Více času na podstatné

Administrativní postup před výsadbou plantáže rychle rostoucích dřevin (RRD)

09.07.2013 13:52

Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích jsou v České republice velmi často nepůvodním druhem. Z tohoto důvodu je před samotnou výsadbou plantáže RRD nutné požádat o povolení orgán ochrany přírody (OOP) místně příslušné obce s rozšířenou působností. Plantáž rychle rostoucích dřevin je zákonem definovanou zemědělskou kulturou a lze ji tedy pěstovat na zemědělské půdě. Není nutné žádat o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Více ZDE