Více času na podstatné

Aktuální informace o programech podpory podnikání – 18. 7. 2011

19.07.2011 07:28

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Poradenství

Dne 1. 7. 2011 byl zahájen příjem Registračních žádostí do I. Výzvy – 2. pokračování programu Poradenství. Příjem Registrační žádosti bude probíhat do 14. 10. 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem Plných žádostí bude zahájen 1. 8. 2011. Alokace pro tuto Výzvu je 50 mil. Kč.

  • Poradenství: program, který umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb, organizační inovace v rámci podniku či marketingové inovace.

 

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Marketing

Dne 1. 7. 2011 byl zahájen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy – pokračování programu Marketing. Registrační žádosti budou přijímány do 15. 10. 2011. Příjem Plných žádostí bude zahájen 1. 8. 2011. Alokace pro tuto Výzvu je 0,3 mld. Kč.

  • Marketing: program, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

 

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Školicí střediska

Dne 1. 7. 2011 byl zahájen příjem Plných žádostí do II. Výzvy – prodloužení programu Školicí střediska. Plné žádosti budou přijímány do 15. 6. 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 1 mld. Kč.

  • Školicí střediska: program, který podporuje výstavbu, rekonstrukci a vybavení školících center nebo školících místností.

 

Upozornění – prodloužení příjmu Registračních žádostí do programu Prosperita

Příjem Registračních žádostí do II. Výzvy – pokračování programu Prosperita byl oproti původnímu plánu prodloužen. Příjem elektronických Registračních žádostí bude pokračovat až do 30. 9. 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.

  • Prosperita: program, který podporuje zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

 

Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro program Poradenství (I. Výzva – 2. pokračování)

Před několika dny byla na webové stránky agentury CzechInvest vložena aktualizovaná specifická část Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro novou Výzvu programu Poradenství. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest u programu Poradenství.

 

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část – červen 2011

Začátkem červan došlo k drobným změnám v dokumentu Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – obecná část. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI. Změna byla provedena na straně 40, kde byla upravena kapitola „Co je třeba udělat před podáním Žádosti o platbu?“. Novinkou je, že před podáním Žádosti o platbu musí být podány zprávy z monitoringu projektu, a to průběžná pololetní zpráva, průběžná etapová zpráva a závěrečná zpráva (pokud se jedná o jednoetapový projekt, případně jde-li o závěrečnou etapu). Bez tohoto kroku nebude možné Žádost o platbu podat.

 

Zdroj: Czechinvest