Více času na podstatné

Aktualizace pokynu k látkám obsažených v předmětech (REACH)

23.12.2010 08:26

ECHA doporučuje všem výrobcům a dovozcům, aby nahlédli do pokynu pro látky obsažené v předmětech, který právě prochází procesem revize. Stěžejní je především problematika látek vzbuzující velké obavy (SVHC), u kterých je i v případě, že jsou obsaženy v předmětech, nutné plnit řadu povinností. Jelikož je v této souvislosti podstatná hranice 0,1% a jelikož mezi členskými státy existuje stále nejednotný výklad, měl by metodický pokyn přinést jednoznačný výklad v této problematice.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA