Více času na podstatné

Připomínky: Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nimi

11.08.2017 07:41

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy zahájilo připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů. Termín pro zaslání připomínek je do 31.8.2017.

Navrhovaná právní úprava řeší situaci žáků středních škol, kteří se za současné právní úpravy mohou poprvé setkat a dostat do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi až po dovršení 18 let věku. Při tomto stavu by pak nebyli kvalitně a v dostatečné míře odborně připraveni na výkon svého povolání. Osvojení si pravidel práce s těmito látkami a směsmi vyžaduje pozvolné a časově delší období. Více ZDE.