Více času na podstatné

Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod - implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod

03.09.2010 07:44

Materiál s názvem "Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod" obsahuje:

  • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. srpna 2010 č. 575 o Aktualizaci strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod 
  • Přílohy č.1 a 2 k usnesení vlády
  • Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod
  • Přílohy k Aktualizaci (Konkrétní seznam aglomerací)

 

Ke stažení: