Více času na podstatné

AKTUÁLNĚ: Vláda schválila novelu zákona o vodovodech a kanalizacích

27.02.2013 14:53

Vláda dnes projednala a schválila novelu zákona o vodovodech a kanalizacích. Cílem návrhu je především odstranění nedostatků zákona o vodovodech a kanalizacích zjištěných při aplikaci tohoto zákona v praxi. Dále je návrhem sledováno snížení administrativní náročnosti, zpřesnění výkonu státní správy, úprava a zjednodušení správního trestání a vymezení vztahu k vodnímu a  stavebnímu  zákonu a posílení ochrany odběratelů včetně transparentního vyúčtování vodného a stočného. Návrh předpokládá, že novela bude účinná od 1. ledna 2014. Více ZDE.