Více času na podstatné

S životním prostředí jsou Češi spokojeni

17.06.2013 12:22

S životním prostředím v České republice je spokojeno 57 procent lidí, životní prostředí v místě svého bydliště pak hodnotí kladně dokonce 70 procent Čechů. Kritičtější jsou v obou směrech lidé z Moravskoslezského kraje a z Prahy.

V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazováni na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České republice a v místě svého bydliště, kde kromě celkového stavu hodnotili i některé dílčí aspekty, jako čistotu okolní přírody, dostupnost volné přírody, čistotu ovzduší, čistotu povrchových vod, kvalitu pitné vody, úroveň hluku nebo hustotu silničního provozu. Kromě toho šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o informace o stavu životního prostředí a zda těchto informací mají dostatek či nedostatek.

 

Dokument ke stažení:

 Občané o stavu životního prostředí – květen 2013

Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2013