Více času na podstatné

Aktualizovaný plán výzev na rok 2013 - OPŽP

14.10.2013 08:27

Na webových stránkách Operačního programu životní prostředí byl zveřejněn aktualizovaný plán výzev pro OPŽP na rok 2013. Státní fond životního prostředí uvádí, že tento plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí a dílčí omezení oblastí podpory jsou vždy zveřejněny až s vyhlášením každé jednotlivé výzvy.