Více času na podstatné

Aktuální čísla programu Zelená úsporám

11.12.2009 09:16
Program Zelená úsporám, který je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách, je největší ekologický dotační program v historii České republiky.

Program podporuje kvalitní zateplování rodinných domů, bytových domů a panelových bytových domů, náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalaci těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také novou výstavbu v pasivním energetickém standardu.

„Zelenou úsporám vnímám vedle jejích environmentálních efektů také jako jedno z protikrizových opatření Ministerstva životního prostředí. Společně se snižováním výdajů za energie v domácnostech má program rovněž pozitivní vliv na zaměstnanost především v regionech. Až 1600 firem může mít k dnešnímu datu nové zakázky v celkové hodnotě 245 milionů korun," rekapituluje ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Příjem žádostí o dotace byl zahájen 22. dubna a bude kontinuálně pokračovat až do konce roku 2012. K 17. srpnu byly na základě analýzy finanční krize, prodeje dalších jednotek AAU a snaze ministra Mika otevřít program pro větší počet žadatelů upraveny podmínky programu a nově byla vyhlášena podpora zateplování panelových domů. „Jak se ukazuje, byl to krok správným směrem. Již teď se objevují první žádosti na zateplení, máme šest pilotních projektů a stovky jsou v přípravě. Celkově zájem žadatelů od srpna prudce vzrostl a k 22. listopadu jsme přijali 1824 žádostí. Každým dnem se pak počet žádostí rapidně zvyšuje," říká ministr Miko. Současná hodnota podpory všech zpracovaných projektových žádostí je přes 245 milionů korun a každý den chodí žádosti nové. Jen v týdnu od 8. do 15. listopadu přijal Státní fond životního prostředí přes 300 žádostí..

Největší zájem je zatím o podporu vytápění obnovitelnými zdroji energie. Mezi OZE jednoznačně vedou solární panely pro ohřev vody a přitápění v domácnostech s počtem žádostí 738 v dotační hodnotě 50 milionů korun. Finančním objemem si ovšem drží prvenství oblast podpory zateplování, kde si o dotace zažádalo 548 domácností a podpora přesahuje 170 milionů korun.

„Požádat o dotaci je možné na krajských pracovištích SFŽP nebo na pobočkách pěti partnerských bank, které se do programu zapojily v průběhu léta. Banky, které žádosti administrují, současně nabízí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice,", říká Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR.

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. „Z celkového objemu asi 100 miliónů jednotek, které postupně prodáváme, jsme zatím uzavřeli obchody za celkem přes 15 miliard korun s Japonskem, Španělskem a Rakouskem. Ty jsou nyní zdrojem dotací programu Zelená úsporám", dodává ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Prezentace ZÚ

Zdroj: tisková zpráva SFŽP