Více času na podstatné

Aktualizovaný zásuvný modul IUCLID pro šíření informací

11.02.2011 08:57

Žadatelé o registraci, kteří využívají přístup založený na kategoriích, si nyní rovněž mohou zkontrolovat, které části jejich dokumentací budou zveřejněny na internetových stránkách agentury ECHA.
Agentura ECHA dnes zpřístupnila aktualizaci IT nástroje, který společnostem umožňuje ověřit, jaké informace z jejich registračních dokumentací budou zveřejněny na internetových stránkách agentury ECHA. Nebyly provedeny žádné úpravy stávajícího způsobu filtrování registračních dokumentací zahrnujících jednotlivé látky, nástroj však nově umožňuje filtrovat také registrační dokumentace vycházející z přístupu založeného na kategoriích.
Účelem nástroje je pomoci žadatelům o registraci zkontrolovat, které části jejich dokumentace v nástroji IUCLID budou veřejně přístupné. Společnosti se tak mohou ujistit, že nedojde ke zveřejnění důvěrných obchodních informací. Tento nástroj simuluje automatické filtrování prováděné agenturou ECHA před zveřejněním dokumentací na internetu. Zobrazuje, které části dokumentací agentura ECHA zveřejní v souladu s článkem 119 nařízení REACH.
Jedná se o zásuvný modul pro nástroj IUCLID týkající se šíření informací. Funguje ve verzi 5.2 nástroje IUCLID a je bezplatně k dispozici na internetových stránkách IUCLID 5.
Agentura ECHA by ráda společnostem připomenula, že informace z registračních dokumentací předložených do 1. prosince 2010 budou zveřejněny po 1. březnu 2011. Do tohoto data tedy mohou společnosti opravit chyby odhalené pomocí zásuvného modulu pro šíření informací a aktualizovat své registrační dokumentace.

 

Další informace:

Internetová stránka IUCLID 5: https://iuclid.echa.europa.eu/
Internetová stránka agentury ECHA věnovaná šíření informací: https://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx
Strategie a časový rámec šíření informací: Executive Director Decision on Dissemination of Information from Registration Dossiers
Příručka o šíření informací: https://echa.europa.eu/help/help_docs_en.asp?view=dissemination