omezené kapacitě jednacího sálu (100 osob).

 

VLOŽNÉ PREZENČNÍ ÚČAST ONLINE ÚČAST
FIRMY 2 250 Kč 1 550 Kč
MĚSTA A OBCE, NEZISKOVÉ ORGANIZACE, ŠKOLY... 950 Kč zdarma

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?
K přihlášení stačí vyplnit registrační formulář, který naleznete níže. Registrace vám bude obratem potvrzena a v relevantních případech vystavena faktura.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Konference se uskuteční 19. září 2023 v Praze v T-Mobile Magenta Experience Centre. Jedná se o jedinečné vzdělávací prostor jejichž provoz koresponduje s požadavky na trvale udržitelný rozvoj.

 

T-Mobile Magenta Experience Center

Obchodní centrum Arkády Pankrác

Na Pankráci 86
140 00 Praha 4-Nusle 
DALŠÍ INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:
 • Online přenos: pokyny a odkaz pro sledování online přenosu obdrží účastníci na své registrační emaily minimálně s jednodenním předstihem. Odkaz na zpětné shlédnutí bude zveřejněn dodatečně a informace bude účastníkům zaslána na jejich emailové adresy.
 • Registrace: registrace účastníků bude probíhat od 9 hod. v předsálí přednáškového sálu T-Mobile Magenta Experience Center.
 • Jednací sál: Sál se nalézá v přízemí obchodního centra Arkády Pankrác (u bočního vchodu z ulice Hvězdova, hned vlevo po vstupu) s dobrou dostupností metrem (linka C - stanice Pankrác).
 • Parkování: Parkovat je možné za poplatek přímo v obchodním centru Arkády Pankrác.
 • Stravování: Během konání konference bude zajištěno drobné občerstvení, káva a čaj.

 

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ (v jednání)

GENERÁLNÍ PARTNER
 
 
  
       
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 
   

 

Přihlášení na konferenci PVO 2023 (19. 9., Praha)

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBCHODNÍ ÚČELY

Podmínky zpracování osobních údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference PVO. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

POŘADATEL

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100
www.cemc.cz
cemc@cemc.cz
Tel:(+420) 274 784 417
 
České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika (Odpadové fórum, Wasteforum), pořádáme vzdělávací akce a provozujeme informační portál Třetí ruka.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

 
 
 
 

 

PVO2022 - VIDEOZÁZNAM

POŘADATEL
 

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100

www.cemc.cz
cemc@cemc.cz
Tel:(+420) 274 784 417

 

AKTUALITY - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

25.11.2016 08:01

V předcházení vzniku odpadů se toho již děje dost

Předcházení vzniku odpadů a opětovné využití již vzniklých odpadů patří nejvýše v hierarchii odpadového hospodářství. V...
13.10.2016 17:37

Designem proti odpadu

Průmyslový odpad je celosvětový problém. Zatímco odborníci na nakládání s odpadem hledají optimální technologická řešení,...
12.10.2016 17:36

IKEA dává nábytku druhou šanci

Severské země jsou pověstné svým blízkým vztahem k přírodě a životnímu prostředí.  Není tomu jinak ani u švédské...