Více času na podstatné

Aktualizace pokynu - Systém deskriptorů použití

10.05.2010 09:43

Na stránkách ECHA je k dispozici nově aktualizovaný dokument: "Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti - Kapitola R.12: Systém deskriptorů použití". Tento dokument je také v českém jazyce a stahovat ho můžete zde. Aktualizace dokumentu se zaměřila na upřesnění některých nejasností původní verze, rozšíření příkladů a doplnění některých tabulek dotýkající se způsobu použití. Příloha R.12.7 obsahuje stručné pokyny k převodu původních deskriptorů na nový aktualizovaný seznam. Původní verze neobsahovala žádný systém popisu deskriptorů vlivu na životní prostředí, což je nyní ošetřeno a zakomponováno do dokumentu.