Více času na podstatné

A.S.A. a Pražské služby se postarají v hlavním městě o odpad

05.06.2012 21:17

Svoz a nakládání s bioodpadem, velkoobjemovým odpadem a provozování mobilních sběrných dvorů pro hlavní město Prahu zajistí společnosti A.S.A., s.r.o. a Pražské služby a.s. Zakázky v celkové hodnotě 74 milionů korun bez DPH společnosti zajistí od června do konce listopadu roku 2015. Provoz velkoobjemových kontejnerů a sběrných dvorů připadlo Pražským službám a o bioodpad se pro Prahu postará A.S.A., s.r.o. O zakázce dnes rozhodla rada města. Za bioodpad zaplatí Praha 7,2 milionů Kč bez DPH. Provoz velkoobjemových kontejnerů a sběrných dvorů bude hlavní město stát 66,5 milionu bez DPH.