Více času na podstatné

Aktuality ze světa nerostných surovin a energetiky

21.07.2010 07:54

Obnovitelné zdroje zajišťují pětinu elektřiny v EU

Bulharsko opět "naskočilo" na Jižní proud

více...