Více času na podstatné

21. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

11.08.2017 13:38

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v Plzni ve dnech 12. a 13. října 2017 v pořadí již 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní celostátní konference je novela stavebního zákona, která nabude účinnosti 1. ledna 2018.

 

Konference navazuje na dlouholetou tradici pravidelných, jednou za dva roky se opakujících pracovních setkání zástupců státní správy, samosprávy a dalších odborníků v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Účelem konference je zprostředkovat účastníkům aktuální informace z oblasti stavebního práva a umožnit diskusi k problémům oboru.

 

Novela stavebního zákona přináší zjednodušení ve všech etapách přípravy a realizace staveb. Umožňuje stavebníkům získávat pouze jedno společné povolení pro téměř všechny druhy staveb, jímž bude stavba současně umístěna i povolena. Více ZDE.

 

Zdroj: MMR