Více času na podstatné

Aktualizovaná příručka k programu Bezpečný podnik

10.08.2017 10:39

Na základě potřeby upřesnění některých požadavků programu "Bezpečný podnik" a neustálému vývoji právních předpisů v oblasti BOZP dojde k datu 1. 10. 2017 k jeho aktualizaci.

Národní program "Bezpečný podnik" vznikl již v roce 1996 a na svých pracovištích jej má zavedeno, následně prověřeno inspektory oblastních inspektorátů práce, a také jej stále udržuje a zlepšuje přes 80 právních subjektů. Nelehké požadavky programu se právní subjekty, které osvědčení získaly, rozhodly plnit i nad rámec zákonných požadavků a dokazují tak, že péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci funguje nejen v dokumentaci, ale i ve skutečnosti.

 

Na základě potřeby upřesnění některých požadavků programu "Bezpečný podnik" a neustálému vývoji právních předpisů v oblasti BOZP dojde k datu 1. 10. 2017 k jeho aktualizaci. Právní subjekty, které uvažují o zapojení se do programu, a právní subjekty, kterým se blíží konec platnosti již vydaného osvědčení a chtějí být v programu zapojeny i nadále, mohou dle aktualizované Příručky postupovat již nyní.

 

Aktuální seznam všech společnosti, které se mohou titulem "Bezpečný podnik" prokazovat naleznete ZDE v levé nabídce Menu pod záložkou Bezpečnost práce. Také jsou zde vyvěšeny všechny důležité dokumenty k programu, jako je Příručka, která vám odpoví na většinu otázek, které se týkají zavedení programu, informační leták v českém, anglickém i německém jazyce a také aktualizovaná Žádost o ověření shody zavedeného systému řízení BOZP s požadavky programu.

 

Zdroj: BOZPinfo.cz