Více času na podstatné

Aktualizace dokumentu - Pokyny ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti

03.05.2010 10:31

ECHA vydala aktualizaci pokynů ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnost. Tato aktualizace se týká především odhadu expozice vztahující se na spotřebitele (kap. R.15) a také reflektuje změny v kapitole týkající se odhadu expozice v pracovním prostředí (kap. R.14), konkrétně deskriptorů použití. Dále byla revidována struktura a uspořádání dokumentu a přidána řada nových praktických příkladů.

Aktualizovaný dokument (EN): https://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r15_en.pdf

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_20_guidance_r15_20100429%20.pdf

Zdroj ECHA