Více času na podstatné

Aktualizace pokynů pro posuzování expozice

27.05.2010 07:46

ECHA v poslední době zahájila rozsáhlý proces revize pokynů ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti. Proces zahrnoval neustálé připomínkování jednotlivých návhrů, tak jak jsme vás průběžně informovali. Nyní byly uvolněny tři aktualizované finální pokyny k posouzení expozice. Jedná se o pokyny pro formát scénáře expozice (část D: odhad expozice v pracovním prostředí, část F: Formát CSR), odhad expozice v pracovním prostředí (kapitola R.14) a odhad expozice vztahující se k životnímu prostředí (kapitola R.16). Dokumenty je možné stahovat, v anglické verzi, zde.

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_09_guidance_on_occupational_exposure%20_20100527.pdf

Zdroj: ECHA