Více času na podstatné

73% domácí výroby energie je v Rakousku pokryto z obnovitelných zdrojů

31.07.2012 08:48

Význam obnovitelných zdrojů energie v Rakousku dále stoupá. Jak vyplynulo z aktuálně zveřejněné Zprávy o hospodaření Rakouska 2012, v roce 2010 se obnovitelné zdroje energie podílely na celkové domácí výrobě energie 73 % a dokázaly pokrýt 26 procent hrubé domácí spotřeby.

Podíl bioenergie na pokrytí celkové hrubé domácí spotřeby energie řadí tuto alpskou republiku na třetí místo v rámci Evropské unie. V přepočtu objemu vyprodukované bioenergie na jednotku plochy Rakousko zaujímá dokonce první místo ve všech 27 členských států EU. 

 

V Rakousku hrají velkou roli především topení dřevem a vodní energie.

 

Rakouský ministr zemědělství Nikolaus Berlakovich poukázal s ohledem na čísla uvedená ve Zprávě o hospodaření zejména na ekonomické stimuly v oblasti životního prostředí. V loňském roce bylo podle Zprávy podpořeno téměř 6 000 projektů s celkovým objemem investic ve výši 1,3 mld. EUR z oblasti vodního hospodářství, podpory životního prostředí a sanace starých ekologických zátěží ve výši přibližně 281 mil. EUR.

 

Zdroj: Biom.cz (Agronavigator.cz)