Více času na podstatné

Aktualita z 32. schůze PSP ČR

08.12.2011 14:47

Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ byl vyškrtnut z programu schůze. Bod programu byl v programu 32. schůze označen jako tzv. neprojednatelný.

 

Zdrop: PSP ČR