Více času na podstatné

7 mýtů o úsporných zářivkách

13.11.2009 07:52

Bráníte se ještě koupi úsporného osvětlení? Lidové noviny v prosinci 2008 připravily ve spolupráci se SEVEn sedm odpovědí na nejčastější argumenty, které lidem brání v používání úsporných zářivek.


1. Úsporné zářivky zase tak velký podíl na šetřeníenergie nemají.

Na celkové spotřebě energie v domácnostech nebo budovách má osvětlení sice relativně malý podíl, ovšem jeho výhodou je, že instalace úsporných světelných zdrojů je často velmi rychlá, jednoduchá a návratnost investice do úspor energie je v tomto případě rychlejší než u většiny jiných opatření na snížení spotřeby.

2. Jejich pořizovací cena je vysoká.

Vyšší cena než u klasických žárovek je jednoduše proto, že se jedná o technologicky a výrobně náročnější produkt. Cena úsporných zářivek ale v posledních letech výrazně klesla. Díky tomuto poklesu, růstu cen energie a růstu kvality úsporných zářivek je návratnost investice do jejich nákupu v řádu několika měsíců (při životnosti několik let).

3. Nevydrží svítit tak dlouho, jak udává výrobce na obalu.

Na trhu jsou zářivky, které oproti klasické žárovce svítí tři- až patnáctkrát déle. Tento údaj se uvádí na obalu výrobku. Obecně doporučujeme volit výrobky s delší životností, protože jsou i v jiných parametrech kvalitnější. Jedním z aspektů, který však může omezit životnost výrobku, je četnost zapnutí a vypnutí. Proto jsou obecně výrobky s delší životností odolnější i proti případnému častému zapínání a vypínání. V každém případě se ale na úsporné zářivky vztahuje záruka, takže je možno si schovat paragon a případně uplatnit reklamaci.

4. Světlo z těchto zářivek je nepřirozené. Bolí z něj oči.

Není známo, že by kompaktní zářivky měly negativní zdravotní aspekty. Samozřejmě v případě, že někomu subjektivně nevyhovují, existují alternativy halogenových žárovek, které mají stejnou barvu světla jako klasické žárovky, případně časem ve větší míře i LED diody. V každém případě je dobré se přesvědčit o barevném podání světla – pokud úsporná zářivka nahrazuje klasickou žárovku, nese označení 827, jestliže imituje bělejší denní barvu světla, pak hledejte označení 840 nebo 860.

5. Trvá dlouho, než se úsporná zářivka rozsvítí naplno.

Je pravda, že úsporné zářivky mají o něco delší náběh na plný výkon. U kvalitních zářivek však tato doba nepřesáhne jednu minutu. Často to tedy bývá jen psychologický
problém, když vidíme, že se zářivka hned po zapnutí nenastartuje na sto procent.

6. Úsporným zářivkám vadí časté zapínání a vypínání.

Kvalitním úsporným zářivkám to již nevadí, protožemají velký počet cyklů vypnuto/zapnuto. U kvalitních výrobků je to až 600 tisíc (zatímco u těch méně kvalitních jen 10 tisíc), a tak i častějším spínáním není omezena životnost osvětlení. Údaj o počtu cyklů se ale na obalech výrobků neuvádí.

7. Škodí životnímu prostředí.

Úsporné zářivky mohou uškodit životnímu prostředí pouze tehdy, když použitou zářivku odhodíte do směsného odpadu, nebo dokonce volně v přírodě. Jeden kus osvětlení totiž může obsahovat od čtyř do dvaceti miligramů rtuti i další látky, které prokazatelně škodí zdraví a životnímu prostředí. Z tohoto důvodu je tedy nutno použitou zářivku
odnést na místo určené ke sběru nebezpečného odpadu či do prodejny – v rozumném množství do kterékoli, jinak tam, kde kupujeme nové. Je nutné také zmínit to, že výrobci omezují množství rtuti, a tak je jí rozhodně méně, než kolik by se jí dostalo do ovzduší výrobou elektrické energie na provoz klasické žárovky.

 

Plné znění článku je k dispozici na internetových  stránkách Lidových novin, sekce Bydlení: https://bydleni.lidovky.cz/7-mytu-o-uspornych-zarivkachdgz-/home-bydleni.asp?c=A081202_104233_home-bydleni_glu

 

Zdroj: Zprávy ze SEVEn (1/09)

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., www.svn.cz