Více času na podstatné

Aktualizace pokynů pro předměty

02.08.2017 12:08

V červnu byla zveřejněna komplexní aktualizace Pokynů ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech. Aktualizace přehledněji informuje o komunikačních a oznamovacích povinnostech v případě, kdy vyráběné nebo dovážené předměty obsahují látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC). Aktualizace přináší nové praktické příklady a také reflektuje rozhodnutí Soudního dvora z roku 2015, který upřesnil rozsah povinností vztahujících se na předměty obsažené v komplexních výrobcích jako jsou pračky nebo automobily.

 

Ke stažení:

Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech

 

 

Zdroj: ECHA