Více času na podstatné

Aktualizovaný harmonogram výzev (SFŽP)

09.09.2009 12:21

K dispozici je aktualizovaný harmonogram výzev. Do přehledu byla zařazena nová výzva vztahující se k prioritní ose 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik. Předběžný termín pro podávání žádostí byl stanoven na říjen, listopad.

Aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2009

 

Zdroj: www.sfzp.cz