Více času na podstatné

6. ročník Gas Business Breakfast 2009

26.11.2009 13:30

Praha (26. listopadu 2009) – Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR proběhne 1. prosince již 6. ročník Gas Business Breakfast 2009, tentokrát v TOP HOTELU Praha. Za účasti významných představitelů státní správy i soukromého sektoru se zde koná konference Gas Business Breakfast 2009 pod názvem Zemní plyn pro ČR. Organizace konference je opět zajištěna vydavatelstvím EURONEWS, a. s. ve spolupráci s Českou plynárenskou unií.

Témata setkání budou zaměřena na současný stav trhu se zemním plynem v České republice, očekávání do budoucna a perspektivní způsoby využití zemního plynu. Konference se bude také věnovat bezpečnosti dodávek do ČR a související legislativě. Během celého dopoledne vystoupí přední osobnosti českého plynárenství a energetiky, a to jak soukromého, tak i státního sektoru.

O předpokládaném vlivu nové legislativy na trh s plynem v ČR a na bezpečnost dodávek pohovoří předseda Energetického regulačního úřadu, Josef Fiřt. Předseda představenstva RWE Transgas, a. s. a viceprezident České plynárenské unie, Martin Hermann nás seznámí se zkušenostmi z letošního přerušení dodávek zemního plynu a připraveností RWE pro další zimní sezónu.

Dalším zajímavým tématem bude příspěvek náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera - Budeme v lednu mrznout? aneb Kroky státní správy k minimalizaci tohoto rizika.

Na konferenci také vystoupí Lubor Veleba, jednatel RWE Gas Storage, a.s. s příspěvkem na téma Podzemní zásobníky plynu: V jaké roli?

Pavel Šolc, vedoucí poradců ministra průmyslu a obchodu pohovoří o Státní energetické koncepci v souvislosti se spolehlivostí dodávek zemního plynu pro ČR.

Dalším vystupujícím bude Roman Budinský, prezident České plynárenské unie, který účastníky seznámí mimo jiné se závěry průzkumu Ipsos Tambor z listopadu 2009.

 

Zdroj: tisková zpráva Česká plynárenská unie (ČPU)