Více času na podstatné

Aktualizace pokynů ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti

29.03.2010 11:04

ECHA, dne 26.3.2010, vydala aktualizaci pokynů ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti. Tato aktualizace se konkrétně týká konkrétně kapitoly R.12, tedy systému deskriptorů, pomocí kterých se snadněji popisují způsoby použití látek při posuzování chemické bezpečnosti. Aktualizace by měla napomoci k snadnějšímu a efektivnějšímu používání těchto deskriptorů a je součástí celkové revize dokumentů zahrnující požadavky na informace a posuzování chemické bezpečnosti. Nový dokument bude postupně překládán do 21 jazyků, tedy i do českého jazyka. V současné době je k dispozici pouze ve své anglické mutaci.

 

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_13_guidance_on_use_descriptor_system_20100326.pdf

Dokument ke stažení: https://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf

Zdroj: ECHA