Více času na podstatné

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu a rizikového managementu, dovolujeme si vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP), který letos proběhne v termínu 12. – 14. listopadu 2024 v Hustopečích u Brna. Nový ročník opět zastřešují dvě tradiční specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM. Tyto dvě akce doplní letos konference POTRAVINÁŘSTVÍ NA CESTĚ K UDRŽITELNOSTI, která se zaměří na bioodpady a vedlejší produkty z potravinářského průmyslu a zemědělství.

AKTUALITY:

 • Letošní ročník TVIP proběhne ve dnech 12. - 14. 11. 2024
 • Cirkulář pro rok 2024 se připravuje
 • Elektronický sborník TVIP 2023 s kompletním přehledem přednášek a prezentací naleznete v elektronickém sborníku.

    INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

Přihlášky:

 

Důležité termíny:

Vložné:

       termín konání:

Odpadové fórum: 12. – 14. 11. 2024

Potravinářství na cestě k udržitelnosti: 12. – 13. 11. 2024

Aprochem: 13. – 14. 11. 2024

termín přihlášek příspěvků:

do 30. 9. 2024

termín plných textů:

do 15. 10. 2024

termín přihlášek účasti:

do 15. 10. 2024 (po termínu si účastníci zajišťují ubytování svépomocí)

plné vložné:

5 600 Kč

dvoudenní vložné:

5 000 Kč

jednodenní vložné:

4 350 Kč

Cirkulář:

     
         

Konference APROCHEM

Konference tematicky pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu (mezinárodní bezpečnostní situace, bezpečnost kritické infrastruktury v souvislosti s uplatňováním nových technologií, rozšiřováním energetického mixu o alternativní zdroje energie, změnami klimatu atd.).
 
Rizikový management a prevence a odstraňování havárií
 • Posuzování a řízení rizik
 • Prevence závažných průmyslových havárií
 • Zkušenosti z odstraňování následků havárií
 • Rizika související s nanomateriály (např.ve vztahu k potravinám)
 • Rizika vyplývající z nových výzev (změna klimatu, nástup chytrých technologií, využití alternativních zdrojů energie a dopady geopolitických změn)
 • Bezpečnost a hygiena práce
 

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM

Plný název symposia zní Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii a naznačuje, že je zaměřené na prezentaci výsledků výzkumných projektů z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie a nikoli jen na oblast související s odpady, jak by se mohlo zdát z jeho zkráceného názvu.

Nicméně počínaje ročníkem 2023 nově věnujeme zvýšenou pozornost jedné vybrané významné skupině odpadů. V minulém roce to byly Odpady ze a pro stavebnictví, letos se naše pozornost zaměří na POTRAVINÁŘSTVÍ NA CESTĚ K UDRŽITELNOSTI (více níže).

 

Cílem symposia je prezentace výsledků (především) aplikovaného výzkumu směrem k podnikatelské sféře a pomoc při navazování kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí.

 

Symposium je určeno:

 • K prezentaci výsledků (především) aplikovaného výzkumu z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie;
 • Pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi;
 • K seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.

TEMATICKÉ OKRUHY:

Odpady
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
Věda a výzkum pro oběhové hospodářství
 • Šance a bariéry cirkulární ekonomiky
 • Nové zdroje surovin a energie
 • Inovativní technologické postupy a inovativní technologie
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály)
Voda
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 • Recyklace vody
 • Nakládání s kaly, kapalné odpad
Ovzduší
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Snižování a měření emisí
 • Doprava a lokální zdroje
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika

 

Více informací

 

Konference Potravinářství na cestě k udržitelnosti

Od minulého ročníku chceme v rámci TVIP věnovat zvýšenou pozornost jedné významné skupině odpadů nebo průmyslovému odvětví a věnovat jí/mu samostatnou konferenci. Letos se plánujeme zaměřit na potravinářský průmysl.

Ona zvýšená pozornost znamená, že nechceme spoléhat jen na autory, kteří se sami přihlásí, ale sami budeme vyhledávat zajímavé projekty z této oblasti a budeme se snažit získat referáty o jejich výsledcích. Prostor chceme věnovat rovněž zkušenostem ze spolupráce s podniky a s uplatněním jejich výsledků v praxi.

Věříme, že vedle kvalitního programu konference, bude z ní dodatečně i hodnotný výstup, a to v podobě tematického čísla časopisu WASTE FORUM, který je indexovaný v databázi SCOPUS.

 

Rámcový program TVIP 2024

Úterý
12. 11. 2024
10,00 - 18,00 POTRAVINÁŘSTVÍ NA CESTĚ K UDRŽITELNOSTI
(Hlavní sál)
  13,00 - 18,00 ODPADOVÉ FÓRUM - Voda, Ovzduší, Oběhové hospodářství (Mandlový sál)
Středa
13. 11. 2024
9,00 - 14,00 POTRAVINÁŘSTVÍ NA CESTĚ K UDRŽITELNOSTI
(Hlavní sál)
APROCHEM
(Mandlový sál)
11,00 - 11,30 Autorská prezentace VÝVĚSEK
Spojovací chodba před Velkým sálem
15,00 - 18,00 Exkurze
19,00 - 00,00

Společenská večeře

(cimbálová muzika, volná zábava s konzumací vín a večerním rautem)

Čtvrtek
14. 11. 2024
9,00 - 13,00 ODPADOVÉ FÓRUM - Odpady
(Hlavní sál)
APROCHEM
(Mandlový sál)


 
   


 

 

Partneři a vystavovatelé (v jednání)

 
 
     

 

Odborní partneři:

 
 
 

 

Záštita (v jednání):


      

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí

MV GŘ HZS genmjr.Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, generální ředitel
     

 

 

Mediální partneři:

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200001766-6527b6621c/OFlogo.png
  WASTE FORUM
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
   

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100

Kontaktní osoby:

 

Odpadové fórum

Odpady z potravinářství

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

Tel.: (+420) 723 950 237

Email: prochazka@cemc.cz

 

 

Aprochem

Ing. Jiří Študent st.

Tel.: (+420) 602 617 614

Email: student@cemc.cz

 

 

Ubytování, inzerce, fakturace, přihlášky účasti:

Ing. Anna Nemergutová

Tel.: (+420) 724 685 303

Email: nemergutova@cemc.cz