Více času na podstatné

2. akční plán energetické účinnosti pro ČR

25.11.2011 07:30

Druhý akční plán energetické účinnosti pro Českou republiku (NAPEE II) obsahuje dostupné údaje za roky 2008—2010. Byl vypracován v souladu s požadavkem Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného spotřebitele a o energetických službách, podle něhož mají členské EU povinnost předložit Evropské komisi své akční plány třikrát v období let 2007—2014. Cílem má být snížení roční průměrné spotřeby elektřiny z let 2002 až 2006 o 9 % v období od r. 2008 do 2016.

NAPEE II mj. upravuje uvedenou v NAPEE I výchozí hodnotu konečné spotřeby paliv a energie, ze které je počítán 9 % cíl úspor (z původně odhadovaných 2 205 GWh), a stanoví celkovou hodnotu uvedeného 9 % cíle na 20 309 GWh.

 

 

 

Zdroj: MPO