Více času na podstatné

Aktuální informace o programech podpory podnikání – 26. 7. 2012

27.07.2012 07:50

Vyhlášení III. Výzvy – prodloužení v programu Potenciál

Dne 25. 7. 2012 bylo vyhlášeno prodloužení III. Výzvy v programu Potenciál. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 13. 8. 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 2 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

 • Potenciál: program, který pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

 

Ukončení příjmu Registračních žádostí v programu Nemovitosti

Dne 31. 7. 2012 ve 12:00 hodin bude ukončen příjem Registračních žádostí v rámci II. Výzvy – prodloužení programu Nemovitosti. Příjem Plných žádostí bude zahájen 1. 8. 2012.

 • Nemovitosti: program, který podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispívá tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky.

 

Ukončení příjmu Registračních žádostí v programu Marketing

Dne 31. 7. 2012 ve 12:00 hodin bude ukončen příjem Registračních žádostí v rámci II. Výzvy – 2. prodloužení programu Marketing. V rámci této výzvy dojde současně ke zkrácení lhůty pro příjem Plných žádostí. Příjem Plných žádostí bude ukončen již 14. 9. 2012.

 • Marketing: program, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

 

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Eko-energie

Příjem Plných žádostí do III. Výzvy – prodloužení programu Eko-energie byl dne 9. 7. 2012 zahájen. Příjem Plných žádostí trvá až do 30. 9. 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 1,5 mld. Kč.

 • Eko-energie: program, který je zaměřen na některé typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a dále na využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Ukončení příjmu Plných žádostí do programu Spolupráce – Klastry

Dne 29. 6. 2012 byl ukončen příjem Plných žádostí do II. Výzvy – prodloužení programu Spolupráce – Klastry.

 • Spolupráce Klastry: program, který pomáhá vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, zlepšovat podmínky pro podnikání a inovace a rozvíjet konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

 

Upozornění – Zákon č. 171/2012 Sb.: Úprava podmínek poskytnutí dotace PO a nový režim pro zveřejňování projektové dokumentace

Dne 30. května 2012 vyšel v částce 61 Sbírky zákonů zákon č. 171/2012 Sb. (schválený dne 26. dubna 2012), kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů – tzv. protikorupční novela rozpočtových pravidel.

Tento zákon zejména upravuje některé nové podmínky pro poskytnutí dotace (a to nejen z evropských, ale i z národních prostředků) právnickým osobám a v novém paragrafu 18a stanovuje pro všechny žadatele (tedy nejen právnické osoby) zcela nový režim pro zveřejňování všech podkladů rozhodných pro přiznání dotace na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.

Více informací zde.


Kalendář akcí

9. 8. 2012 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Ústí nad Labem

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

 • Termín konání: 9. 8. 2012
 • Místo konání: Regionální kancelář pro Ústecký kraj, Mírové náměstí 34, Ústí nad Labem

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese irena.petrackova@czechinvest.org, a to nejpozději do 6. 8. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

14. 8. 2012 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Liberec

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

 • Termín konání: 14. 8. 2012
 • Místo konání: Regionální kancelář pro Liberecký kraj, Nám. Dr. E. Beneše 4/12, Liberec

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese liberec@czechinvest.org, a to nejpozději do 10. 8. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

23. 8. 2012 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Zlín

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

 • Termín konání: 23. 8. 2012
 • Místo konání: Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Zlínský kraj, Podnikatelské inovační centrum – budova 23, Vavrečkova 5262, Zlín

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eva.janikova@czechinvest.org, a to nejpozději do 21. 8. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

5. 9. 2012 Práva k duševnímu vlastnictví – Zlín

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Práva k duševnímu vlastnictví“.

 • Termín konání: 5. 9. 2012
 • Místo konání: Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262 (23. budova bývalého Baťova areálu SVIT), Zlín

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese zlín@czechinvest.org, a to nejpozději do 30. 8. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

12. 9. 2012 Práva k duševnímu vlastnictví – Olomouc

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Práva k duševnímu vlastnictví“.

 • Termín konání: 12. 9. 2012
 • Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese olomouc@czechinvest.org, a to nejpozději do 10. 9. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

3. 10. 2012 Práva k duševnímu vlastnictví – Jihlava

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Práva k duševnímu vlastnictví“.

 • Termín konání: 3. 10. 2012
 • Místo konání: Hotel Gustav Marhel, Křížová 4, Jihlava

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese jihlava@czechinvest.org, a to nejpozději do 25. 9. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

 

Zdroj: CZECHINVEST