Více času na podstatné

5. výzva pro předkládání projektů z Revolvingového fondu MŽP

21.06.2010 07:38

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na spolufinancování projektů zaměřených na podporu udržitelného rozvoje.


Alokovaná částka pro otevřenou 5. výzvu je 8 mil. Kč

Termín: 15. 7. 2010 do 15:00 hod.

Témata:

    - Zavádění systému environmentálního řízení a auditu (EMAS)

    - Budování on-line informačního a navigačního systému pro podporu ochrany
     přírody a udržitelného rozvoje

    - Certifikace center ekologické/environmentální výchovy 

 

Ke stažení: