Více času na podstatné

4. výzva pro předkládání žádostí o grant z Revolvigového fondu MŽP

29.04.2010 08:36

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 4. Výzvu k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na spolufinancování projektů pro rozvoj Místní Agendy 21 a financování projektů zaměřených na podporu udržitelného rozvoje.

 

Kontaktní osoby na Ministerstvu životního prostředí jsou:

Ing Jan Kříž
ředitel Odboru fondů EU

Mgr. Michal Petrus
vedoucí Oddělení programů EU

Bc. Markéta Konečná
referent Oddělení programů EU

Bc. Markéta Košťálová
referent Oddělení programů EU